28. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 6. 2006

Ochrana před domácím násilím není protidemokratická

Nechci zahlcovat reakcemi na reakce a dovysvětlováním již jednou (nebo dokonce vícekrát) řečeného, přesto bych rád reagoval na článek p. Gustava Murína "Vykázaní z rozumu", už z důvodu, že se alespoň částečně týká věcí faktických, konkrétně jím kritizovaného zákona o ochraně před domácím násilím.

Co se týče veřejné diskuse, považuji setkávání odborníků mj. z oblasti práva, psychologie, kriminologie a sociální práce, spojenou s medializací tématu v tisku za veřejnou diskusi, jíž se mohl (a jistě účastnil) i pan Murín.

Výsledek legislativních snah nepovažuji za paskvil, ani nemám pocit, že po pádu komunismu byla moc v našem státě uchvácena feministkami a jejich posluhovači a cenzory. Pro zákon bylo 122 poslanců (a poslankyň), proti 2, bez námitek jej podepsal prezident (jinak osoba vyhraněných názorů), pro zákon hlasovali i konzervativci z KDU-ČSL (u nichž sympatie k feminismu nelze čekat).

Dle pana Murína však zřejmě byli všichni od předkladatelů přes poslaneckou sněmovnu až po prezidenta "zmasírovaní" -- bylo by jistě dobré uvést, které konkrétní nenávistné kampaně je manipulovaly a které konkrétní sufražetky je očarovaly.

Pan Murín asi zákon samotný nečetl -- mé formulace "měli mít", "odhaduje se" apod. nesouvisí se zákonem samotným, resp. nejsou jeho citací, ale vztahují se k cestám jeho realizace a uplatňování; ne vše může a musí být v zákonu. Jako člověk, který měl možnost být o věci trochu více zpraven, jsem se pokoušel o stručné předání informací ostatním.

Dovoluji si dále tvrdit, že zákon není v rozporu se zásadami demokratického právního státu. Institut vykázání má charakter předběžného opatření a s ohledem na nutnost rozhodovat na místě je zde pravomoc svěřena výkonnému, tj. správnímu, orgánu, který už na místě je -- zde Policii ČR, jež má navíc místní znalost věci. Proti rozhodnutí existuje opravný prostředek, tj. odvolání k obecnému soudu, který sám také může vydat (či prodloužit) předběžné opatření. Předběžné opatření je institutem tradičním, jenž má zamezit dalšímu trvání protiprávního stavu, pokračování v protiprávním jednání apod., a to předtím, než se rozhodně ve věci samé (aby se zamezilo eventuálním horším škodám).

V případě vykázání je zavedení této úpravy vedeno snahou efektivně chránit oběť, resp. účelem je chránit život, zdraví a důstojnost člověka, tj. hodnoty v demokratickém právním státě vysoko stavěné. Bylo správně poukázáno, že se zde tyto hodnoty dostávají do kolize s právem na soukromí, právem na nedotknutelnost obydlí atd. V případě střetu těchto hodnot je třeba pečlivě zvažovat, které dáme přednost -- pro mě osobně zdraví a život stojí o něco výše (domovní prohlídka, příp. vazba, je také zásahem do soukromí, příp. osobní svobody -- a to jde často o mnohem méně).

Pokud se pan Murín čertí, že není třeba souhlasu oběti a že jde o totalitu nuceného dobra, upozorňuji ho, že např. u řady trestných činů také není nutný k zahájení řízení souhlas oběti (tedy pokud je trestný čin spáchán mezi osobami blízkými) a někde by ho navíc oběť ani dát nemohla (z márnice např.). Stát si v průběhu vývoje přisvojil právo sám stíhat protiprávní jednání (či řešit spory), a tak některé věci (hodně zjednodušuji) řešíme na základě svobodné volby v občanskoprávním řízení a některé v řízení trestním (kde jde o společensky závažnější prohřešky) -- zde už zpravidla bez souhlasu poškozeného, nikoliv tedy před stařešinskými soudy nebo na základě "civilního nároku" (nevymáháme "cenu krve", rodina nežádá výkupné za "poškození" dcery, do čehož nemá nikdo jiný co mluvit, apod.).

Pokud jde o poznámku k pomoci Policie ČR vykázané osobě, nejde přirozeně o ubytování doma na gauči, ale o seznámení s možnostmi ubytování a součinnost při jeho hledání/zajištění.

Pokud jde o kontrolu dodržování vykázání policií, nejde o bránění v "udobřování" -- udobřit se lze stejně tak i po deseti dnech. Jde o to, aby se oběť mohla "rozkoukat", rozmyslet si, co dál, aby nejednala ve stresu nebo pod vlivem manipulace dalšími výhrůžkami nebo sliby. Pozor -- nejde o běžnou rozmíšku, ale vykázání už musí/muselo něco předcházet.

Co se týče nezúčastněné osoby, jde o osobu, která není sama zainteresovaná na průběhu řízení -- klasicky musí být nezúčastněná osoba u domovní prohlídky, kde je majitel/podezřelý, Policie ČR a třetí nezúčastněná osoba, která je zde přinejmenším svědkem toho, jak úkon proběhl (zda nebyly ničeny věci, nikdo nic neukradl apod.) -- nejde tedy o nějakou v právu dosud neznámou inovaci.

Pokud dále p. Murín připouští, že určité případy domácího násilí existují, a zároveň mou zmínku o případech známých zprostředkovaně odkazuje do oblasti "urban legends", upozorňuji ho však, že je znám z první ruky od osob, které se s oběťmi stýkají/pracují s nimi. Policejní spisy jsou holt zaneřáděny fámami a feministické kampaně se zhmotnily v podobě konkrétních případů. Abych pouze neironizoval, s těmi brutálními případy se ani sám setkat nemohu, nebo jen výjimečně, neboť projednávám pouze přestupky. I to, s čím se ale dostanu do styku, mně však opravňuje k závěru, že domácí či partnerské násilí není nějakou literární fikcí, ale realitou.

Znovu upozorňuji, že nelze někoho jen tak vyhodit z bytu -- pokud bude na místě rozbité vybavení bytu, oběť bude mít viditelná zranění, vedle postele bude kanystr s benzínem, podezřelý nevypadá příliš příčetně a hlídka je tu už počtvrté, pak je asi třeba být pozorný. Pokud se manželé hádají, kdo je větší lempl, kdo koho podvádí a komu patří chata apod., samozřejmě nikoho vyhazovat nelze (i kdyby tam policie byla už podesáté -- i takové případy existují, aniž by ale policie někoho stíhala, protože není proč). -- Je to riziko pokračování nebo opakování útoku, co je hlavním kritérem při uplatňování vykázání (viz zákon) a rozpoznávání těchto rizik je/bude předmětem odborného tréninku policistů (i tak si nemysleme, že jsou všichni úplně blbí a slepí).

Jinak pokud mi pan Murín doporučuje "klasická díla feminismu", určitě mezi nimi nebude "SCUM Manifesto", které považuji za stejný úlet jako "Základy mužského šovinismu" pana Josefa Hausmanna. (Tak mě napadá, a ne že bych po tom volal, ale proč někteří muži smí nenávidět ženy, ale naopak se to nesmí?) Dále z literatury označované za feministickou si vyberu pouze to, co považuji za přínos, nehodlám trávit čas podrobným studiem Andrey Dworkin (to raději třeba poněkud "outdated" Betty Friedan).

A závěrem -- můj odkaz na stránky Candidy Royalle a Annie Sprinkle byl vskutku potměšilý, o těchto dámách jsem se ale dozvěděl v pozitivních souvislostech na přednášce věnované přístupu feministek (či "feminismu") k pornografii, tzn. vedle odmítavých přístupů (A.Dworkin) že existují i přístupy "pozitivní" nebo nikoliv paušálně negativní -- což samo o sobě v tomto dílčím případě zpochybňuje p. Murínem v podtextu předkládanou tezi, že existuje pouze jeden feminismus či jedna Velká Feministka, jež v pozadí tahá za drátky:-).

                 
Obsah vydání       28. 6. 2006
28. 6. 2006 Lety CIA se v Evropě "nesmějí opakovat"
28. 6. 2006 Co když spojenec nemluví pravdu Oldřich  Průša
28. 6. 2006 Manipulativní MFDnes
27. 6. 2006 "Test IQ" v pondělní MF Dnes
28. 6. 2006 Co si myslí Michal Kocáb?
28. 6. 2006 Letní trable Jan  Nedvěd
28. 6. 2006 Izraelská armáda vstoupila do pásma Gazy
28. 6. 2006 Homosexualita "vzniká v důsledku pozice nenarozeného plodu v těle matky"
28. 6. 2006 Záviš Kalandra ve stínu Pavel  Pečínka
28. 6. 2006 Záviš Kalandra Ondřej  Slačálek
28. 6. 2006 Proč jsme odvolali Borise Jirků
28. 6. 2006 Boris Jirků: Odhalil jsem nepravosti
28. 6. 2006 Doručte to expres! Filip  Rožánek
28. 6. 2006 Sušáků na láhve bylo tisíce, neopakovatelný byl ale Duchampův čin Jan  Paul
28. 6. 2006 VŠUP - Spirála pádu Štěpán  Kotrba
28. 6. 2006 Chirac podpořil neoblíbeného premiéra Simone  Radačičová
28. 6. 2006 Odpady na Radě EU: České republice se podařilo získat další spojence
28. 6. 2006 Česko nesouhlasí s plánem EU na změnu definice spaloven odpadů
28. 6. 2006 Zaskočila mě sprostá kampaň proti Gustávu Murínovi
28. 6. 2006 Je to inak Gustáv  Murín
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
27. 6. 2006 Fénix, pták z popela povstavší Pavel  Kopecký
27. 6. 2006 Studenti jsou proslulí flákačstvím, ať platí za školu!
28. 6. 2006 Budeme se muset hodně změnit Michal Z. Čenko
28. 6. 2006 "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Jan  Polívka
27. 6. 2006 PR pro farmaceutické firmy, tentokrát v iHNed Petr  Wagner
27. 6. 2006 Čína hodlá pokutovat média, která přinesou informace o katastrofách bez vládního souhlasu
27. 6. 2006 Koaliční smlouva, aneb "Kdo si přeje víc?" Miloš  Dokulil
26. 6. 2006 Severní Korejci nejspíše rozhodnou, zda budou na českém území americké rakety Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Je Mladá fronta Dnes zkorumpované médium? David  Rath
27. 6. 2006 Péče o bezpečnost a zdraví na silnicích Wenzel  Lischka
27. 6. 2006 Lidé a zvířata Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 6. 2006 Jak MFDnes zkresluje skutečnosti Jakub  Rolčík
26. 6. 2006 Kdy se omluví za "investigativní" pomluvy Česká televize? Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 Posloupnost středu a bída uměleckého průmyslu Štěpán  Kotrba
27. 6. 2006 Nikdy neříkej nikdy Oskar  Krejčí
27. 6. 2006 Ukrajina může ohrozit energetické potřeby Evropy Stanislav  Kliment
26. 6. 2006 Rozhlas nemohl mít Kubiceho zprávu "ofotografovanou" Štěpán  Kotrba
26. 6. 2006 O studené občanské válce Alex  Koenigsmark
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
28. 6. 2006 Sex s pětiletými dětmi je pedofilie Lenka  Vytlačilová
28. 6. 2006 Ochrana před domácím násilím není protidemokratická Jan  Potměšil
28. 6. 2006 Je to inak Gustáv  Murín
28. 6. 2006 Zaskočila mě sprostá kampaň proti Gustávu Murínovi   
27. 6. 2006 Vykázaní z rozumu Gustáv  Murín
26. 6. 2006 Nenávist paranoidních a zakomplexovaných pitomců nezná mezí   
23. 6. 2006 Ani nenávisť nepozná hraníc Gustáv  Murín
23. 6. 2006 Jsem obětí feministek Lenka  Vytlačilová
22. 6. 2006 O domácím násilí Jan  Potměšil
20. 6. 2006 Láska nezná hranic Darina  Martykánová
19. 6. 2006 O životy sa nelosuje! Gustáv  Murín
13. 6. 2006 Kačenčina odpověď Darina  Martykánová
13. 6. 2006 Na Titaniku losujme! Darina  Martykánová
12. 6. 2006 Nenávisť predsa zvítězila Gustáv  Murín
12. 6. 2006 Feministky jako fašisté Darina  Martykánová