27. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2008

Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu

Jiří Paroubek
Projev, který nemohl být přednesen, neboť vládní koalice zabránila schválení programu mimořádné schůze Sněmovny dne 25. června 2008

Debata o radaru -- nikoliv však zásluhou vlády -- již několikrát našla cestu na sněmovní tribunu. Smlouvu o umístění radaru zpracovává Bushova administrativa, ta administrativa, která sobě i celému světu odůvodnila válku v Iráku existencí zbraní hromadného ničení a hrozbou jejího použití. Jak známo tyto zbraně se nikdy nenašly a důvěryhodnost USA, ale i nás jako spojenců utržila ránu. Tváří v tvář muslimskému světu už beztak tak negativně laděnému, tak došlo k prohloubení nedůvěry a zavdání záminky pro vznik budoucích konfliktů. Přes veškerou mohutnou převahu ve zbraních, po 6 letech ozbrojených konfliktů v Iráku i v Afghánistánu se ukazuje, že naši američtí spojenci neumí předvídat vývoj a v zásadě nezvládají válečné situace, pokud nekončí okamžitým a definitivním úspěchem. I tyto analýzy musíme brát v úvahu v našich závěrech.

Smlouva o zřízení radaru má chránit nás i svět údajně před útoky balistických raket Iránu a Severní Koreje. Už několikrát jsme zdůraznili, že žádná věrohodná informace nepotvrzuje, že by tyto obavy byly jakkoliv reálné.

Ale nejsou to jen naše názory: Nahlédneme-li do oficiálních dokumentů Ústavu mezinárodních vztahů, který je přirozenou myšlenkovou oporou konzervativní politiky současného ministerstva zahraničí České republiky, pak v práci autora Nikoly Hynky: Projekt třetího pilíře protiraketové obrany a proměny strategického myšlení: česká pozice, NATO, USA a Rusko zjistíme, že o existenci či stavu výzbroje se o severokorejských raketách vůbec nezmiňuje, a i o Iránu konstatuje, že země mezikontinentálními balistickými raketami v současnosti nedisponuje a podle existujících analýz zatím nezvládla ani proces tzv.reverzního inženýrství.

28. 11. 2007, Lukáš Visingr, Štěpán Kotrba: Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci ZDE

Na druhé straně tatáž studie konstatuje, že nejen polská veřejnost, ale i představitelé vlády (včetně bývalého premiéra Kaczynského) v žádném případě nespojovali systém protibalistických střel s iránskou, ale výlučně ruskou hrozbou, což podle našeho názoru je jedním z důvodů, že dnešní Tuskova vláda, která chce mít s Ruskem dobré a komunikativní vztahy, nastolováním dalších a dalších požadavků vůči USA v podstatě z projektu odchází. (Litva = záložní řešení.)

IIR Policy Papers: Nikola Hynek: Projekt třetího pilíře protiraketové obrany a proměny strategického myšlení: česká pozice, NATO, USA a Rusko ZDE

Jestliže neexistuje, žádná reálná bezpečnostní obava, pak si klaďme otázku, proč někteří čeští politici tak houževnatě za radar bojují. Ten důvod samozřejmě existuje, ale je otázkou, zda jej stejně tak vidí veřejnost i celá politická scéna.

Vybudování radaru na našem území má nepochybně značný geopolitický rozměr z hlediska proměny strategického myšlení. V tomto ohledu se svého času jednoznačně vyjádřil prezident Klaus: „Já jsem v podstatě konzistentní člověk. Já jsem od začátku říkal, že mně strašně moc jde o udržení té transatlantické vazby. Ta transatlantická vazba s Amerikou je prostě klíčová a já myslím, že nějaké gesto přátelské je potřebné. Na druhé straně, nevidím žádné důkazy o nebezpečnosti budovaných raket Severní Koreji či někde jinde, které by mohly zítra dopadat na naše území. Prostě tohle to já taky necítím, v tom jsem taky nezměnil svůj názor.“ A stejně poctivě se vyjádřil i Mirek Topolánek, když na Kongresu ODS dne 24. 11. 2007, uvedl: „Tím jsem se dostal k tomu, co je, bylo a bude páteří naší zahraniční politiky. K euroatlantické vazbě. Je naší odpovědností vůči občanům této země a vůči budoucnosti našich dětí, nedopustit její oslabení. Nedopustit oslabení naší vůle k obraně. Nedopustit, abychom se opět plíživě sunuli do sféry geopolitického vlivu Ruska. To je ten pravý důvod, proč u nás má stát radarová základna. Už jenom proto stojí za to udržet tuto vládu.“

Jinými slovy, pod záminkou příchylnosti k euroatlantickým hodnotám chtějí dát Klaus i Topolánek podporu současné tváři zahraniční politiky Bushovy administrativy, té politiky, která je lapidárně hodnocena slovy bývalé ministryně zahraničí USA Madelaine Allbrigtové jako katastrofická.

Topolánek, stejně jako fobistický bývalý předseda vlády Kaczynski, ve skutečnosti chápe radar jako zbraň proti Rusku. Že jde o geopolitické zájmy USA, ale i Ruska je jasné. Zda je pro nás za současné situace výhodné jednoznačná a bezmyšlenková akceptace radaru je ovšem otázkou.

Zatímco USA chtějí zvýšit asymetrii vztahu z pozice vítěze studené války, jež fungovala ještě za Jelcinova prezidentského období, současné Rusko chce naopak více zohlednil změny proběhnuvší za prezidenta Putina (politická stabilita a ekonomický boom navázaný na vývoz energetických surovin a z toho vyplývající nová mezinárodní role). Rusko stále uvažuje v kategoriích strategické parity a snaží se o udržení minimálního nutného jaderného arzenálu k efektivnímu odstrašování.

Jinými slovy, Rusko nebude akceptovat vybudování vojenské americké základny a pokud bude vybudována , vyváží je dalšími vojenskými protiopatřeními, které zostří napětí v Evropě a jako celku ve střední Evropě zvlášť. Bereme-li zásadní nesouhlas našich slovenských přátel, kategorický nesouhlas vojensky neutrálního Rakouska, jak se zdá elegantní vycouvání Polska z projektu, pak si musíme klást otázku k čemu je to dobré.

Požadavek našich expertů je jednoznačný : Česká vláda jako conditio sine qua non musí zajistit (a tedy prosadit) , že budoucí rozsah systému protiraketové obrany nebude vetší, nežli vyžadují akceptované hrozby a společné spojenecké prognózy jejich budoucího vývoje s cílem zamezení závodu ve zbrojení mezi USA a Čínou. Druhý požadavek spočívá v tom, že česká strana nesmí přistoupit na možnost přesunu části protiraketového systému do vesmíru, konkrétně na v USA intenzivně diskutovanou (ministerstvo obrany, Kongres a řada expertních institucí pracujících pro americkou vládu) možnost umístění protibalistických řízených střel do vesmíru (technologicky pokračování Reaganova systému Brilliant Pebbles). Takové řešení by mohlo být oprávněně považováno Čínou a Ruskem za neopodstatněné v kontextu současných oficiálně deklarovaných hrozeb. Cílem nepřistoupení na umístění ve vesmíru nejsou ideologické důvody, nýbrž je dáno povahou stávajících hrozeb. V každém případě by měla předcházet spojenecká redefinice hrozeb a způsobu vypořádání se s nimi.

Neznám odpověď, zda vláda tyto požadavky prosadila, ačkoliv je zřejmé, že jde o požadavky zásadní. A otevřeně řečeno, pochybuji, že by Mirek Topolánek a otevřeně pochybuji, že by si je dovolil americké straně byť jen nastolit. U předsedy vlády, který chce radar stůj co stůj, abychom mohli bojovat proti Rusům a u ministryně obrany, která zpívá oslavné písničky na amerického prezidenta Bushe si racionální hájení zájmů České republiky neumím představit.

Někteří posluchači si mohou myslet, že snad slyší nějaké protiamerické tóniny. Ale to by byl zásadní omyl. Jsem si plně vědom významu Spojených států amerických pro svět, pro svobodu naší země v minulosti i dnes a zejména dopad jejích rozhodnutí. A právě proto jsem jednoznačně přesvědčen, že by mělo dojít k zásadnímu přehodnocení americké současné americké vojenské doktríny, která svým neomezeným charakterem ovlivňuje každičký stát a v nadneseném smyslu i osud každého nás.

Tak jak známo, vyplývá z direktivy č 23. prezidenta G. Bushe z prosince 2002. Ponechám její charakteristiku na citaci studie Ústavu mezinárodních vztahů, kdy autor Jan Eichler vojenskou doktrínu USA definuje takto :

 • USA jsou po skončení studené války jedinou velmocí celosvětového rozměru (the world’s only complete global power). Své bezpečnostní zájmy definují v celosvětovém záběru.
 • Tato doktrína se stala vyvrcholením několikaletého vývoje bezpečnostně politické doktríny amerických neokonzervativců, která dostala název Regime Change Policy (vojenské svrhávání vytypovaných nepřátelských režimu).
  První teze této strategie říká, že největší hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost jsou diktátorské režimy a tzv. failed states.
  Druhá teze tvrdí, čím méně je takovýchto diktátorských a nepřátelských režimu, tím bezpečnější bude celý svět.
 • Po skončení studené války jsou USA jedinou vojenskou supervelmocí. Mají nejmodernější strategické síly, nejsilnější pozemní vojsko, vojenské letectvo i vojenské námořnictvo, mají nejlepší logistický systém. Mohou ve velmi krátké době zasadit svá vojska na kterémkoli místě planety a pověřit je plněním i těch nejnáročnějších úkolů.
 • Po 11. 9. 2001 se s mimořádnou silou uplatnila zásada, že nepřítel je ještě před zahájením bojové činnosti ztotožňován se zlem, aby válka měla co největší podporu amerického obyvatelstva. Vždy se usiluje, aby válka proti jasně vymezenému nepříteli byla co nejintenzivnější a aby v co nejkratší možné době skončila jeho zdrcující porážkou.
 • National Security Strategy 2002 zdůraznila mimo jiné výrazný posun k unilateralismu při posuzování bezpečnostních hrozeb – USA se nebudou vázat na své spojence, kteří jsou ve vojenské rovině mnohem slabší a v politické rovině velice váhaví a nerozhodní.
  Stejně tak se USA nechtějí nechat brzdit ze strany OSN, jejíž fungování považují za neslučitelné s novou mezinárodní situací.
  Podle amerických politiků by otázku vhodnosti okamžiku pro uskutečnění ozbrojené intervence mely posuzovat ty státy, které chtějí intervenovat, a nikoli mezinárodní organizace.
  Stejně tak by intervenující státy měly vytvářet i pravidla pro tyto intervence, a to až v konkrétní situaci, podle charakteru případných útoku.
 • A konečně třetím rozhodnutím je důraz na preempci, na předstihující údery proti kterémukoli nepříteli.
  Znamená to, že USA nebudou čekat, až se daný nepřítel stane naléhavou hrozbou, ale naopak. Udeří na něj dříve, než on bude schopen zranit USA.

Tolik citace z uvedené a zdůrazňuji z řádně oponentované studie.

IIR Policy Papers: Jan Eichler: Evropská bezpečnostní strategie (ESS 2003) a její srovnání se strategickou koncepcí NATO (1999) a National Security Strategy USA (NSS 2002) ZDE

Vážené kolegyně a kolegové, tento rozbor byl nezbytný. Logika této doktríny vzniknuvší krátce po po tragickém 11. 9. 2001, tedy po teroristickém útoku na USA je samozřejmě politicky i lidsky v kontextu času pochopitelná. Bohužel dnes svými faktickými důsledky nepřináší světu větší bezpečnost. Podle mého názoru budoucí americký prezident v zájmu obnovení upřímné důvěry se spojenci a posílení svého morálního vůdcovství ve světě musí tuto doktrínu přehodnotit, minimálně v tom rozsahu, že základem jakéhokoliv politického rozhodnutí týkajícího se vojenských operací musí být skutečný a naprosto reálný konsensus spojenců.

Ale nejen to. Důležité bude definovat nejen přesně a věrohodně ohniska napětí, ale klást si otázku , zda potenciální možné ozbrojené konflikty nemohou být takové povahy, že je i po vojenské stránce nutno hledat co nejširší obranné a politické spojenectví.

My sociální demokraté zastáváme politiku založenou na spojenectví v rámci NATO a EU, ale otevřenou celému světu (strategie všech azimutů). Jedině tak může prospívat sobě samým i světu. Nemůžeme se dívat na svět optikou pohledů 50. až 80. let minulého století, tedy optikou konfliktů, střetů mezi Západem a Východem, ale přiznávám ani optikou metod řešení konfliktů preventivními vojenskými údery z přelomu tisíciletí.

ČSSD: Dlouhodobý program - 3.4. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika ZDE

ČSSD: Střednědobý program - V. Zahraniční politika ZDE
ČSD: Evropský manifest ZDE

Zkusme se, vážené kolegyně a kolegové, zamyslit nad variantou, že by skutečně na nás mířila a dokonce již byla vypuštěna např. íránská balistická raketa. Mám pocit, že při této akademické úvaze , kterou překladatelé berou jako důvod pro vybudování radaru zcela uniká jedna logická úvaha Jsme členskou zemí NATO, to každý ví, máme spojenecké vztahy s USA a ostatními zeměmi NATO a to včetně představitelů té země, která by tuto balistickou raketu proti nám vypustila. Pokud by tak již učinila, co by to ve skutečnosti znamenalo? Že tato země riskuje jaderný konflikt, jinými slovy, že riskuje masivní odvetu a nebo též ještě jinak, že 3.světová válka je na spadnutí.

Představa, že bychom v takové situaci začali teprve pracně hledat kromě NATA a USA další partnery, kteří budou s námi na jedné straně barikády je absurdní a sebevražedná. Proto jsme zastánci politického konsensu na co nejširším základě. Nové a umělé hranice nám nepomohou. Musíme učinit vše pro to, aby mezi zeměmi Evropy, Spojených států amerických i Kanady i Ruska, Číny a Indie existovala minimalizace napětí, neboť je naší povinnosti čelit celosvětovým výzvám a chránit tento svět.

Dámy a pánové, většina médií i pravicoví politici nám vytýkají, že jedeme na vlnách populismu a že náš odpor proti radaru je podmíněn odporem veřejnosti. Termín populismus označuje získání přízně bez ohledu na podstatu problému. Jinými slovy, populista je ten, kdo by byl přesvědčen o tom, že vybudování radaru je nezbytné, ale s ohledem na odpor veřejnosti by jej odmítal. Myslím, že jsem jasně ukázal, že při řešení tohoto problému jdeme pod povrch věcí a zodpovědně. Podstatu problému rozhodně známe a rozhodujeme se právě proto, že se snažíme do problémů stále více vidět.

Naznačil jsem, že se věci mohou změnit. Ale musí se upřímně řečeno především změnit vojenská doktrína a schopnost anticipace vývoje v samotných Spojených státech amerických.

Jinými slovy: Potřebujeme čas a potřebujeme znát, kdo převezme vládu největší velmoci světa a jak se rozhodne s touto mocí nakládat. Soudím proto, že bychom se ke smlouvě měli vrátit až po půlročním působení nového amerického prezidenta.

Je to seriózní nabídka. Nyní však smlouva náš hlas dostat nemůže.

Děkuji Vám za pozornost.

Autor je poslanec a předseda ČSSD

                 
Obsah vydání       27. 6. 2008
27. 6. 2008 Pithartův Osmašedesátý
27. 6. 2008 Cena ropy dosáhla dalšího rekordu
27. 6. 2008 Labouristé drasticky prohráli doplňovací volby v Henley Jan  Čulík
27. 6. 2008 Prostor pro realizaci amerického protiraketového systému v Evropě se uzavírá
27. 6. 2008 Spojené státy se rozhodly odstranit Severní Koreu ze seznamu darebáckých států
27. 6. 2008 Je eticky přijatelné nepřiměřeně profitovat na "banálním" poklesku? Miloš  Dokulil
27. 6. 2008 Buď je vláda hluchá a slepá, nebo naopak pěkně fikaná... Jan  Neoral
27. 6. 2008 Přeběhlíci a Čunek jsou projevy krize ústavního systému Martin  Kunštek
27. 6. 2008 Vládní koalice a české zájmy Jan  Prokeš
27. 6. 2008 Demokracii si musíme teprve vybojovat Milan  Valach
27. 6. 2008 Návrh státního rozpočtu na rok 2009 potvrzuje neúspěšnost vládních reforem Bohuslav  Sobotka
27. 6. 2008 V ČR málokdo oceňuje etiku a ještě méně odvahu Fabiano  Golgo
27. 6. 2008 (osamocená) Jan  Borna
27. 6. 2008 Jak Václav Havel hovořil o socialismu s lidskou tváří i po "plyšáku" Václav  Havel
28. 6. 2008 Havel, Kotrba, politika a politický kýč Pavel  Urban
27. 6. 2008 Pohrdlivou a nabubřelou terminologii si Václav Havel nezaslouží Jiří  Svoboda
27. 6. 2008 Lidsky i intelektuálně nepřijatelná frazeologie vůči mravnímu zrcadlu aneb "Dejte šaškům rolničky!" Štěpán  Kotrba
27. 6. 2008 Má úcta k Havlovi spíš roste Boris  Cvek
27. 6. 2008 Kdo bude vyšetřovat trestné činy policistů? Od ledna 2009 asi nikdo.
27. 6. 2008 Obchodní řetězce za stovky porušení práv zaměstnanců dostaly nízké pokuty
27. 6. 2008 Reakce naštvaného občana
27. 6. 2008 Co by se stalo, kdyby Wave nebylo Štěpán  Kotrba
27. 6. 2008 Demokracie mezi volbami, anebo O užívání procent a bodů Uwe  Ladwig
28. 6. 2008 SME: "Ľavičiari žiadajú o ústavné preskúmanie Lisabonskej zmluvy"
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
26. 6. 2008 Festival britských televizních seriálů v Chotěboři
27. 6. 2008 TNS-Sofres hlásí několik dní před začátkem francouzského předsednictví EU "trvalý euroskepticismus" francouzských občanů Karel  Košťál
26. 6. 2008 Írán: hledání cesty Miroslav  Polreich
26. 6. 2008 Kapitalismus a svoboda tisku Milan  Valach
25. 6. 2008 Musíte umět anglicky Jan  Čulík
26. 6. 2008 Ve zralých demokraciích nemá "kapitalismus" informační monopol Jan  Čulík
26. 6. 2008 Argumentujme věcně Vilém  Prečan
25. 6. 2008 Proč byly postoje Václava Havla kýčem Štěpán  Kotrba
26. 6. 2008 Musím dát za pravdu Kotrbovi i Prečanovi Jan  Čulík
26. 6. 2008 Hlad a podvýživa nemohou být odstraněny symbolickými dary
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat
26. 6. 2008 O "lopatách" a o vzdělání Ivan Odilo Štampach
26. 6. 2008 Škola žádá kreativitu Michal  Giboda
25. 6. 2008 Žijeme dnes v policejním státě?
18. 6. 2008 Sedm pražských dnů v srpnu 1968 a další klíčové dokumenty
18. 6. 2008 O co šlo v roce 1968: Další dokumenty Vilém  Prečan
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
17. 6. 2008 Guardian: Česká republika odmítá úsilí Francie a Německa ratifikovat Lisabonskou smlouvu   
16. 6. 2008 BBC: Jak dál s Lisabonskou smlouvou?   
16. 6. 2008 Destrukce práv, za něž naši předkové riskovali život Darina  Martykánová
13. 6. 2008 Irsko odmítlo Lisabonskou smlouvu   
28. 4. 2008 Brave New World Štěpán  Kotrba
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data   
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
6. 11. 2007 Itálie bude deportovat Rumuny   
30. 10. 2007 BBC: Nová železná opona   
23. 10. 2007 Antidiskriminační zákony Evropské unie ohrožují demokracii!   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
27. 6. 2007 Úspěchy a záhady Oskar  Krejčí
23. 6. 2007 Vedoucí představitelé EU se dohodli o reformě evropské organizace   

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
4. 4. 2008 Bush v Bukurešti s požadavkem na rozšíření NATO neuspěl Karel  Dolejší
5. 3. 2008 Radar v Brdech: Kterak Bush a Topolánek uplatňují Lisabonskou smlouvu Karel  Košťál
11. 10. 2007 Co vše jsem si nepřečetl v českých médiích o válce USA proti Iráku Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
18. 6. 2007 Čekání na velkou změnu Oskar  Krejčí
6. 6. 2007 Hledání podpory i strategie Oskar  Krejčí
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
9. 5. 2007 Prečo sa Európa nemôže spoliehať na NATO Eduard  Chmelár
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
7. 2. 2007 Základna se bude řešit mezi USA a Ruskem, v NATO i v Moskvě   
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2008 Paroubek: Nepronesený projev k radaru na jednání parlamentu Jiří  Paroubek
24. 6. 2008 Uhradí česká vláda škody na majetku občanů? Radar v Brdech již sráží ceny nemovitostí Petr  Nachtmann
9. 6. 2008 Topolánek přestřelil: NE radaru a americké základně řeklo 68% občanů   
2. 6. 2008 EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru Štěpán  Kotrba
30. 5. 2008 Americký radar nám položí svět k nohám (anebo vzhůru nohama) Jiří  Tutter
27. 5. 2008 Hezký zbytek dne ve společnosti České televize aneb co se do ČT 1 nevešlo   
27. 5. 2008 Otázka Jiřímu Paroubkovi aneb slalom mezi Američany, ODS, radarem a voliči Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží   
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
15. 5. 2008 Radarem v Brdech ohrožujete brdskou faunu a flóru   
13. 5. 2008 BigBoard: akcionářská struktura pro paranoiky z Mladé fronty Dnes, aneb kudy teče české pivo Štěpán  Kotrba
12. 5. 2008 Česká televize cenzuruje odbornou kritiku radaru. Proč? Jakub  Rolčík
12. 5. 2008 Uhodí-li tě do levé tváře, nastav jim pravou Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba