12. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2006

Dopis člena ČSSD Straně zelených

Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?

Bez vědomí autora -- člena ČSSD Dušana Krátkého - přeposílám dopis zaslaný mj. i brněnským zeleným a novým poslancům Strany zelených, píše Pavel Pečínka.

Vážení přátelé,

dovolte, abych tak oslovil i ty z Vás, které neznám osobně a popřál Vám i celé Straně zelených k historickému vítězství. Postrádal jsem Zelené na parlamentní půdě a měli vždy část hlasů naší rodiny při komunálních i parlamentních volbách. Jako člověk dlouhodobě se zajímající o problematiku životního prostředí jsem, coby nestraník, pomáhal při počátečních krocích vznikající brněnské organizace Strany zelených. V současnosti jsem členem sociální demokracie a usiluji o společný postup v komunální politice a těsnější kontakty mezi naší stranou a Zelenými. Zelené jsem vždy chápal jako přirozeného, programového spojence. Z vnímání stran zelených v zahraničí jsem je považoval spíše za strany levicové a z volební kampaně Vaší strany jsem také neměl dojem, že by se prezentovala jako pravicová, i když jsem znal usnesení republikové rady zakazující účast ve vládě s podporou komunistů. Přiznám se, že jsem byl přece jen překvapen, když se Zelení, jaksi automaticky, hned po vyhlášení volebních výsledků , prezentovali jako součást pravicové koalice. Máte přece mezi sebou lidi vyhraněně levicové, a není jich málo, nevím jak se mohou ztotožnit s představou Strany zelených jako součásti pravicového bloku. Zelení jsou programově, svým stěžejním posláním -- usilovat o odstranění škod na přírodě a zajistit "trvale udržitelný rozvoj" - stranou moderní a z principu nepravicovou, pokud pravicové strany chápeme jako strany individualistické, pojímající svobodu bez jakýchkoliv omezování, usilující o slabý stát s minimálním přerozdělováním a stranící nepokrytě majetným vrstvám. V konkrétním případě ODS pak velokokapitálu. Usilování o zisk, který je hybným motorem kapitalismu a jeho zlatým teletem by Vám mělo být cizí už proto, že vaše hnutí vyšlo z občanských iniciativ, kde byli a jsou lidé pracující pro věc často bez nároku na odměnu a jejichž organizace jsou závislé na lidské solidaritě. Jak při vlastní práci, která je kolektivistická, tak i při získávání nezbytných finančních prostředků od sympatizantů i od státního rozpočtu, jež je konec konců také projevem lidské solidarity.

Prosazení myšlenek ochrany přírody vyžaduje silný stát, který by dohlížel jak na prevenci v této oblasti, prostřednictvím školního vzdělání, financování iniciativ, daňového zvýhodňování ekologického chování občanů a podnikatelů i přímo zasahoval do tržní ekonomiky bez přívlastků, prosadil nezbytné přerozdělování prostředků a také prostřednictvím kontrolních institucí a represivního aparátu sankcionoval neplnění ekologických norem.

A bez vzdělání v jednotné škole lze stěží dosáhnout "společného jazyka" pro vzájemné pochopení, a vytváření soudržné společnosti.

Ergo! Vy potřebujete silný stát, který zajistí zákony, prostředky a cesty pro realizaci ekologické politiky.

Vy potřebujete stát posilující občanskou společnost, protože vaše voličská základna roste z ekologických a dalších občanských hnutí.

Vy potřebujete demokratickou a silnou EU, aby ekologické zákony platily " přes hranice zemí a oceánů. Aby byla naděje pro třetí svět, protože bez EU žádná není.

Vy potřebujete silnou EU, aby prosadila změny v OSN, bez něhož není reálné zajistit mír a trvale udržitelný rozvoj.

Vy potřebujete silnou a demokratickou Evropu, aby prosadila protimonopolní zákony a zákony proti nadnárodním společnostem. Bez nich nebude konec bídy v rozvojových zemích drancování pralesů, likvidace přirozeného prostředí pro přežití ohrožených forem života. Bez nich nebude konec vymývání mozků v komerčních médiích a vaše myšlenky se nedostanou v apelativní a nezkreslené podobě k občanům planety.

Tak proboha proč se chcete podílet na politice strany, se kterou nemůžete mít nic společného!

Ekologické ohrožení je imperativ doby, který by měl jít "nad stranami". Bohužel chování pravicové politické elity chránící zájmy majetných vrstev na to neslyší a slyšet nemůže. To by musela popřít své zásady a zejména zájmy na nichž stojí.

Nepamatujete si už, kdo napadal veřejně nezávislá občanská hnutí jako vřed na těle zastupitelské demokracie.

Nepamatujete si už, kdo je pro centristický izolacionistický stát, zatímco sám život ekologických hnutí potvrzuje zásadu subsidiarity a úspěšnosti ekologických snah může být dosaženo, jen pokud bude jednotná a překročí hranice států. Protože ani životní prostředí a jeho poškozování nerespektuje hranice států.

Nevzpomínáte si kdo by rád uzavřel náš stát do izolace, aby na něm mohl po svém šafářovat a prosazovat ekologickou politiku jako třešinku na dortu nevázaného konzumu a expluatované země.

Přejímání stereotypní argumentace ODS a lidovců vůči komunistům, že jsou jedinou nereformovanou komunistickou stranou na východě, je nejapné. Zahraniční strany se nereformovaly, jenom přemalovaly firmu a změnily slovník. Copak Vám není dostatečným důkazem chování Kvašněvského strany a jeho samotného. A provalení informace o fondech které komunisté dostali z Ruska, aby se mohli "přetransformovat do nových poměrů", které byl dohodnuty na úrovni velmocí mezi Bushem a Gorbačovem. A nemyslím si, že to bylo v ostatních zemích východního bloku jinak.

Řada jejich členů ovládla podnikatelskou sféru a mnozí šli bezostyšně do politiky ( vzpomeňme jen na výtečníky v ODS -- Kočárníka, Dybu , Dlouhého, Ježka atd. a Klausem, coby ministrem financí, posvěcené ředitele bank z nomenklaturních komunistů -- mohu posloužit z vlastních zkušeností). Ti, co zůstali u komunistů, byli, mimo některých špiček spíše ti "pomalejší" či neschopní popřít svou minulost, ale přišli i někteří snažící se o její "polidštění". Je zákonité, že s přibývajícími léty odejdou na věčnost dogmatici a strana buď zanikne a nebo, což si myslím, stane se moderní levicovou stranou.

Předesílám, že jsem, přes nabídky karierního růstu, nikdy nebyl v KSČ a měl s tím jen problémy, ale snažím se vidět věci reálně. Myslím si také, že je dobře, že nebyla komunistická strana, ale i fašizující strany, zakázány. Je lepší, když je na ně vidět a je možné na ně působit. Oč horší by byl jejich přechod do ilegality!

Nenechte se, prosím, zaslepovat lacinou protikomunistickou demagogií. Vy byste mohli politiku daleko víc ovlivňovat a naplnit svůj program, kdybyste podpořili sociální demokracii. Nemusí to být nezbytně v koalici, ale podporou její menšinové vlády. Vím, že se premiér Paroubek k Vám nechoval příliš dobře, ale v sázce je něco mnohem významnějšího -- zdraví planety.

Společnost bezdomovců a lidí myslící jen na to, jak se příští den nají a uhradí dluhy, to nejsou občané kteří by mohli slyšet na Vaše poselství. Rozevřené nůžky příjmů, napětí ve společnosti - movitá "věrchuška" za hradbou rezidenčních čtvrtí chránící je od nespokojené masy , to není společnost, která by reagoval na akutní ekologické ohrožení a byla schopna táhnout za jeden provaz!

Uvědomte své historické poslání a zbavte se laciného antikomunismu. Pokud svou historickou roli nezvládnete, nedostanou Zelení v příštích volbách tak snadno podporu veřejnosti, která by jim umožnila našlápnout ten vysoký pětiprocentní schod do parlamentu. Nahradí Vás radikálnější zelená alternativa, protože po ekologické politice bude se zhoršováním klimatu a růstem dalších ohrožení ještě větší společenská poptávka poptávka.

Podceňoval bych vás, kdybych si nemyslel, že vás napadla i alternativa stát se jazýčkem na vahách parlamentní politiky. Podpořit svými hlasy koalici ODS a lidovců (protože si jistě myslí, že se jim podaří uplatit nějakého sociálního demokrata, což se nedá vyloučit, ale šest snad ne).

A vám by to umožnilo zůstat mimo vyhraněná uskupení a vybírat si dle svých představ z nabídky návrhů právních norem předkládaných pravicovou vládou i levicovou opozicí.

Zdravím Vás a přeji správnou volbu.

V Brně dne 5.6.2006 Dušan Krátký

Brno

                 
Obsah vydání       12. 6. 2006
12. 6. 2006 Podivná reakce prezidenta Klause Jiří  Jírovec
12. 6. 2006 Dvacáté století jako Věk nenávisti
12. 6. 2006 Bilderberg zasedal o víkendu v Kanadě Štěpán  Kotrba
11. 6. 2006 Je obava z násilí v ČR dnes oprávněná?
12. 6. 2006 Výhrůžky násilí přicházejí i ze strany levice
12. 6. 2006 Jsem druhořadý občan?
12. 6. 2006 Vyřadil jste se z demokratické společnosti
12. 6. 2006 Zemřel nám pan Fischl Tomáš  Koloc
12. 6. 2006 Proč vznikla v ČR sedmnáct let po pádu komunismu antikomunistická hysterie? Jan  Čulík
12. 6. 2006 Michael  Marčák
12. 6. 2006 Dopis Evropským demokratům Jiřina  Salaquardová
12. 6. 2006 V ČR žádná antikomunistická hysterie není Miroslav  Šuta
12. 6. 2006 Antikomunistická hysterie je v ČR pečlivě udržována
12. 6. 2006 Jak sestavit novou vládu
12. 6. 2006 Rusko snižuje závislost na dolaru Karel  Dolejší
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Kdo koho živí ?!? Ladislav  Žák
12. 6. 2006 Feministky jako fašisté Darina  Martykánová
12. 6. 2006 Nová Fallúdža: Obyvatelé iráckého Ramádí žijí v obavách z nadcházející velké bitvy Karel  Dolejší
12. 6. 2006 MTV vyrobila reklamu proti "obchodu s bílým masem"
12. 6. 2006 Britské listy by měly Gramsciho hýčkat Josef  Brož
12. 6. 2006 Komu chceme věřit Michal  Rusek
12. 6. 2006 Podarí sa KDH to, čo sa nepodarilo ani T. G. Masarykovi? Jan  Dancer
12. 6. 2006 České volby -- Mnoho pokřiku pro nic -- Chtělo by to podívat se jinam Vladimír  Rott
12. 6. 2006 O co jde ve volbách a po nich? František  Augusta
12. 6. 2006 Manipulace analýzou manipulací Štěpán  Kotrba
12. 6. 2006 Jsem ráda, že nejsem divná
12. 6. 2006 Komoušosocani v nás budí velké znepokojení
12. 6. 2006 Jsou média objektivní? Jiří  Faimon
12. 6. 2006 ČTK: "Klitoris prý vypadá úplně jinak, než si lidé dosud mysleli"
12. 6. 2006 Nové volby Jiří  Šmikmátor
12. 6. 2006 Nakonec je to stejně cesta, na čem záleží Hynek  Hanke
10. 6. 2006 Sebevraždy v Guantánámo jsou "válečným aktem"
12. 6. 2006 "Politika je špinavost"
12. 6. 2006 Nenávisť predsa zvítězila Gustáv  Murín
10. 6. 2006 Co Italové věděli už dávno Jan  Čulík
10. 6. 2006 Česká televize v letošních volbách opravdu dostála svého slibu...
11. 6. 2006 České noviny: "Nedostatek kněžích" ?
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?
10. 6. 2006 "Zelení nemohou mít nic společného s pravicí"
12. 6. 2006 V České republice začínají oslavy Světového dne uprchlíků
12. 6. 2006 NYT: Tajné vězení v Čečensku
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
10. 6. 2006 Česká televize o koze Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Fellini? Všechno je Fellini! Jan  Paul
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2006 Z buše chomutovského zooparku do parlamentní džungle Štěpán  Kotrba
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?   
30. 5. 2006 Nejasnosti v majetkových poměrech Martina Bursíka   
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
25. 5. 2006 Otázky a odpovědi ke Straně zelených Pavel  Pečínka
22. 5. 2006 To byl, panečku, argument Jan  Rovenský
22. 5. 2006 O adrenalinové "analýze" zelených aneb Kotrbovi natvrdo Pavel  Pečínka
21. 5. 2006 Zelení hadi na politickém zápraží Štěpán  Kotrba
19. 5. 2006 Zelený terč něco vydrží Milan  Daniel
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Pod maskou levicové fráze Pavel  Pečínka
11. 5. 2006 Jacques: Paroubkova hra Milan  Daniel
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
9. 5. 2006 Mé námitky proti Greenpeace Ivan  Brezina
8. 5. 2006 Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit   

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2006 Podivná reakce prezidenta Klause Jiří  Jírovec
10. 6. 2006 Jak mohou být Zelení součástí pravicové koalice?   
9. 6. 2006 Jediné řešení je neprůchodné Josef  Vít
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
8. 6. 2006 Jediným řešením je kompromis Jan  Čulík
8. 6. 2006 "Slušní občané" budou demonstrovat proti "diktátoru Paroubkovi"   
8. 6. 2006 V české politice chybí nekompromisní postoj   
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
7. 6. 2006 Kdo zavinil povolební chaos Oskar  Krejčí
6. 6. 2006 Vole, či spíše volíce... co jsme komu nadrobili? Miloš  Dokulil
3. 6. 2006 Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2006 Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu Petr  Kužvart
1. 6. 2006 Pravicová agitka Jan  Hošek
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
31. 5. 2006 Vole, volils dobře? Miloš  Dokulil