2. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2006

Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka

Klárou Hůrkovou (*15. 2. 1962) přibyl mezi účastníky českého internetového filozoficko-uměleckého tvaru Litterate tvůrce souznící s jeho filozofickým směřováním vpravdě bytostně, vždyť profilem osobnosti. Není Hůrková z autovyvolenců domáhajících se společenské prestiže spisovatelského řemesla intervencemi u zákonodárného orgánu či iluzorní ideou ovlivnění způsobu, ba osnov školního vzdělávání, jak o tom sní část spisovatelského živlu v básnířčině rodné Praze. Ostatně nesouznění s jakoukoli doktrínou a institucionalizovanou deformací přirozeného vývoje je nejcharakterističtějším rysem básnířčina naturelu i celé životní poutě.

Ze světa, kde zůstala černá díra po výrocích: Budeme tě mít rádi, jestli to uděláš, nikdo tě nebude mít rád, jestli to neuděláš (Jarmila Marie Skalna: Jen zevšednět bys neměla), odešla po undergroundovém vnitřním exilu a krátkém přestupním zastavení v Bonnu do Belgie. V Bruselu požádala o politický azyl, překotný politický vývoj v tak zvaném východním bloku, Československo nevyjímaje, sice učinil žádost bezpředmětnou, ale belgicko-německé pohraničí se přesto stalo Kláře Hůrkové druhým domovem. Místem jejího dalšího intelektuálního a tvůrčího růstu jsou německé Cáchy. Na zdejší univerzitě vystudovala obory anglická literatura, dějiny umění a filozofie, v Cáchách žije se svým manželem a působí jako učitelka jazyků a jako spisovatelka a překladatelka (do němčiny přeložila kupříkladu umělecké texty pro autorské čtení Ludvíka Vaculíka).

Myslitelku, básnířku, překladatelku a pedagožku Kláru Hůrkovou charakterizují dva dominantní osobnostní rysy: totiž nezdolnost, mimořádná vůle dosáhnout cíle a vedle toho tvůrčí úsilí jako metoda vytvoření osobitého duchovního světodomova, v němž vyrovnanosti skýtá krov rodná země Jana Amose Komenského, exulanta symbolu. Klára Hůrková, nejmladší z exulantek v útvaru Litterate publikujících, opouští Husákovo Československo, protože chce žít jinak (dopis z 28. srpna 2002) a první významné z pocitového stavu čerstvé emigrantky vložila nedlouho poté do básně Padlý anděl: "Jednoho dne se probudíš / na staré zpuchřelé matraci / ve městě bez omítek / a zjišťuješ: / tohle si člověk nepředstavoval / pod pojmem blahobytný Západ." Je ve městě bez omítek katedrála a v katedrále anděl. "Něco však na něm nehraje / Snad jsou to křídla, která / podobají se blanám netopýra / Snad jsou to sotva viditelné růžky / které se derou z kudrnatých vlasů / Snad dlouhé špičaté nehty / na jeho něžně tvarovaných nohách // Sedí tu zcela osamělý / pod kazatelnou v temné jeskyni a pláče // Rozumíš mu dobře / jako by jeho slzy byly tvé." Ty sotva viditelné růžky v andělových vlasech nepřehlédněme. Hůrková je ve společenství soudobého českého spisovatelstva jedinečná až výjimečně tím, že se nesnižuje k autoidealizaci. Stejně tak netíhne k pokušení vinit druhé z výmolů na svých cestách a z krkolomnosti té které situace. Chtělo by se napsat mezní situace, ale mezní je celý básnířčin životní příběh -- jako byl příběh Boženy Němcové, jako byl příběh Václava Hraběte, osobností, jimiž se Hůrková vymezuje lidsky. Božena Němcová je z prvních, ne-li vůbec první moderní (a proto tisíckrát prokletá) žena v novějších českých dějinách, Václav Hrabě je z prokletých českých básníků moderní doby, neustále čtený a mladými básníky ctěný, ale dobovou kritikou převážně ignorovaný (Petr A. Bílek). Takto vyznačeným půdorysem předává Hůrková literární vědě intimní kód k otevření krajiny svého díla.

Podruhé je Hůrková výjimečná až sebevražedně. Ačkoli připomíná (též dopis autorovi textu, Aachen 28. 8. 2002), že jejím prvním pracovní místem byla Laboratoř evoluční biologie při ČSAV, což byl ústav, vedený zaníceným marxistou a originálním eklektikem V. J. A. Novákem, a kde jejím úkolem bylo prohlubovat Novákovu vlastní teorii "sociogeneze", vylepšenou evoluční teorii, založenou na tezi o "altruismu" v živočišné říši, nerozšířila po převratných událostech z listopadu osmdesátého devátého řady dobových pseudoprogresivistů, typicky se navzájem identifikujících jen několikerými sémantickými znaky a shluknuvších se do komunit vyhraněné společenské a mediální zištnosti, nýbrž právě naopak se střízlivostí u ní vždy podporované melancholickým vnímáním univerza, prožívá na Champs-Elyseés dny, kdy i zahraniční hosti / ochutnat mohou sladké ztracenosti / která je jinak dána pouze básníkům / a podobá se přívětivé smrti. V měsících celoevropského radování se z epochálních změn, totiž zhroucení totalitních režimů, Hůrková neprožívá lacině emocionální či dokonce hysterické zadostiučinění. Silnější davové psychózy je představa smutných malířů v ponurých bytech Prahy a dotyku teplé dlaně pod bledým nebem v podkroví na Malé Straně. Klára Hůrková i v mezních okamžicích, okamžicích dějinných průlomů do nových epoch žije ve vyrovnaném vnitřním světě "maličkostí". "Tam doma nemáme sochu svobody / a Triumfální oblouk chybí trochu / Zato však známe relativitu triumfů / i svobody -- tak nač jim stavět sochu?" končí její báseň Paříž (1990).

Jedinečnost, ba jakoby programová nezařazenost Kláry Hůrkové je podporována nejen, jak jsme naznačili, odolností vůči idealizujícím autostylizacím a imperativům davových psychóz, ale samotným nazřením poezie. Netrpí Hůrková narcismem, neochuravěla ani pofidérní maloměšťáckou honbou za stránkou ve slovnících. Místo výsluní -- zvuky na cestách za tichem, místo stop po šlépějích ve věčnosti -- nánosy poezie jako osobitý způsob pokorného, neblamujícího, po soucitu nevolajícího vyznání ze zániku.

Paradoxně právě pro tyto odlišnosti činící z ní individualitu z nejvzácnějších Hůrková pozornosti české literární vědy doposavad unikala. Zaznamenává-li počátek století její přítomnost v soudobém literárním kontextu, pak již jako společenského typu tvůrce nezatíženého ideologickými předjímáními z dob studené války. Tvůrce Evropana. Ostatně nemůže být jinak -- vždyť Klára Hůrková vstoupila do literatury bez výraznějších časových prodlev hned ve třech jazycích. Tedy vpravdě do literatury evropské.

                 
Obsah vydání       2. 3. 2006
2. 3. 2006 Jeden svět - s peklem kšeft Milan  Berka
2. 3. 2006 Aktivismus a vulgárnost Jan  Čulík
2. 3. 2006 Lidovky zprávu o Špidlově iniciativě měly
2. 3. 2006 Pendolino funguje! Jan  Čulík
2. 3. 2006 Kafkovská zkušenost s Eurotelem Jan  Čulík
2. 3. 2006 Cenná ekonomická analýza korupce ve zdravotnictví je bohužel občas vulgární a anonymní Milan  Valach
2. 3. 2006 Deset omylů pana prezidenta
2. 3. 2006 KSČM: Jeden o voze a druhý o koze Miroslav  Grebeníček
2. 3. 2006 Konzervativní Kohl podpořil levicového "velkého Evropana" Prodiho Radek  Vogl
2. 3. 2006 Jednotná fronta atomových milců Milan  Smrž
2. 3. 2006 Hantec Milan  Cimburek
2. 3. 2006 Slovník brněnskýho hantecu
aneb co s minoritou v Evropské unii?
2. 3. 2006 Diskuse na serveru novinky.cz jednorázově zrušena Vojtěch  Polák
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek
2. 3. 2006 Islam je náboženstvo, nie ideológia
2. 3. 2006 O nesrozumitelnosti kulicha a měřítku Amundsenovy konzervy Karel  Moudrý
1. 3. 2006 Server Tiscali "nešíří dětskou pornografii"
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení
1. 3. 2006 Joker Blonde v roce 2005 Irena  Ryšánková
1. 3. 2006 Pospíchal: Licence budou, až naprší a uschne... Filip  Rožánek
1. 3. 2006 Pětatřicátníci, kominíci a trpaslíci Karel  Dolejší
1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové Zdeněk  Jemelík
1. 3. 2006 Monbiot: Všichni jsme vrazi, dokud nepřestaneme používat letadel
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
1. 3. 2006 Milionář buduje "katolické nebe"
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem   
1. 12. 2005 Pavel Janáček- Braková literatura   
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý