29. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 6. 2006
Stanovisko RRTV k žádosti provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o změnu licenčních podmínek

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (a její Úřad - nadále jen Rada a Úřad) evidují po 12. zasedání Rady, které se konalo ve dnech 13. a 14. června 2006, řadu stížností, dotazů a výzev veřejnosti ve věci usnesení Rady, kterým zamítla žádost provozovatele BBC Radiocom (Praha) s.r.o. o změnu licenčních podmínek. Z rozhořčených dopisů posluchačů je zřejmé nepochopení usnesení Rady. Většina se domnívá, že program BBC musí přestat vysílat. Řada se domnívá, že Rada tomuto programu neprodloužila licenci. Několik posluchačů si usnesení vykládá jako odebrání licence. Téměř všechny napadají Radu pro její rozhodnutí pro nekompetentnost, neznalost, nezájem o blaho posluchačů a v několika málo případech také z korupce.

Sloupek

Blíží se konec školního roku, na vysokých školách už zkoušky proběhly. Mám tu a tam kontakty s českými univerzitními studenty a i když nemám žádné příliš velké iluze o kvalitách britského vysokého školství, musím říci, že to, čeho jsem byl v minulých měsících svědkem na některých českých vysokých školách, je docela otřesné. Přitom nemohu zatím psát adresně, protože chci dlouhodoběji sbírat dokumentární materiál, než tu bombu odpálím do obličeje univerzitních "učitelů", kterých se to konkrétně týká.

Jan Paul se v minulých dnech vyjádřil kriticky vůči skutečnosti, že když byl požádán, aby se stal oponentem jednoho studenta na pražské VŠUP, examinátoři se vůbec neobtěžovali hodnotit teoretickou část práce. Jediný učitel, který se za tento do nebe volající poklesek omluvil, byl Jiří David, který působí mj. i jako učitel na této škole.

Na zkušenost Jana Paula musím reagovat s pousmáním. Mám totiž zážitek z jiných, podobných škol, kde teoretickou část bakalářské práce u žádných studentů nečetl z examinátorů vůbec nikdo! Netuším, jakým způsobem by bylo možno examinátory donutit, aby práce svých studentů vůbec četli a pečlivě a férově je posuzovali.

Byl jsem v minulých týdnech svědkem, kdy se na jedné škole jeden student odvolal proti nepřijetí do magisterského studia s poukazem na to, že většina jeho práce byla předložena formou počítačového portfolia, avšak examinátoři při zkoušce studentovi neumožnili, aby ho před nimi systematicky prezentoval. Verdikt zkušební komise: studentův výsledek byl těsně pod hranicí, požadovanou pro přijetí. To je také z mezinárodního hlediska nepřijatelné. Zásadní rozhodnutí o budoucnosti studenta se nedá učinit na základě těsného výsledku. Je-li pro přijetí požadavek získat řekněme padesát bodů a udělí-li komise řekněme 49 bodů a studenta na základě tohoto výsledku nepřijme, je to - řekněme otevřeně - sprosťárna.

Je totiž známo, že známky jsou přece vždycky do určité míry subjektivní - a zrovna zejména v Čechách, kdy v komisích zasedají kamarádi, anebo se konají zcela subjektivní ústní zkoušky bez jakékoliv objektivní korekce externího, nezávislého examinátora. Proto musí být rozhodnutí o nepřijetí založeno na jasném výsledku - nikoliv na zcela hraničním počtu bodů!

Na britských vysokých školách vždy při zasedáních examinátorů vážně zvažujeme osud každého studenta - ten, kdo by dosáhl numerického počtu 49 tam, kde byl požadavek dosáhnout počtu 50 bodů, bude automaticky povýšen do vyšší klasifikační kategorie. Až do takových 45 bodů se o takovém studentu v Británii v rámci examinátorských jednání vážně diskutuje a zvažují se všechna pro a proti. O těchto základních zásadách férovosti zjevně v ČR na vysokých školách skoro nikdo neslyšel... Odvolání bylo zamítnuto. Proč? "Mezi uchazeči byli lepší studenti než vy." V odvolání podrobně doloženým argumentem, že zkouška byla provedena neprofesionálně a neférově, se škola nezabývala. Proč taky, vždyť si stěžoval jenom student!

V Británii se studenti rádi soudí: všechno, co od nich chceme, musí být tedy zveřejněno na internetu. V ČR by to musel být zázrak, kdyby nějaký student pohnal svou vysokou školu za její neprofesionalitu před soud, a kdyby soud jeho stížnost podpořil. Škoda, už aby to bylo! Vedlo by to k radikálnímu zlepšení situace. Školy by si uvědomily, že nejsou nedotknutelné. Byl by konec arogance neprofesionálních profesorů.

Je neuvěřitelné, jak je tomu na některých českých vysokých školách, že by na britských univerzitách vládl až do poslední chvíle chaos ohledně toho, dokdy má student svou práci odevzdat. Že by tyto a všechny podmínky zkoušek nebyly předem zveřejněny na internetu. Pak by se přece nemohlo stát, že examinátor třeba řekne studentovi, aby svou práci přinesl nejpozději v pátek ráno, ale aby si to pak rozmyslel a v pátek ráno mu řekl (nedokazatelné), že ve skutečnosti měl materiál přinést už ve čtvrtek večer, a proto nebude připuštěn ke zkoušce.

Jak píše Štěpán Kotrba, na českých uměleckých vysokých školách dnes v podstatě vůbec neexistují objektivní principy kvality. Hodnocení studentů od examinátorů je tedy nesmírně subjektivní. Často, jak jsem zjistil, závisí na tom, jak intenzivně student leze svému učiteli kamsi. Na některých českých uměleckých školách to jde tak daleko, že nejlepšími známkami jsou odměňováni ti studenti, kteří se - i fyzickou vizáží - stylizují do podoby svého učitele.

Budeme v nadcházejícím školním roce systematicky sbírat důkazy o tomto druhu "pedagogické" práce a rádi vás, až čas uzraje, seznámíme s dokumentárními podrobnostmi. Zda to k něčemu povede, je otázka. Čeští pedagogové mají mnohdy vynikající schopnost vysvětlit, proč nic nejde a proč všechno musí zůstat takové, jaké to vždycky bylo.

Jen mi je líto studentů, mnozí z nichž jsou prokazatelně nadaní - jejich "učitelé" však pro ně nedělají nic.

29. 6. 2006

Proč by Írán nemohl vyvíjet a vlastnit jadernou bombu? Tuto základní otázku si snad nikdo neklade. Na základě jakého práva, s výjimkou práva silnějšího, je možné upírat právo Íránu na vývoj vlastních jaderných zbraní? Mohou mu toto právo odpírat země, které nejen, že samy jaderné zbraně vlastní, ale také je stále zdokonalují?

29. 6. 2006

Ach, ty školy!

Koaliční smlouva uvádí některé principy jen značně obecně, bez žádoucí konkretizace. Pokud jde o základní a střední vzdělávání, jsou v tomto rámcovém programu koalice přinejmenším DVA kritické body na účet předchozí činnosti ČSSD: předběžné přibrzdění státních maturit a opětný návrat škol do menších obcí. Tato stať letmo připomíná, že si více než deklarovanou pozornost zaslouží také vysoké školy. A pokud jde o maturity, připomíná NEZBYTNOST znovuzavedení matematiky jako povinného maturitního předmětu. Abychom jinak moc brzy nezplakali nad výdělkem, jak se říká; a to včetně nynějších "prvňáků"?

29. 6. 2006

Zhroucení jedné z nejmocnějších rakouských bank BAWAG, patřící odborům, kvůli riskantním "karibským" finančním operacím vyvolalo lavinovitou reakci nejen v ekonomické oblasti. Bezprecedentní událost v poválečných dějinách druhé rakouské republiky má nyní za následek eliminaci mocného odborového svazu ÖGB z vlivu na politiku země, kterou uplatňoval od roku 1945. Již prvého dne po osvobození Vídně Rudou armádou se dne 13.srpna 1945 sešla hrstka zakladatelů v jednom bytě, aby po dvou dnech sepsala statut Rakouského odborového svazu, který byl potvrzen po týdnu sovětským vojenským velitelstvím. Do řad ÖGB razantně vstupovali zaměstnanci, takže koncem roku 1946 měl více než 900 tisíc členů.

v pořadu Názory a argumenty 28. 6. vysílal ve zkrácené podobě ČRo 6 DOWNLOAD STREAM

29. 6. 2006

Od roku 1992 učím na středních školách ekonomické předměty, píše Jaroslav Obermajer. Předtím jsem pracoval jako podnikový ekonom. Od roku 1992 se úroveň školství viditelně podstatně zhoršila. Není to vinou učitelů, i když někteří schopní kolegové odešli ze školství z důvodu nízkých příjmů, čímž se ještě zvýšila feminizace našeho školství, což není dobré, protože většina učitelek neučí děti myslet a navíc mají i více starostí o domácnost a tak škole věnují méně času než muži.

29. 6. 2006

Pan Jaromír Kopeček se ptá "jak nízká má být úroveň ženy, aby nebyla 'dáma', a byla tedy genderově plnohodnotnou ženou hodnou, vlastně nehodnou, přednostního zachránění."

Odpověd je jednoduchá. "Dámou" mohla být v zásadě dobovém kontextu pouze žena, která byla natolik bohatá a nebo měla natolik bohatou rodinu, aby nebyla nucena pracovat za peníze.

Miloš Čermák: Kdyby sólokapři měli křídla aneb Proč nás novináře nikdo nemá rád
29. 6. 2006

MINIRECENZE

Miloš Čermák: Kdyby sólokapři měli křídla aneb Proč nás novináře nikdo nemá rád. NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2006, ISBN: 80-7106-799-7, EAN: 9788071067993, Ilustrace Pavel Koutský, 224 stran,

My všichni jsme náruživí čtenáři svých podpisů, prokoukl novináře Miloš Čermák ve své útlé -- vpravdě kapesní - knížečce. Je to sbírka sloupků, z nichž většina byla publikována v letech 2002 až 2006 v Lidových novinách, Hospodářských novinách a v časopise Reflex. Muž, který se nyní pokouší vzkřísit Respekt, má pochopení pro ty, kteří se každý den pinoží za tou skvělou zprávou či komentářem, který bude tak senzační, že všichni tiše upadnou naznak.

Chce se novinář zalíbit? Chce někomu imponovat? Chce se proslavit? Chce provokovat? Chce změnit svět, nebo si chce jen vydělat peníze? Chce zraňovat lidi? Chce svrhnout vládu, nebo jí sloužit? - těmito otázkami uvádí knihu na trh její vydavatel.

29. 6. 2006

S zájmem jsem si přečetla článek M. Čenka, Budeme se muset hodně změnit. Názory zde uvedené se hodně blíží našemu ženskému pohledu na svět. Mužský svět je pro nás ženy, pokud nesoutěžíme s muži v mužnosti, velmi hrubý a brutální. Politika, ekonomika, sport a podobné oblasti, které jsou převážně doménou mužské části populace jsou pouze plné násilí, které se neustále umocňuje. My ženy se před tímto násilím uzavíráme ke své rodině, dětem, domácnosti a zaměstnání. Tu špinavou práci za nás dělají naši muži. Není to dobré řešení, píše Sandra Wainová:

29. 6. 2006

Světová obchodní organizace je již proslulá odkládáním termínů, které si sami její členové stanovili s cílem uzavřít současné kolo jednání o další liberalizaci a úpravě pravidel mezinárodního obchodu.

V červnu 2006 se WTO snaží dohnat dubnový termín, vyhlášený na předvánoční konferenci v Hongkongu, pro nalezení postupu, jak dále uvolnit obchod zemědělským a průmyslovým zbožím. Mnohostranná obchodní jednání "dodržují" v posledních třech letech také další tradici, spočívající v oklešťování rozsahu a oblastí jednání.

Liberalizace světového obchodu a WTO TÉMA BL

30. 6. 2006
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Ba'qúbská policie nalezla při kontrole aut na kontrolním stanovišti v automobilu Kia dvě lepenkové krabice od banánů, v nichž bylo osm uřezaných lidských hlav. Řidič auta utekl v okamžiku, kdy zjistil, že byl jeho náklad odhalen. V městské nemocnici bylo zjištěno, že jde o ostatky sunnitů, mezi nimi též imáma z Tárimíje a pěti studentů technické akademie. Podle lékaře byly hlavy obětem uřezány tupým nožem zaživa asi před dvěma či třemi dny.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL
28. 6. 2006

VŠUP:

Tisková zpráva Akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k současné situaci na VŠUP

Dne 15.5. 2006 schválil Akademický senát VŠUP návrh na odvolání prof. Borise Jirků z funkce rektora VŠUP. Hlavním důvodem bylo, že od svého nástupu do funkce provedl řadu nestandardních organizačních kroků, kterými vážně porušoval vnitřní předpisy školy a vysokoškolský zákon a ohrozil stabilitu a vnitřní chod školy (obsadil 17 nových pedagogických míst bez konkursu, jmenoval prorektory bez vyjádření akademického senátu, dal kvestorce nezákonně okamžitou výpověď, opírající se o tzv. vnitřní audit -- účelově sestavenou kompilaci zkreslující reálná fakta, aj).

28. 6. 2006

Věřím, že průhledné hospodaření školy není utopie

Vyjádření rektora VŠUP

Na vysoké škole umělecko průmyslové (VŠUP) se dějí věci. Odhalil jsem nepravosti v hospodaření školy, mám-li to napsat velmi jemně, a Akademický senát ani ne měsíc poté navrhl moje odvolání. Náhoda. Nikoliv. Pokud by tento návrh prezident podepsal, stalo by se tak poprvé po roce 1989.

documenta 8, 1987 - skupina REPUBLIK.COM
28. 6. 2006

aneb neopakovatelné činy uměleckoprůmyslového školství kdysi a dnes

◄ documenta 8, 1987 - skupina REPUBLIK.COM

reakce na obhajobu diplomové práce Štěpána Tesaře z pera Jana Paula pod názvem Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin, které předcházela má kritika teoretického zdůvodnění Tesařovy diplomové práce s titulkem Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu

Jádrem sporu o jednu diplomovou práci je sama struktura a charakter výuky "volných" výtvarných disciplín na škole, jež si do vínku a jako epiteton ornans vložila kdysi dávno dvě slova - umění a průmysl. Dvě slova, která utvářela modernitu dvacátého století, tvořila páteř úspěchů české ekonomiky už před druhou světovou válkou a přinášela komparativní výhodu pro průmysl v době poté.

Dvě slova, která měla ve svém spojení zakomponován genius loci všeho, čím se mohlo kdy mladé Československo pyšnit.

28. 6. 2006

Rada Evropy:

Evropská organizace pro lidská práva požaduje, aby byla přijata opatření, která by zajistila, že osoby, podezřívané z terorismu už nikdy znovu "nezmizí z povrchu světa" z evropského území.

Rada Evropy obvinila evropské státy že se spikly s CIA při organizaci tajných letů, v jejichž rámci byly převáženy osoby do třetích zemí k mučení. Vyzvala jednotlivé vlády a parlamenty, aby tuto záležitost ve svých zemích vyšetřily.

Spojené státy přiznávají, že posílají podezřelé osoby letecky do zahraničí, ale popírají, že jsou tyto osoby v zahraničí mučeny.

"Nesmí být dovoleno, aby lidé zmizeli z povrchu země, bez ohledu na to, z jakých zločinů jsou obviňováni," konstatoval generální tajemník Rady Evropy Terry Davis. "Máme-li žít v bezpečí, musíme se chovat spravedlivě. Jedinými efektivními metodami proti terorismu jsou takové metody, které dokáží neutralizovat více teroristů, než kolik jich v důsledku těchto metod vznikne."

28. 6. 2006

Zdůrazňovat, že internet se stal fenoménem shromažďujícím neuvěřitelné množství informací je zjevné nošení dříví do lesa, o sovách a Athénách nemluvě. Internet je největším shromaždištěm lidského poznání. Velmi bychom si jej měli vážit neboť pro zvídavé jedince není nad tento zdroj duševní potravy. Mnozí se k němu však chovají s podivným přístupem, který by se dal charakterizovat slovy, že "Pro les nevidí stromy." Po měsíci, kdy pro volby nebylo času na témata, která byla v předvolební kampani nechtěná, se jako bumerang vrátila otázka možnosti vybudování raketové vojenské základny USA v České republice.

Téma na obšírnou diskusi, která se stále jaksi nekoná, jako by o nic nešlo.

28. 6. 2006

Lidé jsou proti americké základně v ČR, MFD tvrdí opak

Vážení,

doporučuji uvést na BL další krásný příklad manipulace MF Dnes, píše jeden čtenář . Anketa "Chtěli byste v Česku americkou raketovou základnu?" byla původně na idnes uvedena přímo u článků na toto téma, kde se v podstatě tvrdí, že Češi nejsou proti. Protože však většina lidí je proti (v tuto chvíli cca 60% hlasujících) tuto anketu v MFD stáhli (zaměnili u článku za jinou) a je k nalezení pouze když se jí cíleně doklikáte v seznamu všech anket ... ZDE

28. 6. 2006

Vážená redakce,

dovoluji si Vám doporučit projednat umístění amerických raket na našem území s panem Kocábem zejména v duchu jeho prohlášení, že na území suverenního státu nesmí být cizí vojska! Bylo to tehdy když zahájil akci za účelem odsunu sovětských vojsk z našeho území! píše čtenář Jan Mahďák.

27. 6. 2006
Rovněž NENÍ PRAVDA tvrzení MF Dnes, že s celou tou raketovou záležitostí přišla první. Dost dlouho před volbami o tom psaly Britské listy. Lež jako věž tedy.

Britské listy o plánech na raketovou základnu ve střední Evropě poprvé informovaly 9. července 2004, kdy je v této věci citoval britský deník Guardian, pozn. red. BL.

Dostal jsem se náhodou k článku pana Jocha "Test IQ: chcete americkou základnu?" a dost mě z něj zamrazilo. Otištěn v rubrice Hydepark v pondělní (26.6.) MF Dnes a online je na stránkách Občanského institutu. Zvláštní, že MF Dnes uveřejní tak nenávistný a uječený článek, zatímco spousta jiných názorů nenajde sluchu. Není to náhodou taky v rozporu s trestním zákoníkem - podněcování rasové a národnostní nesnášenlivosti?

Podobné "názory" se uveřejňovaly za nacismu ve státních tiskovinách, jen ty výrazy byly trochu jiné, např. jako "zběsilá ruská soldateska", "židobolševická po krvi lačnící lůza" apod. Doporučuji návštěvu archivu, píše Jan Čihák.

9. 7. 2004 Spojené státy tajně jednají o výstavbě raketové základny v České republice ZDE

Americká strategie národní bezpečnosti TÉMA BL

Budoucnost NATO a OSN TÉMA BL
Zneužitelné technologie TÉMA BL
Americká protiraketová základna v České republice TÉMA BL
27. 6. 2006

Kdesi jsem se dočetl, že než Henry Ford pronikl mezi průmyslovou elitu světa, dříve než se stal symbolem dravého kapitalismu Spojených států amerických, pětkrát zkrachoval. A jako fénix opět povstal. Miliardář, proslavený pásovou produkcí lidových vozů, odporem k finančníkům Wall Streetu, antisemitismem, ale i sympatiemi k rasové politice Velkoněmecké říše, jež do dějin vstoupila též "továrnami na smrt", patří mezi postavy tzv. kontroverzní.

28. 6. 2006

Reakce na článek M. Dubského "Potřeba učit se a vzpomínat"

Musím přiznat, že se mi článek Milana Dubského velmi opravdu líbil. Stručně bez emocí shrnul současnou světovou situaci.

Osobně mám strach, že "kapitalismus by měl zůstat jako jediný a vítězný až na věky". "Četnými kritiky, ekonomy, filosofy, umělci, politiky" cloumají obavy, aby dny naší civilizace již nebyly navždy sečteny. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy třeba zemské otřesy pohřbily celé rozvinuté civilizace, po kterých nám zbylo pouze pár šutrů a dohady.

Docela rád bych se autora zeptal, kde přesně jsou ty "domorodé kmeny v Africe a ještě eventuelně jinde na světě". Ale vlastně raději ne. Asi by se tam náš milý západní systém okamžitě vrhnul a zlikvidovali by je.

28. 6. 2006

Hořká zkušenost dvacátého století nás vybízí k antidogmatismu

Projev na shromáždění k uctění památky Záviše Kalandry, odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou a popraveného 27. června 1950.

28. 6. 2006

Spočítal už někdo, kolik ulic a škol nese jméno T. G. Masaryka a Milady Horákové? Odhadem stovky. Ulici Záviše Kalandry nám vyhledavač najde jedinou -- ve Vsetíně. Bývalý komunista Kalandra byl přitom popraven v jednom z nejznámějších procesů s Horákovou a spol. před 56 lety, 27. června 1950. Mnohé dnešní odvážné komunistobijce vzor 2006, kteří rozeseti po institucích a radnicích o názvech rozhodují, by možná překvapilo, že marxista Kalandra za svůj život vykonal při demaskování stalinismu zevnitř víc práce než někteří tehdejší demokraté. Ti za moskevských procesů třicátých let - vedeni touhou po klidu, respektu k uzavřeným smlouvám a geopolitickému postavení Československa s Hitlerem za humny -- nechtěli dráždit Rusko šťouráním do jeho vnitřních záležitostí. Existovala dokonce jakási realistická interpretace procesů s bývalými bolševiky: Stalin tak údajně po svém likviduje horké hlavy vlastní strany a přibližuje Rusko civilizované Evropě. Pravda, počíná si trochu jako asijský kruťas, ale to už je součástí ruské kultury.

Kalandra s několika dalšími bývalými komunisty se naopak dal do tepání poměrů v SSSR i v KSČ, aniž by si nechal namluvit, že tím vlastně oslabuje levici.

28. 6. 2006

Ještě k tématu diplomové práce Štěpána Tesaře

Chtěl si Štěpán Kotrba udělat reklamu "odstřelením" Štěpána Tesaře jenom proto, že sám je absolvent bývalé VŠUP oboru design, avšak světe div se, svůj obor vůbec nevykonává a zabývá se vším možným, jenom ne uměleckou tvorbou? Píše, že umělecký průmysl je v dlouholeté krizi, raději ale číhá za bukem s bičíkem, kterým kolem sebe šlehali hlava nehlava bývalí kulturtrégři.

V jeho textu cítím zlověstný totalitní tón, účelovou paušalizaci a pro seriozní názor nebezpečnou podpásovou invektivu : VŠUP nemá za úkol léčit psychicky labilní jedince! Přitom naopak Kotrbův text vykazuje značnou psychickou labilitu, totiž silnou dávku hysterie a neschopnost hlubší soustředěné orientace, projevující se nepozorností k oběma textům, ale i k dějinám umění a struktuře výuky na VŠUP.

Nuže věcně.

28. 6. 2006

Nechci zahlcovat reakcemi na reakce a dovysvětlováním již jednou (nebo dokonce vícekrát) řečeného, přesto bych rád reagoval na článek p. Gustava Murína "Vykázaní z rozumu", už z důvodu, že se alespoň částečně týká věcí faktických, konkrétně jím kritizovaného zákona o ochraně před domácím násilím.

Co se týče veřejné diskuse, považuji setkávání odborníků mj. z oblasti práva, psychologie, kriminologie a sociální práce, spojenou s medializací tématu v tisku za veřejnou diskusi, jíž se mohl (a jistě účastnil) i pan Murín.

Výsledek legislativních snah nepovažuji za paskvil, ani nemám pocit, že po pádu komunismu byla moc v našem státě uchvácena feministkami a jejich posluhovači a cenzory. Pro zákon bylo 122 poslanců (a poslankyň), proti 2, bez námitek jej podepsal prezident (jinak osoba vyhraněných názorů), pro zákon hlasovali i konzervativci z KDU-ČSL (u nichž sympatie k feminismu nelze čekat).

28. 6. 2006

Pokud pan Murín tvrdí jeden den, že "patriarchát je v základoch marxistického učenia a je otázne, či ako celé marxistické učenie nejde o účelovú konštrukciu" (mimochodem jím citovaný Engels znal také matriarchát, že?) a naopak druhý den, že pani Phillipsová "uvádza ako veľmi šikovnú zásterku na rozbitie tradičnej rodiny a hlavnej úlohy muža v nej" "rodovou rovnost", není třeba vyvracet jeho argumenty. Vyvrací je sám.

Co je třeba uvést na pravou míru, je jeho vyprávěnka o anglické policistce, "ktorá dala pozatvárať väčšinu mužského obyvateľstva vzdialeného pacifického ostrova, pretože súložili s (pre nás!) neprimerane mladými dievčatami. Obávam sa, že takéto šírenie dobra na silu (akokoľvek by sa nám takýto zásah zdal logický) obvykle napácha viac škody, než úžitku".

Co se tedy vlastně stalo?

27. 6. 2006

K perspektivám dialogu mezi Topolánkem a Paroubkem

V první řadě program? Ale také "až na první místě" mocenské pozice, že? V proměnlivé dynamice možné voličské přízně nelze přehlédnout viditelné sympatie pro "koaliční" program. Při jednáních o personálních otázkách nemusí ztratit "tvář" ani koalice v čele s ODS, ani ČSSD. Mnohé funkční vazby nyní hrozí zablokováním, bude-li chybět oboustranně dobrá vůle. Přitom mnohem složitější a dramatičtější problémy naší doby tímto naším aktuálním jednáním řešeny nebudou (a ani nemohou být).

Patriot PAC-3
26. 6. 2006

pondělí 13:13 - Předseda ODS a kandidát na premiéra Mirek Topolánek v pondělí podpořil vznik protiraketové základny na českém území.

pondělí 17:50 - Ministr zahraničí Cyril Svoboda potvrdil České tiskové kanceláři informace o tom, že Česká republika by do podzimu měla rozhodnout o případném umístění protiraketové základny na svém území.

Pondělní "veřejnoprávní" zpravodajství vypustilo tak trochu příliš nenápadně dvě zprávy, teritoriálně a obsahově zdánlivě nesouvisející. ČTK převzala v pondělí zprávu, zdrojovanou prý z japonského deníku Jomiuri Shimbun o tom, že Američané "půjčí" Japonsku poslední generaci raket Patriot PAC-3 na obranu proti novým severokorejským raketám Tepodong-2.

Hloupost.

12. 6. 2006

V dubnu přispělo celkem 131 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 20 876..00 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 1,321.99 USD. Příjem z reklamy byl 2600 Kč. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než deset tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?   
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?   

Media Tenor - obsahové analýzy médií RSS 2.0      Historie >
20. 6. 2006 Media Tenor : Třetí díl ságy - o tom, že bylo všechno jinak, než to bylo Štěpán  Kotrba
13. 6. 2006 Hnusí se mi bulvární styl argumentace Marek  Síbrt
12. 6. 2006 Manipulace analýzou manipulací Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Sovy nejsou tím, čím se zdají být Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Media Tenor: Mezi "negativním popisem" a "poškozováním" je zásadní rozdíl Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
26. 5. 2006 Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM Štěpán  Kotrba
3. 1. 2006 Žánrový hybrid na obrazovce Jan  Čulík
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
24. 8. 2005 CzechTek 2005: Analýza vyváženosti televizního zpravodajství   

Jacques Derrida RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
6. 4. 2006 Demystifikátor Jiří David Jan  Čulík
13. 2. 2006 Jacques Derrida: "Nezlobte se, ale takhle jsem to nikdy neřekl." Martin  Škabraha
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení   
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
6. 9. 2005 Welcome to the Desert of America Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
8. 6. 2005 Derrida a vábení marginalizace Petr  Svoboda
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil
26. 6. 2006 Parties search for some post-election consensus Irena  Ryšánková
23. 6. 2006 Vynesl Topolánek nečekaně novou kartu? Miloš  Dokulil
15. 6. 2006 K povaze většiny našich diskusí Miloš  Dokulil
14. 6. 2006 Povolební pat neexistuje Oskar  Krejčí
12. 6. 2006 Podivná reakce prezidenta Klause Jiří  Jírovec
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?   
9. 6. 2006 Jediné řešení je neprůchodné Josef  Vít
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
8. 6. 2006 Jediným řešením je kompromis Jan  Čulík

VŠUP - trampoty umělecké školy RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků   
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti   
26. 6. 2006 Diplomky 2006, aneb formální postupy hodnocení studentských prací na VŠUP Praha Jan  Paul
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků   
30. 3. 2006   
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David

Aleš Cibulka a Yvonne Přenosilová RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné   
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2006 Cibulkův pořad Jak to vidí dával slovo hostu   
15. 5. 2006 Opakovaný dámský gambit... Ladislav  Žák
15. 5. 2006 "Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24 Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Pořad s Přenosilovou nelze brát vážně   
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba

Role generála Vlasova a ROA při osvobození Prahy RSS 2.0      Historie >
11. 5. 2006 Vlasov nechtěl pomoci povstání v Praze Richard  Seemann
9. 5. 2006 Děň Pobědy Štěpán  Kotrba
18. 8. 2005 Překvapivé paměti Čestmíra Císaře Jan  Čulík
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů   
20. 10. 2004 Stalinská cholera a banderovský mor Pavel  Pečínka
23. 12. 2003 Čapek a Beneš - boj za svobodu ducha a srdce Věra  Olivová
27. 11. 2003 Den vítězství Petr  Jánský
8. 5. 2003 Osvobození ČSR   
8. 5. 2003 Vojska generála Vlasova v Čechách Jan  Čulík

Útok na Jiřího Dolejše RSS 2.0      Historie >
1. 5. 2006 Zmlátili Dolejše. Proto se cítím jako komunista Jindřich  Kalous
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny   
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
28. 4. 2006 Na okraj ke kauze Dolejš Boris  Cvek
28. 4. 2006 Magistra Edelmannová by měla vrátit diplom Karel  Dolejší
28. 4. 2006 Nebezpečná hra Jan  Polívka

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
19. 3. 2006 Koheze, nebo kolize? Na co také jsou euromiliardy   
17. 3. 2006 Hušák: Problémy Duhy nebo Martina Bursíka jsou nám jedno   
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký
16. 3. 2006 Spiklenecké teorie o financování NGO Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
16. 3. 2006 Vznešený boj za křišťálové studánky Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
20. 1. 2006 Pětatřicátníci, sociálně cítící a další... Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2006 Americký výzvědný úřad "dohlíží na telefonní rozhovory"   
23. 3. 2006 Vláda krade občanskou svobodu   
25. 2. 2006 Británie terčem kritiky za zákon o shromažďování informací o elektronické komunikaci   
23. 2. 2006 Jak se může ctnostný vesnický farář nakazit syfilis Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace   
6. 2. 2006 Amerika: Soukromá data z internetu se intenzivně využívají v trestním vyšetřování i civilních soudních sporech   
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává   
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU   
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
4. 1. 2006 Udělejte to profesionálně   
4. 1. 2006 V této demokracii smějí užívat svobody jen ti, co souhlasí   
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší

Volby rektora na VŠUP, říjen 2005 RSS 2.0      Historie >
31. 5. 2006 Škola standardně funguje, přestože senát neustále napadá vedení školy Boris  Jirků
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků   
24. 10. 2005 Šel jsem si to zkusit a vyhrál jsem! Jan  Paul
24. 10. 2005 Na rektora kandidovaly dvě osoby, které se měly právo samy volit! Jiří  David
24. 10. 2005 Jan Paul nepsal o všem   
19. 10. 2005 Jak to, že se protestuje proti protekci teprve před volbami? Jan  Paul
17. 10. 2005 Učitelé na vás kašlou! Jan  Paul

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Případ Jacques, Paroubek a Czechtek 2005 Jan  Zeman
5. 5. 2006 Jak Policie ČR beztrestně porušuje zákony   
3. 3. 2006 Stíhání klienta IuRe soud podmíněně zastavil   
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"   
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby   
9. 1. 2006 Ministr kultury Vítězslav Jandák: "Na CzechTek se přijedu podívat!" Martin "Juki" Jyrkinen
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   

Český film RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Dopis televizních ředitelů Klausovi, který Martin Krafl odmítl zveřejnit   
30. 5. 2006 KSČM filmaře ve Sněmovně podpořila a podpoří znovu Ivana  Levá
29. 5. 2006 Filmařská sprostota a 111 hlasů dobrých Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Princip veřejné mediální služby a meze Janečkova intelektu Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Cesta do hlubin filmařovy duše Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
15. 5. 2006 Prezident Veto Vít  Horák
9. 2. 2006 Nebýt dnešní, aneb nemá tady někdo dvojníka Patrik  Hronek
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení   
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování   
24. 3. 2006 Záchrana klimatu, nebo protijaderný aktivismus? Jan  Hošek
10. 3. 2006 Jaderná energetika   
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...   
17. 2. 2006 Led v Grónsku taje daleko rychleji, než se předpokládalo   
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu   
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn   
19. 1. 2006 Skončí naše civilizace Lovelockovou apokalypsou? Stanislav  Mihulka
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2006 Život v Bagdádu (jak ho líčí americký velvyslanec)   
21. 6. 2006 Irák: barvy svobody Martin  Šaffek
16. 6. 2006 Irák: 60 britských vojáků měsíčně trpí duševními chorobami   
13. 6. 2006 Iráčtí poslanci potvrdili mučení a zneužívání vězňů v iráckých věznicích   
12. 6. 2006 Nová Fallúdža: Obyvatelé iráckého Ramádí žijí v obavách z nadcházející velké bitvy Karel  Dolejší
10. 6. 2006 Sebevraždy v Guantánámo jsou "válečným aktem"   
8. 6. 2006 Zarkáví je mrtev   
30. 5. 2006 Havárie amerického vozidla vyvolala v Kábulu nepokoje   
29. 5. 2006 Nejméně 1000 britských vojáků od začátku irácké války dezertovalo   
26. 5. 2006 Írán: Návrat změny režimu   

Školství RSS 2.0      Historie >
29. 6. 2006 Nikoli jen na okraj koaliční smlouvy; především však o vzdělávání Miloš  Dokulil
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
29. 6. 2006 Kvalita českého školství se rapidně zhoršila   
27. 6. 2006 Studenti jsou proslulí flákačstvím, ať platí za školu!   
26. 6. 2006 Jak mohou fungovat přijímací zkoušky na VŠ Boris  Cvek
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu   
17. 5. 2006 Opravdu parodie   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
19. 6. 2006 Kunderův román Totožnost v českém překladu   
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl   
9. 5. 2006 Ruptura duše Irena  Zítková
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
11. 4. 2006 Květnové ceny Václav  Dušek
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin   
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek