14. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2006

Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin

Před několika lety jsem měla to štěstí, že jsem v kynologickém časopise narazila na originální text Ireny Sehnerové, píše Hana Magyarová. Text sice přinášel poučení stran kynologických znalostí a dovedností, nicméně se zcela vymykal rámci, který ve své obecnosti kynologický časopis přinášívá. Vedena zvědavostí jsem si objednala několik autorčiných titulů o psech, které jsou poučné i lehkovážné, osobité. Pořád je to ale takové hraní, pohrávání-až se člověk diví, proč tolik zjevné originality v myšlení a psaní je používáno právě v oblasti kynologie.

Vtom přišel první výbuch - vydání románu Ach, národe hříšný.

Stále horké téma českého nacionalismu v době druhé světové války a jeho tragických následků, jehož zpracování se vyhýbali autoři věhlasnější Ireny Sehnerové, krása jazyka a nevyvratitelnost beletristicky zpracovaných děsivých událostí byla tehdy glosovaná i v Britských listech.

Po knize však se slehla země. Slyšela jsem, že někteří čtenáři ji významem přirovnávali k Němcové Babičce. Pozorně jsem, jsa pouhou čtenářkou, sledovala literární nominace a následné laureáty domácí i dostupné přeložené zahraniční, knihy si pořizovala a pochopitelně srovnávala. Lituji, nominace mnohdy zcela nepochopitelné.

A nyní vyšla další literární smršť z dílny Ireny Sehnerové. Novela Mami, já nechci umřít.

Paní Irena Zítková novelu nazvala novým překvapením. Já se domnívám, že tímto dílem se Irena Sehnerová přirozeně vymezila na českém literárním nebi, jsa naší Múzou, nejspíše Kalliopé, nabízející nám očistu svým elegickým podáním. . . . . . Nabízející nám očistu. Nám všem, mne nevyjímaje. Abychom my všichni, široce informovaní o dění téměř veškerého světa, syceni až zahlceni zprávami , řinoucími se na nás ze všech prostředků masmédií, nezůstali nevidomí a lhostejní k lidským neštěstím, která ve skutečném životě míjíme, abychom při večerních televizních zprávách nad nimi lítostivě vzdychali.

Paní Zítková ve své recenzi novelu považuje za otázku, položenou čtenáři: kde jsou kořeny zla. Všeobecného, na celém světě. Nikdo nezná vyčerpávající odpověď, nikdo nezná návod k řešení. Irena Sehnerová však v nás probouzí myšlení, svědomí, snad i pochopení s utrpením , personifikovaným v postavě trýzněné dívky, nesoucí na svých bedrech bolest a zoufalství všech nevinných obětí.

Nejsem profesionálka v oboru psaní a recenze z pera paní Zítkové je vyčerpávající. Chci však říci, že novela Mami, já nechci umřít je mimořádným literárním činem, potřebným, dosud chybějícím, burcujícím , odvážným, brilantním. Nejsem muž, nemohu před autorkou smeknout. Ukláním se před Vámi, paní Sehnerová.

                 
Obsah vydání       14. 3. 2006
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 Vyhrobovali tam Zbyněk  Hejda
14. 3. 2006 Michael  Marčák
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
14. 3. 2006 Český tisk
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita
14. 3. 2006 Jen drobnost?
14. 3. 2006 Je to opravdu jen drobnost
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Estonští fašisté jsou také v Evropské unii
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu
14. 3. 2006 Britské listy jsou plné jedovatostí
14. 3. 2006 Fantaskní pohled
14. 3. 2006 Informace, které v papírovém tisku nejsou
14. 3. 2006 Smrt komunistům
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin   
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem   
1. 12. 2005 Pavel Janáček- Braková literatura   
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková