17. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2006

BRITÁNIE

Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu

A co odbory v ČR?

Pozoruhodným příkladem odborového odporu proti nespravedlivému snížení platů univerzitních učitelů se stala současná stávka - přesně řečeno - "bojkot opravování zkoušek, který není plnou stávkou" na britských univerzitách.

Možná v atmosféře pravicového postkomunismu, kdy se mnozí obávají vstoupit do odborů a kde jsou mnohdy odbory v českém prostředí zcela chabé, je do určité míry poučné, že jsou západní demokracie, kde jsou odborové svazy schopny energicky a odvážně se zastávat práv svých zaměstnanců. Přitom oba univerzitní odborové svazy, AUT a NATFHE, jsou historicky považovány za neobyčejně umírněné...

Stávkující univerzitní učitelé a jejich zaměstnavatelé byli povoláni na středu před nouzové zasedání školského výboru Dolní sněmovny v důsledku toho, že se v posledních dnech výrazně zhoršil konflikt mezi nimi.

Parlamentní výbor britské Dolní sněmovny pro školství nařídil toto slyšení poté, co oba odborové svazy britských vysokoškolských učitelů AUT a NATFHE odmítly "konečnou a nejlepší" nabídku na zvýšení platů od Asociace univerzitních zaměstnavatelů.

Vysokoškolské odbory požadují zvýšení platu univerzitních učitelů o 23 procent během následujících tří let a odmítají známkovat zkoušky, dokud nebudou splněny jejich požadavky. Asociace univerzitních zaměstnavatelů nabídla 12, 6 procent během následujících tří let.

Předseda parlamentního výboru, labouristický poslanec Barry Sheerman, konstatoval, že výbor vyslechne obě strany zvlášť. Sheerman uvedl: "Dospěli jsme k názoru, že v univerzitním systému jsou v současnosti vážné problémy. Napsali jsme několik zpráv, včetně analýzy relativně nízkých platů univerzitních učitelů, a také jsme znepokojeni vzrůstajícím počtem krátkodobých kontraktů."

Stávka univerzitních učitelů dospěla do vážného konfliktu minulý týden, kdy předsednictvo AUT rozhodlo, že se bude se stávkou pokračovat na dobu neurčitou, dokud zaměstnavatelé nepřijdou s lepší nabídkou. Asociace univerzitníchzaměstnavatelů tvrdí, že lepší nabídka už nebude.

Na výroční konferenci AUT minulý týden přiznali univerzitní učitelé, že jejich bojkotem je ohroženo absolutorium asi 300 000 letošních studentů. Varovali také, že není vyloučeno, že letošní absolventi univerzit budou na celý život stigmatizováni "nekvalitními univerzitními tituly", pokud jejich známkování budou dělat jiné osoby než univerzitní učitelé.

Deník Guardian požádal britské univerzity o reakce -- a opravdu, situace je vážná -- je to jako nevyhnutelnost při sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu.

Když oba odborové svazy vysokoškolských učitelů vyhlásily 7. března 2006 stávku, nikdo neočekával příliš velké problémy. "Dosud jsme se vždycky nakonec dohodli," konstatoval jeden univerzitní učitel. "Je to velmi britský přístup k stávkám."

Letos je to ale jiné. Odbory vysokoškolských učitelů mají plné zuby toho, co charakterizují jako opakovaně porušované sliby od Asociace univerzitních zaměstnavatelů, která přislíbila, že vysokoškolských učitelům nahradí jejich dlouholetý pokles platů. Vysokoškolským odborům také vadí, že rektoři univerzit si sami udělili vysoká platová zvýšení, jaká upírají učitelům.

Takže, jak po březnu přišel duben a pak květen, univerzity sledují nevěřícně, že vysokoškolské odborové svazy odmítly dvanáctiprocentní nabídku zvýšení platů od zaměstnavatelů. Nastal všeobecný chaos.

V současnosti by už mělo probíhat na britských univerzitách zkouškové období. Britské vysoké školy musejí namísto toho nyní rychle realizovat nouzová, mimořádná opatření.

Některé univerzity nyní učitelům vyhrožují, že jim přestanou vyplácet plat nebo část platu, pokud budou i nadále odmítat známkovat zkoušky. To bude mít dvojí efekt -- ani jeden z nich není příliš nápomocný studentům. Znamená to, že učitelé budou ještě méně ochotni informovat vedoucí svých kateder o svém rozhodnutí neznámkovat, a posílí to rozhodnost těch učitelů, kteří by jinak ustoupili. Odborový svaz NATFHE na univerzitě v Northumbrii už navrhuje "totální uzavření univerzity".

Nejmenší problémy jsou v Oxfordu a na londýnské Imperial College, kde je jen malý počet univerzitních učitelů odborově organizován. Jinde je to však jiné. Liverpoolská univerzita už byla nucena zrušit 20 písemných zkoušek. Aberystwyth ve Walesu 17.

Nejhorší je, že studenti na všech univerzitách zřejmě nezjistí, jaké mají v závěru svého studia výsledky, ani si nebudou moci být mnohdy jisti, zda vůbec absolvovali. Na mnoha univerzitách se seminární práce a zkoušky neznámkují už od začátku března, takže studenti nevědí, kolik práce musejí ještě udělat, aby s úspěchem absolvovali.

A výsledky se už nedovědí včas.

Další informace v angličtině ZDE

Důležitá zpráva od generální tajemnice AUT

Vážený kolego,

píši vám, abych vás informovala o současném platovém sporu.

Minulý týden se sešla rada AUT v městě Scarborough. Rada je management odborového svazu AUT a jejími členy jsou zástupci z každé místní asociace.

Nedávná nabídka zaměstnavatelů, že zvýší platy o 12,6 procent do února 2009, byla po dlouhé a široké debatě jednohlasně odmítnuta vašimi delegáty v radě.

Předseda AUT a já jsme nyní apelovali na zaměstnavatele, aby okamžitě zahájili vyjednávání. Zatím Asociace univerzitních zaměstnavatelů nijak nereagovala.

Jistě jste si povšimli, že přes víkend věnovaly naší stávce sdělovací prostředky velkou pozornost. Upozorňují, že se všeobecně ruší anebo odkládají univerzitní zkoušky.

Nikdo v AUT z toho nemá radost, ale musíme si uvědomit, že i když odbory požádaly o zvýšení platů univerzitních učitelů loni v říjnu, zaměstnavatelům to trvalo až do 8. května 2006, než nám tváří v tvář přednesli svou první nabídku, o níž nyní dál odmítají jednat.

Upřímně řečeno, myslím, že nechali na holičkách vás i vaše studenty v důsledku své neochoty podílet se na seriózním jednání.

Takže co se stane teď? Budu i nadále usilovat o celostátní vyjednávání, aby se problém vyřešil, protože to je jediný odpovědný přístup. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé odmítají reagovat, budu zřejmě znovu usilovat o pomoc třetí strany, aby přiměla zaměstnavatele k jednání.

Zdá se, ale, že jedinou strategií vašich zaměstnavatelů je úsilí rozbít vaši stávku součinností zastrašování a lákadel.

Mnozí z vás už byli informováni, že naši členové v Birmingamu jsou trestáni snižováním platu za to, že se podílejí na naší neformální stávce. I další univerzity naznačily, že hodlají následovat ostudnou praxi Birminghamu.

V reakci na tento vývoj schválila rada AUT, abychom vytvořili dobrovolný fond na základě příspěvků od členů a finančně apelujeme i na členy, aby nám pomohli vyřešit případy osobní finanční nouze, způsobené tímto útokem na vaši legální stávku.

Podrobnosti o tom, jak můžete finančně přispět, budou zveřejněny tento týden a začneme vyplácet příspěvky našim členům ve finanční nouzi co nejdříve.

Náš odborový svaz využije všech prostředků, které má k dispozici, včetně soudních procesů, ve snaze podpořit naše členy. Budeme požadovat, aby po vyřešení tohoto konfliktu byly zpětně vyplaceny všechny zadržené platy.

Někteří zaměstnavatelé se pokusí rozbít naši stávku tím, že vám nabídnou výhodné místní podmínky. Tento přístup znamená, že si univerzity mohou dovolit nám platit víc. Avšak cílem takových nabídek je jen jediná věc -- rozdělit členskou základnu AUT a vyvolat v ní rozkol.

Chci vás požádat, abyste učinili důležité rozhodnutí, pokud vám bude taková nabídka učiněna ve vaší instituci. Prosím, podpořte postoj AUT při vyjednávání celostátní dohody. Podle mého názoru a názoru celé rady AUT je celostátní vyjednávání o platech důležitou ochranou pro všechny jednotlivé členy AUT. V této stávce už jsme zažili mnohé a doufám, že zůstaneme jednotni. Pokud odmítneme místní nabídky, zaměstnavatelé budou nuceni vyjednávat celostátně.

Jak to dokazuje zájem sdělovacích prostředků, zaměstnavatelé jsou nyní pod podstatným tlakem. QAA (Úřad pro kvalitu univerzitních titulů) a profesní organizace zpochybnily nouzové plány, které se snaží univerzity realizovat.

Ve středu vystoupí odbory i Asociace univerzitních zaměstnavatelů před parlamentním výborem pro školství. Já tam řeknu, že chci vyjednávat a že zaměstnavatelé vyhodnotili náladu svých zaměstnanců naprosto nesprávně a že tím zradili studenty.

Toto je vaše stávka. Jsem hrdá, že vám mohu stát v čele, když prosazujete odstranění dlouholeté křivdy, a jsem šokována chováním našich zaměstnavatelů.

Věřím a doufám, že tento odborový svaz -- váš odborový svaz -- má i nadále vaši podporu, zatímco pokračujeme s našemi akcemi, jejichž cílem je přimět zaměstnavatele, aby přišli s lepší nabídkou.

S upřímným pozdravem

Sally Hunt
generální tajemnice

Steve Wharton
celostátní předseda

Nejnovější informace o stávce

Sally Hunt dnes poslala svůj dopis všem členům našeho odborového svazu a poskytla jim aktuální informace o tomto sporu.

Jak zřejmě víte, Rada AUT, suverénní exekutiva odborového svazu, jednohlasně odmítla nabídku zaměstnavatelů a jednohlasně schválila rozhodnutí, aby naše akce pokračovaly, dokud nedostaneme lepší nabídku.

Ve čtvrtek, na základě doporučení Rady, odeslala generální tajemnice AUT Sally Hunt oficiální dopis předsedovi JNCHES a požadovala bezodkladné zahájení rozhovoru. Dosud nepřišla žádná pozitivní odpověď.

Zájem médií o stávku přes víkend podstatnou měrou vzrostl. Pokud máte informace o dopadu stávky ve vaší instituci, pošlete nám je.

Snižování platů

Máte-li informace o tom, že vaše instituce vám či vašim kolegům snižuje plat, protože neděláte veškeré své povinnosti, prosím, podrobně nás o tom informujte.

Odborový svaz AUT podnikne veškeré akce na ochranu svých členů, včetně soudních žalob tam, kde je to vhodné. AUT bude také trvat na tom, že pokud dojde nyní o snižování platů učitelů, každá případná dohoda bude muset obsahovat klauzuli o navrácení odepřeného platu.

Fond pro kolegy v nouzi

Rada AUT hlasováním schválila poplatek od členů pro kolegy ve finanční nouzi v důsledku odpírání platů univerzitními zaměstnavateli. Konto, kam můžete posílat své příspěvky, bude zveřejněno tento týden.

Doporučujeme finanční příspěvky ekvivalentní trestu za účast na jednodenní stávce, tedy, přibližně v hodnotě platu za jeden den. Žádáme ty členy, kteří pravděpodobně nebudou postiženi, tedy výzkumníky anebo podpůrné zaměstnance univerzit, aby především přispěli do tohoto fondu.

Dopisy univerzitním úřadům

Žádáme místní asociace, aby se písemně obrátily na správní orgány svých univerzit a vysvětlily jim, proč je nepřípustné, aby univerzitním učitelům odebíraly část platu. Pošleme vám vzor tohoto dopisu během tohoto týdne.

Místní platové nabídky

Je možné, že některé místní asociace dostanou místní platové nabídky, které budou lepší než celostátní nabídka Asociace univerzitních zaměstnavatelů. Prosíme, odpovězte, že postojem organizace AUT je zajistit celostátní dohodu a požádejte vedení vaší univerzity, aby zveřejnilo v médiích skutečnost, že je ochotno zaplatit učitelům více, než kolik je ochotna poskytnout Asociace univerzitních zaměstnavatelů.

Neuzavírejte místní dohodu.

Pokud obdržíte místní nabídku, bezodkladně se spojte se svým regionálním úřadem.

Celostátní sdělovací prostředky

Stávka je nyní hlavní zprávou dne pro britská celostátní média. Pokud se s vámi spojí novináři, kontaktuje našeho tiskového tajemníka ohledně toho, jak byste měli reagovat.

Školský výbor parlamentu

Sally Hunt vystoupí ve středu před školským výborem Dolní sněmovny. Předloží důkazy týkající se našeho platového požadavku a celé kontroverze. Chcete-li k tomu něco dodat, prosím, spojte se s naší tajemnicí pro styk s parlamentem.

Všechno dobré.

Matt Waddup
náměstek generální tajemnice AUT

                 
Obsah vydání       17. 5. 2006
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu
17. 5. 2006 Jak vyhrát volby Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 Hledání vlastních zájmů Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 ČRo: Svoboda sprostořekosti a odpovědnost Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Čulíkova proč.... Ladislav  Žák
17. 5. 2006 Hospodský sonet Václav  Daněk
16. 5. 2006 Pentagon donucen zveřejnit videozáznam z 11. září
17. 5. 2006 Ruský medvěd je zpátky -- a tentokrát je na plyn
17. 5. 2006 Bohumil Doležal, extremismus a petice Tomáš  Pečený
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Květnová nostalgie Pavel  Kopecký
17. 5. 2006 Závažné selhání protijaderného propagandisty Ivan  Brezina
17. 5. 2006 Opravdu parodie
16. 5. 2006 Na východní frontě klid...?! Ladislav  Žák
16. 5. 2006 Jeden z vynálezců internetu bude přednášet v Glasgow
17. 5. 2006 Truncheons and other pre-electoral tools Irena  Ryšánková
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
16. 5. 2006 Německo chce zvýšit pokuty pro piráty silnic Radek  Vogl
16. 5. 2006 "Kolaborant Palata" - Psovi psí smrt? Jan  Čulík
17. 5. 2006 Klaus, Edelmannová a Palata
16. 5. 2006 "Být šťastný" jako slogan naší doby
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku
16. 5. 2006 Snižování daní nevede k zvýšení státních příjmů
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Komunismus a genocida Milan  Černý
16. 5. 2006 Racionální volič a labilní respondent Jan  Punčochář
16. 5. 2006 Zahraničně-politická témata v českých volbách 2006 Jiří  Pehe
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Dobré zprávy převažují Jiří  Pehe
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu   
17. 5. 2006 Opravdu parodie   
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku   
15. 5. 2006 Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou Radek  Sárközi
15. 5. 2006 Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech Demeter  Krupka
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit   
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.   
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta