12. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 5. 2006

Sprostořekost a meze veřejné služby

"Pan Paroubek, jak říkám, si trošku hraje na Mussoliniho, ale to mu, myslím, spíše uškodilo, než aby mu to přidalo," čtou čtenáři médií, že řekla zpěvačka Yvonne Přenosilová v pořadu Českého rozhlasu. Řekla toho zemdleným hlasem ještě daleko více. Moderátor nereagoval a nehoráznosti svého hosta přešel bez jediného slova komentáře.

Když moderátor Aleš Cibulka podepisoval pracovní smlouvu v Českém rozhlase, její součástí byl bezvýhradný souhlas s etickým kodexem tohoto média veřejné služby. Při své mediální zkušenosti si musel být vědom, že i svobodu slova regulují v České republice zákony.

28.04.2006 08:10 Jak to vidí ... ČRo 2 - Praha
Aleš Cibulka & Yvonne Přenosilová
DOWNLOADSTREAM

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání je obecnou normou, která upravuje chování všech médií. Zákon o Českém rozhlase je pak zvláštní normou, která říká, jaké úkolu plní médium veřejné služby, na jehož provoz přispívají občané -- koncesionáři. Kodex, vzniklý na základě zákona, upravuje mnohé z toho, co tvoří etický standard novináře s přihlédnutím k úkolům, které rozhlasu určuje zákon. Statut Českého rozhlasu pak říká, kdo je komu podřízen, ale také , kdo je komu odpovědný. Anarchie není možná v žádné instituci. Ukradený mikrofon a ukradená obrazovka jedno jsou. Demokracie jsou nejen práva, ale i zodpovědnost. To vše je ve výsledku ohodnoceno mzdou. Kdo ji nechce pobírat, nemusí. Pravidla jsou nastavena předem.

Kodex praví, že "Český rozhlas musí věnovat náležitou pozornost přípravě živého vysílání, neboť při něm může dojít k událostem, které nelze předem naplánovat. Průvodce (moderátor) živého vysílání si musí udržet přehled nad situací a být připraven reagovat na neplánované skutečnosti. Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků. Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je moderátor živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat."

dodatečná pozn. autora.: To jsou pasáže, které se váží k moderování diskuzí v ČRo a kterým moderátor v tomto případě nedostál.

Kodex Českého rozhlasu ZDE

Kodex tvoří veřejný příslib rozhlasu svým posluchačům. Porušení kodexu je závažné porušení pracovní kázně. Odpovědností moderátora je dostát svému závazku z pracovní smlouvy -- včetně Kodexu. Nestalo se poprvé a nejspíše ani naposledy, kdy se někdo dopustil ve vysílání chyby. Chyba se stala i tentokrát. Jeden člověk nezvládl jeden pořad. Tečka. V kompetenci jeho nadřízených bylo adekvátně reagovat. Ředitel stanice adekvátně reagoval. Moderátoři si prostě nemohou myslet, že když jsou hvězdičkou a přátelí se s Jiřinou Jiráskovou, smějí si plácat co je napadne. Nemohou. A nemohou to dovolit ani svým hostům ve studiu. Mají nejen právo, ale i odpovědnost. Vůči všem divákům či posluchačům. Nejen vůči těm, kteří s podobnými nehoráznými výroky, jaké zazněly v pořadu stanice Praha, souhlasí.

A proto, v souladu s Kodexem Českého rozhlasu, opustil Aleš Cibulka moderování jednoho pořadu, na dalších pracuje i nadále. Bulvární rozruch prostřednictvím nepravdivých informací, které kolem sebe začal Cibulka v médiích rozviřovat, klade ale nyní jinou otázku -- jak lze nadále věřit člověku, který, byť v maličkostech, lže? Myslí si doopravdy, že je nekritizovatelný svými nadřízenými a nepostižitelný?

To by byla špatná zpráva.

psáno pro příští číslo týdeníku Strategie

Další výňatky z Kodexu Českého rozhlasu

6.3. Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou reflexi reality, musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků. Publicistické pořady také dávají aktérům událostí příležitost vyjádřit argumenty, jimiž zdůvodňují své postoje. ...

6.6. Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

6.10. Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Český rozhlas nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a publicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, jimiž má být hodnocení odůvodněno. ...

6.14. Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských pořadech počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují. V publicistických pořadech obsahujících osobní stanovisko autora se nesměji odchylovat věcně od pravdy.

6.17. Editoriální rozhodování ve stanicích se řídí především kritérii vyplývajícími z Kodexu. Za obsah zpravodajských a publicistických pořadů odpovídá šéfredaktor příslušné stanice.

16.2. Český rozhlas má za povinnost vždy s ohledem na téma a žánr uvážlivě volit a pečlivě užívat jazykových prostředků. ...

18.1. Český rozhlas se musí vyvarovat toho, aby v posluchačích vyvolával nebo utvrzoval představu, že si lidé náležející k určité rasové, národnostní, etnické nebo sociální skupině zaslouží pro tuto svoji skupinovou příslušnost jiné postavení ve společnosti než ostatní. Český rozhlas je povinen zdržet se stereotypů v popisování konkrétních skupin, respektive jejich příslušníků.

Kodex Českého rozhlasu ZDE


Autor je členem Rady Českého rozhlasu a - což mu zákon umožňuje - stále členem ČSSD, což uvádí v tomto případě záměrně. Je tudíž jednou z osmi osob, které rozhodují mimo jiné i stížnosti na vysílání Českého rozhlasu a mají "v popisu práce" dohled nad uplatňováním zákona o Českém rozhlase a Kodexu Českého rozhlasu. Autor není řízen žádným "stranickým sekretariátem" a se svými, většinou kontroverzními názory si vystačí. V Britských listech, kam ho nezvolil nikdo, i v Radě Českého rozhlasu, kam ho zvolili křesťané, liberálové, socialisté a komunisté. To říká jen proto, že je před volbami a nálepkami se to všude jen hemží. Podle autora je míra věcí veřejných nutná, abychom nežili v anarchii a současně, abychom nežili v diktatuře. I kdyby byla osvícená glorifikovanými zastánci nepolitické politiky. I kdyby byla hájena s praporem svobody bez přívlastku a bez hranic. I kdyby to byla permanentní politická revoluce s fangličkami na Václavském náměstí.

                 
Obsah vydání       12. 5. 2006
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Paroubek "je skutečně jak Mussolini"
12. 5. 2006 Přesná analýza situace
12. 5. 2006 Vědecký pokrok povede velmi brzo k prodloužení života
15. 5. 2006 Vysílání předvolebních spotů na obrazovce ČT
12. 5. 2006 Americký výzvědný úřad "dohlíží na telefonní rozhovory"
12. 5. 2006 Pod maskou levicové fráze Pavel  Pečínka
12. 5. 2006 O profesionální deformaci v demonstraci Oldřich  Průša
12. 5. 2006 Tatínku nebojte se, však se uzdravíte! Aneb o smrti až po volbách, pokud vůbec Jan  Paul
12. 5. 2006 O matce Milan  Libiger
12. 5. 2006 Oběti "krásy"
12. 5. 2006 Platit kartou, neplatit kartou... Patrik  Nacher
12. 5. 2006 ODS se důrazně ohrazuje
12. 5. 2006 Taškáři nebo neschopní břídilové? Jan  Polívka
11. 5. 2006 Vliv tématu marihuany na mozek novinářův Vladimír  Línek
12. 5. 2006 Marihuana, mozek novinářův a mozek neurologův Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Je možné, že manipulace mozku slovem je nebezpečnější než kouření marihuany Vladimír  Línek
8. 5. 2006 Kouření konopí zřejmě zvyšuje pravděpodobnost duševních chorob Jan  Čulík
10. 5. 2006 Bayrou: Jsem ten, kdo šlechtí dostihové koně francouzské politiky Štěpán  Kotrba
11. 5. 2006 Přiznávám se. Podepsal jsem. Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Upřesnění k Černobylu Vladimír  Wagner
12. 5. 2006 Tabák způsobuje rakovinu Darina  Martykánová
12. 5. 2006 Nesouhlasím s feminismem Dariny Martykánové
11. 5. 2006 Jak nám státní byrokracie zničila podnik Eduard  Vitásek
11. 5. 2006 Budyšín poprvé tváří v tvář neonacistům Radek  Mikula
10. 5. 2006 Jak řešit problémy ve zdravotnictví Petr  Wagner
11. 5. 2006 Nový česko-anglický slovník Josefa Fronka Jan  Čulík
11. 5. 2006 Promiňte, pane, císař nese komunistickou vlajku... Ema  Čulík
11. 5. 2006 Jacques: Paroubkova hra Milan  Daniel
11. 5. 2006 Vlasov nechtěl pomoci povstání v Praze Richard  Seemann
11. 5. 2006 If I were a rich man... Alex  Koenigsmark
11. 5. 2006 Feminismus jako islám Štefan  Švec
10. 5. 2006 Skutečné problémy českého zdravotnictví - z hlediska soukromých lékařů Bohumil  Kartous
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba
4. 5. 2006 ČT1: Události, komentáře policejního prezidenta Husáka Štěpán  Kotrba
3. 5. 2006 Jak souvisí Matrix s intelektuály a politikou? Michal  Rusek
30. 4. 2006 České noviny cenzurují zpravodajství Associated Press? Karel  Dolejší
30. 4. 2006 Stranické preference, volbní prognózy - jaký je v tom rozdíl? Štěpán  Kotrba
26. 4. 2006 Straní Česká televize -- nebo jde spíše o pouhý šlendrián? Michal  Rusek
25. 4. 2006 ČT zavádějící divadýlko nezruší, protože by to vypadalo, jako že ustupuje Paroubkovi Jan  Čulík
21. 4. 2006 Česká televize vědomě manipuluje veřejným míněním Michal  Rusek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"   
18. 4. 2006 ČRo 6: Otázky jsou důležitější, než odpovědi Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
2. 4. 2006 Uhl skončil v Právu. Skončí i v ČT? Štěpán  Kotrba
30. 3. 2006 BBC chce internetem vydělávat   

Aleš Cibulka a Yvonne Přenosilová RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2006 Není stížnost jako stížnost Josef  Bouška
12. 5. 2006 Satira v rozhlase je přípustná, ale tenhle pořad byl nevyvážený Jan  Čulík
12. 5. 2006 Sprostořekost a meze veřejné služby Štěpán  Kotrba
12. 5. 2006 Paroubek "je skutečně jak Mussolini"   
12. 5. 2006 Unionistický stranický sekretariát Štěpán  Kotrba