15. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 5. 2006

"Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24

pořad České televize Média a svět
ČT 24, neděle 14. 5. 2006 16:32, 22:25 - 26:15 minuta pořadu

Absurdního chování moderátora zpravodajského pořadu Média a svět byli svědkem diváci České televize. Probíralo se - co jiného, než konflikt Českého rozhlasu s moderátorem Alešem Cibulkou a zpěvačkou Yvonne Přenosilovou, která zahubí každou kytku... . Hostem moderátora pořadu televize veřejné služby Petra Skočdopole byl ředitel stanice rozhlasu veřejné služby, Jiří Vejvoda.

Na následující diskuzi nebylo vidět, že by se setkali dva novináři, mající společný cíl. Jenže diletant na obrazovce si na profesionála od mikrofonu nepřišel.

doslovný přepis diskuze ZDE

Pranýř změnil předem odsouzeného v sebevědomého žalobce. Řečí války proti "mediálnímu terorismu" bychom řekli - kolaterální efekt neznalosti, drzosti a sebevědomého mládí moderátora, který přišel do pořadu nepřipraven, neznalý základních dokumentů své instituce i etiky své profese - a chtěl mít přitom mediální převahu útočníka domácí půdy. Obhájce nevinně potrestaných.

Kdo mu psal zadání? Ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal by to měl odpovědět - veřejně. Česká televize v neděli odpoledne promarnila malou příležitost ukázat, že hodnoty Kodexu, které by jí měly být vlastní i jí, jí vlastní jsou. Čtyři minuty bez řádné přípravy jsou na něco až příliš, na něco příliš málo.

Média a svět České televize

doslovný přepis diskuze
Moderátor: A teď z úplně jiného soudku. Česká mediální scéna se v uplynulém týdnu docela zatřásla po zdánlivě nevinném incidentu v Českém rozhlase. Moderátor Aleš Cibulka už nebude v rádiu uvádět pořad Jak to vidí. Nechal totiž bez povšimnutí výroky svého hosta na adresu premiéra Jiřího Paroubka. Zpěvačka a bývalá redaktorka Svobodné Evropy Yvonne Přenosilová ve vysílání přirovnala českého premiéra k Benito Mussolinimu. Poslechněme si, co přesně řekla.

"Pan Paroubek, jak říkám, si trošku hraje na Mussoliniho, ale to mu, myslím, spíše uškodilo, než aby mu to... přidalo,..."

doslovný přepis inkriminované části rozhovoru ZDE

Vítám zde Jiřího Vejvodu, ředitele Českého rozhlasu 2 - Praha. Dobrý den.
Jiří Vejvoda: Děkuju za pozvání.
Pane řediteli, zdá se vám ta reakce adekvátní, odvolat moderátora na základě takto jednoduché věty?
Hned vám něco vytknu. Vy vyjímáte jenom jeden ze dvou nebo několika důležitých prvků toho pořadu. Tam se taky mluvilo o tom, že Zelení jsou strana impotentů, a že jejich šéf má k Zeleným takový vztah jako paní Přenosilová ke kytkám - to jest každou zahubí. A já se vás ptám, proč vybíráte jen ten jeden případ?
Protože ten případ byl medializován. Bylo to....
To není ospravedlnění. Vy se máte chovat vyváženě a korektně. Takže já upozorňuji, že šlo o víc prohřešků. Na tom se shodněme, ano...
Ano ale... Byla to slova hosta. Byla to slova paní Přenosilové.
Samozřejmě.
Otázka, jak na to reagoval moderátor, je zajisté na posouzení jeho nadřízených, nicméně...
To se stalo.
Nicméně, je to vskutku takto závažné, že hned muselo dojít k odvolání ? V předvolebním... období, kdy je to nutně spojováno s jakýmysi tlaky na veřejnoprávní médium?
Že je to spojováno, není můj problém. Ten pořad, ten cyklus se dlouhodobě vyvíjí. My tam dnes máme hosty, kteří nejsou "lehkou ranní zábavou". Vezměte biskupa Malého, ....
ale o tom nemluvím, to je v pořádku...
a tudíž tento druh zábavy ve stylu Dementi se tam nehodí. To je jedna věc. Druhá věc je, že modrátor podle Kodexu ČT i Českého rozhlasu... - Znáte kodex ČT, pane kolego?
Znám, v pořádku.
...absolutně selhal a my jsme se rozhodli ne ho vyhodit z Českého rozhlasu, jak někteří interpretují - to je absolutní blábol a účelová lež. My jsem se rozhodli, že v jiném projektu jménem Tobogán na jevišti je skvělý, v tom pokračuje. Se vší úctou. A na toto nestačí. Máme na to lepší lidi.
Ale tam nedošlo - promiňte mi ten laický názor, nejsem právník - ale nedošlo tam k šíření nějakých závadných myšlenek, k navádění k trestnému činu, kdy by ten moderátor měl nutně do toho vstoupit...
Vy jste ...
...a vy byste nesli odpovědnost jako nositelé toho sdělení. Tam prostě došlo k vyjádření názoru respondenta. Hosta.
Vy jste fakt ty kodexy nečetl..., pane kolego. Tam je řečeno, v kodexu...
Vyváženost...
Nene ne, s vyvážeností má to máloco společného. To je vyprázdněný pojem. Tam šlo o to že byl host... vlastně... že host mluvil o lidech, kteří tam nejsou, přinejmenším nevkusně a moderátor to neuvedl do kontextu. Dám příklad. Tam nezaznělo jenom to, že pan Paroubek je a la Mussolini. Ale že možná i tak skončí... Víte vy o tom, jak skončil Mussolini?
Pochopitelně...
Že visel za nohy? Víte o tom, že používal chemický plyn na Etiopany? Víte o tom, že poslal tisíce lidí do koncentráků? Čili ta neadekvátnost toho přirovnání je něco, na co měl moderátor reagovat a uvést to do kontextu.
Úplně krátce na závěr. Kdyby takto paní Přenosilová mluvila o ... komkoli jiném, zareagovali byste stejně.
Pokud já budu sedět tam kde sedím, tak kdyby premiér byl zprava, zleva, z jihu nebo ze severu, kdokoliv. Samozřejmě, člověk který tam není, nemá být takto urážen.
Budu vám věřit, že to dokážete uhlídat, v tom množství programu, které Český rozhlas vysílá. Každopádně děkuju za účast.
Já děkuju za pozvání.

Videozáznam ČT 24

Kodex České televize

5.3 Aktuálněpublicistické pořady České televize nabízejí především kritickou reflexi reality, musí jít do hloubky věcí, zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. ...

5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

5.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit. Zamlčení důležité informace nebo potlačení jejího podstatného aspektu bude vždy hrubým porušením tohoto imperativu.

5.10 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Českou televizi nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a aktuálněpublicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, kterými má být hodnocení odůvodněno.

5.14 Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor.

Kodex České televize ZDE

Autor je členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       15. 5. 2006
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět
15. 5. 2006 Komunismus a ženy Věra  Říhová
15. 5. 2006 Občan a otevřená společnost Egon T. Lánský
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Pořad s Přenosilovou nelze brát vážně
15. 5. 2006 Tři věty paměti Jan  Zábrana
15. 5. 2006 Zelené novinky na Novinkách Milan  Daniel
15. 5. 2006 Dobré zprávy převažují Jiří  Pehe
15. 5. 2006 Závažné selhání reaktoru VVER1000 v Bulharsku Jan  Beránek
15. 5. 2006 V iDnes se zbláznili...?
15. 5. 2006 Volební kampaň má dva autory: politické strany a média
15. 5. 2006 Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech Demeter  Krupka
15. 5. 2006 Prezident Veto Vít  Horák
15. 5. 2006 "Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24 Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Opakovaný dámský gambit... Ladislav  Žák
15. 5. 2006 Čím kdo zachází... Pavel  Urban
15. 5. 2006 Tráva na škole ano, nebo ne? Josef  Vít
15. 5. 2006 Libuška ví vždycky všechno nejlíp... Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Slovenská reforma zdravotnictví - inspirace pro Česko?
15. 5. 2006 Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou Radek  Sárközi
15. 5. 2006 Jestřáb kontra hrdlička aneb čeští monarchisté Pavel  Kopecký
15. 5. 2006 Vysílání předvolebních spotů na obrazovce ČT
15. 5. 2006 O čem volby nebudou Kamil Vladislav Vaněk
15. 5. 2006 Na levici stále "blbo" Vlastimil  Balín
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
15. 5. 2006 Cena za nejlepší práci v oboru bohemistiky
12. 5. 2006 Vědecký pokrok povede velmi brzo k prodloužení života
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2006 "Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24 Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Televize bez Šterna   
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba
4. 5. 2006 ČT1: Události, komentáře policejního prezidenta Husáka Štěpán  Kotrba
3. 5. 2006 Jak souvisí Matrix s intelektuály a politikou? Michal  Rusek
30. 4. 2006 České noviny cenzurují zpravodajství Associated Press? Karel  Dolejší
30. 4. 2006 Stranické preference, volbní prognózy - jaký je v tom rozdíl? Štěpán  Kotrba
26. 4. 2006 Straní Česká televize -- nebo jde spíše o pouhý šlendrián? Michal  Rusek
25. 4. 2006 ČT zavádějící divadýlko nezruší, protože by to vypadalo, jako že ustupuje Paroubkovi Jan  Čulík
21. 4. 2006 Česká televize vědomě manipuluje veřejným míněním Michal  Rusek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"   
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba

Aleš Cibulka a Yvonne Přenosilová RSS 2.0      Historie >
15. 5. 2006 Opakovaný dámský gambit... Ladislav  Žák
15. 5. 2006 "Laický názor" moderátora na obrazovce ČT 24 Štěpán  Kotrba
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Pořad s Přenosilovou nelze brát vážně   
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Paroubek "je skutečně jak Mussolini"   
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba