10. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 7. 2008

ANALÝZA SOUDNÍHO PŘELÍČENÍ

Kdysi jsem sám sebe přesvědčoval, že nebudu komentovat rozhodnutí soudu do jeho nabytí právní moci. To aby nebyl soud ovlivněn mediálními výroky a mohl rozhodovat bez tlaku - jen dle zákona a práva. Případy ingerence rozvědky a její PR operace do soudního líčení, známá jako kauza Srba, kdy rozsudek byl definován ještě před započetím soudu veřejným míněním, byly varovné. Zelená je teorie, šedivě dementní strom života.

Nyní zveřejňuji úplný zvukový záznam právě skončeného soudního přelíčení s Libuší Bryndovou, vedený u okresního soudu v Táboře samosoudcem Mgr. Martinem Prokopem, a to v situaci, kdy ještě rozsudek nenabyl právní moci. Ten byl totiž směsicí tragické mladické soudcovské nezralosti: nekompetentnosti v posouzení věcné stránky případu a neznalosti pojmů, logiky i praxe. Neschopnosti pochopit odborné názory lidí desetkrát moudřejších než on sám a cenit si jich při vytváření právního názoru i stanoviska k věci samé. Zároveň byl tragikomedií kulturní odlišnosti obžalované, do této diletanty ovládané společnosti se nehodící, tragické bezmoci argumentace obhajoby tváří v tvář systému ovládanému farmaceutickým průmyslem a mediálního zděšení přítomných novinářů z výsledné frašky, která se spravedlností a hledáním pravdy měla pramálo společného. Jak ten mladý muž v taláru mohl ukončit studia obojího práva, bůh suď. A přitom se ve středu u soudu tak snažil...

Sloupek
holger

ten kostel vzadu
co se do něj trousí těla

Kytara, hůl, prohibice
Šest komor prachu
kolem osy
Prsty pražců
Žoky strun

A lis je blues
když ždímá černé ruce
Hladové škarpy
Nad kalnou vodou
náklaďáky

Korby
plech zády k řece
a do Memphisu ještě
kus

převzato z Totem.cz. Vybral Michal Šanda

10. 7. 2008

Přesně ve vynikající tradici žurnalisticko-politického stylu, který známe u nestora polských filmových režisérů Andrzeje Wajdy od jeho filmu Popel a démant (1958) až po Muže z mramoru (1977) a do určité míry i Muže ze železa (1981), natočil Wajda poctu svému zemřelému otci, který byl jedním z několika tisíc polských armádních důstojníků, které v roce 1940 zavraždila NKVD v Katyni.

Šaháb 3
10. 7. 2008

ANALÝZA

Íránská státní televize přinesla zprávy o pravidelných manévrech íránské armády, tentokrát pod názvem Velký Prorok III v Perském zálivu. Na místě nebyl žádný zahraniční novinář. Všichni pouze opsali informace íránské státní arabsky hovořící televize al-Alam TV. I íránský rozhlas. I Reuters a AFP. Od nich tuto "informaci o informaci" převzaly ostatní agentury. Včetně ČTK. A od agentur ostatní média. Cílem cvičení bylo prý nacvičování útoku proti vojenským a jadrným instalacím Izraele a proti americkým základnám a ropným instalacím v Perském zálivu. Po sílících psychologických operacích USA, hrozících útokem na Irán je to pochopitelná a symetrická , víceméně též psychologická reakce. Silová rétorika, kterou si žádný Peršan ani Arab vůči USA neodpustí. Vychloubačné prohlášení íránské státní televize informovalo o nočních zkouškách balistických raket Šaháb s doletem 2000 km, které mají "zvláštní vlastnosti".

10. 7. 2008

V Praze dne 9.7.2008

Vážení a milí zelení,

po pečlivém zvažování jsem se rozhodl navrhnout předsednictvu svolat sjezd Strany zelených v termínu 5.- 7. září 2008.

Sjezd je legitimní a demokratické řešení v situaci, kdy vnitrostranické spory pronikají na veřejnost s takovou intenzitou, že strana začíná být pro voliče nečitelná, lidé nemají jistotu, kam strana směřuje a jak silný je mandát jejího vedení. Proto je sjezd důležité uskutečnit právě před volbami, aby lidé měli jistotu a věděli, jakou Stranu zelených volí. Je nutné a férové dát tento signál veřejnosti před volbami a nikoliv až po nich.

10. 7. 2008

V průběhu posledních dvou let se argumenty podporující stavbu radarové základny USA v České republice pomalu rozplývaly jeden za druhým. Rozplynulo se nebezpečí hrozící od "darebáckých států", rozplynul se mýtus o tom, že základna bude ochraňovat ČR a Evropu, zjistilo se, že raketová obrana je a dlouho nejspíš bude nefunkční, protože není schopna odlišit jadernou hlavici od klamných cílů. Samozřejmě samotný radar může v rámci svého dosahu monitorovat např. zkoušky balistických raket, pohyb satelitů apod.

10. 7. 2008

Průvodce mladého lékaře Kolumbií

Mladí lékaři jsou velmi dobrými nástroji pro zkoumání lidstva. A to jak ve všeobecném smyslu, tak i v konkrétním místě a čase, protože vidí nejdrsnější stránky života. Nemocnice jsou děsivá místa, nejen proto, že lidé (pacienti i jejich příbuzní) se tam bojí, ale taky proto, že je to místo upřímnosti. Pokud máte v těle kulku, nebo v krvi kokain, neskryjete, co jste dělal. Takže mladý německý lékař Marc na praxi v nemocnici v kolumbijském městě Cali toho nutně zažije mnoho. Ale tento film, Dr. Aléman, má v sobě víc než jen dramatický příběh. Marc s dětskou tváří se hluboce zaplete do nebezpečného světa drog, gangů a vraždění. Tento film, příspěvek režiséra Toma Schreibera do hlavní soutěže v Karlových Varech, využívá šokujícím způsobem poctivě vylíčenou chudobu, smrt, zneužívání drog a strach. Účelem je sdělit význam, který je širší než malý Marc a jeho příhody v třetím světě.

10. 7. 2008

A Young Doctor's Guide To Colombia

Young doctors are very good vehicles for examination of humanity. Both in general or in a particular place and time, because of the fact that they see the rawest side of life. Hospitals are scary places not just because people (both patients and their loved ones) are scared, but also because it is a place of honesty. You can't hide what you have been up to with a bullet in your side or cocaine in your bloodstream. So in any case young German medical intern Marc would have seen a lot of Cali, Colombia, where he goes to get practical experience in a hospital. But the film, Dr. Aléman, is more dramatic than that. Baby-faced Marc gets deeply embroiled in a dangerous world of drugs, gangs, and murder. This, director Tom Schreiber's entry to the main competition, uses shockingly honestly portrayed poverty, death, drug use and fear to put across a meaning that is bigger than little Marc and his adventures in the 3rd world.

9. 7. 2008

Michel Gondry bude asi mým nejoblíbenějším současným filmovým režisérem. Určitě je v pětici světově těch nejlepších. Ve srovnání s ostatními francouzskými filmovými tvůrci, a vlastně ve srovnání se všemi filmovými tvůrci, je tak jiskřivý a lehký, tak šarmantní a plný optimismu. A sdílí názor na svět, který je přirozený pro mne a pro mnoho jiných lidí z mé generace: realistický optimismus, nebo optimistický realismus. To je atmosféra, jíž je naplněn jeho nejslavnější film a první jeho film, který jsem kdy viděla Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Věčný svit neposkvrněné mysli, 2004). Jeho dva milenci, tak láskyplní a zamilovaní, jak nejvíc je to možné, postupně svou vzájemnou lásku ztratí a uvědomují si, že takový osud je nevyhnutelný. To je deprimující pohled na svět a na lásku -- že je to všechno marné. Ale jak na to reagují? "OK! Je to v pořádku!" Uvědomují si, že věci podléhají zkáze, že se dějí špatnosti a že láska mizí, ale že na tom nezáleží. Nakonec převládne dobro. Toto je hodnotový systém, který vznikl z cynismu, ale je také reakcí na cynismus. A je charakteristický pro naši generaci.

9. 7. 2008

Michel Gondry might be my favourite contemporary director. He's definitely in the top five, anyway. As French filmmakers, and in fact all filmmakers, go, he is so light and sparkling, so charming and cheerful.. And he shares a world view that is natural to me, and to many others of my generation: realistic optimism, or optimistic realism. This is the atmosphere that pervades his most famous film, and the first one of his that I saw -- Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). His two lovers, as affectionate and infatuated as they might be, gradually fall out of love and into irritation with each other, and realise that such a fate is inevitable and unavoidable. That's a grim view of the world and of love -- that it's all futile. But what do they say? "Ok! That's ok!" They realise that things can get destroyed and that bad things happen and affection sours, but it doesn't matter. The good balances it all out. This is a belief system that has risen out of cynicism, but it's also a reaction to it.. And it's characteristic of our generation.

9. 7. 2008

Zajímavé nové téma se v Karlových Varech shodou okolností objevilo hned ve dvou filmech, belgicko-francouzském Vzdálená chvění (2008, režie Manuel Poutte) a německém Dr. Alemán (2008, režie Tom Schreiber). Oba filmy se zabývají kulturním rozhraním mezi Evropou a jiným světem. V obou filmech vstupují středostavovští Evropané do jiné kultury, do kultury neevropské země, a zjišťují, že situaci v jiném prostředí absolutně nezvládají. Jiné prostředí je svými zvyky pohltí, vítězí nad nimi.

9. 7. 2008

Nový Zelenkův film Karamazovi je po jeho Knoflíkářích (1997) určitým zklamáním. Samozřejmě, po jedenácti letech jsou Karamazovi svým zpracováním daleko zralejší a profesionálnější, jenže Knoflíkáři byl originálnější film. Zdá se mi, že Karamazovi jsou dalším svědectvím o tom, jak mnozí současní čeští filmaři nemohou najít nosná témata ze současnosti. Film je to po technické a profesionální stránce velmi zralý, jenže co přináší nového? Je to velmi dobře realizovaná televizní inscenace divadelní hry pro pondělní večer.

10. 7. 2008

Otevřený dopis Václavu Havlovi

Je komunismus stejné zlo jako nacismus, patří mu symetrické místo v historické paměti i v aktuální politice?

Signatáři pražské deklarace Svědomí Evropy a komunismus se domnívají, že ano. Následující text oslovuje předního signatáře této výzvy a pokouší se o shrnutí protiargumentů.

9. 7. 2008

Nemohu jinak než konstatovat, že dnešní den je dnem národní hanby, protože podepsaná smlouva o umístění základny Národní protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky je nejhlubším a nejhrubším zásahem do státní suverenity České republiky od roku 1990. Je zároveň i štěpícím klínem do integrující se Evropy.

9. 7. 2008

ANALÝZA

Deal - obchod. Tak nazývají podpis smlouvy o umístění amerického radaru EBR v Brdech shodně západní i ruští analytici. Podle generála Bužinského, který přijel do Česka na pozvání stínového ministra obrany Petra Hulinského (ČSSD), mohou být "antirakety" v Polsku hravě nahrazeny jinými nosiči, tentokrát už s mnohačetnými hlavicemi. Představitel ruské generality tak nyní potvrzuje informaci Britských listů z roku 2006, že budovaná sila jsou určená pro rakety "dvojího užití" - modifikované ICBM Minuteman II či Peacekeper MX.

9. 7. 2008

Před několika lety jsem se dostal do databáze jedné nejmenované společnosti zprostředkovávající obchody s akciemi a investice. Díky tomu se mi občas ozývá některý z jejich snaživých pracovníků s nabídkou na to abych jejím prostřednictvím utratil či spíše ztratil své peníze. Nikdy jsem tak neučinil a zatím jsem nelitoval.

Poslední nabídku na koupi mi předložili v druhé polovině června letošního roku. Mladík s vemlouvavým hlasem mi nabízel ke koupi akcie těžařské společnosti NWR. Se slovy, že když byly uváděny na burzu, tak se od nich moc neočekávalo. Nicméně od té doby (za necelé dva měsíce) jejich hodnota stoupla o více než dvacet procent.

10. 7. 2008
Tisková zpráva Ligy lidských práv

Liga lidských práv vítá dnešní rozhodnutí Městského sodu v Praze, podle nějž se ministerstvo vnitra musí omluvit dvěma účastníkům taneční oslavy CzechTek, která se konala v roce 2005 u Mlýnce na Tachovsku. Podle rozhodnutí soudu musí ministerstvo zaplatit prvému 10.000 a druhému 20.000 korun za protiprávní zásah policie.

9. 7. 2008

Což média neumí ani rozpoznat, natož pojmenovat

Rozhovor s Jiřím X. Doležalem byl zároveň rozhovorem s Janem Tamášem z iniciativy Ne základnám. Neuvěřitelná moderátorka ČT trvala čtyřikrát na tom, aby jí Jan Tamáš řekl, na které jídlo se těšil. Když jí Jan Tamáš odvětil, že je to podružná otázka, moderátorka ho se stupidní arogancí poučila, aby nehodnotil její otázky a odpověděl. Čtyřikrát! Jiří X. Doležal neměl se zodpovězením této skutečně závažné otázky problém, těší na jatýrka. V rámci diskurzu nastaveného Českou televizí tedy uspěl.

9. 7. 2008

Rozhovor s vicepremiérem Martinem Bursíkem (MB) bezprostředně po podpisu smlouvy o radaru

Ivan Větvička: Pane vicepremiére, podporujete stavbu amerického radaru v Brdech. Není to v rozporu se samotnou podstatou existence Zelených?

9. 7. 2008

Dnes proběhne další z precedenčních soudů, ve kterém je souzeno pokrytectví

tisková zpráva stínové ministryně pro ženu a rodinu

Přestože v lednu osvobodil Nejvyšší soud Máriu Brodskou (59 let) a rozhodl, že pěstování konopí pro samoléčení není možno považovat za zločin, další obžalovaná stojí dnes před soudem. Ing. Libuše Bryndová, bývalá expertka Evropské komise v programu TACIT-PHARE, překladatelka a publicistka, je obžalována z nedovoleného přechovávání a výroby omamných látek jen proto, že vypěstovala konopí s obsahem 0,8-1,7% účinné látky určené na konopné máslo, masti a drť na koupel, obsahující celkem 26 g THC (sic!). Soudní stání se bude konat 9. 7. 2008 od 12:30 hodin v jednací síni č. dv. 258/II. poschodí, okr. soud v Táboře, trest. odd., kpt. Jaroše 1851.

10. 7. 2008

Jako voliči ODS mi není lhostejné, v jakém povážlivě křehkém zdravotním stavu a duševním rozpoložení se v posledních měsících nachází i mnou ve volbách volený nejvyšší činovník MZd ČR, ministr zdravotnictví ČR MUDr. Tomáš JULÍNEK. Fantasmagorický obraz Fantomase české politiky přiostřují média, opoziční poslanci a úhlavní nepřátelé - klubko zmijí KubkoRath a tu více či méně nerudného hromotluka velkopansky poučují, co dělá správně a co ne. Protože chci, aby můj volený politik vydržel co nejdéle ve funkci a vyhnul se obezitě, vysokému tlaku, cukrovce, chronickému alkoholismu a stihomamu, jako jeho výsostný volič se mu pokusím ukázat cestu z neosvětleného konce zdravotnického tunelu, píše soukromý gynekolog MUDr. Hynek Hlavenka.

10. 7. 2008

Naši biotronici zkoumali pohyb chodců na Václaváku. Určovali zde negativní a pozitivní zóny, a hledali posvátná místa, kde by se případně nalézaly nějaké duchovní či zlaté poklady. Snímali pohyb chodců kamerou a když záznam zrychlili, vyjevily se jim silokřivky chodců, které vymezovaly hledaná místa.

9. 7. 2008

Mnozí si jistě pamatují onu slavnou sentenci. Otevřu noviny-Lenin, otevřu rádio-Lenin, otevřu televizi – Lenin. Mám doma konzervu - bojím se ji otevřít... snad to byl populární smutný muž let šedesátých, snad je vtip ještě starší, tak jak už to u vtipů bývá. V každém případě dnes se bojím otevřít cokoliv včetně deklu od záchodu a vlastního poklopce, abych si nešáhl na radar... je opravdu všude.

Nemohu se při tom ubránit poznámce, že radar vůbec neplní roli nějakého technického zařízení, které má sloužit k tomu či k onomu. Jde výhradně o symbol loajality a naší příslušnosti k určitému mocenskému vlivu. Koule lásky k USA.

9. 7. 2008

Teze o tom, že demokracie a bezpečnost se jaksi nemají rády, že jedna potlačuje druhou nebo dokonce, že si musíme vybrat, zda tu či onu, je v současné době velice frekventovaná a pohříchu je podle ní v praxi stále častěji postupováno. Stále více je tento rozpor brán jako něco automatického. Postavit bezpečnost proti demokracii je nejen mimořádně nepřesné a zavádějící, ale bohužel i velice nebezpečné a nedemokratické a co je vůbec nejhorší: opravdu, ale opravdu to hodně vynáší...

9. 7. 2008

Spolu s autorem si kladu stejnou otázku na téma proč 65% dnešní populace Č.R. nechce na našem území radar cizí mocnosti. Kdy se vzájemný vztah obou našich zemí v oficiální politice změnil. Kdy se sympatie mnohých u nás k U.S.A. začaly posouvat do mínusu. Táži se kdy bylo ve vztahu k Československu U.S.A. jednáno podobně jako dnes, na počátku třetího tisíciletí z pozice velmoci a v bezvědomí možných následků. Jdu v časové ose historie naší země zpět a ocitám se až období r.1943. Válečné úsilí spojenců proti Hitlerovu Wehrmachtu na mnoha místech světových front vázla. Spojenci seznali, že k poražení nacistického Německa a jeho spojenců sami nestačí. Dostatek zdrojů byl jen jedním předpokladem možného úspěchu.Scházel jim lidský materiál v počtech milionů dosud žijících lidských bytostí někde jinde.

9. 7. 2008

Vzpomínkový večer na Miroslava Holuba se uskuteční v Salmovské literární kavárně (Salmovská 16, Praha 2) v neděli 13.7.2008 v 19:30.

Červencový program Salmovské literární kavárny ZDE

9. 7. 2008

Brzy po tzv. sametové revoluci na konci roku 1989 prohlásil náš nový prezident Václav Havel mimo jiné i to, že se zánikem Varšavské smlouvy jako vojenského paktu zemí bývalého východního bloku v čele se Sovětským svazem by zároveň mělo zároveň zaniknout i NATO. Postupem času ovšem naše bývalá hlava státu prokázala velmi značnou flexibilitu svých názorů a z antimilitaristy se stal hlasitý propagátor vstupu České republiky do NATO.

7. 7. 2008

Děti noci Michaely Pavlátové

Z častých rozhovorů se studenty a studentkami českých vysokých škol během mých pravidelných vyučovacích pobytů každé jaro v ČR v rámci programu EU Erasmus/Socrates a z diskusí ve vysokoškolských seminářích jsem nabyl dojmu, že mladé ženy v České republice nutně dříve nebo později udělají revoluci. Mnohé z nich jsou totiž daleko vnímavější, otevřenější, citlivější a inteligentnější než jejich kolegové mužského pohlaví stejného věku, kteří kolem dvaceti setrvávají stále ještě v chlapectví a většinou dost silné infantilitě. (To se pak v pozdějším věku u nich zřejmě rovnou převrátí v autoritativní, patriarchální otcovství, někdy provázené brutalitou, které skrývá slabost -- zřejmě víceméně tak, jak to zaznamenává většina českých hraných filmů, vzniklých po roce 1989.)

8. 7. 2008

Formálně a stylisticky se Gympl (2007, Česká republika) nevymyká z kánonu docela běžných současných českých filmů -- filmově tedy nepřináší nic nového, tvůrčím způsobem objevného. Jako by se čeští filmoví tvůrci obávali vytvořit dílo, které by bylo umělecky náročné -- české "plebejské" publikum by na ně nešlo? "Musíme točit v přijatelných, konvenčních parametrech." ? O to víc je zajímavé, jak i ve Vorlově snímku Gympl znovu, jako už v mnoha českých filmech z poslední doby, vypovídá o současnosti příběh.

8. 7. 2008

Překvapivě pomalou, až nudnou expozici má nejnovější Hřebejkův film Medvídek. Konečně, až tak po půlhodině, se v něm začínáme dozvídat, o co jde. Podobně jako třeba v Horem pádem či v Krásce v nesnázích splétají Hřebejk a Jarchovský dohromady několik narativů. Hrdiny jsou dnešní čtyřicátníci, příslušníci Hřebejkovy generace. Je tomu, jako by Hřebejk s Jarchovským před začátkem práce na scénáři uvažovali o tom, co jako téma jejich filmu nejvíc potáhne. A pohledem kolem sebe, kdy asi viděli rozpadlé manželské vztahy své mediálně establishmentové, pražské, postkomunistické generace, usoudili, že nejdůležitější v této, jejich fázi života je právě manželské partnerství a jeho krize. (Je tomu skutečně tak? Nic jiného tito lidé ze své země asi neznají, anebo to nepovažují za dostatečné nosné jako námět pro film.)

8. 7. 2008

Co se děje v zemi, v níž není nic jistého, v co by se dalo věřit

Slyšela jsem toho tolik o Balabanově nejnovějším filmu Gruz 200 (Náklad 200, Rusko 2007). Četla jsem o něm asi před rokem v ruské verzi týdeníku Newsweek, ještě před tím, než tento film přišel do kin. A všichni, opravdu všichni hovořili o tom, jak je ten film tak plný násilí a tak děsný, jak prý mohl někdo vůbec něco takového natočit, a kromě toho, vždyť to vůbec není pravda! Ten film ukazuje Rusko jako svět nočních můr, to přece není možné, aby si lidi o nás něco takového pak mysleli!

Než nad tím zvednete obočí, ten argument je pravdivý. Rusko není tak strašné, jak strašný je svět, který vytvořil Balabanov v tomto filmu. I když... ten film je založen na skutečných událostech.

8. 7. 2008

What happens in a country with nothing certain to believe in

I had heard so much about Balabanov's most recent film, Gruz 200 (Náklad 200, Russia 2007. I read about it in Russian Newsweek about a year ago, even before it was released. And everyone, everywhere just talked about how it was so violent and so horrific, how could someone make a film like that, furthermore it's not true! It shows Russia as a nightmare world, we can't have people think that about us! Before you raise your eyebrows, it's true. Russia is not nearly as terrible as the world that Balabanov created in this film. Though... in fact the film was based on real events...

8. 7. 2008

Tu knihu, která vznikla během marného, čtyři roky trvajícího boje českých občanů proti zpupnosti vlád České republiky, věnují autoři všem, kteří jsou odsouzeni bydlet v Brdech. Tu knihu věnují autoři všem, kteří v protestech proti stavbě amerického radaru vytrvali až dodnes i těm, kteří si řekli, že "tam nahoře to rozhodnou zase - bez nás" a rezignovali na zodpovědnost svých politiků ještě dřív, než je definitivně rozhodnuto. Tu knihu věnovali autoři zejména těm, kteří i nadále chtějí být nikoliv poddanými nějaké velmoci (ať z východu či ze západu), ale i nadále hrdými občany hrdého státu uprostřed hrdé, ale moudré Evropy s hrdou, moudrou a svým občanům odpovědnou vládou. Tu knihu věnovali autoři občanům žijícím v České republice i občanům Spojených států amerických padlým ve válkách pod falešnými záminkami v různých džunglích, stepích a pouštích světa . Protože válka proti lidem se nedá vyhrát arogancí ani radary a raketami. Mír se nedá přinést v pumovnicích strategických bombardérů.

Tu knihu věnují autoři Condoleeze Rice na památku na Českou republiku.

Společně proti základně - plné znění knihy PDF

6. 6. 2008

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Apelujeme na čtenáře, aby třeba i minimální částkou přispěli na provoz Britských listů. Britské listy si každý měsíc otevře 200 000 individuálních IP adres. Finančně však na provoz listu přispívá jen něco pod 200 osob. Děkujeme jim, ostatním čtenářům chceme sdělit, že by Britské listy mohly dělat daleko víc, kdyby měly možnost platit si stálé novináře.

V květnu 2008 přispělo celkem 179 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 43 396.14 Kč, příjem z reklamy byl v květnu 2008 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 31. 5. 2008 částku 273 143.85 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 883.67 GBP a 1,187.93 euro.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Filmový festival Karlovy Vary 2008 RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 Jak láká stoka Ema  Čulík
10. 7. 2008 The attraction of the gutter Ema  Čulík
10. 7. 2008 Katyň - film o ideologiích, které zešílely Jan  Čulík
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
9. 7. 2008 Západ zjišťuje, že na třetí svět nemá Jan  Čulík
9. 7. 2008 Film není mrtvý. A mrtvý není ani formát VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Film's not dead. And neither is VHS Ema  Čulík
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík
8. 7. 2008 Hřebejkův Medvídek: dobře napsaný, zábavný scénář bez hlubšího záběru Jan  Čulík
8. 7. 2008 Hrůza! Ema  Čulík

Marihuana RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 Bushka versus stát: Poloviční vítězství snaživého primitiva Štěpán  Kotrba
8. 7. 2008 Zhulení křesťané: vědci objevili psychoaktivní účinky starověkého kadidla   
1. 7. 2008 V holandských kavárnách smějí kuřáci kouřit jen konopí   
6. 6. 2008 Trpká léčba konopím Bushka  Bryndová
13. 5. 2008 15 000 lidí: fotoohlédnutí z Global Marihuana March 2008 Štěpán  Kotrba
6. 5. 2008 Global Marihuana March 2008 tuto sobotu   
21. 3. 2008 Pokání na Velký pátek kvůli perverznímu efektu Bushka  Bryndová
29. 1. 2008 Teta Bushka možná půjde do vězení Štěpán  Kotrba
6. 12. 2007 Podaná ruka Liškovi: Dekriminalizace marihuany není legalizace Anna  Čurdová
9. 7. 2007 Už ani jednoho jointa! Aneb marjánka není vůbec lehká droga Jan  Paul

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 Klystýr, nebo kůrovec? Hynek  Hlavenka
4. 7. 2008 Obchod ve zdravotnictví a autentická solidarita Tomáš  Munzi
4. 7. 2008 Jak je to s tou "falešnou solidaritou?"   
4. 7. 2008 Nejde o konflikt mezi falešnou a skutečnou solidaritou, ale o konflikt mezi lékařskou etikou a neoliberální ekonomickou ideologií Vladimír  Línek
3. 7. 2008 Další fundamentalista, který chce české zdravotnictví zničit Petr  Wagner
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
13. 6. 2008 Protestní shromáždění proti neblahým změnám ve zdravotnictví   
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví   
6. 6. 2008 Žádné hrůzy v českém zdravotnictví Jaroslav  Polák
5. 6. 2008 Tančíme s poplatky Jan  Mertl

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
25. 6. 2008 Soud odmítl požadavek milionáře, aby se konalo referendum o Lisabonské smlouvě   
23. 6. 2008 Lisabonská smlouva není test, oni to myslí vážně Jan  Zeman
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
13. 6. 2008 Irsko: Britské listy byly rychlejší než všechna politicky korektní francouzská média Karel  Košťál
9. 6. 2008 Klaus: Zůstane EU i po ratifikaci Lisabonské smlouvy mezinárodní organizací? Václav  Klaus
9. 6. 2008 Lisabonská smlouva hrozí masivním obejitím Benešových dekretů Jan  Zeman
9. 6. 2008 Bude možné domáhat se práva podle protektorátních předpisů a rozsudků, padnou-li "Benešovy dekrety"? Jaroslav  Kuba
31. 5. 2008 Chceme společnost solidárnější. Společnost, ve které má každý právo na svou šanci a příležitost. Jiří  Paroubek
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva "ohrozí majetkové jistoty občanů ČR"   
27. 5. 2008 Lisabonská smlouva: O co větší ticho na povrchu, o to větší šramot pod pokličkou   

Čína RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu   
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
2. 5. 2008 Čína si vybudovala tajnou základnu pro jaderné ponorky   
2. 5. 2008 Fukuyama: Mocná slabost Číny   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
20. 4. 2008 Západní tlak na Čínu ohledně Tibetu výrazně posílil čínský nacionalismus   
19. 4. 2008 V Číně se konaly protifrancouzské demonstrace   
17. 4. 2008 Absurdní drama čínské olympiády Lukáš  Zádrapa

Tibet RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2008 Firma Dior zlikvidovala reklamu Sharon Stoneové pro Čínu   
20. 5. 2008 "Jako by zaklet byl onen sad."   
19. 5. 2008 Dalajláma nebyl přijat na vládní úrovni Richard  Seemann
25. 4. 2008 Tibet -- žádná Šangri-la Slavoj  Žižek
24. 4. 2008 Protestuji proti pokrytectví aktivistů, kteří se zasazují za lidská práva jen pro někoho Petr  Kužvart
18. 4. 2008 Mluvme tedy o Tibetu! Petr  Fiala
31. 3. 2008 "Olympiáda v Pekingu - Vypni televizi!"   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
30. 3. 2008 Dezinformační válka: Podle obskurních zdrojů prý britská špionáž tvrdí, že nepokoje v Lhase vyvolali čínští policisté   
28. 3. 2008 Tibetští mniši narušili oficiální čínskou mediální PR akci   

Zelení RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd   
10. 7. 2008 Bursíka odvolejte, ve vládě zůstaňte Václav  Hála
16. 6. 2008 Paroubek drží zemi v kleštích a Bursík si dělá legraci z voličů Václav  Hála
30. 5. 2008 Nutný Bursík Michal  Vimmer
28. 5. 2008 Je rozkol ve Straně Zelených řízený? František  Řezáč
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"   
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
8. 4. 2008 Že by už to neplatilo, poté, co byli zvoleni?   
31. 3. 2008 Rezignuje dalajláma? Tibetská mládež ho možná donutí Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara

Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
8. 4. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
21. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
20. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
18. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
17. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
14. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
13. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
12. 3. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr

Aféra jménem Andula - kniha na pokračování RSS 2.0      Historie >
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
7. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XIX. část) Josef  Brož
4. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XVIII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
23. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVI. část) Josef  Brož
20. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XV. část) Josef  Brož
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
8. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XII. část) Josef  Brož
6. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XI. část) Josef  Brož

Klaus versus Švejnar - prezidentské volby 2008 RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2008 Hradní mozek v kalhot(k)ách Jana  Bobošíková
14. 3. 2008 Testiculos habet et bene pendentes - Má varlata, a ta mu správně visí! Štěpán  Kotrba
29. 2. 2008 Volba prezidenta 2008, exces, či nový trend? Petr  Sak
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
16. 2. 2008 Pehe zveřejnil protestní nótu: vztahy Česka s USA se prý po zvolení Klause zhorší Štěpán  Kotrba
15. 2. 2008 Jana Bobošíková: Hlava státu zmůže mnohé, když se nebude bát hlasitě hájit hodnoty a principy civilizované společnosti, když bude připravena sloužit lidem a ne posluhovat mocnostem Jana  Bobošíková
15. 2. 2008 Embargo je formou lži Jiří  Maštálka
15. 2. 2008 Václav Klaus: Jsme už úplně jinde, jen na to, co bylo předtím, nějak příliš rychle zapomínáme Václav  Klaus
15. 2. 2008 Kdo se bojí Václava Klause ? Ivan  Veselý

Írán RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
2. 7. 2008 Agent CIA žaluje americkou vládu kvůli íránské lži Mojmír  Babáček
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
28. 4. 2008 Teheránský politolog: ŠOS se může brzy stát novým geopolitickým mocenským centrem Pavel  Barák
15. 4. 2008 USA a Írán vedou už pět let "tajné" rozhovory o jaderných zbraních   
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?   
4. 2. 2008 Írán provedl test odpalovací rampy a otevřel vesmírné kontrolní středisko Štěpán  Kotrba
21. 1. 2008 Iránská hrozba Karla Schwarzenberga Přemysl  Janýr
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
8. 12. 2007 Amerika tvrdě promarnila ve věci Íránu svou šanci   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2008 Zrození politika je smrtí šaška Bohumil  Kartous
4. 7. 2008 Teorie informačního pole (část 1) Michal  Rusek
24. 6. 2008 Ubohý pořad na ČRo 6 Eliška  Svobodová
3. 6. 2008 "Volení zástupci volených poslanců" Štěpán  Kotrba
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
19. 5. 2008 Proč tolerujete střet zájmů a používáte služeb prokázaného lháře? Petr  Nachtmann
12. 5. 2008 Kolik stojí spekulace Michal  Vimmer

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
9. 7. 2008 Missile defense deal Štěpán  Kotrba
8. 7. 2008 Opakuji, že jste lhář, pane Topolánku, a ohrožujete občany -- a tady je další důkaz Jan  Neoral
7. 7. 2008 Kvůli radaru 20 hektarů lesa padne, 85 hektarů prořídne, přiznal Bursík Štěpán  Kotrba
2. 7. 2008 KSČM: Budeme hlasovat proti smlouvě o umístění amerického radaru v Brdech Vojtěch  Filip
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
24. 6. 2008 Uhradí česká vláda škody na majetku občanů? Radar v Brdech již sráží ceny nemovitostí Petr  Nachtmann
9. 6. 2008 Topolánek přestřelil: NE radaru a americké základně řeklo 68% občanů   
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Americký radar nám položí svět k nohám (anebo vzhůru nohama) Jiří  Tutter

Špionáž v době studené války RSS 2.0      Historie >
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
13. 7. 2007 K.K.K. Ladislav  Žák
12. 7. 2007 Romeo vypovídá: jak zemřel agent Ogorodnik Karel  Köcher
12. 7. 2007 Případ Karel Koecher Jan  Čulík
12. 7. 2007 Rozpor v prohlášeních Karla Koechera   
12. 7. 2007 Koecher sloužil totalitě Boris  Cvek
12. 7. 2007 Fanatici všech zemí, spojte se Štěpán  Kotrba
12. 7. 2007 Nemyslete. Když myslíte, tak nečtěte, když čtete, tak nepište. Když píšete, pak se nedivte... Štěpán  Kotrba

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2008 Neslyšitelný nářek Somálců Daniel  Veselý
12. 3. 2008 Somálsko: zhoršení humanitární situace   
12. 3. 2008 Independent: Ohlušující mlčení   
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
8. 8. 2007 Za oponou neoliberálního humanitarismu: od Iráku k Darfúru Mesfin  Gedlu
6. 8. 2007 Africký kontinent součástí "války proti terorismu" Daniel  Veselý
26. 6. 2007 Afrika odmítá americké plány na výstavbu velké vojenské základny   
23. 6. 2007 Zpráva OSN varuje před válkami, vyvolanými globálním oteplováním   
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
30. 6. 2008 Ropná krize jako příležitost Jan  Sova
20. 6. 2008 Požadavky Gordona Browna, aby byla zvýšena těžba ropy, jsou "iracionální"   
18. 6. 2008 Nepokoje nesníží ceny ropy   
17. 6. 2008 Ropa opět za rekordní cenu   
11. 6. 2008 Budeme se sázet, že ceny pohonných hmot se ještě zvednou? Miloš  Dokulil
11. 6. 2008 Vážné varování: Rychlý růst cen ropy teprve začal   
7. 6. 2008 Výrok dne (včerejšího)   
7. 6. 2008 Amerika šokována cenou ropy a bezprecedentním růstem nezaměstnanosti   
6. 6. 2008 Cenu ropy vyhánějí nahoru investoři v důsledku právní mezery v americkém zákonodárství   
31. 5. 2008 Stávky a protesty ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, v Itálii, v Británii a v Bulharsku   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2008 Historie téměř detektivní aneb co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu ? Miroslav  Tejkl
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
22. 4. 2008 Humanistický sen uprostřed křesťanské reality Štěpán  Kotrba
21. 4. 2008 Podíl na emancipačním úsilí ano, ale ne jako užiteční idioti Ivan Odilo Štampach
20. 4. 2008 Buduje si Paroubek v ČSSD křesťanskou kamarillu na svou podporu? Štěpán  Kotrba
25. 3. 2008 Ptákoviny jako fundament civilizace   
12. 3. 2008 Římská církev dělá krok zpět do středověku Boris  Cvek
11. 3. 2008 Recyklujte, nebo přijdete do pekla, varuje Vatikán   
6. 2. 2008 Dohoda, nebo loupež tisíciletí? Ladislav  Háva
6. 2. 2008 Vatikán je otevřeně proti válce v Iráku Boris  Cvek
6. 2. 2008 Nepochopení Boris  Cvek
5. 2. 2008 Chce Bůh radar a rakety? Milan  Daniel

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 Památce dejvických MacGyverů Štěpán  Kotrba
2. 7. 2008 Agent CIA žaluje americkou vládu kvůli íránské lži Mojmír  Babáček
26. 6. 2008 Naivní představy o minulosti Štěpán  Kotrba
24. 6. 2008 Svět slíbil pomoc Afghánistánu. Komu kdo pomáhá? Martin J. Kadrman
18. 6. 2008 Bagdád trvá na právu vetovat americké operace   
16. 6. 2008 Irácké děti trpí psychickými chorobami   
13. 6. 2008 Irácko-americké rozhovory se dostaly do slepé uličky   
6. 6. 2008 Tajný plán jak udržet Irák pod americkou nadvládou   
6. 6. 2008 Spojené státy vydírají Irák zadržováním 50 miliard dolarů jeho zahraničních rezerv   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2008 Spisovatelé protestují, že Tesco potlačuje svobodu projevu   
20. 3. 2008 Zákaz Komunistického svazu mládeže potvrzen Ondřej  Slačálek
11. 10. 2007 Čína stále drakoničtěji cenzuruje internet   
8. 10. 2007 Zakažte reklamu a zhroutí se společnost Bohumil  Kartous
8. 10. 2007 "Svět bez loga" by byl světem spravedlivějším, ale nebude Štěpán  Kotrba
4. 10. 2007 Bude Česká republika protiprávně utajovat jinde přístupné informace? Helena  Svatošová
26. 7. 2007 Trestní oznámení pro pomluvu   
20. 6. 2007 Diplomatická kontroverze kolem spisovatele Rushdieho se zostřuje   
16. 3. 2007 Jak se v Právu cenzuruje Mitrofanov Štěpán  Kotrba
6. 3. 2007 Svoboda slova v ČR neexistuje Tomáš  Stýblo

Školství RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2008 Demokracie ve školství, neboli Kvalita není jen nutná, mělo by ji také být možné prosadit Uwe  Ladwig
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
2. 7. 2008 Národ Gátorů: Jak vypadá americký model "univerzity-firmy" Greg  Evans
30. 6. 2008 Inteligenci do škol Ondřej  Hausenblas
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
16. 6. 2008 Stav školství je odrazem stavu společnosti   
16. 6. 2008 Mafiánský kapitalismus v českém školství   
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace   
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2008 Jdi a otevři dveře...aspoň průvan bude   
23. 6. 2008 Dvanáct vzpomínek na "Gustu" proti gustu intelektuálního establišmentu Michael  Volný
22. 6. 2008 Zveme vás na večer poezie   
12. 6. 2008 Hluboká textová analýza žije nejen v Londýně, ale i v Hradci Králové Tomáš  Koloc
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"   
4. 6. 2008 Nestoudná drzost: Projevy ubohosti, které zaslouží pár facek Vít  Bezdíček
16. 5. 2008 R.B. Pynsent a česká literatura Jan  Makovička
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny   
21. 4. 2008 Škrabáky rozdá Dědeček Tomáš  Koloc
8. 4. 2008 O tom, co je v literatuře hodnotné, nerozhodují ti, kteří ji čtou, ale ti, kteří ji píší Jiří  Drašnar

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
10. 7. 2008 Je možné změnit názor na radar? Jan  Burian
9. 7. 2008 Paní Riceová, už víte, kdo 11. září 2001 zaminoval a odstřelil "sedmičku"? Martin  Gřeš
9. 7. 2008 Stydím se za představitele své země Pavel  Novotný
9. 7. 2008 8.7. 2008 = Den hanby Miroslav  Pořízek
9. 7. 2008 Zrození politika je smrtí šaška Bohumil  Kartous
9. 7. 2008 Martin Bursík věří protiraketovému štítu více než americký Kongres Ivan  Větvička
9. 7. 2008 Mám doma...?!? Ladislav  Žák
9. 7. 2008 Pro světový mír není nebezpečnější program Vojtěch  Filip
8. 7. 2008 Jan Tamáš promluví k europoslancům ve Štrasburku   
8. 7. 2008 Ondřej Neff neprosazuje americký radar v ČR ze zlé vůle Jan  Čulík

Český film RSS 2.0      Historie >
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
8. 7. 2008 Vorlův Gympl: Jak film vyjadřuje všeobecnou občanskou nespokojenost v České republice Jan  Čulík
8. 7. 2008 Hřebejkův Medvídek: dobře napsaný, zábavný scénář bez hlubšího záběru Jan  Čulík
7. 7. 2008 Smutek paní Šnajderové -- neuvěřitelná esence trapnosti Jan  Čulík
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
6. 7. 2008 Jakubiskova Bathory: Typický "euroentertainment" Jan  Čulík
17. 6. 2008 Vzpomínkový optimismus Jan  Čulík
11. 4. 2008 Pražské jaro 1968 v českém postkomunistickém filmu Jan  Čulík
11. 4. 2008 The Prague Spring as reflected in Czech postcommunist cinema Jan  Čulík
3. 4. 2008 Bohdan Sláma: "Buďme na sebe hodní, nic jiného nemáme" Jan  Čulík