18. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 5. 2007

Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády

Džamila Stehlíková (SZ): Pan premiér na zahájení roku rovných příležitostí mluvil. Ano. Já také na zahájení roku rovných příležitostí promluvila. A promluvil také eurokomisař Špidla. Paní poslankyně, v naší zemi máme svobodu slova.

Dne 2. dubna 2007 byl v divadle Archa zahájen Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Atmosféra v divadle byla plná očekávání, neboť měl se zahajovacím projevem vystoupit premiér české vlády. V projevu však Mirek Topolánek a jeho poradci opět dokázali, že jsou jim pojmy jako demokracie, lidská práva, rovnost příležitostí žen a mužů či multikulturalismus zcela cizí. A nejen to. Premiér také dokázal, že o mnoha dalších skutečnostech vůbec neví, či vědět nechce.

Dlouho jsem přemýšlela, zda mám interpelovat premiéra a ministryni Stehlíkovou ve věci Evropského roku rovných příležitostí a projektů, které vybral Úřad vlády pro jeho realizaci. Dlouho jsem přemýšlela, zda se mám dotázat na stanovisko ministryně (respektive stanovisko koaliční Strany zelených) k Topolánkovu projevu, který pronesl při příležitosti zahájení tohoto roku v Divadle Archa.

Nesrovnalosti, které jsou cítila ve vystupování ministryně a jejích úředníků, i na Stálé parlamentní komisi pro rovné příležitosti, mě dovedly k tomu, že jsem ústních interpelací využila. A výsledek? Pochyby ještě větší než na počátku.

Topolánek: "Žádnou pozitivní diskriminaci!" - projev premiéra při příležitosti zahájení Evropského roku rovných příležitostí v Divadle Archa ZDE

Petra Procházková, BL: Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek ZDE
PSP: Interpelace Anny Čurdové na premiéra Topolánka ZDE
PSP: Odpověď premiéra Topolánka ZDE
PSP: Interpelace Anny Čurdové na ministryni Stehlíkovou ZDE
PSP: Odpověď ministryně Stehlíkové ZDE

A hlavně, jsem přesvědčená o tom, že se premiér i ministryně v řadě záležitostí mýlí. Ale, posuďte sami.

Evropské omyly premiéra

  • Pan premiér neví, že politika rovných příležitostí není jen o lidských právech, ale o každodenním životě, který žijí miliony lidí. Je o ekonomice, dopravě, občanském soužití, kultuře... Je o světě, ve kterém žijeme. O světě, kde jsme si sice před zákonem rovni, ale v běžném životě je nám vidina rovnosti zatím ještě vzdálená.
  • Pan premiér neví, že pojem pozitivní diskriminace se již mezi politiky, a to ani jeho myšlenkové úrovně, nepoužívá. I oni se naučili pracovat s termíny pozitivní či vyrovnávací akce.
  • Pan premiér neví, že jsou ženy diskriminovány již od vstupu na trh práce. Nejprve jako potenciální matky, poté jako skutečné matky a jakmile se jejich věk začne blížit padesátce, jsou najednou staré.
  • Pan premiér neví, že ženy za stejnou hodnotu a kvalitu práce berou až o čtvrtinu nižší plat, a to i v případě, že jde o samoživitelky.
  • Pan premiér neví, že multikulturní společnost je něco, co chrání kulturní tradice a hodnoty, na kterých stojí lidská společnost. Chce asimilovat. Inu, šedý, nepřemýšlející dav se lépe ovládá.
  • Pan premiér neví, že nejen mateřství, ale i otcovství je výsadou. A nechce vědět, že rodičovství je výsadou žen i mužů. Vždyť i on sám je přeci hrdým otcem a dědečkem, jak jsem pochopila z předvolebních plakátů.
  • Pan premiér neví, že ochranářská opatření pro ženy při přijímání do zaměstnání jsou postupně odbourávána a ten zlovolný zákoník práce, který od ďábla pochází, tak odkazuje na neexistující antidiskriminační zákon, který ODS zadupala od země.
  • Pan premiér neví, že v 21. století by lidé neměli umírat hlady a že již dnešní sociální systém umožňuje postihovat ty, kteří se práci vyhýbají. Vždyť jeho základy položil korvetní kapitán Vodička, který byl ze stejné myšlenkové líhně jako pan Topolánek.
  • Pan premiér neví, že to byla ODS, kdo byl proti registrovanému partnerství.

Ale abychom tento výčet nějak uzavřeli, je toho prostě celá řada, co pan premiér Topolánek neví.

A to mi vadí. Ale ještě více mi vadí, že si pan premiér myslí, že jsme všichni slepí, hluší a hloupí. Vadí mi myšlenková prázdnota, arogance, nabubřelost a přezíravost. Vadí mi provokace.

Evropa, a nejen ta, je již jinde. Rovnost příležitostí žen a mužů, či všech, chcete-li, již není jen otázkou feministických hnutí či několika sufražetek. Rovnost příležitostí, respektive liknavost při její realizaci, může výhledově způsobit nejeden ekonomický problém.

Proč asi pozitivní opatření a vyrovnávací akce přijímají i liberální vlády? A nemusíme chodit daleko. Co třeba Německo a Francie? Otázkami platových nerovností se zabývají ekonomové MMF, Evropské banky a jiných institucí. Evropská komise doporučuje rovný přístup například k penzijnímu připojištění.

Pan premiér a jeho vláda mnohé neví a hlavně nechce vědět. A nechtějí vědět ani koaliční partneři, kteří se k sobě tulí, jako ony známé tři opičky. Nevidím, neslyším, nemluvím. Ale pan premiér mluví. A je-li jeho cílem pouze urážet všechny kolem sebe, daří se mu to znamenitě.

Stehlíkové omyl první – svoboda slova není anarchie

Ano, máme svobodu slova, ale neměli bychom si ji plést s anarchií. Pokud jste přesvědčeni o tom, že polemika je vhodnou formou zahajovacího projevu, při příležitosti slavnostního zahájení čehokoli, pak se opravdu těším, jaké perly budou padat např. při zahájení Roku seniorů nebo třeba Dne planety Země. Pan premiér to určitě myslel upřímně a jenom my,nevděčné publikum, jsme to nepochopili. Paní ministryně má potřebu pana premiéra chránit. Inu, účast zelených ve vládě je nadřazena programu a proto řeči o svobodě slova. Za to zaslouží pochvalu vládní koalice.

Omyl druhý – jediný v Evropě

Jaká sláva, že premiér našel cestu na slavnostní zahájení, prý byl jediný v Evropě. No, nevím, podobné akce se zúčastnila i Angela Merkelová či španělský premiér Zapattero, který realizaci politiky rovnosti příležitostí věnuje velký prostor. Asi bychom našli i další. Ale myslím, že není třeba. Pan premiér, včetně zodpovědného ministra, mají podobné akce v popisu popisu práce, takže jaká tedy zásluha, paní ministryně?

Omyl třetí - zúžené vidění versus komplexnost

Je logické, že všechny vybrané projekty zohledňují muže i ženy, lidstvo je zatím stále ještě dvoupohlavní. Ale já jsem asi byla jinde, než paní ministryně. O tom, že např. projekt Brno slaví rovné příležitosti pro všechny budou DVD výstupy, kde bude zohledněno, jak diskriminaci vnímají muži a ženy, nebyla v Arše vůbec řeč. Naši sousedé zase bude zohledňovat vícestupňovou diskriminaci. Je dobře, že tomu tak je, ale paní ministryně vůbec nepochopila, oč mi šlo. Rovné příležitosti nejsou jenom o diskriminaci (třeba desetinásobné) a o integraci národnostních měnšich a o tělesně postižených.

Kde jsou např. projekty na vyrovnávání pracovního a rodinného života? Nebo kde jsou projekty, které by hovořily o genderových stereotypech? Kde jsou projekty o ženách v rozhodovacích procesech? Proč se neobjevily projekty, týkající se rozpočtování nebo posledního velkého tématu, který otevírá i mezinárodní tripartita (setkání zaměstnavatelů, zaměstnanců a vlády) a který se týká stejného odměňování za stejnou hodnotu práce? Ani jeden. Prý nebyly.

No, kdo by také hledal výzvu k podání projektů na Úřadu vlády pod tou, částí webu, která se věnuje romské problematice... Prostě i přes snahu se nevládní organizace k danému tématu neproklikaly. Jejich chyba. Soudí úředníci.

Rovné příležitosti jsou tématem, které se prolíná řadou oborů, včetně těch ekonomických. Proto je nelze zužovat. Ale paní ministryně vede svou.

Omyl čtvrtý – doufám, že poslední

Paní ministryně mi vyčetla konfrontační tón a nabídla ruku ke spolupráci. Tak. A z toho už jsem opravdu jelen. Ta nabídka je lano jen pro mne a nebo ruka podaná ke spolupráci celé ČSSD? Je logické, že v opozici budu bránit svou politickou stranu a musím odmítnout individuální nabídku, kterou mi paní ministryně podsunula. Antidiskriminační zákon jsme ve Sněmovně v minulém období připravily a byl schválen. A samozřejmě, že jej podpoříme, ale pouze v případě, pokud bude účinný. Ne jeho bezzubou podobu, kterou máme nyní k dispozici.

Úlohou opozice, a to od nepaměti, je „jít vládě po krku“. Tak se, paní ministryně, nepozastavujte nad tím, že jsem zvedla rukavici a nikoli přijala „nabídnutou“ ruku. Podoba rovnosti příležitostí je politikem. Velkým politikem. Zásadním politikem, na němž se rozdělují postoje stran pravicových i levicových, stran liberálních i konzervativních. Jsem ochotná posouvat problematiku rovnosti příležitostí vpřed prakticky i teoreticky od rána do večera, ale smysluplně, rozumně a v zájmu voličů, kteří mě do sněmovny vyslali hájit jejich zájmy a jistoty. Nebudu se zpronevěřovat programu, za který jsem byla zvolena.

Nejsem pokrytec, který káže vodu a pije víno. Který si na opozici jen hraje. A konec konců jsem v opozici od toho, abych upozorňovala na vaše chyby. Pokud ovšem nabídka k podílu nad vládní odpovědností nebyla určena celé ČSSD. Pak by ale nejspíše vypadal vládní program, vládní politika i vládní předloha zákona jinak.

Autorka je poslankyní ČSSD

                 
Obsah vydání       18. 5. 2007
19. 5. 2007 Ne, Blaire! Americký dar na rozloučenou britskému premiérovi
19. 5. 2007 Pošetilá zahraniční politika ODS a Evropa v ohrožení Jiří  Kadeřávek
19. 5. 2007 Americká vláda se snaží zkonfiskovat náš film, tvrdí Moorův producent
18. 5. 2007 Rozhovory Rusko-Evropská unie skončily rozkolem
19. 5. 2007 V Pákistánu přivítali Topolánka kostkovanou vlajkou
18. 5. 2007 New York Times: Raketovou obranu (zatím) nepotřebujeme
18. 5. 2007 Michael Moore: Film Sicko jsme do Cannes museli propašovat
18. 5. 2007 Bernard Kouchner jmenován francouzským ministrem zahraničí
18. 5. 2007 Product Copy Award architektu Kaplickému Štěpán  Kotrba
19. 5. 2007 Velice krátká poznámka Jiří  Drašnar
18. 5. 2007 Problémy Východoevropanů zlikvidovaly plán Merkelové pro EU
18. 5. 2007 Šéf Světové banky Paul Wolfowitz odejde z funkce
18. 5. 2007 Zahraniční politika USA: Diplomacie, nebo bič? Jana  Ridvanová
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
18. 5. 2007 Proč chodí politici do médií, když nechtějí nic říct?
18. 5. 2007 Mezinárodní Červený kříž odsuzuje násilí proti civilistům ve Sderot a Gaza
18. 5. 2007 Když se necestuje ale sportuje - první Češka na vrcholu nejvyšší hory světa Eliška  Děcká
18. 5. 2007 Paroubek a Tejc: Sílí podezření o účelovosti vyšetřování v kauze Čunek ze strany představitelů vládní koalice
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky
18. 5. 2007 KSM: Zpravodajství ČT nebylo manipulatnivní
18. 5. 2007 Jak vznikla evangelia Jan  Klepetář
18. 5. 2007 Noční udice Jan  Skácel
18. 5. 2007 Co dělat?
18. 5. 2007 Nejsme komunisté! Proč? Milan  Valach
18. 5. 2007 Beseda s britským ministrem životního prostředí Ianem Pearsonem
18. 5. 2007 Kamenem a chlebem Pavel  Kopecký
18. 5. 2007 Chci referendum
18. 5. 2007 Jsou proti základnám jen komunisté?
18. 5. 2007 Proč vám vadí komunisti?
18. 5. 2007 Víra, vědomí a pravda, aneb Hádka o císařovy vousy Uwe  Ladwig
18. 5. 2007 Hitler nechtěl válku Josef  Vít
17. 5. 2007 Je autorem evangelia apoštol Jan? Martin  Škabraha
17. 5. 2007 Klause opravdu nikdo nezná
17. 5. 2007 Vede Rusko proti Estonsku kybernetickou válku?
17. 5. 2007 Bez základen a bez komunistů Miroslav  Šuta
17. 5. 2007 Je lehčí za princip bojovat, než se jím řídit Petr  Schnur
17. 5. 2007 Hong Kong není žádná Čína, Petr  Fiala
17. 5. 2007 Nejsme mladí komunisté, jsme hnutím občanů Milan  Valach
17. 5. 2007 Putin a Evropská unie
17. 5. 2007 Ústavní pořádek v podání ministerstva zdravotnictví Aleš  Uhlíř
17. 5. 2007 Tiché sdělení jednoho (Čecho) Američana, aneb XII.mezinárodní trienále umělecké knižní vazby a grafik Ladislav Hanka Jan  Paul
17. 5. 2007 Jiří Payne: Američany jsem přesvědčil já, že ČR potřebuje jejich radar Jan  Neoral
16. 5. 2007 Jaký je rozdíl mezi anatomickou pitvou a komerční exhibicí Martin  Kucharík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
18. 5. 2007 Když se necestuje ale sportuje - první Češka na vrcholu nejvyšší hory světa Eliška  Děcká
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
17. 5. 2007 Topolánkův trapas století   
12. 5. 2007 Saúdská Arábie uzavřela kanadský stánek, protože hosteskami byly ženy Miloš  Kaláb
25. 4. 2007 Mít dítě v ČR je katastrofální handikap Lenka  Vytlačilová
16. 4. 2007 Rodičovství -- výzva pro celou společnost Darina  Martykánová
16. 4. 2007 Mít v ČR dítě je katastrofální handicap   
9. 4. 2007 Biologicky přirozené bylo zůstat na stromech Petra  Procházková
6. 4. 2007 K maskulinní totalitě a feministickému radikalismu Jiří  Drašnar
6. 4. 2007 Profesionální žena Darina  Martykánová
6. 4. 2007 Džentlmenství, nebo pokrytectví? Věra  Říhová
6. 4. 2007 Pouze bezdětná žena může mít stejné výsady jako muž, pravil Topolánek Petra  Procházková
6. 4. 2007 Je to mé rozhodnutí   
6. 4. 2007 Nerovnost pohlaví vznikla v paneláku   
6. 4. 2007 Rozum a objektivnost by neměly být ani "klučičí" ani "holčičí" Jiří  Škuba

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
27. 4. 2007 Konečná hovořila o deportaci židů, Topolánek řekl, že blábolí Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2007 Michael  Marčák
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
22. 11. 2006 Konstruktivní dialog? Oskar  Krejčí
20. 11. 2006 Mirek Topolánek: Projev před volbou předsedy Mirek  Topolánek
18. 11. 2006 Citáty dne - z kongresu ODS   
18. 11. 2006 Dopis nestranného publicisty místopředsedkyni ODS Bohumil  Doležal
16. 11. 2006 Proč se ODS chce znemožnit Boris  Cvek
16. 11. 2006 Je Jandák poslancem ČSSD nebo ODS? Štěpán  Kotrba
15. 11. 2006 "Kdyby to nevyšlo a vládli Paroubek, Rath a Filip, budu v pozici demokratů z roku 1948"   
14. 11. 2006 ODS může velmi snadno vyvolat předčasné volby Boris  Cvek

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
3. 4. 2007 Michael  Marčák
24. 3. 2007 Proč je potřeba Ústav paměti národa Lubomír  Novotný
19. 3. 2007 Ústav národní pomsty Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
22. 1. 2007 Kolik je dva...?!? Ladislav  Žák
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
18. 1. 2007 Prohlášení vlády trojkoalice premiéra Mirka Topolánka   
16. 1. 2007 V nedělních TV-otázkách bylo dost dvorných úsměvů, aniž se ozvalo "Obušku, z pytle ven!" Miloš  Dokulil
16. 1. 2007 Prima lunaparium Pavel  Kopecký
16. 1. 2007 Věcná nepřesnost Miloše Dokulila   
16. 1. 2007 Věcná nepřesnost Miloše Dokulila   
16. 1. 2007 Věcné nepřesnosti pánů Vagery a Marka Jakub  Žytek
12. 1. 2007 Náměstek americké ministryně zahraničí u Paroubka a Schwarzenberga, americký velvyslanec u Zemana na chalupě