30. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 5. 2006

Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD

Sociální demokraté již 8 let spravují ministerstvo školství. Jsme přesvědčeni o tom, že špatně.

ČSSD nijak neřešila problémy, na které jsme v minulosti opakovaně upozorňovali:

1) Vysoký počet nekvalifikovaných učitelů na základních školách

2) Chybějící kvalifikovaní učitelé cizích jazyků a počítačů

3) Feminizace školství

4) Stárnutí pedagogických sborů

5) Finanční podhodnocení aktivních a kvalitních učitelů

V Karlovarském kraji dosáhl počet nekvalifikovaných učitelů na ZŠ neuvěřitelných 44%, v Ústeckém kraji učí 25% nekvalifikovaných učitelů. Na řadě škol působí více nekvalifikovaných učitelů než kvalifikovaných. Je otázkou, zda takové instituce mohou plnit svou roli, tedy vzdělávání žáků. Výuka oborů, které mají největší vliv na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce, tedy cizích jazyků a informatiky, je zajišťována především nekvalifikovanými učiteli. Aby žáci získali potřebné dovednosti v těchto oborech, musejí navštěvovat placené komerční kurzy. Mrhá se tak stáními i soukromými prostředky. Ze základního školství odešli skoro všichni muži. Věkový průměr učitelek se blíží 50 letům. Ve velké míře je výuka zajišťována důchodci.

Osobní ohodnocení kleslo na minimum, takže ředitelé nemohou finančně odměnit kvalitní a aktivní učitele.

ČSSD naopak způsobila nové problémy:

6) Nezvládnutá kurikulární reforma základních škol

7) Nekvalitní a diskriminující stání maturity

Ministerstvo školství nutí všechny základní školy, aby od září 2007 začaly učit podle vlastních školních vzdělávacích programů. Tato kurikulární reforma není zajištěna finančně, personálně ani metodicky. Na sepsání školních vzdělávacích programů dostali učitelé minimum času. Téměř třetina škol (především málotřídní a pražské) nedostala vůbec žádnou metodickou podporu. Učitelům, kteří se podílejí na psaní školních vzdělávacích programů, skrytě vzrostly jejich pracovní úvazky a pracovní doba o několik hodin týdně. Musejí se kromě běžné výuky zabývat prací, pro kterou nemají odpovídající vzdělání ani zázemí. Učitelé se psaní školních vzdělávacích programů věnují ve svém volném čase a tuto práci nemají zaplacenu. Informovanost veřejnosti o změnách ve školství je minimální.

Státní maturity nejsou připraveny v dostatečné kvalitě, přestože žáci, kteří již dnes studují na středních školách, mají maturovat podle nových pravidel. Předměty, z nichž je maturita povinná, mají na různých typech středních škol různou hodinovou dotaci, která se může lišit až dvojnásobně. Žáci tedy nemají srovnatelné podmínky. Státní maturita zvýhodňuje studenty gymnázií a diskriminuje studenty odborných škol. Ověřování státních maturit provází od počátku řada problémů. Loni to byly nekvalitní testy z dějepisu. Letos nezvládnuté testy z občanského základu s třetinou chybných úloh a politická agitace ve prospěch ČSSD, která je v rozporu se školským zákonem. Katalogy cílových požadavků k maturitě navíc neodpovídají platným osnovám, podle nichž se žáci v současné době učí. Zohledňují totiž některé myšlenky rámcových vzdělávacích programů, které ale doposud nebyly schváleny a teprve vznikají. Letošní studenti druhých ročníků budou u maturity zkoušeni z něčeho, co se dosud nevyučuje, čímž budou značně poškozeni. Náklady přes 100 milionů, které byly na přípravu státních maturit dosud vynaloženy, považujeme za neadekvátní, protože dosud neměly žádný pozitivní efekt.

ČSSD ani po 8 letech nesplnila svoje sliby:

8) Plat učitelů nedosahuje 130% průměrné mzdy v zemi

9) Školství není skutečnou vládní prioritou

Před osmi lety ČSSD přislíbila, že učitelské platy vzrostou na 130% průměrné mzdy v zemi. Opak byl pravdou. Za vlády ČSSD se platy učitelů ocitly krátkodobě dokonce pod 100% průměrné mzdy. V současné době tvoří platy učitelů přibližně 110% celostátního průměru. Platy učitelů víceméně kopírovaly růst mezd v ostatních oborech. Nárůst tarifů byl kompenzován poklesem osobního ohodnocení. Zatímco průměrný plat vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance je 35 000 korun, učitelé pobírají 20 000 korun. Na rozdíl od učitelů dostávají státní úředníci 25% nadtarif, vyšší platy mají i policisté.

Školství jako celek je dlouhodobě finančně podhodnoceno. Zatímco země Evropské unie dávají na školství více než 6% HDP, v České republice to byla za vlády ČSSD pouze 4% HDP. To se negativně odráží na stavu školních budov, vybavení tříd, pomůckách, metodické pomoci i v dalších oblastech.

10) Peníze ze státního rozpočtu se vydávají neefektivně

Vzorovou ukázkou neefektivnosti financování školství za vlády ČSSD byl projekt Internet do škol, ve kterém se utopilo několik miliard. Podobně sporné jsou i další investice do oblasti informačních technologií, například předražený školský portál www.edu.cz. Na financování přípravy státních maturit jsme již upozornili.

Nevíme, proč nově zavedená dávka 1000 korun na prvňáčka, tzv. pastelkovné, nejde přímo na školy, které by dokázaly nakoupit potřebné pomůcky hromadně, a tudíž levněji. Takto se může stát, že je rodiče utratí za nepotřebné a předražené pomůcky, nebo za něco úplně jiného.

Proč se ve státním rozpočtu nenašly peníze pro zanedbané školství, ale peníze pro zadluženou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ano? Proč se našlo více než 20 miliard na nákup obrněných transportérů pro armádu, ale pro školy nic?

Podle mezinárodních studií investují do školství nejméně ty země, které trpí největší mírou korupce. Česká republika je toho evidentním příkladem.

11) Školský zákon nepřinesl nic pozitivního

Nový školský zákon přinesl pouze řadu formálních změn, které nemají žádný pozitivní přínos. Jde například o podobu vysvědčení po prvním pololetí v prvních třídách, výstupní hodnocení z devátých tříd, školskou právnickou osobu či přijímací řízení na střední školy. Množství změn vneslo nejistotu a chaos do škol, které ještě umocnily zpožděné vyhlášky. Nic pozitivního nepřinesl ani zákon o pedagogických pracovnících.

Úředníci ministerstva školství si z nových předpisů udělali soukromý byznys a nabízejí školám komerční semináře s tzv. autorskými výklady nových zákonů a vyhlášek. Dodnes chybí řada dokumentů, které školský zákon vyžaduje, například Národní program vzdělávání. Informování o změnách i jejich dopadech je naprosto nedostatečné. Obrovsky narostla též administrativa, aniž by to mělo nějaký pozitivní dopad.

Výzva: Nevolte ČSSD!

Vzdělání je investice do budoucnosti. Za vlády ČSSD se do budoucí prosperity naší země a jejích občanů investovalo minimum. Protože předpokládáme, že by ČSSD v tomto trendu pokračovala i po červnových volbách, doporučujeme všem občanům, kterým záleží na českém školství, aby v parlamentních volbách ČSSD nevolili.

Asociace školských odborů - Učitelský odborový klub

www.volny.cz/uok

Radek Sárközi, předseda AŠO-UOK

                 
Obsah vydání       30. 5. 2006
30. 5. 2006 Staly se Britské listy cílem dezinformační hry, anebo předseda výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu Jan Vidím zatajil poslancům důležitá fakta? Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Poslance Váňu z ČSSD zmlátili surově železnou tyčí
30. 5. 2006 Dopis televizních ředitelů Klausovi, který Martin Krafl odmítl zveřejnit
30. 5. 2006 KSČM filmaře ve Sněmovně podpořila a podpoří znovu Ivana  Levá
30. 5. 2006 Zelení vyhodí místopředsedkyni. Setkala se s Paroubkem.
30. 5. 2006 Kasl napadl objektivitu průzkumů STEM Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Zakažte České televizi předvolební pořady :) Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 DOKUMENT: Výzva Mirka Topolánka
30. 5. 2006 S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy Jiří  Havel
30. 5. 2006 Nejasnosti v majetkových poměrech Martina Bursíka
30. 5. 2006 Nohavica se přiznal, že Hutka spolupracoval s StB :) Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Michael  Marčák
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek
30. 5. 2006 Nekupujte vodu v lahvích
30. 5. 2006 Čelný liberálnědemokratický poslanec vyšetřuje smrt dr. Kellyho
30. 5. 2006 Havárie amerického vozidla vyvolala v Kábulu nepokoje
30. 5. 2006 Čtenáři nesou kus odpovědnosti za to, co čtou Bohumil  Kartous
30. 5. 2006 Napsali mi ze Slovenska přátelé Egon T. Lánský
30. 5. 2006 Poslanecká imunita Jaromír  Hájek
30. 5. 2006 Ve sbírce zítra vyjde novela vysílacího zákona Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Cesta do hlubin filmařovy duše Filip  Rožánek
29. 5. 2006 Malé upřesnění k rovné dani Jan  Hošek
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Keňa zavedla zákaz kouření ve veřejných místnostech a na veřejných prostranstvích
29. 5. 2006 Týdeník Euro: Čechům plány na americkou základnu v ČR nevadí
30. 5. 2006 Kdy jindy než teď Jiří  Pazdera
30. 5. 2006 Mají čeští náckové hudební sluch? Lubomír  Valenta
30. 5. 2006 Ředitelka Ligy lidských práv jmenována řádnou členkou Rady vlády ČR
29. 5. 2006 United they fall Irena  Ryšánková
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
30. 5. 2006 Střet zájmů Vladimíra Justa Ivan  Brezina
30. 5. 2006 Členství v NATO je závazek
29. 5. 2006 Media Tenor: Mezi "negativním popisem" a "poškozováním" je zásadní rozdíl Marek  Síbrt
29. 5. 2006 Sovy nejsou tím, čím se zdají být Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Filmařská sprostota a 111 hlasů dobrých Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Princip veřejné mediální služby a meze Janečkova intelektu Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Témata Britských listů - nejen pro předvolební poučení
29. 5. 2006 Volby dopadnou špatně Boris  Cvek
29. 5. 2006 Volební kampaň jako hledání nenulových součtů Michael  Kroh
29. 5. 2006 Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci Ivan  David
29. 5. 2006 Dzurinda pred volbami: Strach pred Ficom Lubomír  Sedláčik
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
30. 5. 2006 Školné a ekonomické bariéry v přístupu ke vzdělávání Petr  Staněk
30. 5. 2006 Asociace školských odborů hodnotí 8 let vlády ČSSD Radek  Sárközi
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu   
17. 5. 2006 Opravdu parodie   
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku   
15. 5. 2006 Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou Radek  Sárközi
15. 5. 2006 Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech Demeter  Krupka
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit   
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.   
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous