28. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2006

Budeme se muset hodně změnit

Reakce na článek M. Dubského "Potřeba učit se a vzpomínat"

Musím přiznat, že se mi článek Milana Dubského velmi opravdu líbil. Stručně bez emocí shrnul současnou světovou situaci.

Osobně mám strach, že "kapitalismus by měl zůstat jako jediný a vítězný až na věky". "Četnými kritiky, ekonomy, filosofy, umělci, politiky" cloumají obavy, aby dny naší civilizace již nebyly navždy sečteny. Ostatně nebylo by to poprvé, kdy třeba zemské otřesy pohřbily celé rozvinuté civilizace, po kterých nám zbylo pouze pár šutrů a dohady.

Docela rád bych se autora zeptal, kde přesně jsou ty "domorodé kmeny v Africe a ještě eventuelně jinde na světě". Ale vlastně raději ne. Asi by se tam náš milý západní systém okamžitě vrhnul a zlikvidovali by je.

Komunismus nebo kapitalismus jsou, prašť jako uhoď, dětmi téže ideologie. Jak autor píše, "komunistické systémy se neosvědčily." Neosvědčil se státně monopolistický kapitalismus, ale privátně monopolní kapitalismus. Ale pro koho? Především pro ty, "kteří mají kormidlo světa ve svých rukou". "Bude se tedy muset hodně změnit, přizpůsobit a korigovat. Už kvůli sebezáchovnému principu života a existence na této planetě." Ale nejen to. Budeme se muset hodně změnit my sami. Jestli to ovšem ještě stihneme. Kdo by nesouhlasil s tím, že "jde o to, aby to bylo trvale přínosné a aby z toho měla prospěch většina, když ne už všichni"?

A zde bohužel narážíme na kámen úrazu, o kterém bych se rád zmínil. Možná se budete divit, ale jsou mezi námi na naší planetě osoby (nechci říkat lidé), které mají diametrálně odlišný ideologický názor na takový altruismus, jakým je prospěch nějaké většiny. Altruismus pouze používají jako vnadilo do pastí své taktiky (když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají). Altruismus je v pojetí oné ideologie úplný nesmysl, který působí proti vlastnímu pudu sebezáchovy. Realizace a manifestace tohoto pudu prostřednictvím pojmové soustavy, kterou je precizní pojmové myšlení (kalkulace), je považováno za jediné racionální jednání, které má prý smysl.

Budete se možná dokonce divit, ale těmi vyvolenými běžně nejsou tzv. extrémisté, fašisté, komunisté, kapitalisté, teroristé, židé, politikové, umělci, obchodníci a jiní. Jsou jimi ideologové současné západní civilizace a v jejich ideologii jsou školeni manažeři politiky a ekonomiky. Ve své podstatě je to stále tentýž přerozovaný západní rozum, typ vědomí popsaný již v Bibli, ve Starém zákoně (např. trhání plodů ze stromu poznání). Tou nemocí jsme zasaženi všichni.

Kalkulace s pojmy nikoho příliš nebolí. Jestliže se pro váš rozum z lidí stanou pouhé pojmy a statistické položky, jejich vymazání z úřední registratury a následně exekutivou ze světa, vás bolet nebude. Podobně, jako vás nebolí střílení do lidí v počítačových hrách.

Pokud budete člověku s rozvinutým typem takového pragmatického rozumu vykládat své altruistické ideje, bude se na vás dívat sice s pochopením a velmi soucitně. Pokud bude více vychytralý, nebude vám vymlouvat to, co se mu jeví z jeho hlediska jako naprosté bludy, ale bude vás díky vaší naivní upřímnosti zneužívat. Krédem těchto typů osob je momentální prospěch (v rámci jejich individuálního života) a po nich, ať přijde třeba potopa.

Pojmové myšlení je založeno na celkem primitivním počátečním vymezení sebe (já) a druhého (ty). Na této binární premise je postavena celá naše západní civilizace. Z toho binárního rozlišení pak vyplývá celá kaskáda a monstrózní struktura registrovaných jevů, které jsou klasifikovány do pojmů, se kterými je rozumově kalkulováno. Binární rozlišení je ideou či ideologií, která, jako obludná struktura v naší mysli, navenek produkuje všechen onen monstrózní kaleidoskop, který je námi nazýván naší civilizací.

Rozum, pod vlivem pudu (pohonu) sebezáchovy, který protéká původním sítem binárních pojmů "já - ty", pak u jedince kalkuluje ve prospěch tohoto pudu protékajícího skrze pojem "já". Jeho zdroj nelze v pojmovém rastru samozřejmě nikde najít. Asi tak jako nemůžete najít v úředním spisu člověka, ale jen jeho symbol, jméno nebo výrobní (rodné) číslo. Na "já" je snaha navěšovat pojmy, na které jsou vázané na libé prožitky a na "ty", pojmy vázané na nelibé. Někdy se přesné rozlišení mísí. Ono "ty" může být někdo druhý, životní prostřední nebo prostě nevšímavost k následkům svého jednání (po nás potopa). Požitky dnes registruje, kontroluje, opatřuje a rozděluje úřední aparát pojmového systému (státní zřízení). Vhodné je k tomu tudíž pojmové vzdělání, ale především chytrá mazanost, která umožňuje podvádět mouchy (vzdělané a prosté duše) beznadějně chycené v pavoučí sítí této pojmové registratury, kterou považují za jedinou realitu.

Když se takto chovají všichni nebo alespoň většina, máme válku každého s každým na světě, přičemž nikdo z těch sveřepě válčících individuí nechápe, že druhá individua jsou naprosto stejným kosmickým jevem jako je on sám. Jestliže pak jeden nahlodává druhé, nahlodává vlastně sebe. Válka je pak duševní, ideologická, politická, sociální, hospodářská i vojenská. Obrazem naší duševní bídy je světová situace. Co na tom, že tato bída se projevuje zrovna více na druhém konci světa, kam nechceme dohlédnout?

Katastrofu, kterou takové exaktní pojmové myšlení přináší lidské společnosti a přírodě, snad není potřeba popisovat. Pro egoistu (např. kapitalistu) je myšlenka altruistická (např. tzv. komunistická) úplným nesmyslem, neboť pochopitelně napadá jeho pud sebezáchovy a egoistickou existenci. Pro altruistu je zase úplným nesmyslem myšlenka egoistická, neboť spatřuje, že existence individua je zcela závislá na celku. Pokud se ovšem altruista postaví vyhraněně proti egoistovi (např. komunista proti kapitalistovi), stává se altruista rovněž egoistou. Binární pojem "já-ty" je stejnou fikcí, jako "my-ty", nebo "my-oni". Jsou to povětšinou zapomenuté a v podvědomí archivované konvenční archetypy založené na binární premise reality.

Čeho je moc, toho je příliš. Systém západní (mužské) civilizace je spojován s přetíženou funkcí levé mozkové hemisféry -- pojmového myšlení (kalkulace) zevně a materialisticky orientovaného rozumu. Funkce pravé mozkové hemisféry (ženské), která je spojena s vnímáním a pociťováním, je silně potlačena -- stejně tak, jako je potlačen zdárný bytostný (organický) vývoj příslušníka západní kultury.

Nevadí jestli jsem se v něčem mýlil nebo špatně vyjádřil. K přesnému zjištění máte k dispozici ostatně celou svoji bytost s její pojmovou strukturu a funkcemi u sebe. Zde se k nim můžete svým vnitřním zjišťováním přiblížit. Studium odborné literatury není v tomto případě k ničemu, nerozvíjí potlačené schopnosti vnímání, které k tomu potřebujete.

Zmínění Egypťané měli jiný systém. Umožnil jim přežít tisíce let - než potom možná také zblbnuli. Náš systém je poměrně mladý a ve své misionářské, vědeckotechnické a průmyslové fázi trvá pouze několik stovek let. Přesto se mu za tu chvíli ve své chamtivosti podařilo napáchat nenapravitelné škody a zničit kdeco.

                 
Obsah vydání       28. 6. 2006
28. 6. 2006 Lety CIA se v Evropě "nesmějí opakovat"
28. 6. 2006 Co když spojenec nemluví pravdu Oldřich  Průša
28. 6. 2006 Manipulativní MFDnes
27. 6. 2006 "Test IQ" v pondělní MF Dnes
28. 6. 2006 Co si myslí Michal Kocáb?
28. 6. 2006 Letní trable Jan  Nedvěd
28. 6. 2006 Izraelská armáda vstoupila do pásma Gazy
28. 6. 2006 Homosexualita "vzniká v důsledku pozice nenarozeného plodu v těle matky"
28. 6. 2006 Záviš Kalandra ve stínu Pavel  Pečínka
28. 6. 2006 Záviš Kalandra Ondřej  Slačálek
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti
28. 6. 2006 Doručte to expres! Filip  Rožánek
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Chirac podpořil neoblíbeného premiéra Simone  Radačičová
28. 6. 2006 Odpady na Radě EU: České republice se podařilo získat další spojence
28. 6. 2006 Česko nesouhlasí s plánem EU na změnu definice spaloven odpadů
28. 6. 2006 Zaskočila mě sprostá kampaň proti Gustávu Murínovi
28. 6. 2006 Je to inak Gustáv  Murín
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
27. 6. 2006 Fénix, pták z popela povstavší Pavel  Kopecký
27. 6. 2006 Studenti jsou proslulí flákačstvím, ať platí za školu!
28. 6. 2006 Budeme se muset hodně změnit Michal Z. Čenko
28. 6. 2006 "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Jan  Polívka
27. 6. 2006 PR pro farmaceutické firmy, tentokrát v iHNed Petr  Wagner
27. 6. 2006 Čína hodlá pokutovat média, která přinesou informace o katastrofách bez vládního souhlasu
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Je Mladá fronta Dnes zkorumpované médium? David  Rath
27. 6. 2006 Péče o bezpečnost a zdraví na silnicích Wenzel  Lischka
27. 6. 2006 Lidé a zvířata Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 6. 2006 Jak MFDnes zkresluje skutečnosti Jakub  Rolčík
26. 6. 2006 Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Nikdy neříkej nikdy Oskar  Krejčí
27. 6. 2006 Ukrajina může ohrozit energetické potřeby Evropy Stanislav  Kliment
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 O studené občanské válce Alex  Koenigsmark
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce