5. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 5. 2008

Immanuel Wallerstein: Rasa, gender a třída v americké politice: něco nového?

se svolením autora přeložil Rudolf Převrátil

Po celém světě se 1. květen slaví jako První máj – mezinárodní dělnický den. Jedinou výjimkou jsou Spojené státy. Je ironií, že se První máj slaví na památku americké události – nepokojů na Haymarketu v Chicagu. Prvního května 1886 stávkovali dělníci v mnoha městech USA na podporu osmihodinového pracovního dne. V Chicagu jich po Michigan Avenue pochodovalo 80 000. Čtvrtého dne demonstrací, na samý závěr shromáždění na Haymarket Square, vypuklo násilí. O jeho původ se dodnes vedou spory, ale byli zabiti nějací policisté. Následovně byli zatčeni vůdcové stávky a čtyři z nich byli popraveni za údajnou vraždu. I když byli němečtí imigranti, před smrtí nezpívali The Star-Spangled Banner, ale La Marseillaise, výraz mezinárodní třídní solidarity. Bez ohledu na to se politikové ve Spojených státech vždy snažili bagatelizovat význam třídního konfliktu jako definiční otázky politiky v USA, což je důvod, proč Spojené státy neslaví První máj.

Roku 2008 probíhá ve Spojených státech ostrý volební boj o prezidentský úřad. V Demokratické straně proti sobě v primárkách stojí žena a Afroameričan. Republikánský kandidát je bělošský muž. Na začátku všichni popírali, že by nějak šlo o rasu nebo gender. Jak se ale zápas prodlužuje a vyostřuje, vystupují témata rasy a genderu do popředí. Všichni nadále popírají, že by byla problémem třída.

Vzájemné křížení rasy, genderu a třídy je v moderním světosystému už starým příběhem. Je ústředním prvkem politických dějin Spojených států. Roku 1848, kdy došlo v celém světě k významným politickým otřesům, zažila Francie první vážnou sociální revoluci v moderních dějinách a ve značné části Evropy došlo k nacionalistickým povstáním, kterým pak historikové dali jméno „jaro národů“. Ve Spojených státech byl nejdůležitější událostí Kongres v Seneca Falls, všeobecně považovaný za zakládající moment feminismu USA. Jeho slavná „Deklarace citů“ z 19.-20. července 1848 začíná jako ozvěna „Deklarace nezávislosti“ těmito slovy: „Považujeme za samozřejmé pravdy, že všichni muži a ženy jsou stvořeni sobě rovni.“ Mezi stížnostmi uvedenými v dokumentu byl fakt, že ženy byly zbaveny „prvního práva občana, práva volebního,“ práva, jež bylo dáno (námitka předznamenávající budoucí konflikty) „ignorantským a zpustlým mužům – jak rodilým, tak cizincům.“

Kongresu v Seneca Falls se zúčastnil Frederick Douglass, vůdčí afroamerická postava té doby, aby věci ženských práv nabídl podporu afroamerického společenství – tehdy pořád ještě tvořeného do značné míry otroky. Později, roku 1872, byl Douglass kandidátem na úřad viceprezidenta za Equal Rights Party, Stranu rovných práv, přičemž v čele kandidátky stála Victoria Woodhull. Bylo to poprvé, co se o tyto úřady ucházela žena nebo Afroameričan.

Když ovšem po občanské válce přijal Kongres USA čtrnáctý dodatek k ústavě, jenž prohlásil vyloučení mužských afroamerických občanů z volebního práva za neústavní, ženské hnutí bylo ohromeno, že se netýkal žen. Wendell Phillips, jeden z vůdců abolicionistického hnutí USA, mu ve svém slavném výroku z května 1865 řekl, že požadavek volebního práva žen by se v tomto okamžiku prosazovat neměl, protože „tohle je hodina černochů“. Mnoho sufražetek tomu nepřihlíželo mlčky. Elisabeth Stantonová a Susan B. Anthonyová odpověděly tím, že podpořily ve volební kampani George Francise Traina, známého rasistu, který nicméně obhajoval volební právo žen. Výsledkem byl hluboký rozkol ve feministickém hnutí.

S tím, jak se ženské hnutí v druhé polovině devatenáctého století stávalo konzervativnější ve všech sociálních a pracovních otázkách, měnilo se stejným směrem také ve všech etnických a rasových záležitostech. V průběhu tohoto konzervativního posunu mnoho feministek opustilo původní přirozeně právní zdůvodnění. Začaly argumentovat tím, že ženám je třeba dát hlasovací právo, „aby vyvážily vliv lidí cizího původu“. Roku 1903 vystoupilo hlavní ženské hnutí se „vzdělanostním požadavkem“ podmiňujícím volební právo (s pozoruhodným, ale osamělým opačným názorem Charlotty Perkins Gilmanové). Když toto napětí vrcholilo, některé sufražetky se dokonce uchýlily k hrubému rasismu. Vydaly například plakát, na němž seděl tupě zírající černošský nosič vedle rafinovaně vyhlížející bílé dámy, dole s popiskem „On může volit, proč ne já?“

V celém tomto konfliktu mezi oběťmi nerovnosti (rasa versus gender) se prakticky vůbec nemluvilo o třídě, ačkoliv naprostá většina jak Afroameričanů, tak žen patřila k dělnické třídě, což platí dodnes. Tak se může stát, že otevřeně konzervativní republikánský kandidát, který po celou svoji kariéru hlasoval ve prospěch zájmů vyšších tříd a proti jakékoliv zákonné úpravě, jež by byla v zájmu pracujících tříd (kterým se ve Spojených státech říká „střední třída“), může doufat, že přitáhne některé dělnické voliče, kteří nejsou ochotni akceptovat myšlenku, že by prezidentem Spojených států mohla být žena nebo Afroameričan.

Je v tom něco nového? Ano, je. Samotný nápad, že by dvěma možnými kandidáty za Demokratickou stranu byla žena a Afroameričan je něco, co by bylo nemyslitelné před pouhým desetiletím. Zvolení jednoho nebo druhého se ještě pořád může ukázat nemyslitelným. Závisí ale na tom, do jaké míry dokáže Demokratická strana zorganizovat svou kampaň kolem třídních otázek, kterým se delikátně říká problémy „ekonomiky“. Jestliže to udělá, vyhraje pravděpodobně volby na celé čáře. Jestliže ne, souboj bude vyrovnaný.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2007

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

                 
Obsah vydání       5. 5. 2008
5. 5. 2008 IEA vyhlašuje poplach: Světu bude chybět 12,5 milionů barelů ropy denně
4. 5. 2008 První máj s neonacionalisty, neonacisty, provokatéry a opilci Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
5. 5. 2008 Írán definitivně odmítl dolar - bude to důvod k válce?
5. 5. 2008 Současná, ekonomicky a politicky stabilní Británie Jan  Čulík
5. 5. 2008 Inflace v ČR "není horentní"
5. 5. 2008 Šéf konzervativců David Cameron se obává, že "neřízená střela" Boris Johnson zmaří jeho naděje stát se premiérem
5. 5. 2008 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti Británie Egon T. Lánský
5. 5. 2008 Věnec sonetů (III) Jaroslav  Seifert
5. 5. 2008 ČT 24 o protiraketové obraně
5. 5. 2008 Hamáček: Má-li být ČSSD důvěryhodná... musí chytit Bin Ládina Štěpán  Kotrba
5. 5. 2008 Manifestation : "Ce traité n'est pas le nôtre"
5. 5. 2008 Francie: Naléhavá opatření proti hladovým bouřím Karel  Košťál
5. 5. 2008 Staronové úvahy k pražskému květnovému povstání
5. 5. 2008 1 Maja 2008 w Warszawie - filmowa relacja
4. 5. 2008 Hledá se: Alois Brunner, klíčový spolupracovník Adolfa Eichmanna Richard  Seemann
4. 5. 2008 Ten problém je i náš, vážení Hana  Mudrová
4. 5. 2008 Čištění Ladislav  Žák
2. 5. 2008 Labouristická strana zaznamenala v komunálních volbách nejhorší porážku za 40 let Jan  Čulík
4. 5. 2008 Immanuel Wallerstein: Rasa, gender a třída v americké politice: něco nového? Immanuel  Wallerstein
4. 5. 2008 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. dubna 2008
2. 5. 2008 Demonstrace: "Tuhle smlouvu neberem"
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
2. 5. 2008 Pane Šticho, mluvčí České televize, odpovězte! Jakub  Rolčík
2. 5. 2008 Na betonový problém betonovou záplatu Hynek  Hanke
2. 5. 2008 Globální hlad ve světě nadbytku Daniel  Veselý
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny
2. 5. 2008 Fukuyama: Mocná slabost Číny
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008

Immanuel Wallerstein: Commentaries RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2008 Immanuel Wallerstein: Rasa, gender a třída v americké politice: něco nového? Immanuel  Wallerstein
23. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: Francie zpět v NATO? Doopravdy? Immanuel  Wallerstein
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
21. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Když Henry Kissinger vyjádří názor Immanuel  Wallerstein
18. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: Odejít: nejméně špatná varianta Immanuel  Wallerstein
2. 2. 2008 Immanuel Wallerstein: 2008: konec neoliberální globalizace Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
4. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Čeho dosáhli zapatisté? Immanuel  Wallerstein
19. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Velký obrat? Zpráva NIE o Íránu Immanuel  Wallerstein
17. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Čo chce Putin Immanuel  Wallerstein
7. 12. 2007 Immanuel Wallerstein: Falešné alternativy neboli mediální pasti Immanuel  Wallerstein
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein
19. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Poslední výzva pro řešení se dvěma státy? Immanuel  Wallerstein
17. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Co chce Putin? Immanuel  Wallerstein
5. 10. 2007 Immanuel Wallerstein: Irák a volby v USA Immanuel  Wallerstein