25. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 5. 2006

Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem?

Dopis ředitele právního úseku EBU Wernera Rumphorsta, který dorazil do Českého rozhlasu v souvislosti s "kauzou" odvolání moderátora Aleše Cibulky z jednoho pořadu stanice Praha, obsahuje údiv nad zpochybňováním Kodexu Českého rozhlasu. "Jen těžko se mohu ubránit dojmu, že mediální kampaň proti Českému rozhlasu vychází z čistě politických nebo jiných nesouvisejících motivů", píše ředitel Rumphorst ze Švýcarska. Dodržování Kodexu zpochybnili nedávno ve vysílání i dva redaktoři České televize. Nový programový ředitel Českého rozhlasu Jaromír Ostrý si vyžádal stanovisko Evropské unie médií veřejné služby EBU, které je Český rozhlas řádným členem, aby zjistil, jak v těchto případech postupují jiní poskytovatelé veřejné mediální služby v Evropě. Zda je nezávaznost a laxnost při uplatňování samoregulačních etických pravidel médií veřejné služby běžné v civilizované Evropě, nebo ne.

"Většina veřejnoprávních médií má interní programové kodexy, které přirozeně umožňují sankce v případech jejich porušení novináři. Skutečně - jak jinak, pokud by nehrozily sankce, byli by novináři nuceni dodržovat pravidla stanovená kodexem či programovými zásadami, a jak jinak - pokud by nebyly snakce konzistentně prosazovány - byly by vlastně uvěřitelné?", píše Rumphorst ve svém stanovisku. Rumphorst před časem navštívil i Prahu jako vedoucí delegace EBU, která seznamovala české poslance i mediální odborníky s podmínkami činnosti médií veřejné služby v Evropě a dodržování evropských standardů ve vysílání. Učinil tak 3. února 2004 na parlamentním semináři u příležitosti projednávání zákona o elektronických komunikacích, který zakotvoval samostatný multiplex veřejné služby, a zákona o koncesionářských poplatcích.

Média veřejné služby TÉMA BL

Stanovisko managementu Českého rozhlasu bylo od začátku do konce celé "kauzy" konzistentní a jednotné.

O politickém pozadí "příběhu vyhozeného moderátora, kterého ve skutečnosti nikdo nevyhodil", svědčí i informace o politickém tlaku, který se na Radu Českého rozhlasu pokusili vyvinout poslanci z klubu US-DEU - Taťána Fischerová a Svatopluk Karásek, a kterou zveřejnila ČTK. Tito dva neochvějní zastánci svobody slova a televizní rebelie z roku 2000 se podle zprávy ČTK rozhodli zaslat Radě dopis, v němž ji měli vyzývat k "citlivému" přístupu - toleranci porušení Kodexu. Britské listy o této politické neomalenosti na základě zprávy ČTK informovaly 12. 5. v článku Unionistický stranický sekretariát. Dodnes žádný dopis od těchto poslanců Radě Českého rozhlasu nepřišel... ČTK tak "informovala" o něčem, co se nakonec nestalo. Prostě roznášela autorizované drby.

Postoj redaktorů zpravodajství a publicistiky České televize ke kauze Cibulka je v tomto kontextu nepochopitelným selháním vedení redakce zpravodajství a publicistiky, ale i nepochopitelným postojem vedení celé této instituce. Zabývat by se jím měla i Rada České televize, neboť znalost Kodexu České televize bude u redaktorů zpravodajství i u jejich nadřízených na velmi nízké úrovni. Pak je otázka, jak mohou kvalitně plnit náročné úkoly, které před ně Zákon o české televizi i Kodex České televize staví.

Rada Českého rozhlasu se rozhodla na otázku, zda byl ve vysílání Českého rozhlasu dne 28.4. na stanici Praha porušen Kodex, odpovědět ANO a na otázku, zda management postupoval bezprostředně poté správně - v souladu se zákonem o Českém rozhlase a Kodexem Českého rozhlasu, také ANO. Rada se ale domnívá, že se k případu Cibulka ještě bude vracet s ohledem na odpovědnost editorů a vedení redakcí při prosazování a průběžném dodržování Kodexu ve vysílání. Je povinností všech novinářů, pracujících v Českém rozhlase, pravidla Kodexu znát a řídit se jimi.

Mediální hysterie, která zachvátila v předvolebním období i některá privátní média, je z pohledu "etických" pravidel bulvarizovaného tisku pochopitelná. V mnoha novinách panuje editoriální zmatek, někde i anarchie. Svoboda slova je zde do té míry bezbřehá, že ignoruje nejen prostou lidskou slušnost, ale i zákony. Nesouhlasný názor etické komise Syndikátu novinářů je v tomto případě překvapivý, i když je věcně i právně irelevantní. Je ovšem s podivem, že se touto otázkou vůbec Syndikát novinářů zabýval. Nejspíš členové jeho komise netuší, jaké normy regulují v jakých případech otázky, které spadají do jejich kompetence. Je také s podivem, že se etická komise průběžně nezabývá z vlastního podnětu mnohdy nepřijatelným chováním novinářů, skadalizací osob v médiích a mediální neseriózností poskytovaných informací.

Český rozhlas a jeho redaktoři i externisté se neřídí daleko benevolentnějším etickým kodexem novinářů, sdružených v Syndikátu, který vychází pouze z obecných ustanovení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, případně tiskového zákona, ale jinou normou - Kodexem Českého rozhlasu. Ten vychází ze znění Zákona o Českém rozhlasu a má statut podzákoné normy, kterou jsou povinni se pracovníci řídit, chtějí-li být v médiu veřejné služby nadále zaměstnáni. Stejně tak musí uposlechnout příkazů svých nadřízených, k čemuž se smluvně zavazují. V předvolebním období je také platný písemný interní příkaz generálního ředitele ČRo o zpřísnění pravidel ve vysílání, vyplývajících z úkolů, které Českému rozhlasu a České televizi ukládá Zákon o volbách. Zákon o Českém rozhlasu pak říká výslovně, že porušení Kodexu je porušením pracovní kázně. Český rozhlas je instituce, ve které nepanuje anarchie. Zákoník práce pak určuje všem zaměstnancům všech firem, jak je oprávněn změstnavatel řešit porušování pracovní kázně, mezi něž patří i neuposlechnutí písemného příkazu nadřízených. V normální, civilizované společnosti pravidla platí a jsou dodržována. V Českém rozhlase tomu tak je a bude i nadále.

Autor je členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       25. 5. 2006
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
25. 5. 2006 Není v televizi čas na revizi? Oldřich  Průša
25. 5. 2006 Americká základna a co je důležitější?
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 9-11 Informace a dezinformace Jiří  Jírovec
25. 5. 2006 Pull it... Vladimír  Myslík
25. 5. 2006 Oblaka Jaroslav  Vrchlický
25. 5. 2006 Kuba otočila o 180 stupňů, když zjistila, že také USA jsou v opozici Karel  Dolejší
25. 5. 2006 Dzurinda na ceste -- keď efekt sublimuje na defekt Marcel  Mojžiš
25. 5. 2006 K čemu nám jsou některé úřady? Zdeněk  Belušík
25. 5. 2006 Dilema českého zdravotnictví Jan  Mertl
25. 5. 2006 Amnesty International USA: Bush je jako Pinochet
25. 5. 2006 Zakažme matematiku Jiří  Šatánek
25. 5. 2006 Otázky a odpovědi ke Straně zelených Pavel  Pečínka
25. 5. 2006 Křivárny v České televizi?
25. 5. 2006 Na druhém břehu Moravy není Slovensko
24. 5. 2006 Čeští politikové se vytáčejí Oldřich  Průša
25. 5. 2006 Kdo neumí podnikat se ziskem, ať nepodniká
24. 5. 2006 Proč neinformovala ČT o rozhodnutí českých politiků vyloučit z předvolební diskuse téma americké základny v ČR? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Oznámení NÚB lidu ČR Oldřich  Průša
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Rytmus života plní veřejnou službu lépe než ČT Bohumil  Kartous
24. 5. 2006 ČT: Pomalá a špatná Jan  Čulík
24. 5. 2006 TV Nova: "USA zvažují stavbu protiraketové základny v ČR, nebo v Polsku"
24. 5. 2006 Ve Skotsku se sice nekouří, ale "vládne tam násilí" Jan  Čulík
24. 5. 2006 Evangelium předvolebních tužeb Štěpán  Kotrba
24. 5. 2006 Jiří David: Hlad a láska Jan  Čulík
24. 5. 2006 Diskriminace Romů, policejní násilí a nedostatečná péče o duševně nemocné
24. 5. 2006 Na válku proti terorismu nejvíc doplácejí chudí a znevýhodnění lidé
23. 5. 2006 Jak obhájci facky pro Ratha užívají mýtu proti vnitřní nejistotě Bohumil  Kartous
23. 5. 2006 Akademický senát VŠUP v Praze chce odvolat rektora Borise Jirků
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2006 Křivárny v České televizi?   
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné   
25. 5. 2006 Není v televizi čas na revizi? Oldřich  Průša
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
24. 5. 2006 ČT: Pomalá a špatná Jan  Čulík
24. 5. 2006 Rytmus života plní veřejnou službu lépe než ČT Bohumil  Kartous
24. 5. 2006 Proč neinformovala ČT o rozhodnutí českých politiků vyloučit z předvolební diskuse téma americké základny v ČR? Jan  Čulík
23. 5. 2006 ČT: Odpovídejte na mé otázky! Nemluvte, co chcete! Michal  Rusek
22. 5. 2006 Opětná nevyváženost Českého rozhlasu 7 Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 B+B+B: Bérová, Boura a bulvár - 7,5 milionů dotace Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 "Televize vytvářená na koleně je budoucností digitalizace..." Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 "Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24 Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Televize bez Šterna   
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Digitální vysílání -- Velká Británie Jan  Čulík
8. 5. 2006 Digitální televize: Budou vás nutit dívat se na reklamy   
22. 3. 2006 Jan Kraus respektovým bavičem Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Předběhl jsem dobu Štěpán  Kotrba
13. 2. 2006 Mediální křepelky vyletěly z hnízd Štěpán  Kotrba
5. 11. 2005 Reality show Odhalení: gorily v přímém televizním a rozhlasovém přenosu Štěpán  Kotrba
7. 10. 2005 Mluvčí nevědí, o čem mluví, a přesto mluví Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
20. 7. 2005 Reklama a hlasatelé zelené pravdy a lásky v Literárních novinách Štěpán  Kotrba
28. 6. 2005 Digitální vysílání je více než jen technologická změna Štěpán  Kotrba
24. 6. 2005 Poplatky: Deset piv měsíčně Štěpán  Kotrba
20. 6. 2005 Digitalizace: Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď? Štěpán  Kotrba
24. 5. 2005 Změna systému školství aneb univerzální učebnice Jan  Poštulka
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak

Aleš Cibulka a Yvonne Přenosilová RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné   
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2006 Cibulkův pořad Jak to vidí dával slovo hostu   
15. 5. 2006 Opakovaný dámský gambit... Ladislav  Žák
15. 5. 2006 "Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24 Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Pořad s Přenosilovou nelze brát vážně   
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Paroubek "je skutečně jak Mussolini"   
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba

EBU - Evropská unie médií veřejné služby RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
12. 7. 2004 Úloha médií v demokracii   
6. 2. 2004 Rozšíření programové nabídky a vylepšená televize - nebo sen? Štěpán  Kotrba
4. 2. 2004 Obsah, kompetence i rozpočty jsou i nadále v rukách božích Štěpán  Kotrba
4. 2. 2004 Kde jde o peníze, jde jen napůl o život Štěpán  Kotrba
3. 2. 2004 Úloha, financování médií veřejné služby a digitalizace   
3. 2. 2004 Promiňte mi, že se mi malinko zvedá tlak... Václav  Kasík