7. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2006

Je vůbec možný "židovský stát"?

Na základě několika nesouhlasných emailových ohlasů jsem se rozhodl připojit dodatek ke svému článku "Civilizační retardace a katalyzátory modernosti". Ačkoliv jeho tématem je náš vztah k muslimskému světu, nemohl jsem se v něm vyhnout alespoň okrajové zmínce na téma Izrael. Ukázalo se pak to, co bylo lze dalo předpokládat: jde o problematiku natolik zatíženou emocemi, že racionální argumenty a s nimi i možnost rozumné shody jdou rychle stranou. Tak alespoň pár bodů na vysvětlenou -- pro ty, kteří chtějí naslouchat.

I.

Moje poznámka o tom, že v případě nouze nezbude než Izrael obětovat, se nesla v duchu cynické reálpolitiky -- a právě z tohoto hlediska může být mylná.

Pominu-li své antipatie k monoteismu a náboženskému pocitu vyvolenosti či výlučnosti, tedy k tomu, co je typické nejen pro judaismus, ale minimálně i pro ostatní abrahámovská náboženství, nemám s židy nejmenší problém.

S Izraelem ano. Samotná jeho (vynucená) existence je od začátku permanentní hrou s ohněm. Nelze se divit, když pak vznikne požár. A když už hoří, někdy nezbývá, než zachvácenou část budovy strhnout -- o tom jsme se přesvědčili v roce 1938, kdy západním mocnostem nezbývalo nic jiného než obětovat Československo. V té době už totiž bylo pozdě cokoliv zásadního s Hitlerovou expanzí do ČSR (a vůbec s existencí jeho režimu) dělat -- pokud se Západ chtěl vyhnout válečné konfrontaci, na kterou nebyl připraven, a pokud chtěl zabránit nekontrolovatelnému výbuchu, který v ČSR s jeho "pátými kolonami" (Němců, Slováků, Maďarů, Poláků) hrozil.

Jedinou cestou, jak zachránit Izrael, je nepřipustit takový požár. Otázka je jistě jak. Je to ovšem otázka reálné politiky, která nakonec v zahraničně politických vztazích rozhoduje vše podstatné.

II.

Copak ale židé nemají po staletích diaspory konečně právo na vlastní domov? ptají se pateticky mnozí. Lze oplatit protiotázkou: copak to právo nemají Romové, Baskové, Bretoňci, Indiáni, Moravané, Palestinci?

Vznik a existence Izraele jsou neseny mýtem o návratu do dávno ztracené vlasti. Ten mýtus je lživý; návrat není možný. Nikdy a nikam. Vizi, že se židé po staletích pogromů vrátí do Zaslíbené země, si vymysleli sionisté, tj. židovští nacionalisté, v době, kdy podobným mýtům podléhala celá romantická Evropa. Takové mýty měli i Češi, Maďaři, Poláci a další. A měli je i Němci, jejichž nacionalismus na sebe vzal z důvodů, které jsem se pokusil vystihnout v minulém článku, obzvlášť extrémní podobu.

Nenavazuje sionismus, který se zrodil v Evropě konce 19. století právě na ty kulturní a sociopolitické pohyby, které přivedly Evropu ke dvěma světovým válkám? Jistě, nacionalismus hrál často i velmi pozitivní roli -- představoval zejména silný motivační prvek v soutěži národů o vysokou civilizační úroveň. Zvlášť ve spletitých podmínkách střední Evropy však nakonec převládly jeho nejděsivější rysy. Tenkrát tomu asi nemohlo být jinak. Dnes je ale načase nacionalistická klišé revidovat.

Stát Izrael je vlastně postaven na podobném mýtu "krve a půdy", jaký v Německu zneužili nacisté při získávání obyvatelstva pro své šílené plány. V tomto ohledu je vznik "židovského státu" vývozem západní modernity a jejích způsobů budování identity; vývozem něčeho, co právě v okamžiku svého vývozu bylo v Evropě již jednou provždy zdiskreditováno jako politika vedoucí do pekel (to peklo se pak vrátilo v 90. letech 20. století na Balkáně).

Zásadní pozitivní vliv, který měli židé (nebo lidé židovského původu) na moderní evropskou kulturu a který ztělesňují jména jako Marx, Freud, Husserl, Arendtová, Einstein, Buber, Lévinas, Kafka..., byl neoddělitelně spojen s tím, že představovali národ jdoucí jakoby proti nebo mimo hlavní trendy evropské nacionalistické romantiky, jež se etablovala v podobě ideologií národních centralizovaných států. Židé byli JINÍ právě v tom, že vlastní stát neměli, všude byli tak trochu cizinci, všude překračovali hranice, byli svým způsobem nezařaditelní, rozbíjeli sjednocené vlastenecké šiky monarchií i republik.

Jsem přesvědčen, že intelektuální vliv židů, který -- alespoň při letmém pohledu -- daleko přesahuje jejich procentuální podíl na evropském obyvatelstvu, souvisí právě s onou jejich nezakotveností. Nové a neotřelé myšlenky se vždy rodí právě tam, kde se prolínají hranice a neexistuje možnost jednoznačného zařazení pod nějakou teorii nebo národní mýtus.

Je vinou Evropy, že tuto jinakost ve svém nitru, která ji tolik obohatila, nedokázala unést, a ve svých nejtemnějších chvilkách (které ve 20. století nelze bohužel omezit jen na nacismus -- antisemitské sklony měl např. i stalinský komunismus a v menší míře americký mccarthyismus) se na ni vrhla s nebývalou agresivitou.

A je pak tragédií, že po druhé světové válce vznikl "židovský stát" právě na podobné logice, které sionský živel v Evropě tak dlouho vzdoroval, a která jej v letech 1933 až 1945 málem zničila. Palestinsko-izraelský konflikt, jenž je konfliktem mezi dvěma mýty "krve a půdy", tak v mých očích diskredituje právě tu jedinečnou roli, kterou židé v moderních dějinách hráli. A nejsem jediný. Podobně kritičtí bývají k Izraeli mnozí dnešní sekulární židé (Noam Chomsky, prý nejvlivnější intelektuál světa a také symbol vší názorové jinakosti uvnitř USA, nebo nedávno zesnulý Jacques Derrida, nejen sekulární syn národa ztělesňujícího vše náboženské, ale i alžírský Francouz -- a tedy člověk s mimořádným citem pro násilnost všech hranic); a z poněkud odlišných, ale souvisejících důvodů proti jeho existenci namítají též mnozí ortodoxní židé.

Tím chci také zdůraznit, že protiizraelský postoj rozhodně nemusí být antisemitský. Může tomu být dokonce i naopak. Zkouškou toho, kdo je opravdu antisemita, by měla být naše citlivost vůči jinakosti. A tu nám dnes reprezentuje zejména arabský svět. Kladu si otázku, zda ti, kdo obhajují Izrael a jeho palestinskou politiku, si pod záminkou obrany z Evropy již bezpečně "odsunutých" židů často jen nevylévají svoji averzi vůči levici a zejména vůči muslimům, kteří se právě v této době naopak do Evropy stěhují.

III.

Existence Izraele je reálně politický fakt. Měli bychom se snažit hodnotit jeho existenci právě takto. Má svá plus i mínus. Nezaslouží si démonizaci, ale ani nedotknutelnost. Existence židů s ním nestojí a nepadá. Kdyby -- hypoteticky -- na jeho území v budoucnu vznikl islámský stát, neměl by mít absolutní problém otevřít ve svých hranicích dostatečný prostor židům. Tolerance k abrahámovských náboženstvím je povinností každého muslima. Pokud je ještě islám opravdu islámem...

Problém je ten, že zdánlivě "nepolitické" faktory, jako je věrnost různým nacionalistickým mýtům, se samy mohou stát reálně, velmi reálně politickým faktorem. Obětování Izraele nebo části jeho území tlaku Arabů by mohlo vést ke vniku právě těch resentimentů, které jsou tak nebezpečné již na straně islamistů. Vznik nějaké židovské -- či spíš sionistické -- al-Kaidy by řešitelnosti situace jistě příliš neprospěl. A to právě z reálně politického hlediska.

Jak jsem napsal v úvodu, samotná existence Izraele, je permanentní hra s ohněm. Je téměř nemožné se nespálit. Dobré řešení neexistuje. V situaci, kdy nevíme, co je správné -- a myslím, že tohle je typicky jedna z nich -, nakonec nezbývá, že preferovat politickou stabilitu. Z tohoto hlediska mi připadá nejrozumnější nadále podporovat vznik samostatné Palestiny bez ohledu na to, kdo v ní bude vládnout, a zároveň hájit existenci Izraele prostřednictvím mezinárodního práva (na které se budou odvolávat i islamisté), nejlépe na hranici blízké stavu z roku 1967.

Hodně záleží na tom, kdo v Izraeli vyhraje volby. Na rozdíl od (z našeho hlediska) teokratické Palestiny to nevyjde nastejno, protože vztah mezi sekulárním a náboženským prvkem není v Izraeli zcela vyřešen a právě tato otázka může být do budoucna rozhodující. Budou-li islamistům na druhé straně odpovídat sionisté, může se stát jediné. Oba ty -ismy jsou totiž v podstatě stejné. Dokáže být "židovský stát" opravdu židovský v tom, že bude jiný?

Ví Bůh...

                 
Obsah vydání       7. 2. 2006
7. 2. 2006 Konflikty karikatur
7. 2. 2006 Vydat či nevydat, toť otázka Fabiano  Golgo
7. 2. 2006 Íránské noviny zveřejní kreslené vtipy o holocaustu
8. 2. 2006 Radikální muslimský duchovní Abu Hamza odsouzen na sedm let do vězení
7. 2. 2006 Kde skončily peníze pro odškodnění romských obětí?
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
7. 2. 2006 Svoboda slova a hledání hranic svobody Milan  Černý
7. 2. 2006 Michael  Marčák
7. 2. 2006 Čas mimo ciferník Irena  Zítková
7. 2. 2006 Kterak se počestný člověk nebude špinit špínou Karel  Moudrý
7. 2. 2006 Betty Friedanová -- jedna z matek feminismu Irena  Ryšánková
6. 2. 2006 Lidská práva versus humanitární vzdělání Miroslav  Prokeš
7. 2. 2006 Magazín ONA -- dokonale promarněná šance Irena  Ryšánková
7. 2. 2006 Objektivisté aspirují na sektu nadlidí Jiří  Martišek
7. 2. 2006 Autisté sobě Vojtěch  Tělupil
7. 2. 2006 Lidé neustále vstupují do vzájemných interakcí
7. 2. 2006 Ve farmových chovech nežije zvěř, ale zvířata
6. 2. 2006 Islámští demonstranti v Londýně zřejmě budou čelit trestnímu stíhání
6. 2. 2006 Británie bohatství a bídy, 2006
6. 2. 2006 Jde o následovníky, nikoliv pamětníky Vlastimil  Balín
6. 2. 2006 Náklady války v Iráku a v Afghánistánu dosáhnou 440 miliard dolarů
5. 2. 2006 Lidé čtěte !
6. 2. 2006 Americká média "se chovají ostudně"
6. 2. 2006 Amerika: Soukromá data z internetu se intenzivně využívají v trestním vyšetřování i civilních soudních sporech
6. 2. 2006 "Za 15 let budeme zřejmě prodávat daleko tenčí noviny za 100 Kč" Jan  Čulík
6. 2. 2006 Unipetrol: Jde médiím opravdu o pravdu? Pavel  Hojda
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
6. 2. 2006 Benešovy zákony Emanuel  Mandler
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
7. 2. 2006 Konflikty karikatur   
7. 2. 2006 Kde skončily peníze pro odškodnění romských obětí?   
6. 2. 2006 Luciferův ráj aneb úvaha nejen o kovbojích v sukni Karel  Moudrý
6. 2. 2006 Endymión Boris  Cvek
6. 2. 2006 Británie bohatství a bídy, 2006   
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
4. 2. 2006 Bulvární úzkost českých šéfredaktorů Jan  Čulík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Civilizační retardace a katalyzátory modernosti Martin  Škabraha
3. 2. 2006 Google uprostřed kontroverze o cenzuře a plagiátství   
3. 2. 2006 Bush řekl Blairovi: "Invazi do Iráku provedeme stůj co stůj"   
3. 2. 2006 Vydali byste v Německu antisemitské kreslené vtipy?   
3. 2. 2006 Štěk Bohumil  Kartous
2. 2. 2006 Zapomenuté slzy v Kongu Jan  Klusáček

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
31. 1. 2006 Získá Netenjahu po nástupu islamistů?   
30. 1. 2006 Bush za to nemůže, může za to Arafat   
28. 1. 2006 České noviny: milujeme zbraně Jan  Klusáček
28. 1. 2006 Organizace Hamas odmítla "vydírání" od poskytovatelů pomoci   
28. 1. 2006 Vítězství Hamásu může být prospěšné Bohumil  Kartous
27. 1. 2006 Hamas se musí rozhodnout, zda bude schopna přijmout moc   
27. 1. 2006 Co je organizace Hamas?   
26. 1. 2006 Palestinská vláda odstoupila   
26. 1. 2006 Potvrzeno: Organizace Hamas zvítězila v palestinských volbách   
23. 1. 2006 Dost bylo střetu civilizací! Jakub  Wolf
20. 1. 2006 Jak vznikla velká válka roku 2007 - a jak jí bylo možno zabránit   
10. 1. 2006 John Simpson: Šaronova politika by stejně nevedla k příměří   
9. 1. 2006 Robert Fisk: "Šaron bude navždy považován za válečného zločince"   
9. 1. 2006 Šaron: Doražte ho Karel  Dolejší

Jacques Derrida RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
6. 9. 2005 Welcome to the Desert of America Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
8. 6. 2005 Derrida a vábení marginalizace Petr  Svoboda
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha
6. 12. 2004 Chvála kýče Štefan  Švec
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
9. 11. 2004 Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Martin  Škabraha
8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky
8. 11. 2004 Derridov príbeh   
8. 11. 2004 Derrida a odpor praktických britských intelektuálů   
8. 11. 2004 Derrida byl "vynikající filozof"   
5. 11. 2004 Tam, kde mysli lidí ovládá strach... Martin  Škabraha