28. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Setkání antikomunistů a mladých konzervativců na Letné
30. 4. 2006

Odpovědnost za verbální šíření nenávisti

odpověď na reakci bývalého komentátora české BBC Adama Drdy v článku "Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny"

Adam Drda, Petr Dudek: Kdo ve stínu čeká na moc. Paseka 2006, ISBN 8071858021, EAN 978807185027

Mezi povinnosti těch, co umějí psát a totuto gramotností se živí , patří i umět číst. A nejen to. Mělo by mezi povinnosti patřit i umět přemýšlet o řečeném a napsaném. Znát možné důsledky slov. Znát emocionální účinek slov. Adam Drda s Petrem Dudkem se přiživili na vlně primitivního antikomunismu, kterou vyvolali senátoři Štětina a Mejstřík jako naivní politickou snahu oživit téma, které dnes už většinu české společnosti neirituje. A ani nezajímá, což dokáže prodaný náklad této knihy.

"...Ale Tlustý, ať už byla jeho předlistopadová minulost jakákoliv, se léta hlásí k liberálním idejím. Jeho kolegové z KSČM už tak směšní nejsou. Jsou nebezpeční - třeba proto, že si stejně jako před listopadem přivlastňují minulost a předělávají ji podle svých potřeb."

To píší autoři "místo úvodu" své knihy. S "komunismem v sobě", jak to nazývá Čulík, se evidentně vyrovnali...

V článku "Několik přímých otázek nad jedním zbitým mužem" pro HN Drda píše, že "Být členem a čelným představitelem KSČM není normální, není to totéž, co být řádným demokratickým politikem. Znamená to hlásit se ke zločinné ideologii a zločinné praxi." Podle reakce na článek Jana Čulíka se Drda domnívá, že takový člověk by se měl "smířit s tím, že jeho politická příslušnost a jeho názory budou jiné lidi popuzovat". Měl by se nejspíš smířit i s tím, že mu "slušní lidé" vykopnou oko. Podle Drdy je nejspíš úplně normální dostat přes hubu a být zkopán násilníky za hlásání svých názorů.

Hysterie bývalého komentátora české BBC ve vztahu k fenoménu radikální levice i k "dědictví minulosti" nezná mezí.

Liberalismus projevila na české pravici Hana Marvanová, když chtěla dosáhnout dekriminalizace verbálních trestných činů. Stejný liberalismus projevil i Jan Čulík v polemice s Drdou výrokem "Lidé mívají v demokracii různé názory a je v ní dost běžné, že opačné politické názory držitele jiných názorů v demokracii popuzují. Vylučovat z politiky stranu, jako je KSČM, která se už sedmnáct let zcela regulérně účastní demokratického procesu, je totalitní princip. Argumentovat, že dnešní čeští komunisté jsou nějak "jiní", "nedemokratičtí", a měli by být zakázáni, je totalitní hysterie. " Pokud vnímáme osy politické stratifikace liberální x konzervativní jako výraz protikladných trendů svobody jedince versus společenské tradice, osu lokální x globální jako míru integrace společnosti a osu levice x pravice jako výraz míry regulace a přerozdělování, pak Marvanové liberalismus je totožný s Čulíkovým, i když východiska na zbývajících osách nejspíše budou jiná.

Drda v článku pro HN píše i vyložené nepravdy. "Od listopadu 1989 nikdo nezkřivil představitelům KSČM ani vlas na hlavě, s výjimkou dosud nevysvětleného útoku na bývalého předsedu komunistů Jiřího Svobodu." To přeci není pravda. Jednak útok na Svobodu byl dokonale zakamuflován - dokonce i spolková kriminální ústředna ve Wiesbadenu, která měla provést srovnávací analýzu DNA, ztratila vzorek dříve, než analýzu provedla. Vyšetřovatel spáchal sebevraždu. Svoboda přežil pouhou náhodou. Přepadena ve vlaku dvěma maskovanými mladíky byla v březnu 1994 poslankyně Květa Čelišová, do fyzického konfliktu se dostal i poslanec Miloslav Ransdorf. Fyzická napadení na mítincích komunisitcké strany a různé verbální provokace jsou běžné.

Adam Drda se domnívá, že právo na interpretaci minulosti mají jen vítězové státních převratů. Minulost ale není vlastnictvím či kořistí vítězů, ale prožitkem, individuálně i kolektivně interpretovatelným - i v kontextu přítomnosti. Kýmkoliv z nás. A v kontextu východisek interpreta - opět tedy každého z nás. Každý z nás, ať už místopředseda KSČM Exner, zpochybňující nespravedlnost procesu s Miladou Horákovou, nebo Drda, nepravdivě manipulující současnou realitou ve výroku "KSČM výslovně navazuje na svou totalitní předchůdkyni. Znamená to tedy zhruba totéž jako hlásit se k nacismu" má právo svou lež říci, aniž by ho za to kdokoliv zkopal...

Jestli je tato tolerance správná, nevím. Jestli je tato tolerance projevem demokracie, nechť posoudí každý čtenář sám. Jestli je toto demokracie, pak jsme demokratičtí. Poslanec Dolejš neměl takové štěstí. Přestože nikdy nevelebil zločiny Stalina či Gottwalda, dostal přes hubu. To, že Exnerovi či Drdovi za jejich výroky nedá nikdo také přes hubu, ale nezanamená, že se s nimi musí každý ztotožnit. Polemika ideových protivníků ale musí mít rámec demokratického diskursu. V němž nebude výsledek předjímán na začátku a druhá strana bude mít právo na své stanovisko. Kdy přídavná jména hodnotící jsou nahrazena suše předestřenými fakty. Kdy hovoří fakta, nikoliv ono explicitní nálepkování.

Vítězství v sporu idejí musí být dosaženo změnou přesvědčení voličů, nikoliv skandalizačními prostředky a negativním vymezením těch, "se kterými se přece nemluví". Nikoliv paušálním razítkem "zločin komunismu". Média nemohou selhávat tak, jak selhávají, a podporovat stereotypy xenofobních kampaní. Souhlasné vytí hyení smečky pouze podporuje semknutost houfu těch, kteří jsou objekty této agresivní propagandy. Výsledky mediálního masírování občanů jsou tristní. Antikomunismus Drdy a dalších komentátorů sice potleskem podpoří štamgasti několika pražských kaváren, má ale zničující účinky na prodaný náklad i zmenšující se důveryhodnost všech médií, které se ho účastní.

Drda ve své knize neopomenul některá fakta, ze kterých ale nevyvodil zobecňující logický závěr. Namísto toho iracionálně trvá na okrajových projevech plurality názorů uvnitř KSČM, které zobecňuje bez toho, aby znal většinové postoje uvnitř vedení strany či poslaneckého klubu. Ilustruje předem připravenou tezi pečlivě vybraným detailem. Není to jenom jeho chyba, neboť míra transparentnosti a úsilí o mediální diskurs na vnitrostranická témata jsou v KSČM extrémně nízké. Reprezentativnost mediálně prezentovaných názorů ve stranickém tisku také. Haló noviny nevypovídají o komunistické straně. Politika, prezntovaná poslaneckým klubem a stvrzená vedením strany v souladu se schváleným programem ale ano. Znát rozvrstvení názorů uvnitř vedení strany a klubu znamená vemi podrobně a dlouhodobě studovat historii přijímání jednotlivých zákonů, projevy jednotlivců, znát počty hlasů a výsledky řady vnitrostranických bitev a vědět, s kým kdo v posledních třiceti letech spolupracoval a jaké vazby pojí jedotlivé skupiny. Nezazlívám Drdovi, že mnohé neví. Nemůže. V době, kdy mnozí ze současných straníků vstupovali do politického života, on se narodil. Ročník 1971 dokončil střední školu v roce 1989. To je čas hárajících emocí namísto studia, nikoliv střízlivého úsudku.

Zazlívám mu ovšem apriorní odpor k jemnějšímu členění levicové scény a apriorní nepochopení řady výroků. Mnohovrstevnou existenci politického subjektu v celostátní i lokální politice nelze zplošťovat na skandální výrok jednoho představitele vůči procesu s Miladou Horákovou nebo provokativní soudy jednoho senilního komentátora Haló novin. Vliv místopředsedy Exnera na činnost KSČM nepřesahuje region Prahy a vliv stranických Haló novin na členskou základnu je stále více pomíjivý. Náklad novin osciluje kolem dvou desítek tisíc výstisků. Náklad ostravského týdeníku Naše pravda je ještě menší. Členů KSČM je skoro sto tisíc. Voličů KSČM je několik set tisíc a blíží se milionu.

Co však Drda napsal jen tak na okraj a opomněl z toho vyvodit nezaujatý závěr, má dlouhodobou platnost a je základním východiskem k uvažování o politické budoucnosti radikální levice v Česku:

Existence KSČM by nebyla možná bez tolerance, kterou jí projevovala polistopadová moc i veřejné mínění. Obojí tu šlo ruku v ruce. Výzkum IVVM na přelomu dubna a května 1990 zjistil, že většina občanů (72%) si myslí, že KSČ byt jako politická strana měla mít stejná práva a povinnosti jako jiné politické strany.

To je odstavec, který Drdovi unikl, aniž by se nad ním pozastavil. Proč také? Studovat z tehdejších nezáživných pramenů historii listopadu 1989 je těžší než opsat pár odstavců z "autoritativních" pramenů. Hledat zaprášené dokumenty té doby k pochopení jedné věty z výzkumu veřejného mínění chce víc než jen tento odstavec citovat. Pochopit jej znamená vcítit se do myšlenek lidí, kteří sice stáli na náměstích, ale kteří netoužili po kapitalismu. Chtěli poctivost a větší podíl na rozhodování o věcech veřejných. Chtěli cestovat a nežít za ostnatými dráty. Chtěli podnikat ve svých živnostech, ne rozkrádat fabriky. Restituce a kapitalismus bankovních podvodů přišly později - s ODS a Václavem Klausem. Sociologické sondy z té doby hovoří jasně. Stejně jako dnes.

18. dubna 2006 zveřejnila MfD zprávu o exkluzivním průzkumu, který pro ni zpracovala agentura SC&C, ve kterém na otázku, zda by měla mít komunistická strana možnost podílet se na příští vládě, odpovědělo kladně 48 procent z více než tří tisíc respondentů. V roce 2004 na stejnou otázku odpovědělo kladně 50 procent dotázaných, nesouhlasilo 40 procent lidí. Podle průzkumu agentury STEM ze září 2005 by podpora vlády od komunistů nevadila 38 procentům Čechů. 38 procentům občanů by komunisté nevadili ani ve vládě. Preference KSČM od roku 1992 stoupají v dlouhodobém trendu, prakticky lineárně. "Jestliže léta 1996 -- 2002 lze nazvat obdobím vyvažování sil (v roce 1996 zaznamenala levice celkový nárůst odevzdaných hlasů a vyrovnala podíl pravice), volby 2002 už představují zřetelný příklon voličů k levici", míní Daniel Kunštát z CVVM ve svém zamyšlení nad preferencemi a volebními perspektivami KSČM. Přestože závěry onoho zamyšlení, ke kterým Kunštát dochází, mají k analytické práci daleko a jsou jeho vlastními spekulacemi, nedotvrzenými průzkumy veřejného mínění, v tomto případě interpretuje Kunštát standardní výstupy CVVM, které vytváří už patnáct let.

Preference KSČM 1990-2006 dle CVVM a výsledky voleb

Na volební výsledky se lze podívat i jinak než jen prostřednictvím abstraktních procent. Absolutní počty voličů jednotlivých stran vyjadřují přesnější představu o tom, co se ve společnosti stalo. V roce 1992 bylo na území ČR zapsáno 7 738 981 oprávněných voličů. V roce 1996 jich bylo 7 990 770, v roce 1998 pak 8 116 836, v roce 2002 bylo zapsáno 8 264 484 voličů.

Volby 1996-2002 - absolutní počty voličů

Výsledek komunistů z tohoto úhlu pohledu pak zdůvodňuje hysterii řady komentátorů i politiků. Levice se postupně radikalizuje. Sociální demokracie obsazuje střed a levou část politického spektra vyklízí postupně komunistům. V ČSSD sílí protor pro levicový liberalismus a u KSČM se konzervativismus zmírňuje. Stále více levicových voličů se smiřuje s evropskou identitou a nacionalismus ustupuje se zmenšujícím se počtem občanů, kteří prožili obranu národního státu za první republiky a za 2. světové války. Dědiců vlasteneckých tradic v době internetu nepřibývá, mladá generace už neví, jakou hodnotu má stát. Je to prostě území, které sdílí s japonskými firmami, arabskými majiteli luxusních paláců a ruských lázeňských domů. Krev za ně neprolije.

Nejpřijatelnější politický program podle stranických preferencí

Zdroj CVVM

Autoři knihy Kdo ve stínu čeká na moc projevili udivující neznalost názorů a politického programu těch, o kterých píší. Mostecká sonda je zajímavou reportáží, není ale vypovídající nic o politice KSČM na Mostecku ani o příčinách jejího vítězství tamtéž. Nic neukazuje na sociální stratifikaci voličů v tomto regionu, na nezaměstnanost a její strukturu, na kupní sílu obyvatelstva, na mzdovou stratifikaci zaměstnaných, na charakter pracovních míst. Ilustrativní pohled není pohledem analytickým, který by přinášel poznání příčin... Závěrečné portréty hlavních představitelů KSČM, stejně jako některé další kapitoly, jsou snůškou vyčtenin z denního tisku a internetu, navršením hromádky citací, schematických, stokrát přežvýkaných frází a oficiálních dat. Pospojované oslími můstky schematických tezí. Autorům nestálo zato probrat se hromadou parlamentních projevů, článků či knih těch, o kterých kniha je. Citovat a analyzovat vývoj, trend. Autoři zcela určitě nečetli knihy Miloslava Ransdorfa (např. Nové čtení Marxe), články a rozhovory Jiřího Dolejše, parlamentní projevy Vojtěcha Filipa či Miroslava Grebeníčka na jednotlivá témata, profilující jejich pozici v KSČM i mezi voliči. Vůbec nezmínili desítky dalších osobností této strany dnes, ani v nedávné minulosti a jejich roli při formování názorů strany v jednotlivých sektorech. Naprosto opominuli komunistické představitele, kteří dnes stojí mimo vrcholové stranické struktury.

Neukázali příčiny trvalosti protiněmeckého strachu, bojí se sociálních sond, odhalující živnou půdu pro účinnost zprofanovaného termínu vykořisťování. Nevěnovali se analýze vlivu inflace či zvyšovánícen nájemného a energií na volbní výsledky - i když to je jedno z neopomenutelných voleních témat. Zcela určitě nedokáží sledovat myšlenkový vývoj představitelů KSČM v uplynulém čase. Posun vevnímání jednotlivých priorit. Nedokáží oddělit od sebe účelovou předvoelbní rétoriku od vážně míněných programatických tezí. Vůbec nic nevědí o lidech v zákulisí, kteří určují politiku strany v odborných útvarech a připravují stanoviska. Věnují pozornost jakési obskurní teoretické konferenci, připravené obvodním výborem Prahy 1. Nevěnují pozornost poslednímu sjezdu a jeho průběhu. Jeho schváleným dokumentům. Rozboru působení režiséra Jiřího Svobody v čele KSČM v devadesátých letech věnovali autoři stejný prostor, jako okrajově ilustrativnímu popisu filmu Pelíšky. Škoda. Při troše analytické poctivosti mohli přinést autoři daleko plastičtější obrázek radikální levice, který by přispěl k pochopení fenoménu české komunistické scény.

Takto přinesli jen ospravedlnění pro něčí nenávist. Ideologickou příručku primitivního antikomunismu. Zdůvodnění petice Zrušme komunisty. A to je málo.

                 
Obsah vydání       28. 4. 2006
1. 5. 2006 Policista zmlátil ředitelku sekce pro lidská práva Úřadu vlády, policie zatkla fotoreportéra Britských listů Štěpán  Kotrba
1. 5. 2006 Česká policie se nemění - je to tlupa sympatizantů s neonacisty Michal "Wolf" Vlk
1. 5. 2006 Političtí provokatéři v policejní uniformě Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"
2. 5. 2006 Trestní oznámení na neznámé pachatele, příslušníky Policie ČR Radek  Mikula
2. 5. 2006 Strana zelených nehovoří ve svém tiskovém prohlášení pravdu
1. 5. 2006 Zmlátili Dolejše. Proto se cítím jako komunista Jindřich  Kalous
1. 5. 2006 Podivné výkřiky v Britských listech Boris  Cvek
1. 5. 2006 Esemeskové hlasování
1. 5. 2006 Dva Bushové před novináři
30. 4. 2006 České noviny cenzurují zpravodajství Associated Press? Karel  Dolejší
30. 4. 2006 Zemřel americký ekonom J. K. Galbraith
30. 4. 2006 Prescott mě zneužíval, tvrdí tajemnice v slzách
29. 4. 2006 Independent: Vy platíte 40 Kč. Afrika dává 50 litrů vody
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
30. 4. 2006 Je opravdu každý projev proti komunismu nedemokratický? Jan  Faltýsek
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
28. 4. 2006 Blíží se noc dlouhých nožů? Ivan Odilo Štampach
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Podvojné slovo "přirozenost" Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Ideologie a přirozenost Darina  Martykánová
28. 4. 2006 Výsledky anket "Ropák 2005" a "Zelená perla 2005"
28. 4. 2006 LN: Poslanec ČSSD dostal Ropáka Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Vzhůru do průvodu! Lukáš  Jelínek
30. 4. 2003 Památce popravených anarchistů z chicagského procesu
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny
28. 4. 2006 Martin van Creveld: Měly by USA bombardovat íránské jaderné instalace?
28. 4. 2006 Strom Jan  Vladislav
28. 4. 2006 Granty na bulvár na internetu
28. 4. 2006 Fotbal: když fair play pláče Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Fotbal: Jak to bylo doopravdy
28. 4. 2006 Magistra Edelmannová by měla vrátit diplom Karel  Dolejší
27. 4. 2006 Petra Edelmannová: Dolejší "sklidil nenávist, kterou zasel"
28. 4. 2006 Dolejš: Za přesvědčení z přesvědčení Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Na okraj ke kauze Dolejš Boris  Cvek
27. 4. 2006 Jak primitivní verbální antikomunismus inspiruje násilí Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Nebezpečná hra Jan  Polívka
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
28. 4. 2006 Všem hlupákům, kteří zahlcují pražské ulice svými tlustými auty
28. 4. 2006 Informační válka: Recyklovaná německá kachna dorazila do České republiky Karel  Dolejší
28. 4. 2006 "Rusko opustilo oběžnou dráhu Západu"
28. 4. 2006 Moqtada al-Sadr: "Nenechte se zblbnout fotbalem!"
28. 4. 2006 Jaderná nádivka energetického koláče Natallia  Sudliankova
28. 4. 2006 Pravděpodobnost Černobylu
28. 4. 2006 Asanace - estébácká agitka zase postrádá pohled obětí Miroslav  Šuta
28. 4. 2006 I estébák má právo na vyjádření názoru Jan  Čulík
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Greenpeace se vyhýbají veřejné diskusi Ivan  Brezina
28. 4. 2006 Vybírají si ženy méně placená místa?
28. 4. 2006 Podvojné myšlení feminismu
28. 4. 2006 Nechápu feminismus Michal  Mašín
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Máj, byl lásky čas Milan  Cimburek
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
28. 4. 2006 Úsměvný anonym -- čtenář Masaryka nebo bolševik?
28. 4. 2006 Ředitel léčebny hájí porušování lidských práv pacientů Lucie  Rybová
28. 4. 2006 Soud přiznal pacientce právo na vydání kopie zdravotnické dokumentace
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Černá středa Tonyho Blaira Jan  Čulík
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
10. 4. 2006 Chápu, že se potřebujete vyrovnat se svou minulostí Petr  Uhl
21. 3. 2006 Demonstrace proti válce - tři roky poté Štěpán  Kotrba
2. 3. 2006 KSČM: Jeden o voze a druhý o koze Miroslav  Grebeníček
1. 3. 2006 Vážený soudruhu Grebeníčku, milý Mirku Vojtěch  Filip
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
26. 1. 2006 Konečná: "Deklarace je nebezpečným pokusem o přepsání dějin" Kateřina  Konečná
23. 1. 2006 Lenin: Ikona alebo karikatúra? Peter  Greguš
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005 Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity Jiří  Dolejš
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2005 Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša Irena  Ryšánková
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"   
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
10. 1. 2006 Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů   
21. 12. 2005 Nahrávka na smeč komsomolcům Pavel  Pečínka
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Jsem antikomunista, a proto jsem proti zákonu "proti propagaci komunismu"   
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
5. 10. 2005 Proč chce Jaromír Štětina zrušit komunisty? Jan  Čulík
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
6. 5. 2005 Dočkáme se zastřelených důchodců na Letné? Štěpán  Kotrba

Útok na Jiřího Dolejše RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny   
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
28. 4. 2006 Na okraj ke kauze Dolejš Boris  Cvek
28. 4. 2006 Magistra Edelmannová by měla vrátit diplom Karel  Dolejší
28. 4. 2006 Nebezpečná hra Jan  Polívka
28. 4. 2006 Dolejš: Za přesvědčení z přesvědčení Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Blíží se noc dlouhých nožů? Ivan Odilo Štampach
27. 4. 2006 Jak primitivní verbální antikomunismus inspiruje násilí Štěpán  Kotrba
27. 4. 2006 Útok na Jiřího Dolejše komunistům pomohl Jan  Čulík
27. 4. 2006 Útok na Dolejše je útokem na demokracii Rudolf  Převrátil

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Stranické preference, volbní prognózy - jaký je v tom rozdíl? Štěpán  Kotrba
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
26. 4. 2006 Zelené naděje, růžové sny Jiří  Kouda, Milena Geussová
26. 4. 2006 Zelení: Posun hodnot Oskar  Krejčí
26. 4. 2006 Zelení: Nahoru a dolů Igor  Záruba
24. 4. 2006 Ty naše volby české... Jakub  Rolčík
3. 4. 2006 Podobnost předvolebních postojů a možné výsledky voleb Štěpán  Kotrba
1. 3. 2006 Joker Blonde v roce 2005 Irena  Ryšánková
23. 2. 2006 Sociální ekonomie a sociální podnikání jako nástroje politiky zaměstnanosti Václav  Novotný
22. 2. 2006 Zelené preference Oskar  Krejčí
1. 2. 2006 Pomlčkové strany Oskar  Krejčí
1. 2. 2006 Klaus by měl veřejně přiznat, že jeho privatizační metody byly katastrofální Václav  Žák
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba