23. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2006

Literatura na digitální scéně -- a co dál?

Krásná literatura, přehnaně iracionálně oplakávaná autory traumatizovanými z toho, že společenská poptávka po beletrii -- a cožpak potom po poezii! -- prudce poklesla, má před sebou nové perspektivy. Evoluční pohyb sociálně organizované hmoty se neptá, kdo byl Johannes Gutenberg a stále rozmáchlejší pozornost se upíná k digitální scéně. Zde jsme svědky neobyčejné demokracie a stejných práv pro všechny. Nikoli jen jedinci, vyvolení odborníci z vědeckých sfér, ale každý počítačově gramotný obyvatel planety má přístup na internetové stránky s digitalizovanými, několik set let starými klenoty písemnictví toho kterého národa. Internet zpřístupňuje informace jako žádné médium před ním a podporuje vzdělanost jaké žádné médium před ním.

Imperativem doby je vlastnictví osobního počítače. Nemít PC v civilizované kultuře znamená ocitnout se na periferii společnosti. "Společnost dohledné budoucnosti asi nebude tím, co známe ze stránek vědecké fantastiky, kde dominují počítače a jiné dovedné stroje. Bude to spíše společnost," shodli se Ivan M. Havel a Jozef Kelemen v předmluvě k českému vydání Thagardova Úvodu do kognitivní vědy -- mysli a myšlení (Portál, Praha 2001), "k jejímuž spolehlivému fungování bude zapotřebí mnohem efektivnější komunikace a kooperace lidí a strojů, než si dnes dovedeme představit. Nezbytností takovéto komunikace bude potřeba vzájemného intelektuálního sbližování lidí a strojů (pokud je vůbec vhodné nazývat 'strojem' to, co bude založeno na informatické technologii)." K tomu připomeňme Kelemenovo mínění, že stroje "jsou nám stále více kolegy než mechanickými sluhy. Stroje a my tvoříme zvláštní, nové, existenčně oboustranně propletené společenství" (Budoucí Altamira). Něco takového si nedokáží uvědomit právě hořekující spisovatelé a jejich mluvčí zapřísahající i zákonodárce, aby nedopustili jakýsi kulturní úpadek. (Říkáme-li nedokáží uvědomit, nechť je to vnímáno jako shovívavost, neboť daleko výstižnější formulací je odmítají připustit.) Ivan M. Havel v jednom ze svých editoriálů měsíčníku Vesmír poznamenal: "Vzdělanec, který se nezajímá o věci na míle vzdálené jeho vzdělání, se rychle mění v nevzdělance. Ty míle jsou totiž domnělé."

(Pří)stroje a technologie mění formy člověkovy sebereflexe buď jak buď a reflektujíce optimistické vyhlídky znaku v kyberprostoru nezdá se nám nepřirozeným, že právě na Internetu, českojazyčném Internetu, blýsklo se už v devadesátých letech několik předvídavých. Vzpomeňme Kromišovo Každý sobě sazečem

Bude literatura ještě literaturou?

Bude spisovatel ještě spisovatelem?

"... počítače přinášejí budoucím autorům možnosti, o nichž si jejich předchůdci mohli nechat jen zdát. Nebudeme hovořit o multimediálním umění, které zatím není ani v plenkách -- spíše bylo sotva počato. Avšak podobně jako hudebník, který si nyní může v obýváku věrně a skoro zadarmo simulovat symfonický orchestr, dostává i spisovatel od svého computeru dar dříve nepředstavitelný. Definitivní podoba knihy včetně písma a ilustrací teď může vznikat jako integrální součást tvůrčího procesu -- všichni slušní spisovatelé zítřka si budou sázet sami -- podobně jako si dobří malíři odjakživa sami šepsovali a rámovali plátna. To, co si zatím mohli dovolit géniové Váchalova typu, se přiblížilo na monitor alespoň průměrně technicky disponovaného jedince." Bude-li literatura literaturou, na to se Miroslav Kromiš samozřejmě neptá, věren své profesi, a zůstává u formulace slušní spisovatelé zítřka, a tak otázku čím (jakou) literatura zítřka bude, zodpoví právě tvůrci, o nic méně i recipienti, bez výjimky přece dotvořitelé, spoluautoři, tvořitelé dalšího díla. A jako dosud nikdy -- tento úhel pohledu zdůrazněme ještě jednou -- to bude společná tvorba inteligentního biologického a inteligentního technologického. To, co se rýsuje na obzoru, předbíhá naši předvídavost: tvůrčí dělnost celoplanetární mysli.

Počátek nového tisíciletí přeje literárním tvůrcům internetovým -- zbavilo je závislosti na konzervatizmu držitelů postů v cechovních komunitách, stejně jako na nelaskavosti trhu. Vším hýbe konflikt a nelze zastavit evoluční vývoj. Budiž s Karlem Pexidrem připodotknuto, že "existence / je vše, co prýští zespoda: / jen pramen, / jen touha / a někdy jen náhoda" (Dvouvětí).

                 
Obsah vydání       23. 2. 2006
23. 2. 2006 Jak se může ctnostný vesnický farář nakazit syfilis Štěpán  Kotrba
23. 2. 2006 Co je česká "pravicovost" aneb "My chceme cenzuru!" Jan  Čulík
23. 2. 2006 Francis Fukuyama: Už nemohu podporovat neokonzervatismus
23. 2. 2006 Německo vyšetřuje únos nevinného občana americkou CIA
23. 2. 2006 Blíží se nejzávažnější politická krize od roku 1989?
23. 2. 2006 Finta Jiří  Krombholz
23. 2. 2006 Umělec vyhozený dveřmi se musí vrátit oknem! Jan  Paul
23. 2. 2006 Kto ma naučil nemyslieť? Sylvia  Rychlá
23. 2. 2006 Věda je v tom nevinně Milan  Černý
23. 2. 2006 Padlí od Verdunu, odpusťte blbým českým novinářům! Martin  Škabraha
23. 2. 2006 Potíže jsou i s vědou?
23. 2. 2006 Sociální ekonomie a sociální podnikání jako nástroje politiky zaměstnanosti Václav  Novotný
23. 2. 2006 Proč věřím požární bezpečnosti dřevostaveb Tomáš  Peltan
23. 2. 2006 Mulláhové a jejich boj o moc Miroslav Václav Steiner
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 GMO: Celosvětová koalice žádá zákaz "sebevražedného osiva" Miroslav  Šuta
23. 2. 2006 Léčení homosexuality? Vojtěch  Polák
22. 2. 2006 Američané zabili ve svých věznicích 98 vězňů
22. 2. 2006 "Nenávist" Britských listů vůči Západu
23. 2. 2006 Tatínek všechny mé nepřátele nezmlátí a budu si muset poradit sám Petr  Wagner
23. 2. 2006 Čulíka pálí v Británii dobré "bidlo"
23. 2. 2006 Extremní nevyváženost Britských listů
23. 2. 2006 Vzteklá reakce
22. 2. 2006 VeriChip: Konec individuální svobody
22. 2. 2006 Další neúspěch v Iráku: Hospodářství
22. 2. 2006 I když dřevěnému domku důvěřujete, buďte velice opatrní Miloš  Kaláb
22. 2. 2006 O drzosti českých bank - stále vynucují neuvěřitelné poplatky Patrik  Nacher
22. 2. 2006 Zelené preference Oskar  Krejčí
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem   
1. 12. 2005 Pavel Janáček- Braková literatura   
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý