10. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2006

Jaderná energetika

Se zájmem jsem si přečetl článek o tom, že britští experti kritizují Blairovu snahu řešit energetický problém cestou expanze jaderných elektráren. Protože jsem stoupenec názorů pana Jamese Lovelocka, dovolil bych si uvést zde svůj krátký rozbor, píše Michal Horák:

Všeobecně se má za to, že rozvoj energetiky ve smyslu extenzivního spalování fosilních paliv je dále neúnosný z důvodu omezeného množství těchto paliv a následně znečišťování ovzduší prachem a uhlíkovými částicemi a z toho plynoucího snižování průhlednosti atmosféry - efekt stmívání a také pro zvyšování obsahu oxidu uhličtého v atmosféře. Oba tyto jevy mají obtížně předvídatelné následky a v současnosti se dokonce efekt stmívání považuje za účinnější(horší) než zvyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře.

Poznámka: na efektu stmívání se velmi podílí letecká doprava ve velkých výškách.

Je-li pravda, že skutečně dochází k déledobějším klimatickým změnám a to jak působením všeobecných podmínek, tak i působením lidské činnosti, lze důvodně předpokládat, že ekologické zdroje typu:

  • větrné elektrárny
  • přílivové elektrárny
  • sluneční elektrárny
  • využití energie mořských vln
  • spalování biomasy

nejsou tak výhodné, jak se na první pohled zdá.

Důvody, které mě vedou k této úvaze jsou následující:

Celková změna klimatu může vést vlivem změn proudění v přízemní části atmosféry ke snížení efektivnosti větrných elektráren které, jsou-li skutečně výkonné nelze přesouvat z místa na místo.

U slunečních elektráren zase může tato změna vést ke vzniku vyšší prašnosti, snížení průhlednosti (stmívání) a tím i ke zmenšení jejich efektivnosti.

Přílivové a s vodní vlnou pracující elektrárny mohou být vyřazeny z fukce jednak mírným zvyšováním hladiny oceánů a dále také vlivem rozsáhlých a déledobých bouří a v neposlední řadě i vlivem změny směru nebo charakteru oceánských a mořských proudů.

Zvláště nebezpečné může být "kvantové" chování mořských vln, pokud tyto extrémní vlny dorazí k pobřeží.

Co bylo výše uvedeno ještě oplývá dosti zásadní vadou na kráse a to jest zajištění výkonu v době, kdy nefouká vítr, nesvítí slunce, kdy se "nabíjí" přílivové elektrárny apod.

Spalování biomasy je také kontraproduktivní a uvedu to na příměru navýšení ploch osetých řepkou olejkou za účelem získávání produktu podobného motorové naftě.

Nejen, že se jedná o monokulturní proces, který nelze déledobě opakovat, ale také proto, že taková plodina je zdrojem obrovského množství pylu, který již nyní v některých oblastech velmi ohrožuje život alergiků, kterých neustále přibývá a podobně. Rovněž tak změna klimatu může u takové plodiny významným způsobem snížit výnos přechodně nebo trvale. To se pochopitelně týká i jiných rostlin či biomasy.

Využití plynu, který jsem ani v seznamu neuvedl nepovažuji za ekologické, protože jeho spalováním rovněž vznikají uhlíkaté částice a oxid uhličitý.

Pan Lovelock celkem velmi správně tvrdí, že jedinou cestou je tedy jaderná energetika štěpná (nyní) a v podstatě celý vesmír nám dále ukazuje, že na jaderné fúzi(energetika termojaderná) je vlastně v současnosti založen, nebereme-li v potaz gravitační síly a podobně.Lidstvo by se tedy asi mělo vypravit tímto směrem. (Nechci se zde pouštět do hlubších úvah a proto berte moje vesmírné přirovnání s rezervou).

Vtip je v tom, že čistě na elektřině založená energetika je možná i ve formě decentralizované. Dokonce je možná i s klasickými jadernými elektrárnami v rozumné podobě za předpokladu, že dojde k unifikaci systémů, nebál bych se říci hardware i software, včetně likvidace, respektive "tezaurováni" jaderného odpadu.

Faktem ovšem je, že takto elektrizovaná civilizace by musela vycházet ze skutečných potřeb lidí a jejich společenství a nemohla by být založena na dnešním konzumním systému.Například, kdo si myslí,že dnešní automobilismus je udržitelný stav,hluboce se mýlí, protože je surovinově i palivově závislý na ropě a nelze ho v jeho filozofické podstatě do budoucna zachovat, čímž také padá známé heslo, že "Automobil je symbolem osobní svobody". Považuji za zásadní problém č.1 všeobecný nadměrný konzum nejen osobní, ale i společenský. Jako druhý a velmi frekventovaný problém považuji skutečnost, že existují energetické lobby a právě nyní je ve fóru, ale samozřejmě s ohledem na "civilizační časomíru" lobby ropná a plynová. Obě ovšem - plyn o něco později stojí ale před smrtí.

Nebude za co lobbovat. Je potřeba se uskrovnit, ale to neznamená, že to nutně povede ke snížení energetické spotřeby. Ba naopak, jak ukazují zatím občasné, ale stále se častěji vyskytující změny podnební (například charakter letošní zimy) je možné, že množství energie potřebné na vytápění, respektive klimatizaci bude stoupat včetně nutnosti v blízké budoucnosti využívat značnou část energetických zdrojů na redistribuci a výrobu vody, mám na mysli vodu "sladkou", aby byla zabezpečena produkce zemědělství a dostatek pitné vody.

Pochopitelně, že splnění největšího snu, to jest termojaderná kontrolovaná fůze by vedlo k významnému posunu nejen v oblasti spotřeby elektrické energie v běžném společenství nebo společenstvech, ale domnívám se, že bude velmi žádoucí pro výrobu závlahové pitné vody odsolováním vody mořské, protože problém s pitnou vodou již brzy nabude takových rozměrů jako problém s výrobou a distribucí energie elektrické.

Je zajímavé, že tyto problémy asi začnou nejvíce ohrožovat technicky vyspělé země zvyklé na vysoké spotřební standardy ( vyšší zeměpisné šířky severní polokoule) oproti zemím, které jsou v současné době v potížích a které jsou na neovlivnitelné tlaky přírody (matky země) více uvyklé.

Aby nevznikla snad mýlka, že jsem fatalista a zapřísáhlý nepřítel obnovitelných zdrojů chci si sám instalovat malou sluneční (přesněji fotovoltaickou elektránu - 0,2kW) abych si mohl osobně ověřit "jak to funguje".

                 
Obsah vydání       10. 3. 2006
11. 3. 2006 Slobodan Miloševič nalezen mrtev
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
10. 3. 2006 Neokonzervativní spojenci opustili Bushe ohledně Iráku
11. 3. 2006 Lékaři odsoudili násilné krmení hladovkářů na Guantánamu
10. 3. 2006 Volby 2006: Topolánek tvrdí, že "rovná" daň s programem Zelených nekoliduje Bohumil  Kartous
10. 3. 2006 Jsme tady "za nemocné" a jim chceme pomáhat Petr  Wagner
10. 3. 2006 ■ ■ ■ Kateřina  Bolechová
10. 3. 2006 Futurologická vize? Tak tedy futurologická vize! Jakub  Wolf
10. 3. 2006 Ženy musí dát písemný souhlas k pohlavnímu styku a před notářem! Jan  Paul
11. 3. 2006 Čulík "kritizuje, ale sám má břevno v oku svém"
11. 3. 2006 Břevno v oku... Kamil  Abbid
9. 3. 2006 Operace Antropoid: Policie pro podezření z korupce zatýkala na ministerstvu dopravy
10. 3. 2006 Jejich slovo bylo činem Stanislav A. Hošek
10. 3. 2006 Solární panely - děkuji, nechci Lenka  Vytlačilová
15. 2. 2006 Právo, víra, svoboda, politika Egon T. Lánský
10. 3. 2006 Šuta: "Brezinova směs výmyslů a pomluv" Miroslav  Šuta
9. 3. 2006 Poslanec Křeček nikoho neobelhává Ivan  Brezina
10. 3. 2006 Kdo financuje ekologické NGO? Miroslav  Šuta
10. 3. 2006 Tibet má větší možnosti rozvoje v rámci Číny než jako samostatný. Josef  Vít
10. 3. 2006 Nový systém ochrany dětí přinese pozitivní změny Michaela Marksová Tominová
10. 3. 2006 SPÖ se rozešla v Korutanech s Haiderem Richard  Seemann
10. 3. 2006 Jaderná energetika
10. 3. 2006 "Léky", které nikdy neléčily Michal  Vimmer
9. 3. 2006 Otevřeli jsme Pandořinu skříňku
8. 3. 2006 Proto nelze vyhrát válku proti chudobě, varuje OSN
9. 3. 2006 Korupce a vydírání v obecním zastupitelstvu Zdeněk  Belušík
10. 3. 2006 Mediscan Network se distancuje od gynekologa
9. 3. 2006 Očekávaný efekt Bohumil  Kartous
9. 3. 2006 Za ekologickou může být považována pouze efektivní energetika Milan  Černý
9. 3. 2006 Výkřik proti ubližování dětem Irena  Zítková
9. 3. 2006 Většina Čechů nemusí na britských univerzitách platit školné Jan  Čulík
9. 3. 2006 Bůh: Ztratil jsem důvěru v Blaira
10. 3. 2006 Chávez převzal Mezinárodní cenu UNESCO Fidel Castro Ruz
8. 3. 2006 O autoritě a informaci Jakub  Wolf
8. 3. 2006 Názory, postoje a znalosti české populace v počátcích digitálního televizního vysílání Petr  Sak, Karolína  Kolesárová-Saková
10. 3. 2006 Politikové v televizi
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
10. 3. 2006 Jaderná energetika   
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...   
17. 2. 2006 Led v Grónsku taje daleko rychleji, než se předpokládalo   
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu   
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn   
19. 1. 2006 Skončí naše civilizace Lovelockovou apokalypsou? Stanislav  Mihulka
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené   
17. 1. 2006 Jaderná energetika "nemůže být řešením pro klimatické změny"   
9. 12. 2005 Jak se americká ropná společnost snaží zabránit, aby Evropa plnila smlouvu z Kjóta   
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem