12. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 6. 2006

O co jde ve volbách a po nich?

Proč taková aktivita politických stran, a to jak před volbami tak i po nich? Proč taková arogance a vzájemná napadení? Jakmile začne politický aktivista uvádět své myšlenky, tak aniž by je jeho politický oponent vyslechl, často okamžitě zjevně nesouhlasí. Pokud by ale poukázal na sporná místa, u kterých by nabídl své řešení, které by je v rámci odborné diskuse obhajoval, potom bych si takovéto jednání ze strany oponenta dovolil pojmenovat KONSTRUKTIVNÍ OPOZICÍ.

Argumenty jako např."všechno, co říkáte, je naprosto špatné, nebo nesmyslné", nebo "to povede naši republiku do záhuby", i jim podobné jsem již také ze strany opozice vyslechl! Jedno je zvláštní a mně dosti nepochopitelné. Pokud by před politickou stranou a jejími snad budoucími poslanci, natož ministry, stála kopa, spíše hora zřejmé práce a skutečně věděli, do čeho mají jít, snažili by se tak usilovně nejen o preference, ale i o vítězství ve volbách, někdy i nevybíravými argumenty a prostředky?

Ve svých několika příspěvcích jsem uváděl pojem zpětná vazba. Vždyť politický činitel, který "díky" vítězství své strany ve volbách získal určité významné postavení a může se aktivně podílet na řízení státu z hlediska resortu nebo místa v parlamentu, má za povinnost se také průběžně -- zpětně přesvědčovat, zda státu prospívá nebo škodí. Existují také agentury, které zkoumají názory vzorku populace na ústavní činitele, každý poslanec má i své dny vyhrazené pro styk s občany a také existuje politická opozice, která jej může, v případě že bude sama "konstruktivní", odborně hodnotit a usměrňovat. Takový spěch do práce, jaký tito budoucí ústavní činitelé nyní vykazují je obdivuhodný.

Vrátím se k současné povolební situaci. ODS se snaží vytvořit koalici s KDU -- ČSL a Stranou zelených. Její předseda byl prezidentem pověřen sestavením nové vlády. ODS přitom bude muset respektovat i požadavky těchto dvou stran.A nyní nastává poněkud zvláštní situace -- vyjednávání. Co za podporu ODS budou oba koaliční partneři požadovat? Zřejmě ministerská "křesla" a to podle jejich "významu -- důležitosti". K čemu to ve svých důsledcích povede?

,V současnosti má vláda České republiky, kromě svého předsedy, 17 členů. Z toho jsou 3 z možné budoucí koaliční strany KDU -- ČSL. A proto je více než pravděpodobné, že zbývajících 14 ministrů, z toho 2 ministryně budou muset odstoupit! Pokud k "odbornému posouzení" dosavadní práce 3 ministrů z KDU -- ČSL bude stačit jejich politické členství, zbývá nahradit 14 ministrů. Žádné konstruktivní hodnocení jejich dosavadní práce není rozhodující, tím je v tomto případě výhradně jejich, v budoucnu nežádoucí, stranická příslušnost! Nepřipomíná vám toto jednání situaci z minulého režimu, kdy namísto odbornosti byla rozhodující stranická legitimace?

Raději přejdu ke školství. V minulém příspěvku "Školství po Buzkové" (Britské listy, 6.6.2006) jsem se pokusil "zmapovat situaci", ve které se nyní naše školství nachází. Maximální úsilí, především učitelů, je zaměřeno na tvorbu Školních vzdělávacích programů vycházející z požadavků Rámcových vzdělávacích programů. Stručně řečeno: Rámcové vzdělávací programy určují co se má vyučovat a Školní vzdělávací programy jak tuto problematiku vyučovat. A co je velmi důležité? Zadaný termín! Podle vlastních Školních vzdělávacích programů musejí školy, podle nich, minimálně v 1.až 6. ročníku, v září 2007 začít vyučovat. Problém "jak vyučovat" zřejmě zůstane především na učitelích. Jak jsem také již několikrát uvedl je situace v pedagogické výzkumu taková, že jeho hlavními uživateli jsou výzkumní pracovníci sami a výzkumná témata nejsou volena z hlediska potřeby uživatelů z řad pedagogů.

Za této situace má do školství vstoupit jeho nový ministr (ministryně). Školství, jako takové, je považováno za mimořádně důležité, jak jsem v příspěvku "K reformě českého školství" (Britské listy, 16.2.2006) uvedl Komenského poukázání na myšlenku Martina Luthera, která toto zdůvodňuje. Dovolím si tvrdit, že pro naši budoucnost bude volba osobnosti, která má řídit naše školství, mimořádně důležitá a náročná. Podle této volby poznáme, jaký význam přisuzuje nově vzniklá koalice školství.. Ve funkci jeho ministra se po "sametové revoluci" dosud vystřídalo 7 mužů, jedinou ženou je Petra Buzková.

Jako řadový občan, vždy bez politické příslušnosti, výsledek voleb pozorně sleduji. Najdou tři politické strany, které mají s největší pravděpodobnosti vytvořit novou vládu, dostatek odborníků kteří by dosavadní ministry nahradili? Nebo pro jejich jmenování bude opět, jako již několikráte, rozhodující politická příslušnost? Vždyť podle zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) si naše republika nyní vede dobře a tempo růstu její ekonomiky je srovnatelné s ostatními zeměmi nových členů Evropské unie. Za této situace odvolání 14 dosavadních ministrů a jejich nahrazení podle požadované politické příslušnosti, bez respektování odborných předpokladů, by se mohlo velmi negativně projevit na našem hospodářství. Vždyť druhá nejúspěšnější politická strana, ČSSD, má ve svých řadách i mezi nestraníky schopné lidi, odborníky, kteří by neměli být opomíjeni. Osobně očekávám, že do výběru členů vlády a jejich jmenování by mohl zasáhnout náš prezident.

Jako čestný předseda ODS má jistě v ODS potřebnou autoritu k vyjednávání s jejím předsedou Mirkem Topolánkem a jako prezident a erudovaný odborník - profesor může jednat i s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem při výběru a odborném posouzení nově navrhovaných ministrů. Vždyť co brání tomu, aby byli v nové vládě takoví ministři, kteří jsou uznávanými odborníky a mají prokazatelně dobré pracovní hodnocení a výsledky? Pokud tomu bude bránit skutečnost, že nejsou členy určité politické strany, pak jaký vztah má takováto politická strana k našim občanům a k naší republice? Obávám se, že pokud nová koalice takovéto požadavky nebude respektovat, potom Mirek Topolánek s návrhem na složení nové vlády neuspěje!

V jaké situaci se, nyní, naše republika nachází? Vítěz voleb ODS zpochybňuje mandát dosavadní vlády. I prezident požaduje, aby nepřijímala důležitá rozhodnutí. Přesto ministr obrany Karel Kühnl (US -- DEU) podepsal smlouvu na miliardový kontrakt na dodávku obrněných transportérů pro naši armádu. Bezprostřední reakce ODS oprávněnost tohoto podpisu zpochybnila.A její zdůvodnění? ODS se nelíbí, že kontrakt podepsal unionista Kühnl, člen strany, která ve volbách zcela propadla a smlouvu tedy budou muset plnit jeho nástupci.

Máme vládu nebo nemáme? Kdy její mandát končí a kdy začíná mandát nové vlády? V současnosti se takto dostáváme do období bezvládí jehož délku trvání nelze odhadnout. Za této situace si kladu otázku: V dnešní době, kdy mezinárodní terorismus ohrožuje i naši republiku, kdo by řídil její obranu a ochranu v případě napadení? Především asi její občané sami!

Abych se vrátil ke školství. Petra Buzková oznámila že jako ministryně končí. A jak to vypadá, bude snaha o jeho reformu pokračovat i bez nového ministra, či ministryně.

                 
Obsah vydání       12. 6. 2006
12. 6. 2006 Podivná reakce prezidenta Klause Jiří  Jírovec
12. 6. 2006 Dvacáté století jako Věk nenávisti
12. 6. 2006 Bilderberg zasedal o víkendu v Kanadě Štěpán  Kotrba
11. 6. 2006 Je obava z násilí v ČR dnes oprávněná?
12. 6. 2006 Výhrůžky násilí přicházejí i ze strany levice
12. 6. 2006 Jsem druhořadý občan?
12. 6. 2006 Vyřadil jste se z demokratické společnosti
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
12. 6. 2006 Proč vznikla v ČR sedmnáct let po pádu komunismu antikomunistická hysterie? Jan  Čulík
12. 6. 2006 Michael  Marčák
12. 6. 2006 Dopis Evropským demokratům Jiřina  Salaquardová
12. 6. 2006 V ČR žádná antikomunistická hysterie není Miroslav  Šuta
12. 6. 2006 Antikomunistická hysterie je v ČR pečlivě udržována
12. 6. 2006 Jak sestavit novou vládu
12. 6. 2006 Rusko snižuje závislost na dolaru Karel  Dolejší
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Kdo koho živí ?!? Ladislav  Žák
12. 6. 2006 Feministky jako fašisté Darina  Martykánová
12. 6. 2006 Nová Fallúdža: Obyvatelé iráckého Ramádí žijí v obavách z nadcházející velké bitvy Karel  Dolejší
12. 6. 2006 MTV vyrobila reklamu proti "obchodu s bílým masem"
12. 6. 2006 Britské listy by měly Gramsciho hýčkat Josef  Brož
12. 6. 2006 Komu chceme věřit Michal  Rusek
12. 6. 2006 Podarí sa KDH to, čo sa nepodarilo ani T. G. Masarykovi? Jan  Dancer
12. 6. 2006 České volby -- Mnoho pokřiku pro nic -- Chtělo by to podívat se jinam Vladimír  Rott
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
12. 6. 2006 Manipulace analýzou manipulací Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Jsem ráda, že nejsem divná
12. 6. 2006 Komoušosocani v nás budí velké znepokojení
12. 6. 2006 Jsou média objektivní? Jiří  Faimon
12. 6. 2006 ČTK: "Klitoris prý vypadá úplně jinak, než si lidé dosud mysleli"
12. 6. 2006 Nové volby Jiří  Šmikmátor
12. 6. 2006 Nakonec je to stejně cesta, na čem záleží Hynek  Hanke
10. 6. 2006 Sebevraždy v Guantánámo jsou "válečným aktem"
12. 6. 2006 "Politika je špinavost"
12. 6. 2006 Nenávisť predsa zvítězila Gustáv  Murín
10. 6. 2006 Co Italové věděli už dávno Jan  Čulík
10. 6. 2006 Česká televize v letošních volbách opravdu dostála svého slibu...
11. 6. 2006 České noviny: "Nedostatek kněžích" ?
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?
10. 6. 2006 "Zelení nemohou mít nic společného s pravicí"
12. 6. 2006 V České republice začínají oslavy Světového dne uprchlíků
12. 6. 2006 NYT: Tajné vězení v Čečensku
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
10. 6. 2006 Česká televize o koze Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Fellini? Všechno je Fellini! Jan  Paul
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu   
17. 5. 2006 Opravdu parodie   
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku   
15. 5. 2006 Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou Radek  Sárközi
15. 5. 2006 Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech Demeter  Krupka
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit   
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.   
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous