23. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 12. 2005

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově

Tato slova byla řečena pastýřům bezmála před dvěma tisíci roky. Tato slova byla řečena nejenom jim, ale také nám. Co je na tomto muži, na Ježíši Kristu tak mimořádného, že i letopočet se počítá před Kristem a po Kristu. Jaký je význam, jaké je přesné pochopení slov o narození Spasitele pro nás a jaký význam měla tato slova pro židovský národ před dvěma tisíci roky?

Spása, latinsky salus nebo pozdější salutare, řecky σωτηρία [sótéría], označuje záchranu jak časnou z každodenní životní zkušenosti, být zachráněn například od nepřítele apod., tak nadpřirozenou, náboženskou.

Židé nepřijímali osobu Ježíše Krista, protože měli spásu spojenou s konkrétními činy. S konkrétním vysvobozením od nepřátel. V době narození Ježíše, byl Izrael utlačován Římany. A tak Židé měli představu, že je zaslíbený Spasitel vysvobodí z područí Římanů. A vrátí podobu Izraeli, jakou měl za dnů Davida a Šalamouna, kdy byl Izrael mocným státem ve své oblasti.

Židé si jednoduše spásu spojovali s těmito činy. Proto se jim služba a učení Pána Ježíše moc nezamlouvala. V Ježíšově učení se židé mohli doslechnout o pokoře, lásce vůči bližnímu, mírnosti. A to vše nejen vůči svým soukmenovcům, ale také vůči příslušníkům jiných národů. Představa židů se diametrálně rozcházela se skutečností, kterou hlásal Ježíš. To byl také důvod, proč Židé jako národ odmítli přijmout Ježíše jako zaslíbeného Spasitele.

Jistě to nebyl jediný důvod, proč židovský národ odmítl akceptovat učení Ježíše.

Jak je to tedy? Ve Svatých textech Bible, v Novém zákoně se dočítáme, že spása je chápána poněkud jinak. Není to už konkrétní vysvobození od fyzických nepřátel. Ale dá-li se to tak říct, je to vysvobození od duchovních nepřátel člověka. Vysvobození od marného způsobu života, vysvobození od hříchu. Tak jsem pochopil ta slova o narození Spasitele Ježíše Krista.

Přání pokoje všem čtenářům Britských listů nejen ve vánočním čase přeje Karel Sýkora.

                 
Obsah vydání       23. 12. 2005
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
26. 12. 2004 Michael  Marčák
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
25. 12. 2005 Vánoce jakožto výzva k následování Pavel  Máca
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
23. 12. 2005 "Arni" nemá rád své krajany Richard  Seemann
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Skákání o dvou tyčích Filip  Mikuš
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2005 Bezmocnosť človeka Igor  Daniš
21. 12. 2005 Můj malý tchaj-wanský piktorial... Petr  Fiala
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
23. 12. 2005 Digitální vysílání ČT a ČRo v Brně a okolí
23. 12. 2005 Vánoční dárek pro kulturu
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
23. 12. 2005 Bezuzdný spotřební styl bohatých zemí Fidel Castro Ruz
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"   
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků   
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
21. 12. 2005 Pojedeme do Betléma Kristina  Hazbounová
16. 12. 2005 Veselé dárkování a šťastné příští dny Filip  Rožánek
25. 12. 2004 Nezapomněli jsme, že jsou Vánoce?   
24. 12. 2004 Co stojí Vánoce   
23. 12. 2004 Čas vánoční Jan  Paul