1. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2007
"Čekáme na nějaké konkrétní údaje od opozice a různých odborníků. Ty údaje a tím i celý zdroj znedůvěryhodníme. Nemůžou znát žádné údaje o radaru, protože ani my je neznáme."

Mirek Topolánek, při obědě s podbrdskými starosty, 4. května 2007.

Od okamžiku vyhlášení referenda v Trokavci 17. 3. 2007 jsem toho názoru, že bojovat s kýmkoliv a proti čemukoliv se má čestně, poctivě, s odkrytým hledím. Abych já viděl protivníka a on aby viděl mne. A když mu upadne meč, mám počkat, až jej zvedne. Premiér Topolánek mě z této naivity vyvedl.

Radar v Brdech - základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy? TÉMA BL

Sloupek
Ivan Diviš

Naše děti! Mžik blaha? Trvalost trestu,
ručičky, nožičky, dospívání, eldorádo blbů,
pak grázl a běhna, a my umíráme.
Málem by člověk přijal učení o dědičném hříchu,
jaký však dává život smysl, trestá-li jej jím samým?
Odpověď je jen jediná: žádný!
Takže naší poslední myšlenkou bude zoufalství,
že jsme se drali trnitým křovím, aniž vypěstili květ!
Svět je zařízen špatně, a vy,
kteří ode mne očekáváte nějakou poezii --
polibte mi záď!

ze sbírky Tresty, Mladá fronta, Praha 1994 vybral Štefan Švec

1. 6. 2007

ANALÝZA ODBORNÉHO TÝMU

starosta Trokavce

Přestože Ředitel americké Agentury pro raketovou obranu generál Henry A. "Trey" Obering jasně uvedl 25. ledna 2007, že radar v Česku bude sloužit k ochraně radarů v Grónsku a na Aljašce, dále k obraně území Spojených států a posléze i k ochraně spojenců v severozápadní Evropě, premiér Topolánek a jeho triumvirát Parkanová, Vondra a Schwarzenberg dodnes tvrdošíjně hřímají, že „musíme ukázat, že jsme připraveni náš prostor bránit...!“ Je to opakovaná, vědomá, a proto nestydatá lež.

Odborníci, kteří s námi spolupracují od počátku, dokončili na základě těch podkladů, které se jim podařilo sehnat, své výpočty a předkládají je veřejnosti.

Radar v Brdech - základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy? TÉMA BL

2. 6. 2007

Although General Henry A. "Trey" Obering, Chief Executive of the US Missile Defense Agency, said clearly on 25th January 2007 that the US radar in the Czech Republic will protect the US radars in Greenland and in Alaska and that it will defend the territory of the United States and the US allies in North Western Europe, Czech Prime Minister Topolánek and Defence Secretary Parkanová, Foreign Secretary Schwarzenberg and Czech Deputy Premier Alexander Vondra still keep telling us that "we must show that we are ready to defend our territory". This is a repeated, conscious and hence shameless lie.

A group of specialists who have been working with us since the beginning have just completed their calculations on the basis of those data that they have managed to obtain, and they have decided to present their conclusions to the public.

3. 6. 2007

Proti výstavbě americké radarové základny v Brdech se postavila většina účastníků referend v Hvožďanech na Příbramsku, Těních na Rokycansku a Zaječově na Berounsku. V první z obcí hlasovalo proti 95, ve druhé i třetí vesnici 98 %.

Referenda v Hvožďanech, které leží asi pět kilometrů od plánovaného místa výstavby radaru, se zúčastnilo 409 ze 630 oprávněných voličů. Proti základně hlasovalo 381 lidí. V Těních přišlo k urnám 71 procent voličů. Souhlas s tím, aby obecní zastupitelstvo podniklo veškerá zákonná opatření proti umístění radaru v Brdech, poskytlo 139 hlasujících, proti byli tři. Referenda v Zaječově, který je od místa plánované výstavby radaru vzdálen zdušnou čarou asi deset kilometrů, se zúčastnilo celkem 740 z 1125 oprávněných voličů. Proti umístění základny v Brdech hlasovalo 728 lidí.

První referndum uspořádala obec Trokavec. Ze 72 účastníků jich 71 odmítlo americký radar. V Míšově se v anketě z 96 oprávněných voličů proti vyjádřilo 76. V obci Vísky z 31 oprávněných se referenda se zúčastnilo 30 voličů a všichni byli proti. Z 296 voličů v obci Příkosice se zúčastnilo ankety 232, tedy 78 procent. Všichni zúčastnění jednoznačně odmítli stavbu radarové základny.

Podrobnější informace v iDnes: Další obce z Podbrdí odmítly v referendu radar ZDE

V Mirošově se bude konat referendum o americkém radaru ZDE
Jan Čulík: Proč zahraniční novináře fascinuje referendum v Trokavci a v okolních obcích ZDE
Obce řekly NE výstavbě radaru ZDE
3. 6. 2007

Když jsem poslal předsedovi Poslanecké sněmovny Pralamentu stížnost na porušení zákona 484/1991 Sb. a návrh na odvolání Dany Jaklové a Marii Ptáčkové z Rady Českého rozhlasu, bylo to proto, že zákon dle mého názoru BYL porušen. Generální ředitel Českého rozhalsu si nechal (proč?) zpracovat dvě právní analýzy (zpracovat si je měla nechat Rada - pro své poučení) advokátním kancelářím Kříž-Bělina a Wintr, posléze je předal předsedovi Rady Florianovi a ten je předal poslanci ODS Plevovi, který z nich citoval, aniž je zveřejnil a dal k dispozici svým kolegům. To je ale v poslanecké komisi zvykem... Parlament zadal právní studii svému Parlamentního institutu. Důvodem všech tří posudků bylo jednoduché sousloví, které definuje u členů Rady konflikt zájmů: nesmí zastávat veškeré funkce ve veřejné správě. Mariu Ptáčkovou její funkce živí, Danu Jaklovou nikoliv. Obě funkce v době podání stížnosti měly, obě zákon porušily.

Stálá komise pro sdělovací prostředky mou stížnost neodmítla, u Marii Ptáčkové konstatovala shodu s nálezem Pralamentního institutu - porušení zákona. Reagovala po rozpravě na návrh poslance Plevy žádostí předsedovi Parlamentu o podání určovací žaloby a na návrh můj zahrnula do této žaloby obě členky Rady, protože Pleva navrhoval pouze Ptáčkovou, podporovanou KDU-ČSL, Jaklovou, kterou podporovala ODS, nikoliv... Má stížnost a návrh byly ale směřované vůči oběma. A soud je jediným orgánem, který může učinit rozhodnutí o výkladu zákona. Respekt k soudnímu verdiktu je respektem k třem pilířům moci. A ty bychom měli respektovat všichni. Parlament zákony vydává, soud je vykládá.

3. 6. 2007
< Fotografie převzata z portálu Česká literatura

»Malér s kafem?« ptá se Mrs. Olsonová zlomené manželky, které právě odešel manžel vyplivnout novomanželskou kávu do záchoda.

»Už nevím, co mám dělat, paní Olsonová,« povzdechne si nešťastná novomanželka. »Tohle je u nás doma pořád.«

»Milá Jane,« usměje se znalecky Mrs. Olsonová, »káva není přece problém. Zkus Filgers!«

»Zkusím to,« ušklíbne se nedůvěřivě novomanželka, obraz se změní, novomanžel usrkne kávy a rozzáří se, začne lézt po novomanželce a Mrs. Olsonová, jež dopomohla novému zrození šťastné domácnosti, se diskrétně vytrácí, nemaje již co říci více, neb vše již řeklo kafe Filgers. Kafe nejni problém, použijte Filgers! Ať je Bůh opatruje.

V pátek 1. června zemřel v Obořišti u Příbrami, kde se usadil po návratu z USA, "provokatér a buřič", spisovatel Jan Beneš. Vystudoval Umprum a dálkově práva na Universitě Karlově. V šedesátých letech publikoval v Plameni, Literárních novinách a v Hostu do domu, knižně debutoval povídkovým souborem Situace (1963). V 50. a 60. letech byl v Československu několirát vězněn. V roce 1969 emigroval do USA. Publikoval v exilových nakladatelstvích (Sixty-Eight Publishers, Index, Konfrontace), devatenáct let učil ve středisku CIA v Monterey v Kalifornii češtinu, zeměpis a dějepis zpravodajské důstojníky, agenty FBI, CIA i diplomatický personál. Po návratu do Československa v roce 1992 se svými publikacemi věnoval především "boji proti komunismu"; v roce 2005 se stal Beneš obětí nespravedlivého pronásledování ze strany českých úřadů v souvislosti s konfliktem s agresivním motoristou, k němuž došlo v Dobříši ZDE, nespravedlivý soudní rozsudek byl posléze zrušen.

I když byl Beneš po většinu života "zuřivým antikomunistou" a buřičem (svého času se dostal do ostrého sporu například i se svým kanadským vydavatelem Josefem Škvoreckým), zajímavé je, že jeho texty ze Spojených států nepostrádají určitou mírou ironie i vůči životu v USA - věčného rebela v sobě nezapřel.

Toto jsem v roce 1991 napsal o Janu Benešovi v monografii české exilové literatury Knihy za ohradou:

2. 6. 2007

Česká televize nesnese kritiku do vlastních řad

Dnes 2. června 2007 vysílal kanál Čt24 přímý přenos vystoupení pana Paroubka. Ten se vyjadřoval k současnému stavu v zemi, k současné vládě a nešetřil kritikou. Bohužel pro vládu, mluvil pan Paroubek pravdu. Bylo to přínosné vystoupení, které by mělo slyšet co nejvíce lidí v zemi. Po chvíli se Paroubkova kritika oprávněně přenesla i na novináře a média v zemi. Zejména se zaměřil na kritiku České televize. Tu jsme ale jako diváci nemohli slyšet celou, protože Čt24 v ten okamžik přímý přenos utnula!!! píše Karel Krůpa.

Objevil se komentátor se slovy: "Pan Paroubek nehovoří o ohlášených tématech a tak přerušujeme vysílání." Namísto toho jsme mohli začít sledovat vysoce zajímavou reportáž bez komentáře o výstavě císaře Konstantina v Německu. A dále následoval pořad Testoviny.

Takto utnout přímý přenos v okamžiku, kdy je televize (která přenos vysílá) kritizována, považuji za vrchol veškeré cenzury a čin, kterým Česká televize dává jasně najevo svou neobjekltivitu a "kvalitu", na kterou je čím dál více správně poukazováno. Opravdu by mě zajímalo, kdo rozhodl o tom, že zbytek Paroubkova projevu nemáme jako diváci právo vidět.

Pozn. JČ: Profesionálním přístupem by bylo informovat o kontroverzích, týkajících se vlastní instituce zcela neosobně, jako by to byla nějaká jiná instituce, tak přesně to dělá rozhlas a televize BBC. Když je její management kvůli něčemu veřejně kritizován, reportéři BBC jej interviewují stejně ostře jako kohokoliv jiného, popřípadě uvedou do vysílání, že "generální ředitel BBC nám v této věci odmítl odpovědět na naše otázky".

Potíž je, že pracovníci České televize si myslí, že mají právo dělat své instituci ve vysílání jen reklamu. Neuvědomují si, že plést si vysílání vlastní stanice se sebereklamou a neschopnost informovat i o své vlastní instituci padni komu padni vytváří o České televizi značně balkánský dojem. Je obtížné přimět pracovníky ČT k tomu, aby si uvědomili, že Česká televize není jejich majetkem, jehož prostřednictvím mají právo šířit jen reklamu ve prospěch její "větší slávy", jak to například dělá její tiskový mluvčí Martin Krafl v často trapně sebepochvalných tiskových zprávách.

Názory diváků ČT k této věci ZDE

Kodex ČT
23.1.
Česká televize je zřízena zákonem o České televizi jako provozovatel televizního vysílání poskytující službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů. V souladu s právním řádem a instituty veřejné kontroly v něm zakotvenými vyvíjí činnost nezávisle, nestranně a neutrálně.

23.5. Zpravodajství a publicistika vážící se k záležitostem České televize musí bez výjimky respektovat pravidla obsažená v čl. 5.1 až 5.18 a postupovat obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. V případě, že je Česká televize subjektem určitého sporu, není přípustné zvýhodnit ji prostorem, který má být ve zprávě věnován jejímu vyjádření nebo prezentaci jejího postoje.

Kodex České televize ZDE

Pozn. ŠK: Česká televize se "chytila za nos" a odvysílala plné znění Paroubkova projevu ze záznamu od 13:00-13:40. Po jeho skončení a krátkých zprávách naváže v 13:50 přímým přenosem tiskové konference ze zasedání ÚVV ČSSD. V avízu "mimořádného vysílání" na jejích internetových stránkách ovšem není ani jediné slovo o tom, že by se ČT omlouvala za porušení svého Kodexu cenzurou, které se dopustili její redaktoři...

Návod na podání stížnosti na vysílání ČT Radě poro rozhlasové a televizní vysílání ZDE

2. 6. 2007

Mechanismus pro globální prodej emisí skleníkových plynů nefunguje, v důsledku hrubé nekompetence a podvádění především v Třetím světě, zjistilo vyšetřování deníku Guardian. Tzv. Clean Development Mechanism (CDM), jehož prostřednictvím má být možné kompenzovat emise skleníkových plynů v Třetím světě prodejem uhlíkových kreditů odjinud, byl kontaminován neschopností, porušováním předpisů a pravděpodobným podváděním, jehož se dopouštění firmy v třetím světě. Vyplývá to z dokumentace OSN, z dosud nezveřejněné expertní zprávy a ze znepokojujících zjištění při analýze jednotlivých konkrétních projektů.

Podle jednoho čelného odborníka je zřejmě až 20 procent uhlíkových kreditů falešných. Vzhledem k tomu, že jich používají evropské vlády a korporace k ospravedlňování vzrůstu uhlíkových emisí ve vlastních zemích a provozech, důsledkem bylo, že podvádění s CDM v některých případech vedlo ke zvýšení emisí CO2 v atmosféře. Odborníci z CDM zjistili, že až třetina projektů registrovaných v Indii nevede k žádnému snižování skleníkových plynů a došlo chybně k jejich schválení.

Podrobnosti v angličtině ZDE

3. 6. 2007

Policie v karibské státě Trinidad hledá čtvrtého muže, obviněného z údajné přípravy atentátu proti letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku, Ostatní tři podezřelé osoby byly už zatčeny. Jedním z podezřelých je bývalý zaměstnanec letiště a jeden bývalý poslanec z jihoamerického státu Guyana. Jedna osoba byla zatčena v New Yorku a dvě další v Trinidadu. Podezřelí prý spolupracovali s muslimskou organizací Jamaat al Mislimeen, která se r. 1990 na Trinidadu pokusila o puč. Spiknutí bylo teprve v přípravné fázi. Vyšlo najevo, když spiklenci se svými plány omylem seznámili tajného agenta FBI.

Podrobnosti v angličtině ZDE

2. 6. 2007

Často slyším politiky, jak se ohrazují proti "slovíčkaření". Co to vlastně je to slovíčkaření? To je snaha zachytit podstatu toho, co někdo jiný říká. Je to definování myšlenkových obsahů určitého prohlášení, je to nacházení všech možných sdělení, která prohlášením nese a která mohou mít často i pro samotného mluvčího velmi překvapivý charakter. Někdy je totiž možné zjistit, že mluvčí s urputnou snahou stvořit co nejbanálnější a nejefektivnější klišé projeví něco skutečně podstatného, něco, co vede poněkud do hloubky jeho myšlenkových východisek, za hranice pleťové masky nanášené v tlusté vrstvě z politických důvodů a často taky kvůli prázdnosti skutečného výrazu tváře dané osoby. Proto politici nemají rádi slovíčkaření a mají kliku, protože v českých médiích se moc neslovíčkaří, spíš se každý snaží stavět na pleťových maskách jako na nezpochybnitelné skutečnosti*.

1. 6. 2007

ANALÝZA

Proč je Rusko najednou tak agresivní? Média jsou plná hrozivé rétoriky, padají silná slova. Má pravdu Mirek Topolánek, že „důvodem je klesající vůle Evropy k obraně“? Přichází snad opět „mráz z Kremlu“ a agresivní chování nástupnického státu „říše zla“ je poháněno jeho vlastní „zlovolnou podstatou“? Anebo k němu alespoň zčásti existují objektivní důvody?

2. 6. 2007

V sobotu 2. června se dožívá věku 94 let W.F. Deedes, známý komentátor britského konzervativního deníku Daily Telegraph a v letech 1974-1986 jeho šéfredaktor. Je to svědectví o tom, jak radikálně se dnes prodlužuje délka života. Deedes stále pravidelně publikuje své komentáře v tomto listě. Je chodící encyklopedií, živou historií dvacátého století. Jako novinář působí už sedmdesát let. Blahopřejeme!

Mongip: Tři kluci
3. 6. 2007

2. Korintským 13,13

Milost našeho Pána Ježíše Krista - tj.: přeji vám vysvobození od všech hlupáků a zlosynů, amnestii z trápení nad stavem našeho světa a nás samotných, odemčení všech pout odcizení, všech sešněrování dobovými módami, představami, pověrami, prostě všemi lidskými hovadinami,
a láska Boží – tj.: přeji vám, abyste vnímali, že světu nevládne náhoda a chaos, na kterém parazitují grázlové se širokými lokty a ve kterém slušný člověk je pouze využíván a je na okraji. Naopak, světu vládně láska, slušnost, spravedlnost – jen si pro to zachovejte víru, jinak upadnete opět do otroctví (viz předchozí milost),
a přítomnost Ducha svatého – tj.: přeji vám, abyste se zbavili vší vyduchlosti a byli stále inspirováni (in-spiró – vdechuji) , duchaplní, duchapřítomní, oduševnělí – prostě abyste nebyli jak mrtvé pařezy.

1. 6. 2007

Ruský prezident Vladimír Putin uvedl, že nedávná zkouška balistických raket byla reakcí na americké plány vybudovat ve střední Evropě protiraketový štít.

Putin zdůraznil, že jde o "reakci, jejímž cílem je udržet strategickou rovnováhu ve světě" v tom, co nazval "novým kolem závodů ve zbrojení".

Dodal, že Rusko bude i nadále zlepšovat své zdroje.

Rusko provedlo v úterý zkoušku nové interkontinentální balistické střely, která může být vyzbrojena až 10 hlavicemi.

1. 6. 2007

Vážený pane Březino,

Myslím, že žijete trochu lehkomyslně a neuvědomujete si situaci, v jaké se ČR nachází.

Takřka jediný domácí energetický zdroj je hnědé uhlí a následná výroba elektřiny. Vše ostatní je nutné dovážet-: plyn, ropu, palivo do JE. Téměř vše z toto je z Ruska, píše Jaromír Eisman.

Málokdo ovšem ví nebo je ochoten si připustit, že:

1. 6. 2007

tisková zpráva České televize

Návštěvu prezidenta USA George Bushe v České republice, který zde zahájí 4. června svou cestu po Evropě, Česká televize divákům podrobně zprostředkuje průběžně během dne na zpravodajském kanále ČT24. Informace o ní přinese také ve všech zpravodajských relacích ČT1 a ČT2.

5. června budou mít diváci možnost sledovat v přímém přenosu od 16.15 hod. na programu ČT1 klíčový projev této cesty amerického prezidenta, který přednese v rámci pražské konference Demokracie a bezpečnost a jako součást Zpráv na ČT1 ve 12.00 téhož dne i jeho tiskovou konferenci. Na programu ČT2 od 10.10 hod. bude odvysílán přenos oficiálního přijetí George Bushe prezidentem Václavem Klausem a předsedou vlády Mirkem Topolánkem.

Martin Krafl

Tiskový mluvčí ČT

1. 6. 2007

Americký prezident George Bush uvedl mezinárodní úsilí zvládnout globální oteplování do zmatku, když navrhl, že by měl vzniknout "nový globální rámec" proti emisím skleníkových plynů a nemělo by se o tom jednat v rámci OSN.

1. 6. 2007

Neuvěřitelné se podařilo! Pouhých 570 protestních e-mailů zaslaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nakonec stačilo k tomu, aby Rada zahájila "s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Tykadlo na téma Radarová základna ano, nebo ne? dne 24. dubna 2007 v 19.00 hod. na programu ČT1." ZDE. V zápise je uveden chybný čas, pořad se vysílal v 16.55 hod., ale to je nepodstatné.

Důležitý je první výsledek, a tím je zahájení řízení s ČT 1.

1. 6. 2007

Na článek z Debky jsem vás upozornil proto, že pokud je pravda, co se v něm uvádí, tak se v roce 2013 technicky - bez jakéhokoliv jednání naší vlády nebo parlamentu - staneme spojenci Izraele. Tedy v případě, že se zúčastníme projektu americké protiraketové obrany.

Ve hře je ještě jeden aspekt celé věci, o němž se dosud vůbec nemluvilo. Další důvod, proč tu věc v ČR nelámat přes koleno, protože je otázka, zda se chceme nechat zatáhnout do blízkovýchodních sporů, upozorňuje Karel Dolejší.

1. 6. 2007

John Michael Greer

John Michael Greer žije v Oregonu a zastává významné postavení ve společenství Ancient Order of Druids in America (AODA).  Jeho občas sebeironizující humor a tolerantní výroky o lidech s jiným přesvědčením dokazují, že nejde o žádnou náboženskou sektu. Greer si píše blog, na němž coby autor pohybující se 25 let v prostředí alternativní spirituality vyjadřuje značně nekonvenční názory. Jeho pohled na budoucnost průmyslové civilizace není ani dost málo optimistický, na druhé straně však zcela postrádá militantnost a fanatismus. Snad jediné, co čtenáři na jeho jinak velmi zajímavých textech může opravdu vážně vadit, jsou občasné demagogické útoky zaměřené do řad Demokratické strany. Nicméně sluší se poznamenat, že  proponent "nepolitické politiky" za Atlantikem vnímá zejména skupinu "progresivních Demokratů" jako nekalou konkurenci přitahující pozornost falešnými sliby -- a mívá v tomto bodě často pravdu. Deriváty nedemokratických neokonzervativních přístupů, vznikající například ideologizací vývojové psychologie ( David Korten ) nevěstí pobushovským USA právě jednoduchou budoucnost.

(Úvod připravil a text přeložil Karel Dolejší)

1. 6. 2007

Otázka, která mě napadla po přečtení několika článků v Hospodářských novinách (15.5.2007). Fakta, že česká populace stárne a že chybí 50 tisíc pracovních sil nejrůznějších profesí není úplnou novinkou. Podle odborníků z ministerstva práce se tento počet za pětadvacet let zvýší až na neuvěřitelných 400 tisíc. Lidé budou do řádného důchodu odcházet později a budou se muset také naučit pracovat a žít s cizinci ve větší míře než dnes, na což nejsou zvyklí. Pracující cizinec je pro Čecha stále trochu záhadnou i podezřelou postavou, protože naše společnost není na multikulturní soužití vybavena potřebnou zkušeností. Jenomže kromě nás stárne celá Evropa a o pracovní síly vznikne souboj, v němž budou země s lepšími podmínkami úspěšnější.

1. 6. 2007

Polemika s článkem Tomáše Chochole "Proč chce Česko přilákat cizince jen na práci, nemáme na víc?"

Nevím, jestli názor autora kromě vlivu článků z pravicového tisku (jiný prakticky není) není ovlivněn profesionální deformací, ale hluboce s ním nesouhlasím, píše Miroslav Novák.

Nechápu, proč se místo hořekování nad nedostatkem pracovních sil ze zahraničí nepodporuje porodnost původních obyvatel, jejíž nynější pokles je katastrofální, zcela neomluvitelný a proti přírodě. Proč není vtloukáno dětem a mladým lidem do hlavy, že je normální mít rodinu? To není otázka "svobody volby", ale otázka zachování lidského rodu. Výchova k rodičovství prakticky neexistuje, asi to je součást "demokracie".

1. 6. 2007

Zatímco my se fackujeme o základnu, oni nám tu mezitím tiše kradou...

Tohle podivné slůvko jsem znal dávno předtím, než jsem se naučil číst. Když jsem byl hodný, byl jsem vysazován v parádním pokoji na otáčecí židličku, která mi zpočátku nahrazovala kolotoč. Při každé otáčce se přede mnou objevovala na té velké, podivné, černé věci ta písmenka P, E, T, R, O a F. Ta věc byla kouzelná. Když se jí otevřelo malé víko, bylo tam spousta černých a bílých klapek a těmi se daly vyluzovat krásné tóny, hudba i jen pouhý hluk. A ty zněly o to lépe, když se stlačil pedál nebo se otevřelo takové velké víko a celá ta věc pak vypadal jako velký černý zpívající pták, který si protahuje křídla a chce se mu vzlétnout. Byl to pro mne velký symbol domova, bezpečí i vzletu stejně jako krásy a kumštu vůbec a zůstane jím až do konce mých dnů. Naučilo mne to nebo možná spíše mne to donutilo naučit se na to hrát, protože to bylo příliš krásné a příliš dokonalé, než aby se výzva té věci dala odmítnout. A bylo na tom napsáno PETROF.

1. 6. 2007

Známý český sociolog Jan Keller vyjádřil podporu kampani Brněnské skupiny Ne základnám ZDE. Podle jeho slov "demokracie znamená, že ti, kdo vládnou, se obávají nesouhlasu ovládaných." "Nedemokratické režimy jsou naopak tam, kde ovládaní se bojí vládnoucích." Smyslem e-mailové kampaně je pak ukázat vládnoucím, že "my se jich nebojíme".

1. 6. 2007

31.5.2007 napsal Britským listům pan Beno Trávníček. Podobné články mne pravidelně dokáží překvapit. Hlavně tehdy, když je pisatel v zajetí starých a vyčpělých myšlenkových schémat z období vrcholící studené války. Výkřiky východním směrem přes několik hranic jsou bezduché, plané a naprosto zbytečné. Jsme členem NATO, takže útok na nás přes Ukrajinu a Slovensko by nejspíš nebyl pro Rusko až tak snadný. Troufám si říct, že Rusko nás absolutně neohrožuje. Otázka zní jinak. Neohrozíme výstavbou americké radarové základny u nás Rusko? Pane Trávníček, na tuto otázku si zkuste poctivě odpovědět. Podám jen krátký výčet kroků USA a Ruska v posledních letech:

1. 6. 2007

Úspěch americké vojenské akce proti Iráku spočíval v jeho bleskurychlém obsazení - ne ovšem dobytí. Tažení založené na ideologických zdůvodněních a neodborných představách takových fantastů, jakým je např. bývalý ministr obrany USA Donald Rumsfeld, bylo vykonáno počtem amerických vojáků, který by možná stačil na ovládnutí samotného Baghdádu, ne ale na kontrolu celého Iráku. Přesto Irák padl do amerického područí během několika krátkých týdnů. Jednou z nejpodstatnějších příčin tohoto úspěchu byla ohromující technologická převaha Spojených států nad Irákem.

1. 6. 2007

Navštívil jsem jako mnozí další celostátní demonstraci proti radaru USA. Byl jsem jeden člověk z davu. Viděl jsem a slyšel jsem na vlastní uši. Ocenil jsem mladíka z USA, veterána z vojny v Iráku. Soucítil jsem s panem Stropnickým, kterého málem vypískal dav a později i pan předseda Bursík. Ačkoli davu jsem se nedivil. Úvod - " Nesouhlasím s ničím co se tu řeklo, krom toho, že jsme stejně jako vy proti výstavbě radaru." -- nebyl právě nejlepší. Podivil jsem se trochu naivnímu a místy i trapnému projevu pana Trošky. Abych to lépe vysvětlil: "Tak už je tam příště nezvolíme." Je poněkud naivní výzva, protože pokud USA radar postaví, budou se ho držet zuby nehty a hlavně budou držet u moci současné panoptikum.

1. 6. 2007

Jsme jako EU jednotným trhem, zónou volného pohybu zboží a osob snad i služeb a bůh ví, jak se všechny ty pilíře jmenují... Ovšem, jak říká velmi správně pan Čtvrtníček, existuje reklamština a v ní je všechno vocamcaď až pocamcaď nebo jak kdy, jak kde a jak pro koho. Někdy mám takový pocit, že existuje i jakási evropština ergo eurospeech, čti jurospíč... Tento jazyk má všechny znaky reklamštiny a některé další možná i navíc, protože některé její výrazy neplatí ani v souladu oněmi omezujícími podmínkami reklamštiny, ale jsou prostě jen tak. Klamavá reklama se tomu říká a někdy, když je méně místa, tak jenom prostě a obyčejně – lež.

1. 6. 2007

Podle jisté teorie kdysi přistáli na Zemi mimozemšťané a protože byli nadržení, začali obcovat se šimpanzi a z tohoto spojení vesmírné inteligence s pudovým životem pozemských organismů se odvíjí tragedie lidských dějin. Jako každá podobná teorie i tato teorie odráží dějinnou situaci, ve které se nacházíme. Lidstvo začíná pronikat do vesmíru a není daleko od pochopení jeho zákonů. Zároveň je ovládáno zvířecími instinkty, které mu brání zvládnout racionálně problémy, které musí řešit. Takovým problémem je v současné době nepochybně blížící se energetická krize. V březnu letošního roku vydal vyšetřovací orgán amerického kongresu, který posuzuje programy a činnost americké vlády, zprávu, podle které USA nemají strategii, jak čelit následkům vyčerpání světových zásob ropy ZDE.

1. 6. 2007

Luděk Pinta, oblastní manažer, ODS Chrudim:


Datum: Thu, 31 May 2007 10:32:58 +0200 (CEST)
Od: ODS Chrudim

Vždyť stojíte pod jedním praporem s komunisty a socany! Jejich prostředky a spřízněná média masírují jejich příznivce dnes denně - jen poslušně dále posluhujte politickým zájmům a křičte do světa názory Haló novin...nesete si za to vlastní zodpovědnost a doplatíte na to dlouhodobě ztrátou svojí svobody....je třeba se poučit z historie!

ODS bude Vaši svobodu hájit i když o to nestojíte!

Je třeba vše chápat v souvislostech....

Prostě dnes 3/4 voličů něco říká a za rok budou říkat něco jiného, protože P.R agentury to s nimi umí!!! Naštěstí je tu 1/4 svobodomyslných, kteří se voblbnout nenechají a umí si udělat vlastní názor na základě vlastní analýzy faktů!

(Mail obdržel čtenář Jiří Novotný poté, co podepsal dopis poslancům a senátorům proti radaru.)

1. 6. 2007

Notable Americans with Czech Roots from Early Colonial Times to Present

(A press release)

The Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU) has undertaken an ambitious task to compile an authoritative dictionary of notable personalities with Czech roots who have influenced and shaped American history and culture, particularly of the US and Canada. This monumental effort, encompassing biographies of significant men and women from the colonial times to the present, is directed by Past SVU President Dr. Miloslav Rechcigl, a recognized authority on the history of Czech Americans.

1. 6. 2007

Ke státním maturitám bych se rád vyjádřil jako učitel angličtiny na střední škole, reaguji tak na článek doktora Hausenblase Nečisté maturity 2007, píše Jiří Šíp.

Nejprve k současné podobě maturit, které doktor Hausenblas hodnotí následujícím způsobem: "ústní rozhovor před komisí odborníků obeznámených s maturantovou předchozí studijní dráhou." Nedovedu se vyjádřit k maturitám z češtiny, ale rád bych vyzdvihl rozdíly mezi současnou maturitou a novou, státní, od CERMATU.

1. 6. 2007

V reakci na článek Ondřeje Hausenblase se pan Šíp dopouští několika omylů. Pan Šíp uvádí řadu zcela smysluplných argumentů, které dokazují, v čem je koncept reformované maturity lepší a jak může pozitivně proměnit maturitní zkoušku z cizího jazyka. Nelze než souhlasit, ovšem velmi se divím, že pan Šíp spojuje změnu k lepšímu právě s připravovanou státní maturitou. Pokud se jako středoškolský učitel na maturitách podílí, je z velké části jeho odpovědností, že současná podoba maturitní zkoušky z cizího jazyka je taková, jaká je. Všechna zlepšení, která pan Šíp uvádí (poslech, strukturovanou práci atd.), mohla škola do maturitní zkoušky zařadit a nemusí rozhodně čekat na to, až bude spuštěna státní maturita.

1. 6. 2007

To jsem si zase početl! Zvykl jsem si na to, že v BL jsou publikovány většinou články na intelektuální úrovni, se kterými stojí za to souhlasit nebo polemizovat, podle toho, do které části politického spektra kdo patříme, jak podotkl pan Eisman. K jeho textu bych podotkl, že je sice možné, že by Rusko mohlo napadnout Evropu, avšak o slůvku "úspěšně" bych si dovolil pochybovat. Pan Eisman aspoň rovnou přiznává, že tady vůbec nejde o Írán, a že se nám tedy od začátku lže, píše Petr Březina.

1. 6. 2007

Poprvé si nyní Číňané koupili v Evropě letiště, a to za €100 milionů. Je v severním Německu.

Když firma LinkGlobal Logistics podepsala v květnu kupní smlouvu na Baltic Airport Schwerin-Parchim v německé zemi Mecklenburg-Vorpommern, tato čínská firma se podle Spiegelu online zavázala nejen, že za letiště zaplatí €100 milionů, ale že do něho bude v prvních dvou letech investovat dalších €20 milionů.

31. 5. 2007

Dobrá zpráva je, že se americká opozice rozhodla ten Bushův raketový plán pozastavit a postavit NMD později, a to v rámci NATO a s jinými technickými parametry. Oponenti radaru ve východní Evropě mají čas do voleb v 2008 k tomu, aby si zvolili vládu, která by lépe reprezentovala těch 70% občanů, kteří říkají, že jsou proti základnám.

Poslední stéblo, která mě vedlo k napsání tohoto zvolání je další, asi už padesátá Výzva občanům. Ta poslední z 25.5.2007 ZDE

Zdá se že když to někomu dalšímu konečně dojde, co ten 'Projekt pro nové americké století (PNAC)' vlastně je, hned zavolá pěti známým a vydají další výzvu, či volání po přímé demokracii, nebo zorganizují další demonstraci. Ono to zvonění klíči fungovalo jednou, v roce 1989 protože to byla výjimečná situace: přechod od totality k nepřímé demokracii. I v nedokonalé demokracii je situace složitější, názory jsou rozděleny blíže k 50% - %50% a hlasy je třeba spočítat, ve volbách, a v parlamentu.

31. 5. 2007

Reakce na článek Petra Frishe"ČR a USA: Jsme tak trochu mimo mísu"

Co se týče obsahu o radaru a jeho souvislostech, tak víceméně souhlasím. Nesouhlasím, že různé demonstrace a iniciativy nejsou účelné. Právě, že je nutno ten tlak stupňovat a dávat čím dál více najevo nespokojenost a snažit se získávat lidi, kteří normálně ani volit nejdou. Protože když uvidí, že se někdo stará a není mu to jedno, tak je větší šance, že půjde i on.

Za poslední dny se vyrojilo spoustu arogance a povyšování ze strany ODS i jiných členů parlamentu na naše emailové dotazy a akce. K tomu neskutečné lži a zesměšňování, a to i veřejně v médiích, která nás až ostentativně ignorují.

Oficiální zástupce poslance ODS nám dokonce otevřeně řekl, že na média můžeme zapomenout, že ty má pod vlivem někdo jiný, ale že pokud chceme poradit a pomoct jak se tam dostat tak nám pomůže? Přijde Vám to normální? Podepsat pakt s ďáblem, abych pak proti němu mohl bojovat? Za koho nás mají? ptá se Tomáš Bodžar.

31. 5. 2007
Reakce na článek "Hrubě zkreslené zpravodajství televize Nova".

Jak jsme už referovali, televize Nova se svou reportáží pokusila vytvořit dojem, že se sobotní demonstrace proti radaru na Václavském náměstí neúčastnil skoro nikdo, viz fotografie vpravo. Jak to na demonstraci vypadalo ve skutečnosti, vyplývá z fotografie, kterou nám zaslal Jan Stern (vlevo).

31. 5. 2007

Bohatá americká praxe celostátních referend

Protože politici, na rozdíl od občanů, informace mají, nebo to o sobě alespoň tvrdí, určitě mají i povědomí o míře a způsobu používání referend a občanských iniciativ v USA. Rozhodně by v tomto měl mít dobré znalosti jeden z čelných odpíračů referend u nás, Alexandr Vondra (ODS), neboť byl po čtyři roky velvyslancem v USA a i během jeho funkčního období se konala celá řada celostátních referend, jak si ještě ukážeme níže. To, že Vondra o tomto nikdy nemluví a dál stereotypně setrvává na oněch pitoreskních důvodech, proč občany nepustit k referendu, znevěrohodňuje nejen jeho kompetenci v oblasti správy věcí veřejných, ale vůbec jeho morální kredit, neboť prokazatelně manipuluje s informacemi v neprospěch občanů.

Nezbývá, než se spolehnout na první pravidlo zdravého rozumu: nevěřím ničemu, co mi říká moje vláda. Za vším je potřeba hledat konkrétní zájem. A zájmy ministrů a poslanců vůbec nemusí být stejné jako zájmy jejich voličů. Ve lživé vládní rétorice kolem referend je to v těchto dnech vidět křišťálově jasně.

Je spousta zajímavějších věcí než radar a vojenská základna, které stojí za to importovat k nám z Ameriky. Například občanské sebevědomí a především metody přímé demokracie, které jsou v USA naprosto běžné a mají již stoletou historii. Je na první pohled zarážející, jak se čeští pravicoví politici ohánějí transatlantickou vazbou. USA vyzdvihují jako vzor našeho směřování, přitom však naprosto selektivně vybírají pouze ty aspekty, které se jim hodí do krámu. Česká pravice je známa svým tvrdým odmítáním přímého rozhodování občanů o konkrétních veřejných otázkách pod celou řadou záminek: občané jsou hloupí a problematice nerozumí, nemají dost informací, jsou manipulovatelní, nenesou politickou odpovědnost a podobně.

Nechci zde nyní dokazovat absurdnost těchto tvrzení, chci se zaměřit na jinou věc. Ti samí politici, pro které jsou USA jakousi modlou, pokud jde o soukromé vlastnictví, volný obchod, svobodu jednotlivce, vojenskou rozhodnost atd., naprosto zamlčují fakt, že v USA již více než 100 let úspěšně funguje přímé rozhodování občanů o konkrétních veřejných otázkách. Téměř polovina států USA má funkční legislativu pro přímé rozhodování občanů (referenda) na celostátní úrovni a co více, toto přímé rozhodování je velice často využíváno. Čeští politici a s nimi většinová média však neustále omílají lživé důvody, proč občan nemá strkat nos do rozhodování, přestože je právě americká praxe usvědčuje přinejmenším z historické zaostalosti.

31. 5. 2007

DOKUMENT z listu Izvestija

Michail Volžinskij, kapitán prvního stupně v. v., Izvestija

Polský prezident Lech Kaczynski odmítl zprostředkování NATO v jednáních o umístění v jeho vlasti objektů amerického systému protiraketové obrany (PRO). Prohlásil: "Kdybychom se ptali všech členů aliance, mezi nimiž jsou někteří, jejichž názory zcela závisí na stanovisku Moskvy, možná bychom se systému PRO nikdy nedočkali." USA se chystají umístit deset antiraket v Polsku a vybudovat radarovou základnu v Česku. Tato otázka -- konflikt kolem americké PRO -- velmi specifická a zdánlivě důležitá jen pro odborníky, se stala v posledních několika letech tématem všeobecně veřejně posuzovaným. Ovšem záplava informačního šumu jenom zamlžuje podstatu věci. O reálných cílech budování PRO, jejích pravděpodobných následcích a o možnosti jejího použití komentátoři mlčí -- pravděpodobně úmyslně. Problém je zřejmě natolik závažný, že se lidé, dobře chápající, o co jde, uchylují k eufemizmům, pochopitelným jen jim podobným -- zasvěceným.

Radar v Brdech - základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy? TÉMA BL

4. 5. 2007

V dubnu 2007 přispělo celkem 97 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 18, 437.07 Kč . Na kontě Britských listů v Raffaisenbance jsme měli 30.4. 2007 částku 255 292.76 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 1,711.41 USD.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí a nyní i z České republiky mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
2. 6. 2007 The anti-missile shield cannot defend the Czech Republic Jan  Neoral
1. 6. 2007 Antirakety Česko nemohou ochránit Jan  Neoral
31. 5. 2007 Protiraketový systém se tváří jako obrana, je ale určen k útoku   
30. 5. 2007 Jak se dělá propaganda   
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
8. 5. 2007 XBR radar v Brdech zřejmě nebude jediný Stanislav  Kaucký
8. 5. 2007 Jak zavléci Česko do samého středu Hvězdných válek Štěpán  Kotrba
7. 5. 2007 Radary včasné výstrahy Stanislav  Kaucký
7. 5. 2007 Americký raketový deštník v Evropě: Logika, nebo jen provokace?   
3. 5. 2007 Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje Jan  Neoral

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2007 Další obce v referendech proti radaru   
2. 6. 2007 The anti-missile shield cannot defend the Czech Republic Jan  Neoral
1. 6. 2007 Jan Keller podporuje protestní hnutí občanů Milan  Valach
1. 6. 2007 V kontroverzi o raketách obvinilo Rusko Spojené státy   
1. 6. 2007 Boj proti radaru: první vítězství Milan  Valach
1. 6. 2007 Americký radar zatáhne českou politiku do konfliktu na Blízkém východě   
1. 6. 2007 Antirakety Česko nemohou ochránit Jan  Neoral
31. 5. 2007 Jak americký protiraketový systém ovlivňuje situaci na Blízkém východě   
31. 5. 2007 Ruse, kušuj!   
31. 5. 2007 Protiraketový systém se tváří jako obrana, je ale určen k útoku   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
28. 4. 2007 Mám absolutní pohrdání pro Bushův tým   
25. 4. 2007 Americká armáda "zneužila smrti fotbalisty Tillmana"   
17. 4. 2007 Padlí vojáci neodrazují zájemce o službu v kanadské armádě Miloš  Kaláb
16. 4. 2007 Turecko chce provést vojenskou invazi do severního Iráku Miloš  Kaláb
12. 4. 2007 Irák: Stále se prohlubující krize   
31. 3. 2007 Slovenská armáda definitivně opustila Irák, Fico odsoudil nelegálnost mise "Trvalá svoboda" Štěpán  Kotrba
28. 3. 2007 Irácká vláda uvítá zpět Saddámovy obávané bezpečnostní síly Miloš  Kaláb
19. 3. 2007 Pákistánec Muhammad přiznal řízení atentátů z 11. září Josef  Vít

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
2. 6. 2007 Nekompetence a podvádění při obchodu s emisemi skleníkových plynů ohrožují boj proti globálnímu oteplování   
1. 6. 2007 Bude George Bush vyhlášen šimpanzem roku? Mojmír  Babáček
1. 6. 2007 George Bush zlikvidoval naději, že by schůzka G8 mohla schválit plán proti globálnímu oteplování   
25. 5. 2007 USA odmítly německý návrh pro summit G8 na boj proti globálnímu oteplování   
23. 5. 2007 Světové emise CO2 jsou vyšší než nejhorší modelovaný scénář   
21. 5. 2007 Klimatické změny, globální darwinismus a náboženský fanatismus Kamil Vladislav Vaněk
19. 5. 2007 Ne, Blaire! Americký dar na rozloučenou britskému premiérovi   
16. 5. 2007 Placatá, nikoliv kulatá Země   
16. 5. 2007 Klaus a úroveň českého mediálního diskursu Jan  Čulík
5. 5. 2007 Vědci OSN: Není moc času   

Bodies RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2007 Jaký je rozdíl mezi anatomickou pitvou a komerční exhibicí Martin  Kucharík
16. 5. 2007 O pochybné etice výstavy Bodies   
14. 5. 2007 Oči k vidění a mozek na myšlení, aneb kdo nechce vědět, co je člověk, ten ať klidně zůstane doma Uwe  Ladwig
14. 5. 2007 Jak vydělat na mrtvých, které si prohlížejí ti, kteří žijí Štěpán  Kotrba
14. 5. 2007 Nebudeme přece tmáři   
14. 5. 2007 Chybí základní úcta k lidské bytosti Jan  Čulík
11. 5. 2007 Uč se synu moudrým býti Ladislav  Žák
7. 5. 2007 Prznění mrtvol Radek  Mikula

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
23. 8. 2006 Beneš a nenucená nadřazenost Martin  Škabraha
15. 6. 2006 Sudetoněmecký den nepřinesl nic nového Richard  Seemann
2. 2. 2006 Benešovy dekrety Alois  Matuška
21. 11. 2005 Provokace paní Merkelové   
18. 11. 2005 Merkelová podporuje zřízení Centra vyhnání Radek  Vogl
16. 9. 2005 Sudetští Němci v Krnově světí památku židů   
2. 9. 2005 Dějiny jsou prevít Pavel  Urban
27. 7. 2005 Kolakowski sem, Jaspers tam - už jsme se omluvili Polákům? Karel  Dolejší
25. 7. 2005 Okupanti utekli ještě před koncem války, kolaboranti zůstali Stanislav A. Hošek
25. 7. 2005 Soucit s těmi, co nemohou zapomenout na prožité křivdy   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Čína RSS 2.0      Historie >
1. 6. 2007 Budoucnost patří letecké dopravě, aneb Jak se dát poučit od Číňanů o nutnosti evropské a hlavně německé politiky Uwe  Ladwig
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
13. 4. 2007 Globalizace pokračuje a Indové už jsou tady, aneb Volný trh a možnost rozvojových zemí Uwe  Ladwig
27. 3. 2007 Konfuciův ústav a lidskoprávní globalizace Lukáš  Zádrapa
19. 3. 2007 Příliš mnoho peněz, aneb Nebezpečí globalizace dnes Uwe  Ladwig
20. 1. 2007 Stane se Čína i vojenským pánem světa?   
20. 1. 2007 Západ zuří, že Čína sestřelila satelit   
18. 1. 2007 Chceme čínskou Evropu? Martin  Kunštek, Štěpán Kotrba
17. 1. 2007 Rusko a globalizace Georgij  Veljaminov

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
1. 6. 2007 Bude George Bush vyhlášen šimpanzem roku? Mojmír  Babáček
28. 5. 2007 Pro hluché, kteří nechtějí slyšet Fidel Castro Ruz
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
5. 5. 2007 Čeho je bezprostředně zapotřebí, je energetická revoluce Fidel Castro Ruz
6. 4. 2007 Panevropský ropovod z Kazachstánu a Ázerbájdžánu   
5. 4. 2007 Aktivisté, experti a politici: strašák jménem Temelín Jiří  Pálka
30. 3. 2007 Americký vládní úřad GAO varuje: Připravte se na ropný zlom Michal  Brož
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin

Afrika - bohem i lidmi zapomenutý světadíl RSS 2.0      Historie >
1. 5. 2007 Immanuel Wallerstein: Afrika roku 2057 Immanuel  Wallerstein
29. 3. 2007 Očekával jsem, že mě zabijí   
27. 3. 2007 Zimbabwe: vítejte zpět špatné vzpomínky! Mesfin  Gedlu
13. 3. 2007 Pech impéria nenapraví sentimentální imaginace Mesfin  Gedlu
20. 2. 2007 Pošetilá cesta Bílého domu k africké ropě Mesfin  Gedlu
9. 1. 2007 Africké otazníky Daniel  Veselý
9. 1. 2007 Somálsko: Při útoku na "teroristy" usmrtily Spojené státy civilisty   
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
3. 8. 2006 Impérium a suverenita Frank  Simoulay
14. 5. 2006 Fukuyama: Čemu dnes čelí svět   

Soud a poprava Saddáma Husseina RSS 2.0      Historie >
11. 1. 2007 Nevykonáš dvakrát stejný trest smrti Bohumil  Kartous
10. 1. 2007 Dvojí reakce na popravu Saddáma Husajna Jiří  Jírovec
9. 1. 2007 Pomsta, nebo trest? Petr  Wagner
9. 1. 2007 Bylo správné otisknout fotografii oběšeného Saddáma Husajna?   
8. 1. 2007 Začátek roku už je, ale americká vláda stále neřekla, jestli chce stavět raketovou základnu v Česku Štěpán  Kotrba
6. 1. 2007 "Ostudná oprátka" Viliama Bucherta Jan  Čulík
6. 1. 2007 Přehodnotíme své styky se zeměmi, které kritizují popravu Saddáma Husajna   
5. 1. 2007 "Oběšením se Saddám Husajn stal mučedníkem"   
5. 1. 2007 Tony Blair k Saddámově popravě mlčí   
4. 1. 2007 Závěrečná bilance vlády režimu Saddáma Husseina a možná východiska z krize Jaroslav  Bureš

Autorskoprávní "zločiny", vypalovačky a sítě RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2007 Výchova vysokoškoláků "free" hudbou Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"   
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD   
26. 11. 2006 Autorské dílo a právo ho vlastnit Alexandr  Vojta
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
24. 11. 2006 Vypalování: Když mám předplaceno Jan  Bláha
23. 11. 2006 "Daň" z krádeže autorských děl   
23. 11. 2006 Autorskoprávní zločiny a pětikoruna Štěpán  Kotrba
23. 11. 2006 Pokud se za autorská díla platí při nákupu kopírovacího materiálu, měla by být zadarmo   
23. 11. 2006 Poplatek za média nic neřeší   

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
3. 4. 2007 Michael  Marčák
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
18. 1. 2007 Prohlášení vlády trojkoalice premiéra Mirka Topolánka   
16. 1. 2007 V nedělních TV-otázkách bylo dost dvorných úsměvů, aniž se ozvalo "Obušku, z pytle ven!" Miloš  Dokulil

Svět 2050 RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín Rašek
19. 10. 2006 Svět 2050: Jak se vyrovnat s budoucností aneb potřebujeme prognostiku? Martin  Potůček
17. 10. 2006 Svět 2050: Nová supertechnologie Bohumír  Štědroň, Peter Mikulecký
16. 10. 2006 Svět 2050 - nové téma Britských listů   
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
26. 2. 2007 Rodinná politika, biskup augsburský a ženy jako stroje na plození dětí Uwe  Ladwig
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
26. 10. 2006 Darwin by se divil Ladislav  Žák
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu   
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"   
3. 10. 2006 Katolická církev útočí na BBC   
26. 9. 2006 Logos - tvůrce světa Miloš  Dokulil
25. 9. 2006 Papež neříkal v přednášce o násilí pravdu Lukáš  Lhoťan
22. 9. 2006 Problémy případného dialogu o náboženské víře Miloš  Dokulil

Jacques Derrida RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
6. 4. 2006 Demystifikátor Jiří David Jan  Čulík
13. 2. 2006 Jacques Derrida: "Nezlobte se, ale takhle jsem to nikdy neřekl." Martin  Škabraha
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení   
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
6. 9. 2005 Welcome to the Desert of America Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
8. 6. 2005 Derrida a vábení marginalizace Petr  Svoboda
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2007 Policie v Evropě bude mít přístup k dababázi DNA evropských občanů   
1. 1. 2007 Občanům EU, cestujícím do USA, smějí Spojené státy kontrolovat emaily a transakce na úvěrových kartách   
3. 12. 2006 Miliony osob, cestujících do USA, klasifikovány jako "teroristické riziko"   
17. 10. 2006 Budoucnost mýtného a špehování automobilů   
1. 10. 2006 Cestovní válka mezi USA a Evropou začala   
5. 9. 2006 Pro informatiku vnitro není řešení, pouze nebezpečí Jiří  Kofránek
29. 8. 2006 Amerika zavádí všude biometrické průkazy   
28. 8. 2006 Zprovozněn tajný systém automatické kontroly státních poznávacích značek na silnicích   
28. 8. 2006 Google o vás ví všechno   
17. 8. 2006 Je segregace cestujících při bezpečnostních kontrolách řešením?   

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
20. 1. 2006 Pětatřicátníci, sociálně cítící a další... Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie Pásková
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek
8. 2. 2007 Opona   
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)   

Školství RSS 2.0      Historie >
1. 6. 2007 Nečisté maturity?   
1. 6. 2007 Státní maturity, CERMAT a Scio Bohumil  Kartous
25. 5. 2007 Reforma akademické samosprávy -- ano, ale... Jiří  Neustupa
24. 5. 2007 Maturanti za katedrou -- řešení, či zlevnění? Jana  Maříková
18. 5. 2007 Kamenem a chlebem Pavel  Kopecký
15. 5. 2007 Diskutujeme symptomy a opomíjíme příčiny Michal  Giboda
3. 4. 2007 Nečisté maturity 2007 Ondřej  Hausenblas
16. 3. 2007 Co čeká (někdy) intelektuála? Miloš  Dokulil
7. 3. 2007 Jde o maturity, nebo o CERMAT?   
6. 3. 2007 Jak zabránit nové maturitě? Bojkotem CERMATu... Radek  Sárközi