2. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 5. 2008

ANALÝZA DALŠÍCH MOŽNÝCH FUNKCÍ RADARU V BRDECH

Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů

Raytheon dostal kontrakt v hodnotě 3.3 milionu USD na vývoj, vedoucí k k zmenšení zahřívání v polovodičích, navržených pro příští generaci vysoce výkonných radarů a jiných elektronických systémů. Kontrakt je na první tři fáze vývojového úkolu DARPA (Agentury výzkumných úkolů Pentagonu). Základní program tepelného provozu radiofrekvenčních zařízení, v trvání 45 měsíců může dosáhnout po splnění všech etap 8 milionů USD a skončit v posledním čtvrtletí roku 2011. O zadání informoval odborný server SpaceWar.

"Raytheon řeší inovaci materiálů s nanostrukturou a s optimalizovanou tekutostí a tepelnou roztažností obalu, " řekl Mark Russell, viceprezident vývoje Raytheon Integrated Defense Systems (IDS). "Tento přístup zvítězí nad limity impulsního výkonu, úplného odvádění tepla, váhou zařízení a chlazení , dosáhnutím až 100 krát účinnější tepelné vodivosti tradičních obalových materiálů."

SpaceWars: Raytheon To Solve Thermal Challenges In High-Power Radars ZDE

UVÁDĚNÉ PARAMETRY RADARU (EBR / GBR -- P)

Podle „oficiálních“ technických informací MO ČR je:

  • střední výkon 170 až 200 kW
  • impulsní (špičkový výkon) v rozmezí 0,8 -- 4,5 MW
  • šířka svazku 0,18°
  • kmitočtové pásmo X (vlnová délka 3 cm)
  • geometrická plocha antény 123 m2 a odhadnutá efektivní plocha antény bude 105 m2, což odpovídá kruhu o průměru cca 11 m .

To jsou oficiálně uváděné hodnoty, které počítají s 16 896 T/R moduly o středním výkonu 2,1W a impulsním výkonu 10W. Přesto vládní radarový "odborník" Pekárek v oficiální reakci ministerstva obrany pro měsíčník ATM proshlásil, že "Deklarovaný maximální výkon radiolokátoru je 170 kW. ... Z měření na místě rovněž vyplynulo, že okamžitý výkon impulsů vysílaných tímto radiolokátorem není řádově vyšší než průměrný vyzařovaný výkon." Vztah mezi impulsním výkonem a středním výkonem je přímo závislý na počtu impulsů za časovou jednotku. Čím rychlejší opakování impulsů, tím menší výkon jednotlivého impulsu, nemá li stoupat i průměrný výkon. Názor Doc. RNDr. Ludvíka Pekárka, DrSc. je tak nutno brát jako názor člověka, který neví vůbec nic o tom, jak zařízení funguje. Nicméně i ty technické údaje, které MDA České republice poskytla, jsou přinejmenším neúplné a fakticky naprosto matoucí. Nikdo se navíc prozatím neptal na technologicky možný maximální impulsní výkon jediného impulsu - použitelného v případě, že radar nebude až tak úplně radar, ale změní se v impulsní mikrovlnné dělo.

ATM 9. 11. 2007, Doc. RNDr. Ludvík Pekárek, DrSc. : Pravda o radiolokátoru EBR ZDE

Raytheon ale dostal nezanedbatelné prostředky na inovaci radaru. Hardwarovou i softwarovou.

21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen! ZDE

V současné době má Raytheon k dispozici T/R moduly pro x-band radary o daleko větším výkonu (38-42W peak), než s jakém počítají technické materiály, které byly podkladem pro zprávy Hlavního hygienika o zdravotní nezávadnosti radaru. Hovoří o tom technické materiály subdodavatele x-band radarů. Hovoří o tom i zveřejněné údaje agentury DARPA, která výzkum vysoce výkonných modulů financuje jako jeden z prioritních krátko- a střednědobých výzkumných úkolů.

Mění se impulsní výkon, ovládací inteligence i plošná velikost T/R modulů. Miniaturizace i vyspělost polovodičových prvků za deset let postoupila neméně stejně, jako vývoj software. Stačí srovnat současné nejmenší GSM mobilní telefony s modely starými deset let. Kdyby byla platforma EBR v Brdech osazena nejvyšším možným množstvím nejnovějších T/R modulů, byl by impulsní výkon radaru daleko větší, než uvádí vláda...

související informace

deset let stará smlouva mezi USA a Rayethonem o vývoji a dodávkách T/R modulů - 1997 - 6-10W peak power MMIC ZDE
zadání DARPATECH 1999 - 10 W peak power MMIC ZDE
Rozpočet na vývoj 40 W output power T/R modulů MMIC - FY 1997-2000 ZDE

A je to právě výkon v oněch velmi krátkých pulsech (a nikoliv výkon průměrný, který může zůstat stále stejný), který ze standardního radiolokačního zařízení tvoří nebezpečnou a zákeřnou protidružicovou a protiraketovou impulsní mikrovlnnou zbraň. Při použití v tomto režimu je EBR radar schopen ohrozit vzdálená telekomunikační zařízení či špionážní družice na orbitě stejně, jako startující kosmický nosič nebo letící letadlo. Pro zahřátí ozářeného objektu nebo vyvolání jiskření se musí počítat s celkovou energií v jednom pulzu. Ten může způsobit samozapálení pyropatron či raketových motorů střel, poškození či zničení elektroniky, navigačních antén či dalších součástek. Může poškodit čidla orientačních a anténních systémů nebo solárních panelů . V tu chvíli už není radar radarem, ale zbraní, která i za cenu zničení výměnných kazet s T/R moduly při výšlehu přesahujícím technologicky možný maximální bezpečný impulsní výkon je schopna na velmi velkou vzdálenost ohrozit jakékoliv elektronické zařízení v příslušném operačním dosahu. Ten má tvar polokoule s poloměrem tisíců až desetitisíců kilometrů - podle materiálu cíle, odrazné plochy cíle, zvolených modulů a výsledného výkonu impulsu. A právě maximální operační dosah při extrémním pulsním výkonu a použití je ona velká neznámá, kterou Američané působí strach v Rusku a obavy mezi vojenskými odborníky v evropských zemích, kteří vědí, že ne vždy se i mezi spojenci dochází ke shodě a ne vždy jsou vztahy armád a tajných služeb absolutně korektní. Proto ten tlak na systém velení a řízení NATO, neboť v tu chvíli musí mít velící středisko kolektivní organizace veškeré myslitelné informace o proběhlém nasazení radaru. Stejně tak musí mít veškeré informace o schopnostech jeho extrémního použití.

Zařízení je schopné sledovat a rozeznat velmi malé objekty na vzdálenosti až několika tisíc kilometrů i mimo zemskou atmosféru.

Tak toto prosím netvrdím já, ale přiznává to vládní propagandistický server "Proti raketám", stvořený vládním mluvčím Klvaňou.

Pokud by existovalo reálné ohrožení vypouštění evropských telekomunikačních či navigačních družic Galileo, jde o soupeření mezi USA a EU, které má nejen hospodářský, ale i vojenský rozměr. USA rozostřily během útoku na Irák systém GPS k nepoužití. EU může mít i v takovýchto případech jiný názor. A od operačního nasazení EBR v Brdech musí počítat s tím, že její zařízení může být poškozeno neznámým způsobem...

▲ Obrázek ukazuje názorně, že ač je střední výkon stále stejný (uvažujme oněch "oficiálních" 200 kW, i když realita bude řádově jiná), technologická kvalita jednotlivých T/R modulů může být naprosto jiná, stejně jako i užití. Pro binární komunikaci s antiraketou (zpřesňování cílových GPS koordinátů místa střetu za letu rakety) stačí minimální výkon a dosah tisíců kilometrů pro rozlišení stavu 1-0. Extrémně rychle je třeba vyslat pouze několik desítek bajtů. Směrový paprsek zajistí, že signál je prakticky neodhalitelný a nerušitelný. Na principu impulsního směrového vysílání zakódovaných zpráv pracují špionážní mobilní družicové spojové technologie už desítky let. Zde je pouze použito zařízení, pro něž tento typ práce není primárním užitím. Rychlost letu antirakety ale jiné řešení neumožňuje.

Pro přehledové funkce rozostřeného paprsku, jakož ještě i pro skenování a vyhodnocování dráhy letu desítek cílů desítkami dílčích, samostatných paprsků stačí vládou uváděné výkony a počty modulů také. V počátečních fázích letu se totiž cílem rozumí letadlo nebo raketový nosič (první či druhý stupeň balistické střely), který má daleko větší odrazovou plochu, než samotný poslední stupeň či návratový modul (platforma s desítkou hlavic a klamných cílů a samostatným korekčním pohonem) či dokonce jednotlivé hlavice (bez pohonu na balistické dráze). Pro pozdější přesné rozlišení v "midcourse" fázi letu návratového modulu či hlavic už je třeba daleko vyšší přesnosti pro rozlišení jednotlivých cílů a jejich identifikaci od cílů klamných, zároveň je třeba počítat korekci dráhy antirakety. Pro konečné rozlišení faktického cíle (omezené množství antiraket v silech) je třeba maximální citlivosti a přesnosti v "T" i "R" funkci radaru, které lze dosáhnout, neboť cíl už se blíží - je v daleko menší vzdálenosti než byla raketa v době startu. Během této doby se neustále zpřesňuje koridor navedení antirakety a následně místo kontaktu "kill vehicle" s hlavicí útočné rakety. Zbývající funkcí je vyslání posledních parametrů místa střetu a následná detekce zásahu - zničení nebo vychýlení z dráhy - jako podklad dalšího rozhodnutí.

Detekce mikrovlnných spojů telekomunikačních družic a sniffování jejich provozu požaduje zase extrémní citlivost "R" - přijímací části T/R modulu. Zbytek funkce je už na pozemním zařízení - přenos prostřednictvím vlastních družic do operačního centra kde dojde k záznamu a dekódování zachyceného signálu. Vzhledem k vysokému výkonu v "T" části aktivní činnosti při vysílání pulsů patrně půjde při plnění tohoto úkolu o jiný typ T/R modulů. Radar by nicméně měl být schopen i rušit provoz aktivním vysíláním směrovaného signálu a odrazem od anténního systému družice. Při digitálním signálu závisí dekódování na množství chyb a velikosti samoopravovací čsáti kódu. Drasticky se může zmenšit přenosová kapacita.

► Výměna části modulů, části kazet nebo i celé kapacity kazet nosné platformy je otázkou času, peněz na různé typy skladovaných náhradních kazet s různými typy modulů a operačního zadání. Vzhledem k tomu,. že půjde o americký majetek na americké základně bez stálého dozoru třetí stranou, je velmi obtížné předpokládat, že lze jakkoliv odhalit záměnu kazet za jiné nebo záměnu za zásadně výkonnější T/R moduly. Podle informací A-reportu Ministerstva obrany ze 13. 2. 2007 (na straně 10) využívá radar na Kwajaleinu 69 632 elektronicky ovládaných individuálních galium/arsenidových modulů, i když vládní zpráva o hygienických rizicích vycházela ze zadání, že radar bude obsahovat pouze 16 896 modulů. Jiné údaje hovořily pouze o 11 000 modulech. Pokud je maximální hodnota bezpečného maximálního impulsního výkonu 69 632 x 42W, vyjde řádově jiné číslo, než když to bude 16 896 x 10W. Pro posouzení nebezpečnosti provozu se (stejně jako u testů bezpečnosti aut se musí počítat s maximální rychlostí) musí počítat vždy s kombinacemi nejvyšších hodnot.

Likvidace elektroniky špionážní družice je opět jiný úkol s jinými požadavky na výkon. Způsobení havárie startu kosmického nebo balistického nosiče na vzdáleném kosmodromu nebo havárie špionážního či komunikačního letadla vyžaduje extrémní výkon "T" části modulů a pak nezáleží na tom, zda dojde k nevratným následkům na některých (nebo většině) T/R modulů. To vše je pouze a jedině otázkou ceny za nové obvody, moduly nebo kazety. Výměnné modulární kazety s desítkami jednotlivých "nacvakaných" "karet" T/R modulů se na základnovou platformu dají "nacvakat" také - jako počítače do racku . Limitní je pouze celková schopnost silových kabelů přinést do impulsu dostatek energie - čili struktura materiálu a průřez silových elektrických kabelů do samotné platformy. Celek antény je tvořen onou platformou s definovaným počtem určitých kazet s určitými moduly a masivním manipulačním ramenem s vertikálně se pohybujícím mechanismem a horizontálním otáčením celé konstrukce pomocí elektromotorů na kruhovém kolejišti. V tom je půvab tohoto řešení. Radar lze během několika minut nastavit do libovolné polohy a rychlého vychýlení a kmitání paprsku lze dosáhnout elektronicky. Prostá výměna nevyhovujících či poškozených modulů či kazet je pak snadná, neboť dle zadání je jasné, jaký typ modulů bude třeba a elktronická, s řídícím počítačem spřažená diagnostika perfektně odhalí, které moduly byly poškozeny jakým způsobem a jestli je nutná jejich výměna.

Když bychom připustili možnost výšlehu extrémního impulsu, po kterém by byl radar na určitou dobu vyřazen zčásti nebo úplně z provozu zahořením nebo explozí součsátek T/R modulů, teprve v tu chvíli dosáhneme technologicky limitních impulsních výkonů, které závisí na jmenovitém impulsním výkonu jednotlivých T/R modulů a jejich odolnosti proti extrémnímu výkonovému přehřátí při určité konfiuguraci zapojení. Přirovnat to lze k "overclockingu" procesoru počítače. Bez chladiče exploduje, s pasivním chladičem je zničen, ale nezničí procesorovou desku, s aktivním vysoce výkonným chlazením přežije po krátkou dobu i nemožné. A to je celý smysl nejnovějšího zadání agentury DARPA vůči firmě Raytheon. Zvýšit účinnost chlazení a tím i stávající technologicky limitní výkonové hodnoty pro vícenásobné použití T/R modulů.

Milan Hlobil, BL 11. 1. 2008: Radar: vláda stále lže Radar: vláda stále lže ZDE

Jaroslav BRDSKÝ, BL 24. 9. 2007 : Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru ZDE
Ludvík NERAD, BL 5.9.2007, ATM č.9/2007 : Radar XBR Brdy, Technická analýza a odhad výkonových parametrů ZDE
Stanislav Kaucký, BL 8. 8. 2007: Má smysl XBR radar bez antiraket? ZDE
Stanislav Kaucký, BL 7. 8. 2007: Záhadná obrana XBR radaru v Brdech ZDE
Stanislav Kaucký, BL 8. 5. 2007: XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný ZDE
Stanislav Kaucký, BL 28. 8. 2006, ATM č.9/2006: Protiraketová obrana USA: XBR a SBX radary ZDE
Stanislav Kaucký: Cizí protiraketová základna v Česku? ZDE
MfD cituje 29. 8. 2006 Stanislava Kauckého: Protiraketový radar může ohrozit letadla ZDE

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

▲◄ fotografie platformy s kazetami, kde je vidět počet kazet, jejich uspořádání a na detailním záběru je zřetelně viditelné usazení jednolivých T/R modulů do kazety a kazety na platformu.


◄ fotografie havárie ruského radaru Darjal-U Balchaš v Kazachstánu, který vyhořel v září 2004. Obsluha v testovacím provozu nejspíše zadala hodnoty převyšující maximální bezpečný výkon a kabely to nevydržely.... Nu, davaj, poprobujem... Následky ne nepodobné Černobylu. Hořící budova antény radaru je železobetonová konstrukce o výšce 80 metrů. Radar pracuje na frekvenci VHF 150 to 200 MHz, s startovním výkonem 50 MW a vrcholovým výkonem 350 MW.  

                 
Obsah vydání       2. 5. 2008
4. 5. 2008 První máj s neonacionalisty, neonacisty, provokatéry a opilci Štěpán  Kotrba
5. 5. 2008 ČT 24 o protiraketové obraně
4. 5. 2008 Čištění Ladislav  Žák
4. 5. 2008 Ten problém je i náš, vážení Hana  Mudrová
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Hledá se: Alois Brunner, klíčový spolupracovník Adolfa Eichmanna Richard  Seemann
2. 5. 2008 Pane Šticho, mluvčí České televize, odpovězte! Jakub  Rolčík
2. 5. 2008 Labouristická strana zaznamenala v komunálních volbách nejhorší porážku za 40 let Jan  Čulík
2. 5. 2008 Na betonový problém betonovou záplatu Hynek  Hanke
2. 5. 2008 Demonstrace: "Tuhle smlouvu neberem"
2. 5. 2008 Michael  Marčák
2. 5. 2008 Fukuyama: Mocná slabost Číny
2. 5. 2008 Tucet poslanců ČSSD v českém parlamentu hlasuje válečným obětem navzdory Vladislav  Černík
1. 5. 2008 ČSSD pomohla vládě vyslat vojáky do úderných akcí USA v Afghánistánu Andrea  Cerqueirová
2. 5. 2008 Čína si vybudovala tajnou základnu pro jaderné ponorky
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
2. 5. 2008 Globální hlad ve světě nadbytku Daniel  Veselý
2. 5. 2008 Ropná onanie -- proč?! Beno  Trávníček
2. 5. 2008 Věnec sonetů (II) Jaroslav  Seifert
2. 5. 2008 Michael  Marčák
30. 4. 2008 Věda je součástí národní kultury František  Řezáč
1. 5. 2008 Máj pro dělníky, sufražetky i katolíky Štěpán  Kotrba
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
30. 4. 2008 ODS na pražském magistrátu: Modleme se, aby šlo jen o tupost, či korupci Bohumil  Kartous
30. 4. 2008 Vyjádření Ivana Davida k odvolání z funkce ředitele PL Bohnice
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny
30. 4. 2008 Čtrnáct bodů pro oficiální verzi o 11.září 2001
30. 4. 2008 Řízená péče ve zdravotnictví - proboha, ne z USA! Petr  Wagner
30. 4. 2008 Neoliberalismus, pojmy a česká translace Stanislav A. Hošek
30. 4. 2008 Bolívie: Santa Cruz rozhodne Simone  Radačičová
30. 4. 2008 Proč jsem si koupil nový deštník po návštěvě léčebny dlouhodobě nemocných Wenzel  Lischka
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral
30. 4. 2008 České klenoty, Česká koruna, Česká země, Česká televize... Michal  Rusek
29. 4. 2008 Brdské jaro 2008 Pavel  Čámský
29. 4. 2008 Válka velkých osmiček aneb Všichni ztratili paměť? Josef  Brož
30. 4. 2008 Válka velkých osmiček aneb Všichni ztratili paměť? část II. Josef  Brož
29. 4. 2008 Obrodný proces v Semilech
29. 4. 2008 Jak jsem sežral koně Milan  Daniel
29. 4. 2008 Energeticko-klimatický balíček EU: naše budoucnost, nebo zkáza? Petr  Petržílek
29. 4. 2008 Dva tisíce slov
29. 4. 2008 Vaše nynější krize Ivan  Sviták
30. 4. 2008 Hospodaření OSBL za březen 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
30. 4. 2008 Pane redaktore, proč ten výsměch? Jan  Neoral
23. 4. 2008 Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie   
21. 4. 2008 Proč jsem pro radar Boris  Cvek
21. 4. 2008 Konečně důkaz: Radar pro Brdy bude teprve vyvíjen!   
19. 4. 2008 Neoral: Zdrojem moci jsou občané a žádný Topolánek se vztyčeným prostředníkem Jan  Neoral
17. 4. 2008 BBC: Americká protiraketová obrana "nebude fungovat"   
16. 4. 2008 Theodore Postol: Znepokojující otázky o raketové obraně   
15. 4. 2008 Povídání o ničem Jan  Neoral
15. 4. 2008 ČT zrušila pořad o americkém radaru   
14. 4. 2008 Globálna neonormalizácia Eduard  Chmelár
9. 4. 2008 Můžeme si dělat, co chceme, ale politici to neposlouchají   
8. 4. 2008 Ruské antény u estonských hranic, aneb problém   
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
9. 4. 2008 Zelení zřejmě rozhodnou osud radaru. Jak? Andrea  Cerqueirová
7. 4. 2008 Americký radar v balení pro české zelené Oskar  Krejčí
7. 4. 2008 Otazník nad základnou v Polsku -- Jince opět na řadě? Karel  Dolejší
3. 4. 2008 Balistická hloupost Jiřího Paroubka Štěpán  Kotrba
31. 3. 2008 Diskreditace hnutí Ne základnám pokračuje - jenže selektivně Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Radar - Bursíkova zhouba Ivan  Větvička
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
21. 3. 2008 Protiraketová základna v Polsku: Co chtějí Poláci? Karel  Dolejší
21. 3. 2008 Mladá fronta Dnes si najala na diskreditaci hnutí Ne základnám specialisty z řad pravicových extremistů Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Langerovo posílení rozvědky a snížení bezpečnosti Česka umístěním radaru Zdeněk  Maršíček
16. 3. 2008 Proti radaru demonstruje jen malá část jeho odpůrců Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 RADAR: Budeme mít v Libavé i americké rakety?   
7. 3. 2008 Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru!   
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba