1. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 6. 2007

Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání

Když jsem poslal předsedovi Poslanecké sněmovny Pralamentu stížnost na porušení zákona 484/1991 Sb. a návrh na odvolání Dany Jaklové a Marii Ptáčkové z Rady Českého rozhlasu, bylo to proto, že zákon dle mého názoru BYL porušen. Generální ředitel Českého rozhalsu si nechal (proč?) zpracovat dvě právní analýzy (zpracovat si je měla nechat Rada - pro své poučení) advokátním kancelářím Kříž-Bělina a Wintr, posléze je předal předsedovi Rady Florianovi a ten je předal poslanci ODS Plevovi, který z nich citoval, aniž je zveřejnil a dal k dispozici svým kolegům. To je ale v poslanecké komisi zvykem... Parlament zadal právní studii svému Parlamentního institutu. Důvodem všech tří posudků bylo jednoduché sousloví, které definuje u členů Rady konflikt zájmů: nesmí zastávat veškeré funkce ve veřejné správě. Mariu Ptáčkovou její funkce živí, Danu Jaklovou nikoliv. Obě funkce v době podání stížnosti měly, obě zákon porušily.

Stálá komise pro sdělovací prostředky mou stížnost neodmítla, u Marii Ptáčkové konstatovala shodu s nálezem Pralamentního institutu - porušení zákona. Reagovala po rozpravě na návrh poslance Plevy žádostí předsedovi Parlamentu o podání určovací žaloby a na návrh můj zahrnula do této žaloby obě členky Rady, protože Pleva navrhoval pouze Ptáčkovou, podporovanou KDU-ČSL, Jaklovou, kterou podporovala ODS, nikoliv... Má stížnost a návrh byly ale směřované vůči oběma. A soud je jediným orgánem, který může učinit rozhodnutí o výkladu zákona. Respekt k soudnímu verdiktu je respektem k třem pilířům moci. A ty bychom měli respektovat všichni. Parlament zákony vydává, soud je vykládá.

U Dany Jaklové jsem nezpochybňoval funkci  místopředsedkyně , ze které má navíc neoprávněný finanční prospěch, ale samotné členství v Radě. Vzdání se funkce, která založila konflikt zájmů a porušení zákona znamená pouze, že Jaklová neporušuje zákon od 1. 6. 2007. Od doby svého zvolení do bytové komise Rady zastupitelstva Prahy 2 v roce 2006 do konce května 2007 jej však porušovala. Byla do funkce nominována ODS a v její prospěch zde působila. Je jedno, zda za peníze či zdarma, ale zpochybnila tak politickou nezávislost člena Rady.

Výkonem veřejné správy v určité specializované podobě mohou být pověřeny též jiné samosprávné organizace, právnické nebo fyzické osoby. V § 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích je definován vztah komise a obce. Funkce člena bytové komise Rady zastupitelstva městské části je jmenovanou funkcí orgánem samosprávy, který je součástí veřejné správy, je zároveň - dle jednacího řádu komisí, přijatých Radou této městské části - funkcí zástupce politické strany v příslušné komisi.

Zákon o Českém rozhlasu i zákon o České televizi hovoří v tomto případě stručně a jasně.

§ 5

(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, Veřejného ochránce práv, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele České televize a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.

(2) Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. S výjimkou peněžitých plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nesmí mít člen Rady ani osoba jemu blízká žádný majetkový prospěch z provozování rozhlasového vysílání.

Slovo  jakoukoliv  nepřipouští výjimky z neslučitelnosti, slovo  funkce  definuje zodpovědnost za určitý úsek, daný jmenováním či zvolením, nikoliv pracovněprávním vztahem dle zákoníku práce, sousloví  veřejná správa  tak, jak je chápáno v právní teorii i běžném výkladu v praxi , obsahuje jak státní správu a přenesenou působnost, tak i samosprávu. Členství v bytové komisi Rady zastupitelstva městské části Prahy 2 je funkcí v poradním orgánu, zřízeném vládní koalicí samosprávy městské části. Do funkce nominuje politická strana (v tomto případě ODS), schvaluje Rada (v tomto případě řízen ODS) a Zastupitelstvo na základě politického konsensu.

Došlo-li k porušení zákona tak jako u Jaklové a Ptáčkové, došlo k naplnění formálního i věcného charakteru a je tím naplněn požadavek na odvolání z funkce. Zákon to formuluje zřetelně a striktně - opět bez možnosti uvážení - větou Poslnecká sněmovna odvolá. Nemůže neodvolat. Odvolává plénum. Navrhovatelem může být nejen výbor, ale každý poslanec.

Podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona 484/1991 Sb. Poslanecká sněmovna člena Rady Českého rozhlasu z funkce  odvolá, přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5.

Tak se stalo souhlasem s výkonem funkce členky bytové komise v případě Jaklové a souhlasem s uvedením do funkce tiskové mluvčí hejtmana a vedoucí oddělení informací a styku s veřejností odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Jihočeského kraje. Vzdání se funkce na skutkovém stavu nic nemění, mimo účinné lítosti či omylu daném neznalostí zákona, se kterou ale zákon o Českém rozhlasu nepočítá. Funkcionáři, pověření parlamentem k dozoru nad dodržováním zákona, nemají právo na jeho neznalost... Veřejné Na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky jsem souhlasil s požadavkem určovací žaloby, neboť jedině soud může ústavně konformním způsobem zákon vyložit, aniž by byla o tomto rozhodnutí možná politická polemika, jako s právními posudky, které například ignorovaly znění zákona 128/2000 Sb. o obcích , zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků či zákona 129/2000 Sb. o krajích.

Proto očekávám s netrpělivostí podání určovací žaloby a rychlé rozhodnutí soudu. Bude důležité i pro nové členy dozorčích komisí Rad i pro nové kandidáty do Rady Českého rozhlasu i kandidáty do Rady České televize. Čím dříve se ukončí právní nejistota , tím lépe. Vyčkejme tedy rozhodnutí soudu.

12. 3. 2007 Nezpůsobilé k výkonu funkce - i ze zákona ZDE

3. 7. 2006 Odpovědnost člena Rady a odpovědnost partajního sekretariátu ZDE

Podrobnosti o odborném žuranlistickém působení Dany Jaklové ZDEZDEZDE ZDEZDEZDEZDE ZDE

                 
Obsah vydání       1. 6. 2007
4. 6. 2007 Topolánek: Ani my ve vládě nemáme o americkém radaru žádné informace Jan  Neoral
1. 6. 2007 Antirakety Česko nemohou ochránit Jan  Neoral
2. 6. 2007 The anti-missile shield cannot defend the Czech Republic Jan  Neoral
3. 6. 2007 Další obce v referendech proti radaru
3. 6. 2007 Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 6. 2007 Zemřel spisovatel Jan Beneš (1936-2007) Jan  Čulík
2. 6. 2007 Cenzura v ČT!
2. 6. 2007 Nekompetence a podvádění při obchodu s emisemi skleníkových plynů ohrožují boj proti globálnímu oteplování
3. 6. 2007 Muži prý "plánovali vyhodit do povětří zásobárny benzínu na newyorském letišti"
2. 6. 2007 Odsouzeni ke svobodě... Bohumil  Kartous
1. 6. 2007 Proč jsme "ztratili" Rusko Lukáš  Rázl
2. 6. 2007 Je reportérem 70 let
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
1. 6. 2007 V kontroverzi o raketách obvinilo Rusko Spojené státy
1. 6. 2007 KGB nejde o zisk, jde jí o moc
1. 6. 2007 ČT přinese podrobné zpravodajství z návštěvy prezidenta George Bushe v Praze
1. 6. 2007 George Bush zlikvidoval naději, že by schůzka G8 mohla schválit plán proti globálnímu oteplování
1. 6. 2007 Boj proti radaru: první vítězství Milan  Valach
1. 6. 2007 Americký radar zatáhne českou politiku do konfliktu na Blízkém východě
1. 6. 2007 Pohled z travnatého pahorku
1. 6. 2007 Proč chce Česko přilákat cizince jen na práci, nemáme na víc? Tomáš  Chochole
1. 6. 2007 Proč český stát nepodporuje, aby se rodily děti?
1. 6. 2007 PETROF Ladislav  Žák
1. 6. 2007 Jan Keller podporuje protestní hnutí občanů Milan  Valach
1. 6. 2007 Nehledejme ruského nepřítele Antonín  Hubený
1. 6. 2007 Počet amerických obětí v Iráku roste Jakub  Rolčík
1. 6. 2007 Paradoxy světa a mimozemšťané Michal  Mašín
1. 6. 2007 U nás doma v Evropě Ladislav  Žák
1. 6. 2007 Bude George Bush vyhlášen šimpanzem roku? Mojmír  Babáček
1. 6. 2007 22 Ivan  Diviš
1. 6. 2007 Lidé jsou proti radaru, protože je zmanipulovaly PR agentury
1. 6. 2007 Czech American Biography
1. 6. 2007 Nečisté maturity?
1. 6. 2007 Státní maturity, CERMAT a Scio Bohumil  Kartous
1. 6. 2007 Myš, která řve pod pláštěm Velkého amerického bratra
1. 6. 2007 Budoucnost patří letecké dopravě, aneb Jak se dát poučit od Číňanů o nutnosti evropské a hlavně německé politiky Uwe  Ladwig
31. 5. 2007 ČR a USA: Jsme tak trochu mimo mísu Petr  Frish
31. 5. 2007 Demonstrace a výzvy jsou účelné
31. 5. 2007 Sobotní pražská demonstrace proti americkému radaru vypadala takhle
31. 5. 2007 Proč česká vláda lže o praktických stránkách referenda? Radek  Batelka
31. 5. 2007 Protiraketový systém se tváří jako obrana, je ale určen k útoku
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2007 Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
2. 6. 2007 Cenzura v ČT!   
18. 5. 2007 Proč chodí politici do médií, když nechtějí nic říct?   
16. 5. 2007 BBC předvedla dost efektní boudu o údajné "podstatě Vzkříšení" Miloš  Dokulil
16. 5. 2007 ČT: Péro Václava Moravce už není na prodej, aneb jaké to je mít informační náskok   
16. 5. 2007 Česká televize znovu záměrně manipuluje se skutečností   
10. 5. 2007 Ne-profesionální ne-veřejnoprávní Česká ne-televize Jakub  Rolčík
3. 5. 2007 Jak se lže v Českém rozhlase   
30. 4. 2007 ČT musí zaplatit za pomluvu poslance ČSSD Štěpán  Kotrba
23. 4. 2007 Ryby vždy smrdí od svých hlav Štěpán  Kotrba
16. 4. 2007 Krafl: ČT se prý inspiruje BBC... :)   
14. 4. 2007 Je útok na Kotrbu mstou za jeho kritiku amerického radaru a za ohrožení zisků komerčních stanic?   
13. 4. 2007 Vyváženost, cenzura a provokace jako editorská politika Radka Kubička Štěpán  Kotrba
13. 4. 2007 Porušoval Štěpán Kotrba jako radní zákon? Jan  Čulík
13. 4. 2007 Radko Kubičko: Nemohu reagovat v bulvárních a neseriózních Britských listech