16. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2007

Jaký je rozdíl mezi anatomickou pitvou a komerční exhibicí

Několik autorů na stránkách Britských listů již prezentovalo svůj názor na expozici rozřezaných naaranžovaných těl. Názorová různost je zajímavá, přesto nepřináší přirovnání, které je jistě velice užitečné. Jde o základní rozdíl mezi anatomickou pitvou a komerční exhibicí. Anatomická pitva je základní součástí výuky lékařství. I v dalších zdravotnických i nezdravotnických profesích (Policejní akademie, Pedagogická fakulta a další) se studenti v rámci výuky účastní anatomické pitvy. Prezentace pitvaného lidského těla je nevyhnutná pro pochopení anatomických a funkčních vztahů mezi orgány, tkáněmi, a bez názorné ukázky anatomickou pitvou ji lze jen stěží nahradit (přesto existují fotografické atlasy, 3D atlasy, multimediální učebnice).

Všem anatomickým pitvám ovšem předchází rozsáhlé pojednání o etice práce s mrtvým lidským tělem. Samotná pitva je prezentována jako akt v podstatě pietní, kdy narušujeme integritu kdysi živého člověka. Přitom nejdůležitějším úkolem je, zachovat mrtvému tělu jeho důstojnost.

To znamená, pracovat s ním pouze pro účely studia, pracovat s ním s respektem a s patřičnou úctou. Tak jako není taktní vysmívat se neznámému člověku sedícímu naproti nám v metru, není taktní smát se jeho mrtvému tělu.

Jen pro ukázku přístupu k dárcům těl pro studium anatomie - právě v čase polemiky kolem expozice Bodies jistě aktuální. ZDE

Není mi známo, jak uctivé zacházení "exponátům" zajišťují organizátoři expozice. Jistě by bylo také zajímavé si prohlídnout, jak vypadala smlouva s dárcem mrtvého těla, k čemu se plastinátor a vystavovatel zavázal a nezavázal. Stejně tak mi vadí to, že expozice je komerční. Neboť obchod s lidským tělem, je, pokud je mi známo, zakázán. A poslední detail: průvodce pro expozice vystavovatel vyhledával také mezi studenty lékařských fakult v Praze. Jasné vyjádření se jistě nezdaří získat, ale na mě to působí stejným dojmem, jako kdyby se vystavovatel vědomě snažil spojit svou expozici s nějakou významnou institucí... Proč? Jistě i proto, aby zvýšili důvěryhodnost a tím i zisk.

A v prospěch mé domněnky hraje i fakt, že rektor UK Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. se musel proti spojování této výstavy s Karlovou Univerzitou ohradit v tiskovém prohlášení. Cituji:

"Univerzita Karlova sděluje touto cestou veřejnosti, že se v žádném případě nepodílí na organizování a produkčním zajištění výstavy Bodies, která se v současné době koná v Praze. UK tedy není partnerem výstavy a případná účast mediků-studentů vychází z jejich osobního rozhodnutí a není ani povinnou ani nepovinnou součástí výuky či studia.

Rektor UK Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. nemůže v rámci akademických svobod bránit studentům v těchto jejich soukromých aktivitách, doporučuje však, aby svou účast na tomto projektu zásadně zvážili.

Rektor UK konzultoval danou věc s děkany lékařských fakult a předními profesory anatomie a ztotožňuje se s jejich stanoviskem, že výstava je neetická, pravděpodobně porušuje právní předpisy ČR a v žádném případě se neslučuje s principy, na kterých je moderní výuka všeobecného lékařství probíhající na UK založena."

Také Česká anatomická společnost vydala prohlášení, z kterého je jistě důležitá tato část:

"Aranžované postoje těl rozhodně neodpovídají potřebě názorného vzdělávání a osvěty. Vzdělávací aspekty výstavy pak nutně zůstávají v pozadí. Pokud chce někdo získat informace o lidském těle, není odkázán jen na plastinované preparáty. V anatomických atlasech a učebnicích a na mnoha stránkách internetu jsou údaje o anatomické stavbě člověka obsaženy v bohaté míře. Pomůcek orientovaných i na potřeby širší veřejnosti byla u nás v poslední době publikována celá řada.

Zároveň je třeba upozornit na skutečnost, že původ těl je nejasný, a že zemřelí nedali informovaný souhlas k posmrtnému použití svých tělesných pozůstatků, viz: ZDE

Nechávám na osobním zvážení každého, jestli se rozhodne pro návštěvu této expozice, a z jakého důvodu. Součástí morálního uctivého postoje k životu je i uctivý a důstojný postoj ke smrti. A ten vystavovatelům, zdá se, zcela chybí.

(Autor je lékař, pracuje na neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze)

                 
Obsah vydání       16. 5. 2007
16. 5. 2007 USA budou ignorovat obavy Ruska z protiraketového štítu
16. 5. 2007 Česká televize znovu záměrně manipuluje se skutečností
16. 5. 2007 Boj za 'svobodu a demokracii' opět na scéně; s falešnými tóny Karel  Dolejší
16. 5. 2007 Americký režisér Michael Moore je vyšetřován, protože navštívil Kubu bez povolení amerických úřadů Miloš  Kaláb
16. 5. 2007 Proti Rusku na věčné časy... ... a nikdy jinak Oskar  Krejčí
16. 5. 2007 Placatá, nikoliv kulatá Země
16. 5. 2007 Klaus a úroveň českého mediálního diskursu Jan  Čulík
16. 5. 2007 Jaký je rozdíl mezi anatomickou pitvou a komerční exhibicí Martin  Kucharík
16. 5. 2007 O pochybné etice výstavy Bodies
16. 5. 2007 Lidské tělo a mrtvola Boris  Cvek
16. 5. 2007 Bestia in civitate Taborensi triumphans I. Jan  Klepetář
16. 5. 2007 Akce na podporu 11. pančhenlamy, tibetského politického vězně (Praha, Ostrava)
16. 5. 2007 I volby v malém dokáží změnit politický systém, aneb Proč křesťanští demokraté litují ztráty hlasů sociálních demokratů Uwe  Ladwig
16. 5. 2007 Přede mnou dnes stojí smrt
16. 5. 2007 BBC předvedla dost efektní boudu o údajné "podstatě Vzkříšení" Miloš  Dokulil
16. 5. 2007 ČT: Péro Václava Moravce už není na prodej, aneb jaké to je mít informační náskok
16. 5. 2007 Václav Klaus -- intelektuál proti "chobotnici" Jan  Sládek
16. 5. 2007 Erratum
16. 5. 2007 Světová banka odsuzuje izraelskou politiku vůči Palestincům Daniel  Veselý
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
15. 5. 2007 Situace ve zpravodajských službách a k jmenování ředitele ÚZSI
15. 5. 2007 Jak to bylo s "ukradením" kufříku státního zástupce?
15. 5. 2007 Kolik stojí válka
15. 5. 2007 Přinesou Američané s radarem do ČR nový, zázračný zdroj elektrické energie? Jan  Neoral
15. 5. 2007 Sociální stát a kapitalismus Pavel  Janíčko
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
15. 5. 2007 Protestní hnutí občanů - hlasujte pro referendum Milan  Valach
15. 5. 2007 Lidi v rozpočtových organizacích nemají peníze Lenka  Vytlačilová
15. 5. 2007 Diskutujeme symptomy a opomíjíme příčiny Michal  Giboda
14. 5. 2007 Praha: Cyklisti, zachraň se kdo můžeš! Hynek  Hanke
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
16. 5. 2007 Michael  Marčák

Bodies RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2007 Jaký je rozdíl mezi anatomickou pitvou a komerční exhibicí Martin  Kucharík
16. 5. 2007 O pochybné etice výstavy Bodies   
14. 5. 2007 Oči k vidění a mozek na myšlení, aneb kdo nechce vědět, co je člověk, ten ať klidně zůstane doma Uwe  Ladwig
14. 5. 2007 Jak vydělat na mrtvých, které si prohlížejí ti, kteří žijí Štěpán  Kotrba
14. 5. 2007 Nebudeme přece tmáři   
14. 5. 2007 Chybí základní úcta k lidské bytosti Jan  Čulík
11. 5. 2007 Uč se synu moudrým býti Ladislav  Žák
7. 5. 2007 Prznění mrtvol Radek  Mikula