26. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 5. 2006

POLEMIKA

Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách

Britské listy publikovaly 26. května text Štěpána Kotrby "Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM", který se pokouší interpretovat analýzu Media Tenoru popisující prezentaci politických stran v hlavních českých médiích s akcentem na blížící se volby do PS PČR. Ve svém příspěvku autor zároveň odkazuje k textu Ondřeje Austa "Paroubek pomohl ČSSD v médiích" (LN, 26.5. 2006), který se o danou analýzu opírá.

Jako autor zmiňované analýzy musím konstatovat, že Štěpán Kotrba analytický dokument stejně jako článek O. Austa zkresluje a dezinterpretuje.

Zůstává pro mě otázkou, zda je důvodem neznalost dokumentu, jeho nepochopení z důvodu nepřesných informacích o použité metodologii nebo osobní aspirace autora.

Chci proto upozornit na několik bodů, v nichž se Š. Kotrba mýlí a posouvá závěry analýzy do nepatřičné roviny a sklouzává k bulvarizaci výsledných zjištění:

1) Samotný název článku se snaží z analýzy vyvodit to, co z ní samotné explicitně vyvodit nelze. Analýza, kterou obdržely LN a Britské listy je obecným dokumentem, který popisuje míru negativní a pozitivní prezentace jednotlivých stran v hlavních českých médiích. Dokument již nepopisuje detailní tématickou strukturu prezentace stran a kauzy, které k tomuto kontextu informací vedly.

Ze samotného podílu negativních a pozitivních zpráv nelze vyvozovat to, že média kohokoliv "poškozovala", není-li Š. Kotrbovi znám způsob vyznění a intenzita, s níž se média věnovala jednotlivým tématům. Některé aspekty v sobě již negativní konotace nesou samy o sobě, a to, že je média tímto způsobem prezentují, je zcela pochopitelné (Obecně lze konstatovat, že skandály zástupců politických stran v sobě nesou negativní mediální prezentaci při jejich zveřejnění jako své apriori).

Analýza je deskriptivním dokumentem, který se díky intersubjektivní metodologii snaží vyhnout zkreslení a účelové interpretaci výsledných dat. Nelze proto zaměňovat deskripci s preskripcí, jak to autor ve svém textu činí.

2) Štěpán Kotrba píše: "K vyváženosti informování o politice měla v uplynulém období obě média veřejné služby daleko..". Tato teze není nesprávná, je prostě ne-smyslná, protože ji z dané analýzy vyvodit nelze. Tento analytický dokument vzhledem ke své obecnosti nemůže činit závěry o vyváženosti jednotlivých médií. Autor pojem "vyváženost" svým užitím trivializuje a bere mu komplexnost, která je v něm samotném zakotvena. Aby mohl Š. Kotrba učinit závěr o vyváženosti jednotlivých médií, musela by analýza postihovat celý souhrn kritérií, která ve svém celku umožňují vynést závěr o vyváženosti toho kterého média.

3) Z textu na Britských listech ještě jednou: "Manipulací s masivní převahou negativních informací se ale dopustila všechna hlavní média. Zato vůči Straně zelených postupovala média "vyváženě", "tolerantně" až "chápavě"."

Kdyby autor četl text O. Austa pozorně, věděl by, že převaha negativity v prezentaci etablovaných politických subjektů je v nezávislých médiích naprosto běžná, a opak je výjimkou potvrzující pravidlo.

O. Aust ve svém článku rovněž vysvětluje důvody pro příznivější prezentaci SZ, které ovšem nelze vyvodit z analýzy Media Tenoru (nepopisuje tematickou strukturu prezentace strany a další souhrn aspektů) a vycházejí z našeho detailního rozhovoru nad analytickým dokumentem: "Výjimkou je podle něj obraz Strany zelených, kterou média prezentovala zhruba srovnatelným množstvím jak negativních, tak pozitivních příspěvků: "Tak vyrovnaný mediální obraz se objevuje zřídka, zpravidla jen u začínajících politických uskupení. Většina pozitivních zpráv souvisela s volebními preferencemi Zelených. "

4) V posledním odstavci Štěpán Kotrba píše: "Britské listy přinášejí plné znění mediální analýzy, o které informovaly v pátek Lidové noviny v článku Ondřeje Austa, aniž sdělily čtenářům, že podle společnosti Media Tenor nejhorší mediální profil ČSSD a KSČM vytvářely samy Lidové noviny a MF Dnes."

Možná jsem četl jiný text než Š. Kotrba, ale ve výtisku LN, který jsem si já koupil bylo uvedeno: "Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Hospodářské noviny prokázaly středopravou orientaci, Právo se jevilo jako výrazně levicové: občanské demokraty prezentovalo stejně negativně, jako MF DNES a LN sociální demokracii a komunistickou stranu." Myslím si, že z toho, co O. Aust napsal, kontext prezentace politických stran v Lidových novinách při lehké logické přesmyčce a obecné znalosti české politické scény zřetelně vyplývá.

Děkuji za Vaši ochotu při otištění mé reakce, která má vysvětlit skutečný smysl a záměr dané analýzy a zabránit jejímu zkreslení podobným typem "interpretací".

S pozdravem

Marek Síbrt

InnoVatio/Media Tenor

                 
Obsah vydání       26. 5. 2006
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Dotaz na Marka Síbrta Jan  Čulík
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl
27. 5. 2006 Koho volit Milan  Valach
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou? Jan  Čulík
27. 5. 2006 Více než 3000 mrtvých
26. 5. 2006 Myslete! Volte. Ale hlavně -- po volbách NEMLČTE! Jakub  Rolčík
26. 5. 2006 Volme sebe!
27. 5. 2006 Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách? Jan  Paul
26. 5. 2006 Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM Štěpán  Kotrba
27. 5. 2006 Infantilní "student"
26. 5. 2006 Konečně! ČT přijala profesionální princip vybírání diváků pro diskuse Jan  Čulík
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Nejzávažnější volební téma, které politikové a média zametli pod koberec Jan  Čulík
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Alexander Geljevič Dugin: Filozofie války
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
26. 5. 2006 Írán: Návrat změny režimu
26. 5. 2006 Američané zkoušejí v Iráku laserové zbraně Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Další názory českých politiků
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
26. 5. 2006 NYT: Spojené státy nabízejí Evropě deštník proti íránským střelám
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy
26. 5. 2006 Kočky mňoukaly na střeše František  Gellner
26. 5. 2006 Děkujeme vám, odjeďte! Helena  Pavlíková
26. 5. 2006 Panafrikanismus je žijící skutečností Mesfin  Gedlu
26. 5. 2006 Co skutečně chtějí soukromí lékaři Richard  Suda
26. 5. 2006 Nejvíce rad k podnikání pochází od lidí, kteří nepodnikají František  Hájek
26. 5. 2006 Harry Jelínek kontra Vladimír Železný Jaromír  Hájek
26. 5. 2006 Jak se sovětský důstojník zapsal do historie, aniž o tom věděl Filip  Rožánek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze
26. 5. 2006 Volební výzkum České televize
26. 5. 2006 KohoVolit
25. 5. 2006 Není v televizi čas na revizi? Oldřich  Průša
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 Amnesty International USA: Bush je jako Pinochet
25. 5. 2006 9-11 Informace a dezinformace Jiří  Jírovec
25. 5. 2006 Pull it... Vladimír  Myslík
25. 5. 2006 Dilema českého zdravotnictví Jan  Mertl
24. 5. 2006 Evangelium předvolebních tužeb Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 K čemu nám jsou některé úřady? Zdeněk  Belušík
26. 5. 2006 Sluha a pán? Rudolf  Převrátil
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Proč neinformovala ČT o rozhodnutí českých politiků vyloučit z předvolební diskuse téma americké základny v ČR? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Jiří David: Hlad a láska Jan  Čulík
26. 5. 2006 Armáda a rozvědka rozhodují samy
27. 5. 2006 Masarykovskej ksindle!
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Dotaz na Marka Síbrta Jan  Čulík
27. 5. 2006 Koho volit Milan  Valach
26. 5. 2006 Co skutečně chtějí soukromí lékaři Richard  Suda
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
26. 5. 2006 Myslete! Volte. Ale hlavně -- po volbách NEMLČTE! Jakub  Rolčík
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy   
26. 5. 2006 Volební výzkum České televize   
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 KohoVolit   
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Konečně! ČT přijala profesionální princip vybírání diváků pro diskuse Jan  Čulík

Media Tenor - obsahové analýzy médií RSS 2.0      Historie >
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
26. 5. 2006 Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM Štěpán  Kotrba
3. 1. 2006 Žánrový hybrid na obrazovce Jan  Čulík
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
24. 8. 2005 CzechTek 2005: Analýza vyváženosti televizního zpravodajství   
12. 8. 2005 Všichni jsme jen lidé, ale jsme nestranní Martin  Krafl
11. 11. 2003 Lze měřit počet andělů na špičce nože? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
29. 4. 2003 Česká média si umějí vybrat (co se jim hodí)   
28. 11. 2002 Dopis předsedovi Rady ČT Mrzenovi Jiří  Balvín
21. 11. 2002 InnoVatio: O bezpečnost summitu NATO se média zajímají více než o jeho program   
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
27. 3. 2002 Milan Šíma, ČT: "Desetkrát položená otázka by diváky nebavila"   
27. 3. 2002 Roman Bradáč, ČT: "Vazba mezi CIA a bin Ladenem je neprokázána"   
6. 11. 2001 Cena udělená zpravodajství ČT: nebyla mezinárodní a byla za variabilitu Libor  Mihalka