29. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 6. 2006

WTO: Léto 2006 ve Světové obchodní organizaci

Světová obchodní organizace je již proslulá odkládáním termínů, které si sami její členové stanovili s cílem uzavřít současné kolo jednání o další liberalizaci a úpravě pravidel mezinárodního obchodu.

V červnu 2006 se WTO snaží dohnat dubnový termín, vyhlášený na předvánoční konferenci v Hongkongu, pro nalezení postupu, jak dále uvolnit obchod zemědělským a průmyslovým zbožím. Mnohostranná obchodní jednání "dodržují" v posledních třech letech také další tradici, spočívající v oklešťování rozsahu a oblastí jednání.

Liberalizace světového obchodu a WTO TÉMA BL

Termíny určené ministerským setkáním WTO v prosinci 2005 v Hongkongu byly podřízeny očekávanému budoucímu vnitřnímu vývoji jednoho z významných členů -- USA. V roce 2007 prezident USA totiž s největší pravděpodobností přijde o svou pozici vzhledem k WTO, tzv. fast track trade authority, která mu v zásadě umožňovala sjednání mnohostranných obchodních závazků. Současné signály, např. dopis 57 amerických senátorů výslovně odmítajících znovuudělení této prezidentské výsady, proměňují pravděpodobnost téměř ve skutečnost. Z toho důvodu je pro uzavření současného kola mnohostranných jednání ve WTO životně důležité dojít k dohodě do konce roku 2006, neboť bez "podpisu" ze strany USA by mnohostranná dohoda pozbyla smysl.

Takto napjatým termínům odpovídá i téměř minimální obsah úkolů. I přes jejich značné zmírnění a přes vyloučení řady oblastí z jednání (pro tento proces byl diplomaticky užíván termín "rekalibrace") se zdá, že jsou ještě příliš rozsáhlé a ambiciózní. V dubnu tohoto roku mělo dojít k dohodě ohledně tzv. modalit, tj. principů, podle kterých bude obchod liberalizován. Tyto principy mají obsahovat především vzorec a koeficienty pro snížení tarifních překážek obchodu, zásady pro výjimky ze vzorce a postup pro odstranění podpor výroby a vývozu.

V dubnu k dohodě nedošlo, neboť rozdíly v pozicích zájmových skupin v téměř všech oblastech byl nepřekonatelný. I když všechny oficiální deklarace z nejvyšších úrovní členů obsahovaly prohlášení o vůli dostát závazku sjednat pravidla pro uvolnění mezinárodního obchodu, na technické úrovni se tato prohlášení nerealizovala. S nadějí na sblížení názorů členů, bude-li jim ponecháno více času, byl duben odložen na červen, a to na jeho úplný konec. Nyní je již jisté, že červen přesáhne mírně do července.

Kam ovšem potom následně přesáhne červencový termín, ve kterém měla být podle společné deklarace ministrů z Hongkongu jednání o všech aspektech a principech uzavřena tak, aby je bylo možno prakticky naplňovat, se odváží odhadnout málokdo. Poté, co se členové shodnou na postupu liberalizace a na všech výjimkách, nastupují totiž jednání o konkrétních závazkových listinách jednotlivých členů, která nejsou (vzhledem k mnohostrannosti a uplatňování doložky mnohostranných výhod) příliš jednoduchá ani rychlá. Teprve po ukončení těchto jednání je možno prohlásit kolo jednání za uzavřené a může začít implementace podle dohodnutého časového rozvhu.

S vědomím nedostatku času pozval generální ředitel WTO Pascal Lamy na poslední červnové a první červencové dny do Ženevy ministry, od jejichž účasti se očekává, že budou schopni přijmout na místě společné rozhodnutí k nejzávažnějším otázkám a prolomit zablokovaná jednání. Podkladem k jejich rozhodnutí jsou shrnutí o návrzích jednotlivých zájmových skupin pro jednotlivé části liberalizace v zemědělském obchodě a v obchodě s průmyslovými výrobky. Je otázkou, zda ministrům tyto podklady rozhodnutí usnadní.

V oblasti zemědělství se totiž jedná o 75 stran, které obsahují přes 700 "závorek", tj. variant k výběru. V oblasti průmyslových výrobků je návrh dalšího postupu, na kterém se členové shodli, prakticky zcela bez obsahu, a komentář k jednotlivým, i značně protichůdným návrhům zabírá přes 30 stran.

V Ženevě by měli ministři jednat nejprve bilaterálně nebo v menších skupinkách mezi sebou, aby si neformálně vyjasnili své zájmy a možnost ústupků. Návazně se očekává řada setkání v omezeném okruhu cca 40 ministrů, ve formátu nazvaném green room (podle konferenční místnosti generálního ředitele se zeleně laděným vybavením). O předmětu a vývoji jednání nebo eventuální shodě z green room budou všichni členové informováni na následujících otevřených jednáních, kde budou mít příležitost vyjádřit své připomínky. Vzhledem k tomu, že v green room by měly být zastoupeny všechny zájmové skupiny a aliance, nemělo by na zmíněných širokých zasedáních dojít k žádnému překvapení. Tímto způsobem by se mělo pokračovat i v sobotu 1. a v neděli 2. července.

Ministrům budou pro jednání nabídnuty dva seznamy problematik s odlišnými prioritami. Přednostně by měly být projednány ze zemědělství vzorce pro snižování tarifních překážek v rozdělení na rozvinuté a rozvojové země, výběr a postup u citlivých výrobků, zvláštní postup pro specifické výrobky rozvojových zemí a snížení a pravidla pro domácí podpory. Pro průmyslové výrobky do prioritních otázek patří vzorec a jeho koeficienty, způsob snižování aplikovaných (nezavázaných) sazeb a výjimky pro rozvojové země. Do skupiny s nižší prioritou pak patří v zemědělství odstraňování vývozních podpor, další otázky přístupu na trh a pravidla pro prozatím přípustné domácí podpory, v průmyslových výrobcích to je zacházení pro nejméně rozvinuté země, malé a citlivé ekonomiky, výjimky pro země s nezavázanými celními sazbami, eroze preferencí a implementační období.

Klíčovými však budou jednání malých skupin členů, neboť pokud se vzájemně nedohodnou USA, EU, Brazílie a Indie, lze jen těžko předpokládat shodu ve větším počtu členů. S přihlédnutím k uvedenému převládají velké obavy a pesimismus plynoucí z naznačované neústupnosti USA (jejich stálá obchodní představitelka Susan Schwab vzhledem k nedávnému převzetí funkcí bude velmi těžko ustupovat z ofenzivních i defenzivních dosavadních pozic, tj. nabízet více a požadovat méně). EU je sice ochotna k určitým ústupkům, podmiňuje je ovšem ústupky ze strany USA v zemědělství a Brazílie a Indie v průmyslových výrobcích.

Při podrobnější analýze pozice USA je totiž zřejmé, že by po jejím přijetí nedošlo k reálnému snížení amerických podpor do zemědělství -- z nabídky vyplývá závazek cca 22 miliard USD, v současné době se však podpory pohybují pod touto hranicí zhruba na 19 miliardách USD. EU však ve své pozici nabídla nižší než současné výdaje na podpory a konkrétní redukci zemědělské výroby a příjmů zemědělců. V průmyslových výrobcích jde o otevření perspektivních rozvojových trhů snížením cel a odstraněním netarifních bariér, i když podle názoru některých zástupců průmyslu vyspělých zemí by dostačujícím bylo odstranit existující nejistotu v přístupu na uvedené trhy, tj. proměnit aplikované celní tarify ve vázané.

Při úvahách o flexibilitě EU je otázkou, jak jsou eventuální ústupky projednány uvnitř, tj. zda s nimi bude souhlasit 25 členských států EU. Právě s cílem operativního projednání a odsouhlasení možných ústupků podle vývoje situace byla do Ženevy, na 29. 6., přesunuta Rada ministrů ES pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy a bude tam také průběžně svoláván Výbor 133 pro společnou obchodní politiku. Zajímavou z hlediska procedury bude v této souvislosti změna předsednictví EU, které v pátek večer, uprostřed intenzivních jednání ve WTO i mezi EU, Rakousko předá Finsku.

Červnovo-červencový výsledek jednání WTO je prozatím velmi nejistý. Jestli však nyní ministři nerozhodnou alespoň o některých z hlavních článků jednání, zůstane zřejmě i termín konce července zahrnující také ostatní témata, jako jsou například zeměpisná označení, v oblasti pouhých optimistických přání. Poté by však mohlo dojít na hledání viníků za neúspěch celého kola mnohostranných obchodních jednání. Cena neúspěchu by totiž byla vysoká, a to jak z hlediska ztráty kredibility celého systému, tak i z hlediska ztracených příležitostí pro zvýšení obchodní výměny mezi členy WTO na řadu dalších let.

Autorka je spolupracovnicí Katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze

                 
Obsah vydání       29. 6. 2006
29. 6. 2006 RRTV versus BBC: My se opravdu snažíme Václav  Žák
29. 6. 2006 Írán a jaderná bomba Milan  Valach
29. 6. 2006 Nikoli jen na okraj koaliční smlouvy; především však o vzdělávání Miloš  Dokulil
29. 6. 2006 Rekviem za ÖGB Richard  Seemann
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
29. 6. 2006 Kvalita českého školství se rapidně zhoršila
29. 6. 2006 Kdo by byl "dáma"? Lenka  Vytlačilová
29. 6. 2006 Má nás, čtenáře vlastních podpisů, někdo rád? Irena  Ryšánková
29. 6. 2006 Pracovní podmínky českých žen
29. 6. 2006 WTO: Léto 2006 ve Světové obchodní organizaci Ludmila  Štěrbová
30. 6. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. června 2006
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Lety CIA se v Evropě "nesmějí opakovat"
28. 6. 2006 Co když spojenec nemluví pravdu Oldřich  Průša
28. 6. 2006 Manipulativní MFDnes
28. 6. 2006 Co si myslí Michal Kocáb?
27. 6. 2006 "Test IQ" v pondělní MF Dnes
27. 6. 2006 Fénix, pták z popela povstavší Pavel  Kopecký
28. 6. 2006 Budeme se muset hodně změnit Michal Z. Čenko
28. 6. 2006 Záviš Kalandra Ondřej  Slačálek
28. 6. 2006 Záviš Kalandra ve stínu Pavel  Pečínka
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
29. 6. 2006 WTO: Léto 2006 ve Světové obchodní organizaci Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků   
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová