6. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Cristian Banti, Galileo před římskou inkvizicí
6. 5. 2008
"Inkvizice, tento tribunál soudící myšlenky, toto velké zřízení, jehož pouhá představa ruší naše slabé nervy a nažene hrůzu našim ptačím mozkům, Inkvizice věděla velmi dobře, že nejtěžší zločiny jsou zločiny ducha, a proto je tak nelítostně trestala..."
Barbey d'Aurevilly

Jan Brabec v glose Respektu nazvané Komunisté a zelení mírotvůrci hned za ironizující popis komunistické prvomájové manifestace na pražském Výstavišti připojil následující slova: "o pár desítek kilometrů dál se ke komunistické protiradarové iniciativě překvapivě přidalo celosvětově respektované ekologické hnutí Greenpeace. Před několika dny obsadilo kótu 718 v brdských lesích, kde má radar údajně stát a kde nedávno KSČM položila věnec s černou stuhou a nápisem 'Sbohem suverenito České republiky'." Brabec sice posléze své vyjádření zmírňuje, když tvrdí, že kampaně Greenpeace "neprovází miliony zničených životů a nakonec ani jaderné výhrůžky 'imperialistům' ze Západu", prvotní formulaci však neodvolá: Greenpeace se podle něj "přidalo ke komunistům".

Když mediální analytici zkoumali vznik falešného přesvědčení mnoha Američanů, že Husajnův Irák byl zapleten do útoků z 11. září, zjistili, že vlastně žádný představitel administrativy něco takového výslovně netvrdil; pokud se však Bushovi lidé vyjadřovali k Iráku, vždy tak činili v těsné souvislosti s historií útoků na Světové obchodní centrum. Tímto způsobem tedy sugerovali spojitost mezi oběma tématy: Irák a al-Kájda. Brabcovo vyprávění se právě popsané metodě vytváření falešných asociací velmi blíží: "Komunisté a zelení mírotvůrci", čteme ještě v titulku; v textu však již stojí: Greenpeace "se přidalo" ke komunistům. Ve skutečnosti Brabcova metoda představuje zatím intelektuálně nejvytříbenější případ proradarové propagandy, neboť některá média a jejich komentátoři na tom jsou podstatně hůře než stále poměrně kultivovaný Respekt.

Sloupek
Jaroslav Seifert

ZDE první část

ZDE druhá část

ZDE třetí část


X

Kdyby Bůh na nás zanevřel
a poručil jen pro potupu
to město dáti drápům supů
a dešti padajících střel,

vezmi si je, než zapraští
krov jeho věží, plných zvonů.
Dáme Ti je jak zlatou sponu,
ať zatřpytí se na plášti.

A zbav nás bázně, zažeň strach,
ať bĺý šat a závojíček
neválejí se na troskách.

Vím, že to město uchrání
Tvá přímluva, Tvé usmání
a slza na řasách Tvých víček.

XI

A slza na řasách Tvých víček
podpírat bude jeho zeď.
Zas jaro řekne stromu: Kveť,
a obleče jej do rolniček

a do písní, jež nedovedem,
když vystupujíc na špičky,
postříká květní kalíšky
barvami, světlem, vůní, medem.

Ty, jejíž bosá chodidla
kráčejí v květnu mezi stromy
a šlapou ďáblu na křídla,

plač za toho. kdo zdráhá se;
jediná slza na řase
tu kletbu nad střechami zlomí.

XII

Tu kletbu nad střechami zlomí
a zapomenem na pumy,
městem zas život zašumí
jak kdysi v čas jen povědomý.

Žít zplna a ne po troše,
z pocitu vůle, jenž je vžit,
nemyslit na smrt, ale být,
být pro život, být z rozkoše.

Aby se ticho bezpečí
vrátilo opět v tyto domy.
Špatně se spává na meči

a ještě hůř spí bezbranní.
Často jsem volal ze spaní
to, co na srdci leželo mi.

(Pokračování příště)

6. 5. 2008
reakce na odpověď mluvčího České televize Ladislava Štichy pod titulkem "ČT není vlivovou agenturou"

Předesílám, že nemám nic proti České televizi. Také v minulých dobách se museli zejména její pražští redaktoři stylizovat tak, jak si to mocní přáli. Také tehdy museli nasazovat ironický tón, když jako kdyby „vyváženě“ informovali o věcech, které se mocným nelíbily. Také tehdy museli poslední slovo dávat těm, kdo mohli rozhodnout o jejich bytí a nebytí na Kavčích horách. Situace se změnila počátkem devadesátých let směrem ke větší svobodě, aby o deset let později začala směřovat zase do staronových neonormalizačních kolejích.

Nevytýkám mluvčímu České televize Ladislavu Štichovi, že si tyto paralely neuvědomuje. Ze slovníku, který používá, a ze způsobu, jakým argumentuje, je zřejmé, že podobná reflexe by byla nad jeho síly.

6. 5. 2008

Podle Giacoma Leopardiho (1798-1837) "jeden francouzský filosof" (tím francouzským filosofem je míněn Montesquieu) řekl: "Politikové starověku mluvili stále o mravech a ctnostech, moderní nemluví o něčem jiném než o obchodě a o penězích. ....všechny nejhorší vlastnosti a vášně nekulturního člověka narůstají do nekonečna...".

6. 5. 2008

Byla to to propagandistická, patrně s vládou koordinovaná megashow s "hvězdami" Fištejnem, Šedivým a dalšími. Anoncované "tiskové konference" sestávají z pouze z projevů vládních činitelů.

Údajná "beseda" s bývalým komunistickým lampasákem Šedivým připomínala jazykovým stylem PŠM ("politické školení mužstva" za komunismu) se stejnými jazykovými nešvary: selea...ická aliance - opakováno asi desetkrát.

Když holt nezabral Klvaňa, tak to zkouší po zelenkovsku, mají v tom školení a praxi. A to všechno za naše peníze. Fuj! píše František Řezáč.

6. 5. 2008
Ladislav Šticha

Reakce na články Michala Ruska -- "České klenoty, Česká koruna, Česká země, Česká televize..." a Jakuba Rolčíka -- "Pane Šticho, mluvčí České televize, odpovězte!"

Vážení pánové Rusku a Rolčíku,

Doufám, že neurazím Váš jemnocit, když odpovím na Vaše články v jedné jediné reakci. Ostatně jejich cíl byl totožný -- zpochybnit práci České televize a navodit dojem, že neslouží veřejnosti. Michal Rusek mě obviňuje z osobních invektiv, ale i kdyby mě v každém řádku oslovil "falešně uctivým" vážený pane..., stejně neschová výpady, kterých se naopak on dopustil vůči mé osobě a instituci, kterou mám tu čest zastupovat. Prý zřejmě blízkost politické moci způsobila, že reaguji podobně jako politici -- s minimem skutečných argumentů. Tak jestli tento nepodložený útok svědčí o tom, že právě Vy, pane Rusku, máte každé slůvko argumentačně podepřené, tak skutečně nejste tím pravým, kdo by měl vyzývat k diskusi.

Znovu zopakuji to, co evidentně kritici nechtějí ani vidět ani slyšet -- Česká televize je jednoznačně hlavním elektronickým médiem v této zemi, které vytváří prostor pro celospolečenské diskuse na klíčová témata našeho života. Ať se jedná o Evropskou unii, NATO, zahraniční mise, reformní kroky vlády, kulturu, sport a samozřejmě "radar".

Pokud se tedy ptáte, zda Česká televize nezanedbala všechny možnosti, které má, aby vytvořila v zemi společenský konsensus v důležitých aktuálních otázkách ohledně EU, tak jsem poněkud překvapený touto formulací.

Boris Tadič, srbský prezident
6. 5. 2008
Kosovská Mitrovica

Velikonoce jsou absolutně největším svátkem pravoslavných křesťanů. Letos datum padl na poslední víkend dubnu. O jejich oslavách šlo ale na některých místech více o politickou kampaň než o oslavu vzkříšení Krista. Tím místem bylo i Kosovo. Byla jsem tam.

Dostat se na pečskou patriarchii, do kláštera, který je vnímán jako ten pravý a pevný kořen srbského sebevědomí a zároveň i místo nejintimnější vazby k Bohu, není dnes obtížné. Přesto se sem za oslavou vzkříšení vydalo sotva dvě stě Srbů, z toho tři politici. Jestliže Srbové sem přišli opravdu z čistého srdce - kromě těch z enkláv přišli někteří i z Černé Hory a ze Srbska, politikům zaručená publicita přítomnosti právě na tomto místě měla zajistit body v nadcházejících volbách. Do nich v tu chvíli zbývalo právě čtrnáct dní.

4. 5. 2008

Média nás denně sytí novinkami z Rakouska, stále se znovu a znovu přetřásají „odpornosti“ z podzemí jednoho domu. Já si svůj názor udělala brzy, celkem se shoduje s úvahou Jeronýma Klimeše, který své zamyšlení o vývoji a řetězení tohoto zločinu popsal nedávno v Lidovkách. Celá kauza mne samozřejmě zajímá dál, vždyť spadá do sféry zájmu každého člověka, který se pohybuje v sociální oblasti. Přesto mohu říci, že mnohem netrpělivěji čekám na „bratříčky“, tedy doprovodné jevy, jaké takovouhle olbřímí bleskovou šlupku doprovázejí. Čekám totiž na uvolnění obětí, kterým taková publicita věnována nebyla, které mlčely nebo dosud byly umlčovány.

6. 5. 2008
Petr Petržílek

Zbavování se odpadů se stává celosvětovým problémem, jehož řešením je třídění s následnou recyklací či energetickým využitím. Jakkoli je velice obtížné lidstvo naučit zodpovědnosti za třídění komunálního odpadu, každý úspěch by měl být oslavován a obdivován. Bohužel, paradoxně ministerstvo životního prostředí v čele s šéfem Strany zelených se v případě ČR k zacházení konkrétně s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (dále jen "bioodpad"), chová spíše jako nezodpovědný darebák, než jako zodpovědná instituce.

6. 5. 2008
Jan Hamáček

Pokud chce Štěpán Kotrba kritizovat mé názory, měl by alespoň číst mé články celé. Pokud mě obviňuje, že nerozlišuji mezi operací ISAF a Enduring Freedom, upozorňuji jej, že tak činím již v druhém odstavci svého vyjádření:

„Od začátku mise Trvalá svoboda (Enduring Freedom) v roce 2001 se jí česká armáda účastnila. Nejdříve poskytnutím polní nemocnice a protichemické jednotky, následně bylo rozhodnuto i o spoluúčasti na bojových akcích. Konkrétně 601. skupina speciálních sil operovala v Afghánistánu v roce 2004 a 2006, tj. za vlád ČSSD, a to v obdobném počtu a s obdobným mandátem jako nyní.“

Dosud mi nikdo z kritiků mého rozhodnutí nevysvětlil, jaký je rozdíl mezi vysláním této jednotky v letech 2004 a 2006 (rovněž do operace Enduring Freedom), tj. za vlád ČSSD a v roce 2008.

5. 5. 2008

ŠOK│ "Dolar byl zcela odstraněn z našeho ropného trhu... Naši ropní zákazníci s námi souhlasili, že se budou užívat jiné měny," oznámil ve středu představitel íránského ministerstva ropného průmyslu Hojjatollah Ghanimifard. "Naše transakce v Evropě děláme v eurech a v Asii v jenech," dodal. Informaci přinesla íránská tisková agentura Fars. Citaci přinesl server Eretz.cz. O zásadním kroku Íránu informovala MfD či Právo v ekonomických rubrikách.

Naplnila se tak ekonomická hrozba, kterou čtvrtý největší producent ropy na světě (80 miliard dolarů v roce 2007) a druhý největší v rámci organizace OPEC deklaroval už před lety. Odmítnutí dolaru z ropných obchodů, stejně jako nová íránská ropná burza, ohrožuje pozici dolaru jako světové rezervní měny a bude zesilovat tlak na americkou ekonomiku.

5. 5. 2008

Fatih Birol, IEA, a Astrid Schneiderová, Energy Watch Group, v rozhovoru pro Die Internationale Politik: Vzdejme se ropy dříve, než nám dojde

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) volá na poplach: Světu by mohla dojít ropa dříve, než se čekalo - nebezpečí výpadků dodávek roste. Hlad po energii versus její nedostatek: Zatímco poptávka po ropě roste, produkce klesá - nedostatek, rostoucí ceny a inflace hrozí. V rozhovoru s Astrid Schneiderovou Fatih Birol, vedoucí ekonom IEA, požaduje změnu politiky členských zemí. Jeho motto: Vzdejme se ropy dříve, než nám dojde.

4. 5. 2008

ANALÝZA DALŠÍCH MOŽNÝCH FUNKCÍ RADARU V BRDECH

Raytheon dostal kontrakt v hodnotě 3.3 milionu USD na vývoj, vedoucí k k zmenšení zahřívání v polovodičích, navržených pro příští generaci vysoce výkonných radarů a jiných elektronických systémů. Kontrakt je na první tři fáze vývojového úkolu DARPA (Agentury výzkumných úkolů Pentagonu). Základní program tepelného provozu radiofrekvenčních zařízení, v trvání 45 měsíců může dosáhnout po splnění všech etap 8 milionů USD a skončit v posledním čtvrtletí roku 2011. O zadání informoval odborný server SpaceWar.

5. 5. 2008

Vedení francouzské Socialistické strany vydalo minulý týden další „historický“ dokument, Základní prohlášení (déclaration de principes), platné od roku 1905. Poslední verze Prohlášení pochází ze zakládajícího sjezdu Mitterrandovy strany v Epinay v roce 1971.

Socialistická strana se tak jako v minulosti hlásí k Francouzské revoluci, k 1848, k Pařížské Komuně, k Lidové frontě. Prohlášení ale poprvé od roku 1905 zapomnělo na zakladatele strany a francouzského socialismu Jeana Jaurèse. Pařížská filiálka Evropské socialistické strany si dnes nemůže dovolit se hlásit k politikovi, který celý život bojoval za „socialistickou Evropu“. Z oficiálních dokumentu socialistické strany   socialismus   brzy zmizí úplně. Vskutku „historický krok“ učinila nyní programová komise tím, že z dokumentu poprvé od roku 1905 odstranila odkaz na „třídní boj a revoluci“.

5. 5. 2008

Současná Británie je ekonomicky i politicky naprosto stabilní mocností, se zavedenými, pevnými a většinou profesionálními státními institucemi, které fungují. Hospodářsky je daleko úspěšnější, bohatší a stabilnější než Česká republika. Co je tedy příčinou Brownova neúspěchu v komunálních volbách? Především to, čemu britští komentátoři říkají "incumbency" - tedy únava ze stran a vlády, která je u moci už příliš dlouho - 11 let. Tak dlouhá vláda jedné strany otráví snad každého.

Je nutno přiznat, že období Blairovy a Brownovy vlády (Gordon Brown byl dlouhá léta Blairovým ministrem financí) bylo obdobím bezprecedentní hospodářské prosperity a stability. Vždyť navzdory rostoucím cenám potravin a energií zůstává v Británii roční míra inflace kolem pouhých 2 procent! To není jako v ČR, kde člověk s nepříjemným překvapením po každém dalším čtvrt roku zjistí, že ceny všeho horentně stouply.

1. máj na Výstavišti
4. 5. 2008

◄ provokatér na prvomájovém sociálně demokratickém mítinku na Výstavišti

Výstaviště na 1. máje se stalo místem několika pokusů o konfrontaci. Na začátku hejno goril Národní strany, které se prezentovaly jako"alfa tým" Národní gardy, jejich předsedkyně Edelmannová, přezdívaná "vůdce", a několik dalších funkcionářů NS se snažilo vytvořit "uličku hanby" pro ty, kteří směřovali na Výstaviště na mítink KSČM. Nepovedlo se. Ke konfrontaci nedošlo už jen proto, že neonacionalistických extremistů byla desítka a vchody na Výstaviště byly dva... A tak se Edelmannová a Sedláček rozhodli, že zvolí kontaktní metodu a navštíví komunistický mítink přímo u fontány. Následováni hejnem fotoreportérů, tušících konfrontaci s osmdesátiletými staříky, vyrazili na obchůzku komunistického shromaždiště. Jindy velmi aktivní policie, která se snaží podobným excesům zabránit, tentokrát nikde nebyla. Jen několik tajných z protiextremistického oddělení sledovalo situaci z povzdálí a natáčelo si ji na video. Komunisté kupodivu udrželi lhostejnost k provokatérům, a tak uličkou hanby vlastně nakonec procházela Edelmannová.

4. 5. 2008
se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Po celém světě se 1. květen slaví jako První máj – mezinárodní dělnický den. Jedinou výjimkou jsou Spojené státy. Je ironií, že se První máj slaví na památku americké události – nepokojů na Haymarketu v Chicagu. Prvního května 1886 stávkovali dělníci v mnoha městech USA na podporu osmihodinového pracovního dne. V Chicagu jich po Michigan Avenue pochodovalo 80 000. Čtvrtého dne demonstrací, na samý závěr shromáždění na Haymarket Square, vypuklo násilí. O jeho původ se dodnes vedou spory, ale byli zabiti nějací policisté. Následovně byli zatčeni vůdcové stávky a čtyři z nich byli popraveni za údajnou vraždu. I když byli němečtí imigranti, před smrtí nezpívali The Star-Spangled Banner, ale La Marseillaise, výraz mezinárodní třídní solidarity. Bez ohledu na to se politikové ve Spojených státech vždy snažili bagatelizovat význam třídního konfliktu jako definiční otázky politiky v USA, což je důvod, proč Spojené státy neslaví První máj.

5. 5. 2008

V jedenáctém roce nepřetržitého vládnutí, sotva rok poté, co v  ještě stále celkem pohodlné premiérské pozici vystřídal Tonyho Blaira jeho dlouholetý ministr financí Gordon Brown, musela britská levice - ač zatím pouze? v místních volbách v Anglii a ve Walesu – zaregistrovat první, ale zato nečekaně drtivou porážku. Lze v ní vystopovat lecjakou logickou souvislost i symboliku, lze v ní vidět varování a určitě bude pro britské labouristy, ale nejenom pro ně, užitečné zamyslet se nad příčinami a hledat možnosti jak, nejpozději do dvou let, zkusit věci napravit.

4. 5. 2008

Je trochu kalné ráno na konci dubna. Na obyčejném pražském sídlišti již několik dnů stojí přenosné značky Zákaz zastavení, které oznamují, že 30. dubna dojde od 7:00 k „čištění“. Odjíždím ten den ráno ze svého místa, ale mám pár pojížděk v blízkém okolí a tak se v inkriminovanou dobu těsně po 7 hodině ranní do čištěného prostoru několikrát vracím a dokonce na někoho chvilku čekám a tak mám možnost ono „čištění“ pozorovat Na nedalekém parkovišti je přeplněno, ale i tam vidím několik odtahových vozů, jak se pouštějí do jedné řady zaparkovaných vozidel.

30. 4. 2008

DOKUMENT

Vnímání české literatury v zahraničí

Udělení Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi posiluje přesvědčení, které zastává mnoho studentů literatury, že se tato cena stává stále více odměnou za prostřednost.

Z českých spisovatelů, nominovaných v minulosti na Nobelovu cenu, si určitě zasloužil jisté mezinárodní ocenění Jaroslav Vrchlický a Karel Čapek byl tichošlápkem takové prostřednosti, že mu klidně tu cenu mohli udělit. Seifert našlapoval ještě daleko opatrněji než Čapek.

Seifert byl, spolu s velkým počtem spisovatelů trvalejší hodnoty, v roce 1929 vyloučen z Komunistické strany Československa, avšak v padesátých letech se ukázal být mistrem takových sentimentálních žvástů, jaké se čekaly od básníků, neschopných věnovat se traktoristkám. V poslední době píše Seifert verše přesládlé, nevolnost vyvolávající sebelítosti.

Rádi bychom však dodali, že stále obdivujeme raného, mladicky komunistického Seiferta.


K. BRUŠÁK (katedra slavistiky, Cambridge University)

R. B. PYNSENT
DAVID SHORT
Škola slovanských a východoevropských studií
University of London
Senate House
Malet Street
WC1

16. října

Vyšlo v britském deníku Times jako Dopis redakci dne 20. října 1984. Český básník Karel Brušák vyučoval české literatuře na univerzitě v Cambridgi, Robert Pynsent je známý profesor české a slovenské literatury na University College, London (jeho stránky ZDE), David Short tamtéž vyučuje českému jazyku.

Ve svém "Nesmírně stručném shrnutí českých dějin a literatury" na stránkách University College, London ZDE, konstatuje Robert Pynsent, že "husitské hnutí neuvěřitelně poškodilo českou literaturu", velké estetické dokonalosti dosáhla až v osmnáctém století česká barokní lyrika. Té se dokázal vyrovnat až Máchův Máj r. 1836. Živé avantgardní hnutí ve dvacátých letech dvacátého století je podle Pynsenta svou podstatou epigonské, odvozené od západních vzorů. Josef Topol byl podle něho "sofistikovanější, a často zábavnější" dramatik než Václav Havel; Alena Vostrá je "živější a originálnější" autor než Milan Kundera. Jednadvacátému století "dominuje vysoce originální spisovatelka Petra Hůlová".

2. 5. 2008

V americkém Kongresu tuto středu proběhlo již třetí slyšení (z pěti plánovaných) o tzv. Národní protiraketové obraně (NMD), rozumí se Spojených států amerických.

Slyšení pořádá Podvýbor pro národní bezpečnost a zahraniční věci Výboru pro dohled a státní reformu Sněmovny reprezentantů 110. volebního období Kongresu. - Výbor má pravomoc vyšetřovat jakýkoli program federální vlády a jakékoli otázky související s federální politikou.

Úvodní slovo přednesl a základní otázky na každém slyšení pokládal předseda podvýboru John Tierney.

První slyšení dne 5. března 2008 se věnovalo hrozbám, skutečnostem a výnosům (tradeoffs) obrany amerického území proti mezikontinentálním balistickým raketám (neb o tom NMD především jest). Svědčili zde Joseph Cirincione - místopředseda sekce pro národní bezpečnost a mezinárodní politiku Centra pro americký rozvoj ve Washingtonu, Stephen Hildreth - expert na protiraketovou obranu a nešíření v Kongresové rešeršní službě (od 1985), Baker Spring - expert na národní bezpečnost v nadaci Heritage a Stephen Flynn - expert na národní bezpečnost v Radě pro mezinárodní vztahy (CFR). Ve druhém slyšení dne 16. dubna 2008 na téma výhledů a nákladů svědčili Lisbeth Gronlundová - expert Programu pro vědu, technologii a společnost Massachusettského technologického institutu, Richard Garvin - fyzik z Watsonova výzkumného střediska IBM, Jeff Kueter - předseda Marshallova ústavu ve Washingtonu a Philip Coyle - vedoucí poradce Centra pro obranné informace.

Třetí slyšení, týkající se vládní Agentury pro protiraketovou obranu (MDA), proběhlo 30. dubna 2008 a svědčili na něm Henry Obering - ředitel MDA, opět Philip Coyle, dále Henry Cooper - předseda organizace Vysoké cíle a znovu Joseph Cirincione.

Přepisy úvodních slov předsedy, projevy svědků, jakož i video ze slyšení jsou zde:

  • první část ZDE
  • druhá část ZDE
  • třetí část ZDE

2. 5. 2008

Mnoho lidí zastává názor, že Čína je nadále komunistickou diktaturou a že právě proto tam dochází k porušování lidských práv. Avšak podstatným problémem v dnešní Číně je skutečnost, že je čínský stát dosud příliš slabý na to, aby dokázal ochránit práva svých občanů, píše Francis Fukuyama v deníku Los Angeles Times.

5. 5. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. V anketě letos na jaře odpovědělo během několika málo dnů více než 5000 čtenářů. Finančně však na provoz listu přispívá jen kolem 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře. Nedokáže to česká komunita? Jsou finanční prostředky skutečně k dispozici jen pro cílenou politickou manipulaci, a chce-li list prosazovat svobodnou linii, padni komu padni, národ se pro její podporu nevzchopí?

V dubnu 2008 přispělo celkem 222 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 65 154.03 Kč, příjem z reklamy byl v březnu 2008 4000 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 30.4. 2008 částku 281 504.28 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 940.56 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Čína RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2008 Čína si vybudovala tajnou základnu pro jaderné ponorky   
2. 5. 2008 Fukuyama: Mocná slabost Číny   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
20. 4. 2008 Západní tlak na Čínu ohledně Tibetu výrazně posílil čínský nacionalismus   
19. 4. 2008 V Číně se konaly protifrancouzské demonstrace   
17. 4. 2008 Absurdní drama čínské olympiády Lukáš  Zádrapa
14. 4. 2008 Čínská velvyslankyně varovala před ochlazením vztahů   
11. 4. 2008 Olympiáda v Číně Beno  Trávníček

Tibet RSS 2.0      Historie >
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   
26. 3. 2008 Tibet a nezávislost aktivistů?   
26. 3. 2008 Boj za svobodu není nelegitimní jen proto, že ho podporují Spojené státy Jan  Čulík
26. 3. 2008 Následkem čínské okupace zemřelo přes milion Tibeťanů   

Zelení RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
5. 12. 2007 Chtělo by to nějakou zelenou stranu Jakub  Patočka
30. 11. 2007 Zelení: Délka štěpeného atomu Pavel  Kopecký
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!   
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Proč by měl Václav Klaus Alu Gorovi pogratulovat Jiří  Paroubek

Smrt Bénazír Bhuttové RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu   
9. 1. 2008 BBC a indicie naznačující budoucí realitu v Pákistánu a Afghánistánu Štěpán  Kotrba
8. 1. 2008 Bhuttová: Důkazy jsou pryč, za smrt si podle Mušarrafa mohla sama   
8. 1. 2008 Konspirace, nebo zvídavost? Jiří  Jírovec
8. 1. 2008 Neprofesionalita nebo Profesionálové? Jan  Zeman
8. 1. 2008 BBC je zaprodaná vládě Michal  Vimmer
8. 1. 2008 Atentát na Bhuttovou vyšetřuje pákistánský inspektor, který řešil vraždu reporéra Wall Street Journal   
8. 1. 2008 Editor pořadu Newsnight: BBC případ dvou "diplomatů" vyhoštěných z Afghánistánu vyšetřuje Jan  Čulík
7. 1. 2008 Complaint to the BBC - Stížnost na BBC   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2008 Spisovatelé protestují, že Tesco potlačuje svobodu projevu   
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
5. 5. 2008 Hamáček: Má-li být ČSSD důvěryhodná... musí chytit Bin Ládina Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Trhy s dětmi v osvobozeném Iráku Lukáš  Lhoťan
25. 3. 2008 Zájem o bezvýchodnou válku v Iráku klesá, The New York Times "zkoumají" proč Karel  Dolejší
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Irák dnes zažívá boom cestovního ruchu   
13. 3. 2008 Operace Iraqi Freedom: Vojenské vítězství, politická prohra Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
29. 2. 2008 "Tak trochu jiná" euroatlantická diplomacie v Sýrii: Brzeziński a Paroubek Štěpán  Kotrba
5. 2. 2008 Británie plánovala postavit v Afghánistánu pro Taliban výcvikový tábor   
5. 2. 2008 Britský princ Andrew kritizoval USA za iráckou válku   

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
6. 5. 2008 Tisícovka lidí na demonstraci Ne základnám Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral
23. 4. 2008 Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie   
21. 4. 2008 Proč jsem pro radar Boris  Cvek
21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen!   
19. 4. 2008 Neoral: Zdrojem moci jsou občané a žádný Topolánek se vztyčeným prostředníkem Jan  Neoral
17. 4. 2008 BBC: Americká protiraketová obrana "nebude fungovat"   

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2008 Universitní studenti: Vysokoškolské studium je dnes ztráta času   
7. 3. 2008 Jesle jako vzdělávací zařízení, aneb už se nedá mluvit o krkavčích matkách Uwe  Ladwig
22. 1. 2008 Neúcta k vědění se nevyplácí Darina  Martykánová
4. 12. 2007 Sítě v síti, aneb jsou ve školství jen problémy s platy? Pavel  Táborský
21. 11. 2007 Sloučení škol nebude škodit   
15. 11. 2007 Manifest maturanta   
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
14. 11. 2007 Náš mlčící maturant Patrick  Ungermann
14. 11. 2007 Nechceme sloučení škol Simona  Szekelyová

Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
17. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
13. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
12. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2008 Řízená péče ve zdravotnictví - proboha, ne z USA! Petr  Wagner
23. 4. 2008 Hele, kámo, nemáš pár zbytečnejch drobáků?" Martin  Gřeš
11. 4. 2008 Zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím vlády udělat z fakultních nemocnic "nevýdělečné" akciové společnosti   
11. 4. 2008 Ondřej Neff mluví už i do zdravotnictví Petr  Wagner
9. 4. 2008 Příklad práce České televize, jak se novinářství dělat nemá Petr  Wagner
9. 4. 2008 Budeme obětí obchodu s vlastním zdravím? František  Řezáč
7. 4. 2008 "Reforma" zdravotnictví Petr  Wagner
21. 3. 2008 Zdravotnictví a pojištění Vladimíra  Bošková
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu   
28. 2. 2008 Plány ministerstva zdravotnictví ohrožují vzdělávání budoucích lékařů   

Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě RSS 2.0      Historie >
30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE   
15. 11. 2007 Červený kříž lituje nedostatečné aktivity zemí-účastníků Úmluvy o některých konvenčních zbraních   
8. 11. 2007 Rusko vypovědělo smlouvu o konvenčních silách   
6. 11. 2007 Generál Balujevskij: "Vyjasněme si nejprve pojmy"   
31. 10. 2007 Rusko--Západ: hledání východiska   
26. 10. 2007 Týden vztyčených prostředníků Karel  Dolejší
21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě   
14. 9. 2007 Velká hra existence lidské společnosti je neměnná   
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války   

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Írán RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
15. 4. 2008 USA a Írán vedou už pět let "tajné" rozhovory o jaderných zbraních   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   
5. 11. 2007 USA: 52 procent "pravděpodobných voličů" "podporuje americký vojenský útok proti Íránu"   
27. 10. 2007 Musíme bombardovat Írán   
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
24. 4. 2008 Delegace slovenské armády se v Pekingu setkala s ministrem obrany Liang Kuang-lie   
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
6. 10. 2007 V Dušanbe skončil summit SNS, zahájen byl summit Euroasijského ekonomického společenství   
1. 10. 2007 Tadžikistan: Snaha o posilnenie pozície Peter  Stupavský

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2008 ČT není vlivovou agenturou Ladislav  Šticha
6. 5. 2008 Pondělní vysílání ČT24 o protiraketové obraně   
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
2. 5. 2008 Pane Šticho, mluvčí České televize, odpovězte! Jakub  Rolčík
30. 4. 2008 České klenoty, Česká koruna, Česká země, Česká televize... Michal  Rusek
24. 4. 2008 ČT jediná věnuje diskusi o radaru vyvážený prostor Ladislav  Šticha
24. 4. 2008 Je ČT vyvážená?   
22. 4. 2008 Senát: Utržení psi na lovu Štěpán  Kotrba
19. 4. 2008 Ještě větší blbec, než jsme doufali Petr  Štěpánek
17. 4. 2008 Rada Českého rozhlasu: Kterak zveřejnění Kubiceho zprávy bylo vlastně činností, na kterou se zákon a Kodex nevztahuje   

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
5. 5. 2008 IEA vyhlašuje poplach: Světu bude chybět 12,5 milionů barelů ropy denně   
5. 5. 2008 Írán definitivně odmítl dolar - bude to důvod k válce?   
29. 4. 2008 Fico varuje pred energetickou vojnou v Európe   
28. 4. 2008 Kde ksakru vězí ti ekonomové?   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
24. 4. 2008 Evropská komise připravuje krizový plán ropné nouze, firmy uzavírají strategické smlouvy   
16. 4. 2008 Jak rozdělit zásoby plynu v Turkemistánu?   
15. 4. 2008 Těžba ropy v Rusku klesá   
8. 4. 2008 Kosovo v geopolitických hrách o energie, aneb ropovod do Evropy, nebo do USA?   
7. 4. 2008 O čem se bavili Putin s Bushem? O radaru? Ne. O podmořském tunelu mezi USA a Ruskem Štěpán  Kotrba

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
12. 3. 2008 Somálsko: zhoršení humanitární situace   
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení   
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
22. 4. 2008 Humanistický sen uprostřed křesťanské reality Štěpán  Kotrba
21. 4. 2008 Podíl na emancipačním úsilí ano, ale ne jako užiteční idioti Ivan Odilo Štampach
20. 4. 2008 Buduje si Paroubek v ČSSD křesťanskou kamarillu na svou podporu? Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Ptákoviny jako fundament civilizace   
12. 3. 2008 Římská církev dělá krok zpět do středověku Boris  Cvek
11. 3. 2008 Recyklujte, nebo přijdete do pekla, varuje Vatikán   
6. 2. 2008 Dohoda, nebo loupež tisíciletí? Ladislav  Háva
6. 2. 2008 Vatikán je otevřeně proti válce v Iráku Boris  Cvek
6. 2. 2008 Nepochopení Boris  Cvek
5. 2. 2008 Chce Bůh radar a rakety? Milan  Daniel

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
6. 5. 2008 Věnec sonetů (IV) Jaroslav  Seifert
2. 5. 2008 Věnec sonetů (II) Jaroslav  Seifert
30. 4. 2008 Věnec sonetů Jaroslav  Seifert
28. 4. 2008 ■ ■ ■ Egon  Bondy
25. 4. 2008 Dopis o znechucení Karel  Hoff
24. 4. 2008 ■ ■ ■ Častolar Dlouhoveský z Dlouhé Vsi
21. 4. 2008 ■ ■ ■ Egon  Bondy
18. 4. 2008 ■ ■ ■ Hana  Tomšů
17. 4. 2008 Znám dobře... Vladimir  Vysockij
16. 4. 2008 Třeba i žijem... Vladimir  Vysockij

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny   
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar
8. 4. 2008 Literatura nemusí být čtena Lukáš  Zádrapa
7. 4. 2008 Dobrovolná izolace české literatury Hana  Tomšů
31. 3. 2008 Krize české literatury Štefan  Švec
27. 3. 2008 Otokar Fischer -- nejen překladatel Fausta a Zarathustry Nikola  Richtrová
28. 1. 2008 Odcházení od Václava Havla: Stará hra, která nevědomky nastoluje důležitý problém současnosti Jan  Čulík
25. 1. 2008 Čtenář je partnerem autora Irena  Zítková
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví