17. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2006

Opravdu parodie

Polemika s textem Jiřího Kratochvíla "Parodie na maturitu IV"

Podle J. Kratochvíla se někteří žáci při psaní didaktického testu dostávají do situace, v níž "nemají možnost uplatnit celou šíři svých znalostí češtiny a literatury". Kdyby znal Katalog požadavků k maturitní zkoušce pro český jazyk, věděl by, že didaktický test nic takového ověřovat nemá, píše František Brož z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT. Britským listům jej Přemysl Rosůlek z oddělení Public Relations CERMAT zaslal - tímto uvedením na pravou míru napravujeme nedorozumění, které vzniklo při zadávání článku - pozn. red.

Zároveň vcelku přesně pojmenoval jeden z důvodů, proč je třeba změnit maturitní zkoušku z českého jazyka. Nová maturitní zkouška nechce ověřovat "celou šíři znalostí", to by totiž a priori znamenalo zkoušení faktografie. Že by se tak reformovaná maturitní zkouška dostala do přímého rozporu s reformou kurikulární, je nasnadě. Pokud tedy autor článku postrádá v testu "otázky z dějin literatury a literární vědy", je to v pořádku: podle základního evaluačního dokumentu, tedy katalogu, v testu nic takového být nemá.

Poněkud úsměvný je požadavek, aby autoři testu použili jako výchozí text "neutrální umělecký text". Bylo by docela zajímavé vědět, jaký umělecký text je pro J. Kratochvíla tím neutrálním. Jaká kritéria musí splňovat takový neutrální umělecký text? Žádný neutrální umělecký text přece neexistuje, podobně jako neexistují neutrální texty obecně! Při vnímání jakéhokoli textu se vždy uplatňuje úhel pohledu jednotlivého čtenáře, a ten je z podstaty věci natolik variabilní, že jakoukoli neutralitu jakéhokoli textu znemožňuje. Samozřejmě, některé texty působí kontroverzněji (dokladem je třeba text o reality show; zdá se, že v době před volbami i text s politickým námětem), jiné jsou vnímány vstřícněji. Výchozí texty vůbec leží autorovi Parodie na maturitu 4 v žaludku.

Příkladem budiž výhrada proti textu, ve kterém se píše o problémech ve školství. Mohlo by se prý stát, že "jednostranný pohled na situaci ve školství může být pro něj (= maturanta) zavádějící". Tohle téměř zavání cenzurou. O problémech ve škole se nesmí psát, resp. nesmí se takový text předkládat jako výchozí text, protože žák by mohl mít pocit, "že instituce, do které léta chodil, vlastně za nic nestojí"? Maturant má vedle dalších dovedností u maturitní zkoušky prokázat porozumění textu i jeho částem, což mimo jiné znamená, že rozpozná v textu prvky manipulace, podbízivosti, laciného efektu; postihne situaci (náladu) navozovanou textem; identifikuje více interpretačních pojetí, odhalí eventuální dezinterpretaci textu; rozezná vyjádření domněnky a různé míry pravděpodobnosti od konstatování skutečnosti; oddělí informace podstatné od nepodstatných; nalezne v textu požadované informace; vystihne hlavní myšlenku/y textu; odhadne autorskou strategii; rozliší komunikační funkce textu.

Má-li žák složit maturitní zkoušku, musí takovými dovednostmi disponovat, vždyť se de facto nejedná o nic jiného než o čtenářskou gramotnost! Porozumění textu je ověřováno i všemi těmi úlohami, které by J. Kratochvíl raději viděl v testu všeobecných studijních předpokladů. Ony s porozuměním textu ale souvisejí téměř všechny výhrady, které vůči maturitnímu testu vznáší. A to například i tehdy, když kritizuje ověřování žákovských znalostí o synonymech na archaickém slovu kmán. Nejde o samotné izolované slovo kmán. Jde o to, že žák musí posoudit význam tohoto slova v daném kontextu, odvodit jej právě v tomto konkrétním textu. Mimochodem, bylo by možná zajímavé vědět, jestli Werichův text je tím "neutrálním uměleckým textem".

I některé další argumenty, s jejichž pomocí se J. Kratochvíl pokouší "shodit" daný test, jsou pozoruhodné. Výchozí texty jsou dlouhé, žák musí příliš číst. Nabídky odpovědí jsou dlouhé a mohou tak být žákovi na obtíž, "neboť si musí uvědomit význam jednotlivých větných úseků a porovnávat je". Jinde je na závadu, že žák bude při řešení úlohy postupovat vylučovací metodou. Mějme přitom na paměti, že píšeme o testu pro maturanty. Spojíme-li tyto výhrady dohromady, nabídne se otázka, jak by vlastně měla vypadat taková ideální maturitní testová úloha podle autora Parodie na maturitu 4. Ono na tom vlastně ani nezáleží. J. Kratochvíl se pokusil najít nějaké argumenty, aby dokázal, že test z českého jazyka byl špatný. Při tomto "dokazování" ovšem předvedl, že o pojetí nové maturitní zkoušky toho příliš neví a o testech už vůbec ne. Pokud mu šlo jen o to najít cokoli, čím by bylo možné v současné "protimaturitní" kampani "přitopit pod kotlem", jeho článek účel splnil. Nic víc.

Samotným závěrem. Britské listy i Česká škola uvádějí zcela totožnou poznámku redakce ("nalazen" -- co to je, to je česky? Snad "naladěn", ne? Cermate?). Ano, obě redakce, správně jste identifikovaly chybu, na kterou se daná testová úloha ptá. Aspoň že tak.

                 
Obsah vydání       17. 5. 2006
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu
17. 5. 2006 Jak vyhrát volby Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 Hledání vlastních zájmů Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 ČRo: Svoboda sprostořekosti a odpovědnost Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Čulíkova proč.... Ladislav  Žák
17. 5. 2006 Hospodský sonet Václav  Daněk
16. 5. 2006 Pentagon donucen zveřejnit videozáznam z 11. září
17. 5. 2006 Ruský medvěd je zpátky -- a tentokrát je na plyn
17. 5. 2006 Bohumil Doležal, extremismus a petice Tomáš  Pečený
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Květnová nostalgie Pavel  Kopecký
17. 5. 2006 Závažné selhání protijaderného propagandisty Ivan  Brezina
17. 5. 2006 Opravdu parodie
16. 5. 2006 Na východní frontě klid...?! Ladislav  Žák
16. 5. 2006 Jeden z vynálezců internetu bude přednášet v Glasgow
17. 5. 2006 Truncheons and other pre-electoral tools Irena  Ryšánková
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
16. 5. 2006 Německo chce zvýšit pokuty pro piráty silnic Radek  Vogl
16. 5. 2006 "Kolaborant Palata" - Psovi psí smrt? Jan  Čulík
17. 5. 2006 Klaus, Edelmannová a Palata
16. 5. 2006 "Být šťastný" jako slogan naší doby
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku
16. 5. 2006 Snižování daní nevede k zvýšení státních příjmů
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Komunismus a genocida Milan  Černý
16. 5. 2006 Racionální volič a labilní respondent Jan  Punčochář
16. 5. 2006 Zahraničně-politická témata v českých volbách 2006 Jiří  Pehe
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Dobré zprávy převažují Jiří  Pehe
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu   
17. 5. 2006 Opravdu parodie   
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku   
15. 5. 2006 Kolektivní maturity -- danajský dar ČSSD na rozloučenou Radek  Sárközi
15. 5. 2006 Výzkumné záměry a rozvoj vědy v regionech Demeter  Krupka
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit   
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
9. 5. 2006 Otazníky kolem státních maturit a CERMATu Radek  Sárközi
2. 5. 2006 Parodie na maturitu III.   
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta