9. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2006

Literatura v ohrožení

Láska k literatuře je ohrožena, a už déle než třicet let k tomu přispívá většina profesorů literatury, argumentuje Peter Berkowitz v americkém časopise Policy Review.

Je fakt, přiznává autor, že při tom hrají roli i mocné společenské síly. Literatura vyžaduje čas, ale v současnosti pracují muži i ženy po dlouhé hodiny a mnoha z nich poskytuje uspokojení z práce jejich hlavní štěstí. Literatura vyžaduje volný čas, ale stále více dospělých, nemluvě o dětech, žijí frenetickým životem a čas nemají. Literatura vyžaduje soustředěnost, ale televize a film nás naučily přijímat zábavu zhuštěně. I v kině ztrácíme trpělivost, když je film delší než dvě hodiny. Literatura vyžaduje klid a reflexi a schopnost být sám, avšak telekomunikační revoluce nám umožňuje, abychom se obklopovali nekonečným proudem zábavné stimulace, která funguje jako izolace mezi námi a našimi myšlenkami. Literatura závisí na ochotě zastavit se u určité věty, těšit se z určitého obrazu, číst si určitou pasáž znovu a znovu, ale záplava slov v informačním věku vede k přesycení, nikoliv k vzniku potěšení z jednotlivých výrazů a formulací.

Za těchto okolností by bylo důležité, kdyby univerzity poskytovaly útočiště před silami, které jsou tak nepřátelské vůči lásce k literatuře. Měly by plnit své oficiální poslání, jehož součástí je chránit znalosti kulturních a intelektuálních klenotů z minulosti, zpřístupňovat je dnešním studentům a zároveň je vybavovat schopností zpochybňovat autoritativní interpretace a samostatně myslet.

Bohužel, způsob, jímž se dnes vyučuje literatura, situaci jen zhoršuje. Pohřbívá to znalosti klasických děl, umrtvuje to literární citlivost studentů a vyžaduje to, aby studenti přijali zaujatý, dogmatický a nekoherentní systém víry.

Tato bizarní kampaň začala téměř před čtyřiceti lety, s dovozem z Francie tehdy módních myšlenek psychoanalytika Jacquese Lacana, filozofa a literárního vědce Jacquese Derridy a historika a společenského kritika Michela Foucaulta, mezi jinými. Hovoří se někdo o dekonstrukci, někdy o postmodernismu, někdy o poststrukturalismu, ale většinou, mezi profesory literatury, o "Teorii". "Teorie" se rozpadla na množství škol a sekt.

"Teorie" je pro velkou část dnešní generace profesorů literatury tímtéž, co byla dialektika pro předchozí generace marxistických intelektuálů - je klíčem téměř k všemu.

Američtí profesoři dospěli k názoru, že určitá konkrétní "teorie" může vést k hlubšímu osvětlení literatury. Mnoho profesorů začalo věřit, že "teorie" odhalují neměnné a nezpochybnitelné pravdy a přitom vzniká zdrcující kritika existujících politických institucí - alespoň těch, které jsou liberální a demokratické a existují na Západě - a radikální program jejich morální a politické transformace.

Zdá se, že z této argumentace pro politiku nevyplývá nic, anebo že z ní vyplývá, že v politice, jako v interpretaci literatury, je přijatelné všechno. Pokud lze naprosto lehce argumentovat, že tragedie Othello - v níž černošský vládce v důsledku zrady svého služebníka Iaga, zavraždí násilně svou milovanou manželku Desdemonu - je ve skutečnosti o rasismu, o sexismu či o potlačených homosexuálních tužbách, pak bychom měli mít právo stejně svobodně argumentovat, že Shakespeare zamýšlel v Othellovi zkoumat zranitelnost i hluboké lásky, moc žárlivosti dezorientovat a oslepovat a ničivost závisti. Avšak "teorie" nepodporuje pluralismus.

"Teorie" požadují "osvobození imaginace a touhy od údajně falešného omezení, jednak tradičního racionálního myšlení od Sokrata a Platona přes osvícenství až po jejich současné dědice. Druhá je tradice individuální svobody a rovnosti před zákonem, jak vznikla na Západě a především ve Spojených státech.

Stoupenci "teorie" tvrdí, že všechno je v pohybu a všechno je k mání, a zároveň toto tvrzení považují za článek víry, který nesmí být zpochybňován. Argumentují, že texty nesdělují konkrétní, stabilní význam - zastávat opačný názor znamená páchat hřích "esencialismu". Tvrdí, že historie Západu je historií útlaku a že klasická díla západní literatury se prohřešují hříchy rasismu, sexismu a homofobie.

Derrida se, na základě Nietzschových myšlenek, snaží dokázat, že "neexistuje pravda".

Reforma vyučování a studia literatury bude trvat dlouho. University se mění pomalu. Snad mohou nabídnout určitou naději ti, u nichž je láska k literatuře dosud mladá. Mohou stárnoucí "teoretikové", hovořící nesrozumitelným jazykem o "opozičních aspiracích" a "transgresivních interpretacích" skutečně znít atraktivně pro zvědavé a inteligentní studenty? Mnoho z těchto studentů se rozhodlo studovat literaturu, protože na střední škole četli klasiky. Právě takoví studenti snad dokáží obnovit u svých profesorů potěšení z dobře napsaného příběhu, potěšení z postavy, která překvapuje a mate, vzrušení z formulace, která zachycuje emoce, která osvobozuje myšlenku, která nabádá imaginaci k dalšímu rozletu. Právě z těchto vzrušujících zážitků se rodí láska k literatuře.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       9. 2. 2006
9. 2. 2006 Čest práci !
Semelová chce nechat potrestat senátora Balína
Štěpán  Kotrba
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě
9. 2. 2006 Izrael možná bude litovat svržení Saddáma Husajna Karel  Dolejší
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení
9. 2. 2006 Česká kotlina bez Čechů Václav  Dušek
9. 2. 2006 1,2 milionů lidí dosáhne do roku 2074 věku 100 let, konstatuje studie
9. 2. 2006 Co máme od jiných národů odlišného Josef Svatopluk Machar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy
9. 2. 2006 Jsou zde univerzity pro studenty anebo studenti pro univerzity? Aleš  Uhlíř
9. 2. 2006 Nebýt dnešní, aneb nemá tady někdo dvojníka Patrik  Hronek
9. 2. 2006 Dánský list chce publikovat karikatury holocaustu
9. 2. 2006 Francie: karikatury zveřejněny znovu Simone  Radačičová
9. 2. 2006 Debilové? Petr  Wagner
9. 2. 2006 Ke kopání jámy poněkud konkrétněji František  Schilla
8. 2. 2006 Kapitalismus a vlastnictví Milan  Valach
8. 2. 2006 Najdou absolventi Západočeské univerzity zaměstnání? Marek  Velebný
8. 2. 2006 Michael  Marčák
8. 2. 2006 Výhrady politického svědomí Oskar  Krejčí
7. 2. 2006 Kde skončily peníze pro odškodnění romských obětí?
7. 2. 2006 Konflikty karikatur
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Jacques Derrida RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení   
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
6. 9. 2005 Welcome to the Desert of America Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
8. 6. 2005 Derrida a vábení marginalizace Petr  Svoboda
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha
6. 12. 2004 Chvála kýče Štefan  Švec
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
9. 11. 2004 Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Martin  Škabraha
8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky
8. 11. 2004 Derridov príbeh   
8. 11. 2004 Derrida a odpor praktických britských intelektuálů   
8. 11. 2004 Derrida byl "vynikající filozof"