8. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 4. 2005

Klekat před touto mrtvolou je jako klekat před Leninem

Vatikán není šarmantní Monako pro turisty. Je to moderní, silná moc, šířící pokrytectví a působící krutost. Svým zákazem prezervativů způsobila katolická církev smrt milionů katolíků a dalších osob v oblastech, které zcela ovládají katoličtí misionáři, v Africe i po celém světě. V zemích, kde je nemocí AIDS nakaženo padesát procent obyvatelstva, jsou miliony mladých sirotků bezprostředními obětmi vatikánské kurie.

Je ostudné, že bohatí lidé v Evropě tiše ignorují výstřední učení katolické církve týkající se antikoncepce a nevzbouří se jménem bezmocných chudých v třetím světě, kteří umírají, protože pošetile věří v katolictví. Tito "civilizovaní" katolíci mají krví potřísněné ruce stejně jako Vatikán, který podporují. Jsou jako britští bolševici, kteří hájili Sovětský svaz a jeho vražednou ideologii, přestože mohli učinit tolik, aby jej přiměli ke změně.

Jak si dovoluje Tony Blair pokleknout před mrtvolou člověka, jehož edikty usmrtily miliony lidí, napsala v britském deníku Guardian v pátek, v den pohřbu papeže Jana Pavla II. komentátorka Polly Toynbee.

Sloupek

V pátek bude náš stát smutný. Opentlí se černými vlajkami a bude čtyřiadvacet hodin truchlit. Za nás za všechny.

Zemřel totiž papež. On byl něco jako šéf velké náboženské organizace zvané katolická církev. Tato organizace má k tomuto státu, lépe řečeno k jeho historii i současnosti, dlouhý a komplikovaný vztah, v poslední době zejména majetkový.

Možná i proto má v ČR nejméně oveček široko daleko a jejich počet bude každým rokem a generační výměnou dále klesat. Alespoň prozatím, dalekou budoucnost nelze předpovídat, protože kdo věří...

Politicky vyjádřeno (bráno podle podpory KDU -- ČSL ve volbách) se na naší krásné polis podílejí katoličtí věřící asi deseti procenty. Kolik jich nechodí k volbám si netroufnu tvrdit, ale z logiky přesvědčení bude jejich počet patrně menší než u těch, jejichž motivace je založena na čistě materiálních hodnotách.

Zemřel papež, globálně mediálně vážená osoba. Individuálně samozřejmě také, to dá rozum, ale přece jen, ta média jakoby vyjadřovala jakýsi obecný názor, že papež opravdu byl vážená osoba, takže je to vlastně takový obecný úsudek. Nic jiného ani nebylo v posledních dnech slyšet a vidět.

No jo, jenže zemřel papež, ne ikona. Zemřel nejvyšší představitel společenské organizace globálního dosahu, která není ani tak mocná, jako autoritní (a autoritativní). Její sféra není ani tak v platném právu jako v etických otázkách, které ovšem hrají při novelizaci a vytváření platného práva významnou roli. Tam, kde platí autorita katolické církve nebo tam, kde je její etického dogmatu autoritativně využíváno k politickým účelům, mají církevní doporučení velkou váhu a často se k nim přihlíží. Důkazem budiž nedávný - nevyhnutelně cynický -medializovaný případ Američanky udržované patnáct let při životě z vůle blízkých příbuzných. Ale existují i jiné závažné souvislosti. Zemřel totiž papež, představitel organizace s etickou autoritou, která byla ochotná skrze své dogma absurdně manipulovat s fakty, aby dokázala, že užívání prezervativů slouží viru HIV k přenášení z hostitele na hostitele. Ďábel a jeho Jidáš. OK, ale na AIDS umírají po celém světě, zvláště v zemích s nulovou sociální sítí, miliony lidí. I v zemích, kde má katolická církev velkou autoritu. Na jedné straně stojí snaha zabránit ve fyzické smrti člověku, který je patnáct let pouze biotechnologickou existencí, na straně druhé je k záchraně lidského života doporučován jedině celibát a monogamní sexuální vztah podle staré dobré křesťanské tradice. Tak generální této organizace zemřel, bude se oficiálně truchlit.

Taky zemřel Karol Wojtyla, starý a těžce nemocný člověk, který byl i přes svou chorobu značně exponován. Byl ve své nemohoucnosti vystavován jako náboženská relikvie. Mluvili a jednali jiní. Ačkoli byl do funkce zvolen, určitě bral pontifikát jako poslání, kterému se nemůže zpronevěřit. U něj se to ale dá, na rozdíl od politiků necírkevního formátu, pochopit.

Ale dál snad už jen dobře. O mrtvých se buď nemluví vůbec nebo jen dobře, záleží na tradici toho kterého mýtu. A tak byl tenhle mrtvý už tři dny před svou smrtí adorován na největšího ikonoklasta komunismu, bez nějž by z Berlínské zdi neopadla ani omítka, dále jako největší Polák celé historie a jako jeden z největších papežů všech dob, jen tak namátkou. Prostě zemřel někdo, protože když nedávno zemřelo několik set tisíc nikoho, politický rmut se nekonal.

Zemřel sice papež, ale ne ikona. Ikona právě žije svým nejintenzivnějším životem, dokud neshoří poslední pohřební svíčka a dokud nebude jako vyhaslé palivo odložena do televizních a deníkových archivů. Z "vegetativního" stádia procitne jednou za čas.

Zatím je ale ikona třeskutě živá a tak se v pátek bude vysílat celodenní pohřeb její fyzické schránky. Podle stále přítomného reportéra ČT to bude "největší událost v dějinách Itálie", takže kamery na místě jsou opravdu na místě. Stát bude smutný veřejně i veřejnoprávně. Snad bude mít papež na pohřbu hezké počasí.

Padang - Sumatra, Indonésie
10. 4. 2005

neděle 14.30: Nedaleko indonéského ostrova Sumara došlo k silnému zemětřesení. Seismologové uvádějí, že dosáhlo síly 6,7 stupňů. Epicentrum bylo asi 120 km jihozápadně od města Padang. Údajně nedošlo k žádným škodám ani ztrátám na životech.

Nejnovější zemětřesení vyvolalo obavy, že by se mohla opakovat katastrofa, k níž došlo loni 26. prosince, kdy přílivová vlna tsunami usmrtila asi 300 000 lidí ve více než deseti zemích. Před čtrnácti dny usmrtilo zeměřesení na indonéském ostrově Nias více než 600 osob.

Podrobnosti v angličtině ZDE

10. 4. 2005

Při hodnocení holocaustu dochází etika k závěru (Adorno, Bauman), že na prvním místě musí být vždy lidský život a ne sebevětší a sebekrásnější ideologie.

Proč se říká, že zemřel papež Jan Pavel II. a ne Karol Wojtyla? To je přece jednoduché. Karol Wojtyla přijal své církevní jméno -- Karol Wojtyla se stal Janem Pavlem II. Myslím, že ta změna identity něco znamená, a to nejen pro věřící. Papež byl nejvyšším představitelem katolické církve, byl symbolem určité organizace s druhou nejvyšší mocí, která se v této organizaci připouští. Tato moc je navenek přenášena jako autorita a tato autorita může působit destruktivně. Ale to bych se zase opakoval. Jinak řečeno, smrt papeže by měla otevírat otázky a ne se snažit je zapírat jako "eticky nevhodné" nebo "nedůstojné".

10. 4. 2005

Po přečtení článku "Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí - Klekat před touto mrtvolou je jak klekat před Leninem" se mi chce zvracet. A to nejsem věřící člověk. Britské listy by měly mít alespoň trochu soudnosti, slušnosti a etiky. Je to hnus, co tady děláte, píše Mirka Látalová.

10. 4. 2005

Redakce Britských listů tvrdí, že politika Vatikánu v Africe se rovná genocidě. Důvodem tohoto tvrzení je skutečnost, že římskokatolická církev odmítá kondomy a hlásá, že nejsou spolehlivé v ochraně před AIDS (případy, kdy i s použitím kondomu došlo k početí, zná ze svého okolí asi každý -- netvrdím, že stanovisko Vatikánu je správné, ale zcela bez logiky není). Za spolehlivější tato církev prohlašuje sexuální zdrženlivost a manželskou věrnost.

K tomu: Politika katolické církve v pandemické situaci vede ke genocidě

10. 4. 2005

Představa, že Vatikán řekne, že používání prezervativů je nezávadné a v Africe to misionáři a místní klérus jen tak přijme, je trestuhodně naivní. Než někdo začne někoho obviňovat ze smrti mnoha a mnoha lidí, měl by se nejprve zamyslet nad tím, jak reálně funguje život. To je ta bída moderních ateistů, kteří zbrkle mluví o tom, o čem nic nevědí. Ani exkomunikování misionářů a místního episkopátu by nikam nevedlo, vznikla by jen nová církev, místní a zcela ponechaná sobě samé.

K tomu: Keňan s AIDS: Nesmím používat prezervativy, katolická církev to zakazuje

Vatikán: "Nepoužívejte prezervativy, nechrání před AIDS"

Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí

10. 4. 2005

Absence elementární slušnosti

Jsem zděšen a šokován, když jsem se v den, kdy miliony lidí po celém světě uctívají památku jedné z největších osobností moderní doby, podíval na hlavní titulky Britských listů. Přítomnost je vytvářena prožíváním a reflexí reality nás všech a každý, kdo alespoň trochu chápe hlubší souvislosti, by měl mít odpovědnost, aby přemýšlel nad tím, co působí. Svoboda slova a možnost šířit své názory jistě patří k základnímu mechanizmu fungování moderního světa a mýlil by se každý, kdo by v tomto mém přístupu chtěl najít náznaky volání po cenzuře.

Dopis Pavla Dostála
8. 4. 2005

PODÁ DEMISI HNED?

Ministr kultury Pavel Dostál varuje nezávislý správní orgán a snaží se skandálním způsobem ovlivňovat jeho rozhodování. Ministr se tím naprosto nepřijatelně vměšuje do činnosti RRTV.

31. 3. 2005 odeslal ministr Dostál na oficiálním hlavičkovém papíře ministra dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, ve kterém klade dotazy, žádá vysvětlení a zároveň kritizuje Radu za její správní rozhodnutí ve věci neudělení licence Rádiu Limonádový Joe a Rádiu Sázava. Sekretariát ministra přiznal odeslání ale prohlásil, že "doposud probíhají jednání a do jejich skončení nebudou podávat žádné stanovisko". Včera odpoledne odešel dotyčný dopis všem radním. Sekretariát ministra kultury nechápe, že stejně není o čem jednat, neboť dopis ministra je flagrantním porušením zákona, ministrových kompetencí a jednání by legitimizovalo vměšování exekutivy do rozhodování nezávislého orgánu. Britské listy přinášejí faksimile tohoto dopisu a vyzývají ministra k zaujetí stanoviska a vyvození osobní odpovědnosti.

Předseda Rady Petr Pospíchal potvrdil Britským listům autenticitu dokumentu a uvedl v pátek večer, že Rada se jím jako kolektivní orgán bude zabývat počátkem příštího týdne.

Sobota 9. 4. 2005 Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se pokusila lobbovat "dotazem" i poslankyně US-DEU Taťána Fischerová.

Podrobnosti ZDE

8. 4. 2005

Otevřený dopis senátoru Jaromíru Štětinovi

Vážený pane senátore,

byl jsem zděšen a šokován, když jsem se dočetl, že jste zažaloval Komunistický svaz mládeže za vydávání a šíření časopisu Mladá pravda a Komunistickou stranu Čech a Moravy za to, že tomuto časopisu poskytovala redakční prostory. Aby bylo jasno, nejsem členem ani sympatizantem žádné komunistické strany ani svazu, s jejich názory nesouhlasím a kritizuji je ještě tvrději než Vy -- myslím si o nich totiž, že to ve skutečnosti žádní komunisté nejsou. Mladou pravdu pokládám za nepříliš kvalitní časopis s nízkou úrovní a dogmatickými názory. Rovněž Vás samotného pokládám za nepříliš kvalitního (protože sice bezpochyby odvážného a schopného, ale ještě jednostrannějšího než je v kraji zvykem) novináře, dogmatického politika a s mnohými Vašimi názory nesouhlasím -- dokonce si o Vás ani nemyslím, že byste byl nějaký autentický stoupenec ekologické politiky.

O minulosti Jaromíra Štětiny a Ondřeje Neffa - stalinský text, který leccos vysvětluje ZDE

8. 4. 2005

Dopis Jaromíru Štětinovi, Janu Beránkovi a Martinu Mejstříkovi

Vážení pánové,

se zájmem jsem si přečetl informací o tom, že jste podali trestní oznámení na časopis Mladá pravda. Oznamuji vám, že vydávání tohoto časopisu schvaluji, čímž se dle vaší logiky nejspíš dopouštím trestného činu schvalování trestného činu. Očekávám od vás tedy podání trestního oznámení na svou osobu.

Přejí vám mnoho neúspěchů ve vašem boji za potlačování svobody tisku a kriminalizaci názoru odlišných od vašich a znamenám se v dokonale úctě.

Radek Svítil

8. 4. 2005

Pan Slačálek kromě jiných hloupostí píše: "Srovnáváte komunismus s nacismem -- jako zločinnou ideologii a jako ohrožení demokracie. Nacismus jako ideologie přitom hlásá vyhlazení celých národních a jiných společenských skupin. Komunismus nic takového nehlásá. Nacismus jako rovněž prosazuje vůdcovský princip. Komunismus prosazuje správu věcí všemi lidmi, jichž se týkají -- tedy realizaci demokracie."

Michael Marčák: Těžce se mýlíte, příteli, státní smutek nebyl vyhlášen proto, že Stanislav Gross připustil svoji demisi
9. 4. 2005

Bývalý ministr a současný poslanec Schling spolu s poslancem Macháčkem na sjzdu ČSSD
9. 4. 2005

ANALÝZA ČSSD BĚHEM VLÁDNÍ KRIZE

Motto:
"Nemám rád, když bývalí komunisté
vyčítají bývalým komunistům,
že jsou bývalí komunisté"


Stanislav Gross měl prohlásit, že by byl ochoten k demisi. Mladé frontě (dnes) stála tato informace za alertní varování četnářům na mobily. Postupem času se ukázalo, že Gross podat demisi nehodlá tak docela. Nechá se prý pověřit rekonstrukcí vlády, ve které nebudou žádní vrcholní představitelé stran. Pak odejde a premiérem bude jmenován někdo jiný. S požehnáním prezidenta Václava Klause. Koalice bude spasena a vlastně se nic nezmění. Je to chytré řešení. Tentokrát poradci zafungovali dobře. Nepřečetli si ale ústavu dostatečně pozorně.

Stanislav Gross
8. 4. 2005

ANALÝZA ČSSD BĚHEM VLÁDNÍ KRIZE

Předseda vlády a ČSSD zase jednou prokázal schopnost politického manévru, kterým mate své protivníky i spojence. Vypadá to ale, že zmátl nejen je, ale i sám sebe.

Gross jednu část informace poskytl předsednictvu své strany, doplněnému o poslanecký klub, a něco o poznání jiného pak řekl novinářům přede dveřmi. Na jeho mediálního balónek si pospíšil kývnout i prezident Klaus z letadla, kterým odlétal na pohřeb státníka jiných kvalit - papeže. Jen lidovci věrni své pověsti se zeptali "co bychom z toho měli?". Varianta obměny většiny ministrů za "nepolitické" figury s Grossem v čele je jednou variantou, varianta s demisí předsedy vlády je druhou variantou. Ve hře je podle ČTK také možnost menšinového kabinetu ČSSD s podporou lidovců a unie. Mnšinová vláda s podporou komunistů je pak čtvrtou variantou. Pro kterou se doopravdy rozhodl Gross a pro kterou se rozhodnou v sobotu sociální demokraté?

Stále více se ukazuje, že Gross čelí tlaku na odstoupení nejen z postu premiéra, ale i předsedy ČSSD. I v nejvyšším vedení se mluví o návratu Zdeňka Škromacha do čela strany - teď již jen pro uklidnění situace... Varianta menšinové vlády získává obrysy - bohužel vylučovací metodou všech dalších variant, což je trapné divadlo beznázorovosti a rozpolcenosti ideového směřování ČSSD. Na změnu mandátu Grosse by se navíc musel sejít znovu sjezd. Mimořádný.

Milion lidí protestuje proti válce v Iráku a politice G.W. Bushe v Londýně
8. 4. 2005

Přestože jsou oba dokumenty, petice českých studentů i prohlášení autorů Not in our name, motivovány obdobnou snahou, rozdíl je jednoznačný. Zatímco české "prohlášení" má v sobě obsažen neadekvátní požadavek, Ne naším jménem nic takového neobsahuje a zůstává tak jen prohlášením -- prohlášením svědomí. To ho však nijak neoslabuje, naopak, jeho obsahem je závazek k tomu, co se v následujícím období, bez ohledu na postoj politiků s jejichž chováním nesouhlasí, zavazuje pro změnu udělat.

Jan Čulík si možná za svůj postoj k studentské výzvě ZDE a ZDE nezasloužil takovou kritiku, povícero emocionálního než věcného charakteru, jaké se mu dostalo, nicméně stejně emocionálně reagoval v článku na jeho obranu i Josef Vít. Podle něj jsou pro dnešní mladé lidi "slova jako solidarita nebo humanita přítěží" a "peníze alfou i omegou". Možná to byl pan Vít, který nevzal do úvahy celkové vyznění Čulíkova článku, z čehož sám studenty obviňuje. Denunciací mladých lidí a jejich degradací na hédonisty, prospěcháře a antisocialisty se s nimi vyrovnal poměrně rychle, aniž by se jakkoli snažil zakrýt svou politicky orientovanou motivaci.

Petice Ne naším jménem ZDE, anglicky ZDE

8. 4. 2005

Stále se objevují petice a různé dopisy o tom, jak by bylo záhodno a pěkné zakázat KSČM.

Nemluvě o tom, že tento požadavek je naprosto nesmyslný -- proč bychom měli zakazovat stranu kterou volí 20 % voličů? - argument, že komunistům jde jenom o moc, je jak vypůjčený z absurdního dramatu. Samozřejmě že jim jde o moc, stejně tak jako Klausovi, ODS, KDU -- ČSL a ČSSD -- tedy všem, kdo loví v kalných politických vodách.

8. 4. 2005

Poprvé jste vrazili kudlu do zad Klausovi a rozbili tak nejen vládní koalici, ale podpořili rozklad ODS. Záminka byla mravní, údajně neprůhledné financování činnosti ODS.

Podruhé jste těsně před volbami rozbili Čtyřkoalici, rýsujícího se favorita blížících se voleb. Záminka byla morální, podle vás nesplatitelný dluh ODA.

Potřetí jste v těchto dnech rozbili vládní koalici s ČSSD. Prohlašujete že důvod je, jak jinak, mravnostní, tentokrát pro změnu spočívá v nejasném podnikání manželky premiéra. Podtrženo a sečteno.

Zatím ani jednou se mravní stav věci díky vašemu počínání nenapravil, takže není vůbec jasné, co je vlastně v podhoubí vší té vaší proklamované morálnosti.

8. 4. 2005

Žádná populační exploze na Filipínách podle katolické církve nehrozí.

Deliji Padžové bylo teprve 16, když se vdala. První dítě porodila v 18 a nyní je ve čtvrtém měsíci těhotenství se svým desátým dítětem, které bylo počato sotva dva měsíce potom, co porodila své deváté dítě. Je jí nyní 37, vypadá o deset let starší, je bledá, slabá a podvyživená.

Její rodina nemá trvalý příjem. Padžová vydělává prodejem zeleniny asi dva dolary denně, její manžel, stavební dělník, má práci jenom někdy. Žijí v přeplněném brlohu v chudinské čtvrti Mandaluyong, v jednom z měst, které tvoří Metro Manila.

Zkušenost Padžové s problémy mateřství je typická pro širší obyvatelstvo Filipín. O věci se už dlouhá desetiletí koná neplodná debata mezi vládou a katolickou církví. Církev tvrdí, že žádný problém neexistuje.

8. 4. 2005

ANALÝZA

Papež a zahraniční politika

Žijeme v mediálním světe, který bohužel v každé události, která je hodna pozornosti, vidí i svoji možnost a příležitost k uplatnění. Nejinak je tomu při odchodu papeže. Intensita, rozsah i komplexnost pohledů na jeho osobu a jednání pomalu překračuje rámec přijatelnosti a chápání běžného občana. Ten je připraven přijmout i ocenit život i práci člověka a zamyslet se nad jejím významem. V klidu.

Miloš Zeman na XXXII. sjezdu ČSSD
8. 4. 2005

Přečetl jsem při cestou zpět z Prahy do skotského Glasgowa bestsellerovou knížku bývalého premiéra Miloše Zemana Jak jsem se mýlil v politice. Překvapila mě. Je to velmi dobrá kniha. Je sice provokativní, a to zcela právem, ale vzniká z ní dojem, že je její autor přemýšlivý člověk. Kniha obsahuje inteligentní úvahy. Vyplývá z toho, že Miloš Zeman myslí a zdá se, že v celé řadě oblastí dospěl k docela podstatné moudrosti. Kniha budí tedy úplně jiný dojem, než je bulvární obraz Miloše Zemana, šířený českými médii - obraz vulgárního, opileckého, becherovku popíjejícího šaška. Přitom Zeman podle svého přiznání becherovku vůbec nepije. Co to vypovídá o českých médiích, to si dovoďte sami. Přitom samozřejmě není rozumné přijímat veškeré Zemanovy výroky v této knize nekriticky. Vrátím se k ní po víkendu.

Avšak, zatím - Co si pomyslet třeba o takovéto, drobné úvaze (str. 14):

"Ďáblův advokát může namítnout, že nemáte-li odvahu k heroickému gestu, můžete postupně sklouznout ke kolaboraci se zlem. Je tedy otázkou, podle jakého kritéria odlišit heroismus od pózy. Podle mého názoru je jediným takovým kritériem sebeúcta.

Sebeúcta je tichý, vnitřní hlas, který se postupně rodí a sílí o to víc, čím více mu nasloucháme. Je protipólem hledání obdivu ve svém okolí. Ve skutečnosti není podstatné, zda si vás okolí váží, nebo neváží, důležité je, zda si můžete vážit sám sebe. Člověk ztrácí vše teprve tehdy, začne-li sebou pohrdat."

Možná se dopouštím neférového zkreslení, když ještě před recenzí chci ze Zemanovy knihy stručně citovat, ale tady to je. Co si Miloš Zeman myslí o blbosti?

8. 4. 2005
Český tisk má, podle mě, celkem svorně obsahem zvěsti, které působí preventivně panickou reakci, aby po krátkém čase s údivem shledal, že věci se nevyvíjejí způsobem jím predikovaným.

S úlevou shledávám, že jste nepominul Zemanovu knihu a těším se na Vaši recenzi. Citace mi přijde ovšem velmi případná, píše Sieglinda Dornach.

Už sám (tradiční) orchestr českého tisku, který jsem měla možnost na téma Zemanova "Mýlení", číst, mi připadal podezřelý; jaksi přiboudlý. Snad až nebývalým jednohlasem všechny listy házely knihu do stoupy, s tím, že se Zeman odkryl v celé své sprostotě (ale to je jistě jen moje volná, nepřesná interpretace.)

Pozoruhodně byla jeho "sprostota" dokladována prakticky jednotně úryvky, resp. (rovněž) volnými výklady odstavce o Petry Buzkové. Samého dna žumpy se kupodivu, pokud vím, dotkl Zemanův svazek v podání "seriózního" (nízkonákladového) čtiva českých vzdělanců, totiž Respektu. Z jejich "recenze" se dají fyziologické a patologické šťávy doslova ždímat.

Jak potom žasnu, když "tutéž" knihu sama otevřu (po masáži českých "žurnalistů") snad více s nechutí než zvědavá.

9. 4. 2005

V únoru 2005 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 5650 Kč, v březnu 2005 částkou 4902.17 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

8. 4. 2005

V srpnu minulého roku informovaly BL ZDE a ZDE . o případu bezmála zázračného "objevení" mezinárodních smluv o právní pomoci ve věcech občanskoprávních i trestních se Společenstvím Bahamských ostrovů Nejvyšším státním zastupitelstvím, které se zabývá případem rádobyexulanta Viktora Koženého. Po té, co bylo poněkud nešťastně v předstihu vyzrazeno, co nového se z ČR na Koženého chystá, můžeme se ve Sbírce mezinárodních smluv ve sdělení Ministerstva zahraničí č. 39/2005 dočíst, jak dopadlo zkoumání relevance oněch mezinárodních závazků z roku 1924. Jak se zde můžeme dozvědět, diplomatické stvrzující nóty jsou známy již od 28. dubna 2004, tedy dlouho před tím, než byla Nejvyšším státním zastupitelstvím ukvapeně vydána informace, že právní mechanismus k obeslání, popřípadě dokonce vydání Koženého do ČR existuje. Otázkou je, proč nebyly příslušné kroky učiněny ihned poté...

8. 4. 2005

Se zájmem jsem si přečetl dva související články "O hysterické reakci některých pražských studentů" a Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí".

Již delší dobu přemýšlím o tom, jak ovlivnit "své" demokraticky volené zástupce v jejich chování a jednání, píše Miroslav Vopalecký:

8. 4. 2005

Je těžké rozhodnout, zda Jan Čulík zešílel, nebo úmyslně lže

Na mediálním mikrosvětě České republiky je příjemné, že dokáže neustále překvapovat i poučeného pozorovatele. Z webu Britských listů lze očekávat vskutku leccos, ale být Janem Čulíkem označen za trockistu kvůli nechuti vůči KSČM, to je opravdu vtipné. Čulíkova reakce na studentskou iniciativu je vůbec vtipná, protože s takovou hysterií dosud nevyrazily do boje ani Haló noviny. Ovšem přetiskování denunciačních textů z komunistického bulletinu Obrys-Kmen na Britských listech je zřejmě první vlaštovkou nadějné spolupráce, takže se při troše štěstí již zanedlouho dočkáme autorské dvojice Čulík-Kojzar.

8. 4. 2005

Myslím si, že pan Bouška je opravdu buďto ještě mladý, nebo se mu jaksi nedostalo možnosti popřemýšlet o rozdílu mezi demokracií a anarchií, píše Jiří Hanák. Nebo záměrně nechce pochopit, o čem píšete. Vyplývá to pro mne z textu článku "Zlý sen o Janu Čulíkovi".

8. 4. 2005

Korupce na každém kroku veřejné správy, včetně soudců, státních zástupců a policistů. Arogance volených zástupců veřejné správy. Přebujelé, neustále přibývající, neefektivní, úřady. Hloupost a nezodpovědnost politiků. Špína a nepořádek za každým rohem. Hromady odpadků i podél silnic, které nikdo neuklízí. Zničené komunikace, zničené budovy. Nedůstojné stáří v přeplněných ubytovnách nazývaných "Domovy důchodců" (pokud mají štěstí anebo dost peněz aby se tam dostali). A nakonec i smutné umírání někde za plentou na chodbě v ústavech nazývaných "Nemocnice", píše Alfred Eckhardt:

8. 4. 2005

Dnešní doba zoufale potřebuje vizi. Máte, komunisté, nějakou?

Články a projevy, které se snaží odsoudit komunisty jsou bohužel většinou na takové intelektuální úrovni, že je dokáže prokouknout nejspíš i tříleté dítě - samozřejmě pokud nepatří mezi ty uvědomělé, kteří pálili čarodějnice, dělali pogromy či rozkulačovali. Je tu tedy vážné nebezpečí, že se tak říkajíc s vodou z vaničky vyleje i dítě. Antikomunistické výlevy na této úrovni - a s jinými se dnes prakticky nesetkáme - snadno zakryjí, že jsou i opravdové námitky proti komunistické ideologii a věcné otázky, které by bylo vhodné položit komunistům.

8. 4. 2005

Opravdu se studenti budí v noci hrůzou, kdo vchází do Strakovky a kde premiér vzal svoje peníze?

Nedávno jsem se vrátil z Mexika a rovnýma nohama skočil do rozjeté diskuse mezi "studenty" a "ostatními". Ani se mi nezdála zajímavá diskuse o tom, kdo je méně znalý předlistopadových poměrů a kdo méně demokratický. Co mně zaujalo, je bezprostřední srovnání odlišných přístupů odlišných kultur. Možná nebude nezajímavé i pro ostatní na ně nahlédnout na konkrétních případech, píše Petr Wagner:

8. 4. 2005

Se zájmem jsem si přečetl polemiku se studenty ohledně akcí proti Grossovi. Je mi sympatický styl diskuse, věcně a s přehledem argumentovat, míní Pavel Mužný.

Můj osobní názor je, že s podobnými horkými hlavami debatovat je, alespoň pro mě, zbytečná ztráta času a energie. Vrátil jsem se po 20 letech z Rakouska a zjistil jsem, že některé zkušenosti a názory jsou zde v Česku nesdělitelné.

8. 4. 2005

Pro pana Víta je mladý člověk blbeček, který žije hlavně diskotékami a balením holek, ale o politiku se nezajímá. Mně je 29 let, chodím už zhruba 10 let na pivo se spoustou různých přátel mého věku i mladších -- a součástí našich rozhovorů, pří a hádek byla politika vždy.

8. 4. 2005

V souvislosti se svým textem "Stav mezi životem a smrtí se nazývá umírání" jsem dostal různé ohlasy, většina byla pozitivních, což mě mile překvapilo. Ty negativní rozdělím do dvou skupin. Jedna kategorie lidí smrt kategoricky odmítá a přímo panicky se jí bojí, ta druhá ji sice akceptuje, ale nechápe, proč by měli být šťastni, když jim někdo milovaný zemře. Pokusím se to z hlediska své osobní zkušenosti vysvětlit.

Fidel Castro truchlí za papeže Jana Pavla II. - Havana, 4. dubna 2005
8. 4. 2005

Tradičně vnímáme komunisty jako proticírkevní hnutí. Automaticky tedy předpokládáme, že Kuba, poslední komunistický stát na západní polokouli, má ke katolické církvi stejně nepřátelský poměr jako měla KSČ. Neočekávali bychom proto velký zármutek nad skonem Jana Pavla II ze strany Fidela Castra a jeho souputníků.

Opak je pravda.

8. 4. 2005

V souvislosti s úmrtím papeže Jana Pavla II. vyvstala řada otázek. V Polsku bylo slyšet silný hlas, aby byl zesnulý papež pohřben v krakovském královském Wawelu. A kdyby tohle nebylo možné, aby aspoň jeho srdce tam po smrti mohlo spočinout. A pokud by ani tomu Vatikán nemohl vyhovět, nechť aspoň trochu prsti z polské země je uloženo do papežovy rakve.

7. 4. 2005

Vatikán zveřejnil papežovu poslední vůli

čtvrtek 18.15: Vatikán ve čtvrtek zveřejnil patnáctistránkovou poslední vůli papeže Jana Pavla II., poté, co byla přeložena z papežovy rodné polštiny do italštiny.

V poslední vůli se uvádí, že papež uvažoval o tom, že z papežského úřadu odstoupí, už v roce 2000.

Tehdy papež napsal, že je vykonávání jeho úřadu pro něho značným utrpením. Konstatoval, že doufá, že Bůh "mi pomůže, abych poznal, jak dlouho musím vykonávat tuto službu". Modlil se, aby dostal "potřebnou sílu" k pokračování ve své misi.

Papež Jan Pavel II.
8. 4. 2005

Totus tuus ego sum

Jan Pavel II.
Karol Wojtyla
"In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum"

Ve jménu nejsvětější Trojice "Bděte, protože nevíte, kdy váš Pán přijde" (srov. Mt 24,42). Tato slova mi připomínají poslední povolání, které nadejde až bude Pán chtít. Chci ho následovat a chci, aby mě všechno, co je součástí mého pozemského života, připravovalo na tu chvíli. Nevím, kdy nadejde, ale jako všechno, také tuto chvíli kladu do rukou Matky mého Mistra: Totus tuus. V týchž mateřských dlaních nechávám všechno a všechny ty, s nimiž jsem spojil svůj život a své povolání. V těchto dlaních zanechám především církev a také svůj národ a celé lidstvo. Děkuji všem. Všechny prosím o odpuštění. Prosím také o modlitbu, aby se Boží Milosrdenství ukázalo větším než má slabost a nehodnost.

8. 4. 2005

"Konec světa je ohlášen den po otevření moskevských a vatikánských archivů."

Zemřel papež. Nestalo se tak ani náhle, ani neočekávaně. Nešlo o násilnou či tragickou smrt. Věřící, kteří nám ve zprávách hledí do tváře či do talíře, sténají, jako kdyby umřel zdravý člověk ve středních letech na záhadný, bleskově působící virus. Dg. hysterie.

8. 4. 2005

ČTK 5. dubna 2005 - ČEZ mají zájem odkoupit od českých zemědělců statisíce tun obilí z loňské nadúrody, aby je použily jako palivo pro kotle svých elektráren. Pro ČEZ je prodejní cena nabízená sedláky velice přijatelná. 850 milionů lidí na Zemi sice hladoví, ale humanitární organizace (ve zprávě nejmenované -- pozn. autora) ve shodě se Světovou bankou prohlašují, že darovat jim potraviny a dovážet je v takovém množství na místo spotřeby není efektivní.

"Je třeba pálit v peci laciný žito -- aby zdražil chleba" -- zpívá Voskovec s Werichem za krize (celosvětové) ve své sžíravé sarkastické sociální baladě.

8. 4. 2005

Reakce na článek pana Kalouse "Čeho jsme se to dožili?"

Před X léty v době minulého režimu jsem jednou v Rudém právu četl článeček o tom, jak v New Yorku ti zlí kapitalisté vylévají do moře mléko, protože ho byl nadbytek.

Tehdy jsem si říkal, to je ale blbá propaganda v tom Ruďáku, takovou blbost by si snad ani nemohli vymyslet. No a vidíte, uplynulo několik desítek let, dnes již 15 let máme svůj domácí kapitalismus u nás, píše Vladimír Mikuša:

8. 4. 2005

PÁLENÍ OBILÍ

Přemýšlím o tom, co napsali Jindřich Kalous a Jaroslav Pour od pondělí, kdy ČTK zprávu o myšlence pálit obilí vydala. Otázky tanou na mysli a smutek a zahanbení se loudí do duše. Kdo se má stydět? Ti co vládnou nebo ti co jim to umožňují?

Vysvětlíte to doma v obýváku během zpráv svým dětem?

8. 4. 2005

Dnes přece není problém vypěstovat řádově větší množství obilí a potravin vůbec, než se plánuje spálit v pecích ČEZu. Na obrovských plochách jen v ČR se pěstuje řepka, jejíž olej vyletí nakonec výfuky (možná i vašeho auta). Na stále větších plochách se pěstuje cukrovka, která nakonec v podobě alkoholu slouží k témuž. Proč tedy neprotestujete proti těmto daleko větším "problémům"? Asi proto, že ač se jedná o naprosto stejný případ, je zde názorněji vidět, jaký by to byl nesmysl., píše Jan Hošek z České národní banky.

8. 4. 2005

To stále zřetelněji zní mezi členy ČSSD, když tento nestraník (čti téměř nezávislý na programu ČSSD) něco navrhne, aniž by se třeba zdržoval tím, prokonzultovat to s kolegy "straníky". Tu "poškádlí" ministryni Emmerovou spoluúčastí, následně pak "zakoketuje" s ministryní Buzkovou o školném. Jeho posledním počinem je "předběhnutí" ministra Sobotky v razanci daňového snížení.

Mladý ekonom by si ještě mohl pamatovat z vysokoškolských lavic mj. tzv. Haavelmo teorém (Trygve Haavelmo, ekonometer, 1911-1999, profesor na Universitě v Oslo, Nobelova cena za ekonomiii 1989): Občan má větší užitek ze služeb poskytovaných státem, než z ekvivalentních statků, které si může dopřát ze snížení daní.

8. 4. 2005
tisková zpráva

V roce 2000 postavili rodiče u Žalovské školy v Roztokách u Prahy dětské hřiště. Proces výstavby i jeho výsledek patří mezi pozitivně vnímané roztocké události posledních let. Poslední březnový den však městský úřad hřiště bez jakékoli komunikace s občany zlikvidoval - zboural a odvezl dřevěný hrad, houpačku, klouzačku a další herní prvky, odhrabal povrch. Jako důvod uvedl nové předpisy pro dětská hřiště. Rodiče se však již dříve snažili domluvit s orgány města na úpravách hřiště místo jeho likvidace. Zvolený postup považují za pochybení úřadu, starosty i volených orgánů města.

8. 4. 2005
Mladá fronta DNES 6. 4. 2005, str. 5: Premiér Gross na papežův pohřeb nejede (rep, ČTK)

Na páteční pohřeb papeže Jana Pavla II. doVatikánu pojede z českých politiků jen prezident Václav Klaus a odstupující ministr zahraničí Cyril Svoboda. Přestože ministerstvo zahraničí počítalo s tím, že v delegaci bude i premiér Stanislav Gross, ten se nakonec pohřbu nezúčastní. "Premiér to neměl v programu a ani nyní s tím nepočítá," řekl Jindřich Marek z tiskového odboru Úřadu vlády. ...

Předsedovi české vlády měl nejspíše Svatý Otec oznámit předem, že hodlá umřít, a výslovně ho pozvat, aby si to Stanislav Gross zanesl do svého premiérského kalendáře.

8. 4. 2005

Autor této modré šance je Tomáš Julínek.

"Tento materiál není politickou proklamací, ale návrhem schématu funkčního modelu zdravotního systému. Na základě nejprogresivnějších světových reformních trendů a s přihlédnutím k českým specifikům ho vypracovala skupina expertů stínového ministra zdravotnictví ODS, MUDr. Tomáše Julínka. Návrh je podkladem pro diskuzi expertů, politiků i občanů, která umožní dotvořit změnu systému do podoby zákonů budoucí vlády České republiky."

Tolik v úvodu Julínkova textu. Média stále opakují, že je zdravotní péče zadarmo. Ale "bezplatné" poskytování péče znamená, že péče nic nestojí. "Bezplatné" znamená garantované z veřejného pojištění bez doplatku.

Ruediger Dahlke : "Woran krankt die Welt?" - Čím onemocněl svět
8. 4. 2005
Ruediger Dahlke : "Woran krankt die Welt?" München, 2001, český překlad Euromedia Group - Ikar Praha, 2004, ISBN 80-249-0380-6

Dr. Ruediger Dahlke (nar. 1951) je německý lékař a terapeut v oblasti přírodního léčitelství, homeopatie a psychoterapie. Ve své knize se zaměřil na kritiku a překonání moderních mýtů, které ohrožují budoucnost lidstva. Podle Dahlkeho těmito mýty jsou: mýtus o pokroku a mýtus o přednostech svobodného trhu.

8. 4. 2005

V úterním deníku Právo mně zaujal článek "Spojené státy odmítly prodloužit Evropské unii lhůtu pro nové pasy". V článku bylo uvedeno, že do 26. října t. r. mají členské státy EU dokončit distribuci nových pasů do své populace, tzv. pasy biometrické. Ty jsou podmínkou pro trvání nebo zavedení bezvízového styku.

8. 4. 2005
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Na základě sdělení zdroje z řad irácké loutkové armády korespondent Mafkarat al-Islam oznámil, že Američané odhalili tunel vedoucí z vězeňského tábora Bucca u Umm Qasru, který je po vězení Abú Ghurajb druhou největší americkou věznicí v Iráku. Tunel byl stovky metrů dlouhý a v průměru 1,25 metru široký a končil asi 100 metrů za zdmi tábora. Podle informátora se jím podařilo uniknout na svobodu řadě vězňů.

Americké a britské síly zahájily rozsáhlé šetření, aby zjistily počet uprchlíků. Podle zdroje Američané přišli na existenci tunelu, když si opakovaně všimli hlíny na nohou některých vězňů, kteří vypadali, jako by celou noc tvrdě pracovali. Pokračovali v jejich sledování až do chvíle, kdy odhalili vchod do tunelu pod hromadou odpadků za několika samotkami. Nalezli také používané nářadí, kůly, trámy, kbelíky a kontejnery na hlínu. Tu vězni uklízeli rozhazováním po okolí a do latrín. Mluvčí věznice podplukovník Guy Rudisill tvrdil agentuře Reuters, že tunel byl odhalen před dokončením a dřív, než se někomu podařilo jím utéci.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL
8. 4. 2005
přeložila Eva Cironisová

Ztratil jsem už v té zemi řadu přátel. Proč jsme to dopustili a necháváme to pokračovat? Není k tomu dobrý důvod, ať se snažíš jak chceš, ztratit přátele není legrace.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům. Ve stejném režimu zveřejňujeme i tyto dopisy. Nemáme možnost ověřit ani jejich autenticitu ani pravost, nicméně se domníváme, že neznalost arabštiny či dalších jazyků by neměla být překážkou svobodné výměny informací či názorů a tato informační blokáda by neměla vést k jednostrannému a tendenčnímu chápání jakéhokoliv civilizačního konfliktu. Arabskou kulturu, jazyk či mentalitu mnoho Čechů nezná a neporozumělo jí. Přesto existuje a existovat bude. Z arabštiny překládané informace iráckých bojovníků a jejich sympatizantů nemusí být v detailech ani celku pravdivé - ale existují, o pocitech svých autorů vypovídají a na síti jsou čteny se stejnou pozorností, jako tisková prohlášení Bílého domu.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL
8. 4. 2005

Zapomenuté skutečnosti

Papež žehná Pinochetovi a jeho vojskům ....

měntalita -- vrtkavá mysl politiků
brankomat -- skutečný anebo dohodnutý výsledek?
pozlacený šárkofág -- rakev s poklady premiérovy manželky
mankománie -- chorobná láska k pokladnám
vylovení důvěry -- závody v kalných vodách
zkrácený ráj (vzpomínka na Miltona) -- konzumní svět
Starší úslovníky ZDE
8. 4. 2005

Pochlubil se kamarád, že dokázal zorganizovat celkem levný zájezd do Říma pro dvě osoby, a to včetně dvou "zpátečních letenek". A na můj dotaz výslovně potvrdil, že pojmem "zpáteční letenka" rozumí letenku na cestu tam a zpět. V souvislosti s personální obměnou na papežském stolci u nás "zpáteční lístek do Říma" sháněla, shání a bude shánět spousta mladých lidí.

7. 4. 2005

REAKCE ČTENÁŘŮ

Celá řada reakcí přišla na můj článek, v němž jsem se pozastavoval nad nedemokratičností a účelovostí současné protivládní petice některých pražských studentů. (Mimo jiné jsem dostal i vyčítavý dopis o jednoho z organizátorů petice, který kupodivu nepoužil na její obranu věcné argumenty, ale tvrzení, že se mám podívat, kolik "slavných" lidí už petici podepsalo. To mělo přesvědčit, že je správná...:) )

Čtení některých těchto reakcí bylo bohužel dost otřesnou zkušeností. Reakce svědčily o tom, že někteří lidé nejsou vůbec schopni nějakou věc logicky analyzovat a racionálně si ji rozebrat. Dopisy byly plné myšlenkových zkratů a emocionálního zmatku.

Ano, já vím, lidé se v ČR ve školách neučí logicky uvažovat.

Nevím, zda má cenu se k věci znovu vracet. Vybírám jeden z křiklavějších dopisů. Není to dopis anonymní, nechci však jeho autora osobně urážet, proto ho publikuji bez zveřejnění jeho jména. Dopis totiž pěkně ilustruje podstatné myšlenkové zkraty, jichž se mnozí často dopouštějí:

7. 4. 2005

Diskuse o výstavbě rychlostní silnice R35 se zúžila na otázku trasy. S ní spojený příchod prosperity --- údajné družky všech dálnic --- tak stále zůstává neotřesitelnou jistotou (nejen) komunálních politiků. O vlivu dálnic na ekonomiku regionů píše posluchač magisterského studia humanitní environmentalistiky na FSS MU, spoluzakladatel občanského sdružení Zelený Kohout v České Třebové a zakládající člen Trastu pro ekonomiku a společnost.

7. 4. 2005

Dnešní (5. dubna) ranní zpravodajství ČRo 1 Radiožurnálu přineslo následující informaci (cituji nepřesně, na serveru ČRo se mi tuto zprávu téhož dne večer už nepodařilo najít):

ČEZ mají zájem odkoupit od českých zemědělců statisíce tun obilí z loňské nadúrody, aby je použily jako palivo pro kotle svých elektráren. Pro ČEZ je prodejní cena nabízená sedláky velice přijatelná. 850 milionů lidí na Zemi sice hladoví, ale humanitární organizace (ve zprávě nejmenované -- pozn. autora) ve shodě se Světovou bankou prohlašují, že darovat jim potraviny a dovážet je v takovém množství na místo spotřeby není efektivní.

Pane Bože, čeho jsme se to dožili.

7. 4. 2005
První slova Jana Pavla II. po nástupu do Petrova úřadu byla Nebojte se!, ta jsou myslím jeho největším odkazem.

Pro správné zhodnocení působení tohoto papeže, který si dal jméno Jan Pavel II., musíme znát dobře kontext dějin církve i světa, do nichž vstoupil. Římskokatolická církev prošla ve středověku zásadními proměnami, jež z ní udělaly přísně hierarchickou strukturu s rozsáhlým právním systémem a s mocenskými ambicemi.

7. 4. 2005

Pan Fuksa argumentuje tím, že "komunistická strana je ze zákona zločineckou organizací". Jsem zvědav, co bude říkat za 10 let, až komunisté vyhrají volby a vydají zákon, že ODS je zločinecká organizace. Ale ti jsou chytřejší a neudělají to - o legitimitě politické strany rozhodují lidé ve volbách a ne ústřední výbor té které strany.

Na BL se rozpoutala diskuse kolem článku šéfredaktora pana Čulíka na téma studentské výzvy ke svržení premiéra Grosse. Náhodou jsem četl články až včera a po řadě jsem četl nejdříve nesouhlasné komentáře a až nakonec jsem si přečetl vlastní článek, který to všechno vyprovokoval. A nestačil jsem se divit i když jsem překvapen nebyl. Všechny reakce na článek pana Čulíka byly typickou ukázkou demagogické práce s fakty, tak je běžná v našem tisku. Pánové vytrhli z kontexu větu a na ní se pokoušeli rozcupovat jeho názory. Vkládali mu do úst věty, které neřekl a na nich dokazovali to, co chtěli dokázat. Při tom vůbec nevzali na vědomí celkové vyznění článku. To je totiž normální. Pan Čulík se snažil podívat trochu z jiného pohledu na "iniciativu" studentů.

7. 4. 2005

Jedním z málo rozvíjených metodických postupů ve školství je propojení vědeckých poznatků s jejich vizuální podobou, anebo jinak, propojení struktur a funkcí. Zní to vznešeně, ale jde o aplikaci nám všem známého faktu, že lidé mají paměť verbální a vizuální. Proto se začíná uplatňovat zásada, že mluvení není učení. Verbální výklad vede k aktivaci pouze levé mozkové hemisféry a pravá zůstává neaktivní. Pouhý verbální popis děje nebo procesu - faktu - je daleko těžší si zapamatovat, než když je stejný fakt vázán na určitou vizualizovanou strukturu.

7. 4. 2005

Pokus o občanský portrét senátora Ing. Jaromíra Štětiny

Zdeněk Hrabica
převzato z literárního časopisu Obrys-Kmen 41 z 18. 2. 2005

Jako redaktor a zástupce šéfredaktora Mladé fronty a později šéfredaktor týdeníku Svět v obrazech jsem poznal romantického muže, geologa, prospektora nerostů v dalekém Íránu, talentovaného novináře, spisovatele, fotografa, ing. Jaromíra Štětinu. Stejně jako jsem poznal a spřátelil se s jeho nadšenými kolegy, brázdícími po roce 1970 sibiřské řeky na jejich milované pogumované lodi Matyldě. I na pozdější Štětinově říční lodi na Obu (ale i na jiných) byly symboly Komsomolské pravdy a Mladé fronty, na stěžni vlály plavební vlajky MF, Světa v obrazech, Obchodního domu Kotva.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí   
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet   
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Ještě jednou o štěstí v umírání Jan  Paul
8. 4. 2005 Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář -- zažalujte mě! Ondřej  Slačálek
8. 4. 2005 Miloš Zeman a jeho definice blbosti Jan  Čulík
8. 4. 2005 S Koženým to jde stále ztuha Jan  Sýkora
8. 4. 2005 Kdo je skutečný demokrat Martin  Mrzena
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí   
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Premiér Gross by měl počítat s pohřbem každý den Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba
4. 4. 2005 ČSSD: Škromach z vlády neodchází, politické grémium si rozdělilo kompetence Štěpán  Kotrba
30. 3. 2005 Loď bláznů Bohumil  Kartous
29. 3. 2005 Černý den pro ČSSD   
29. 3. 2005 Sjezd ČSSD -- definitivně do ... prava? Irena  Ryšánková
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout   
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD   

XXXII. sjezd ČSSD RSS 2.0      Historie >
6. 4. 2005 Fšimsisi? Miloš  Dokulil
2. 4. 2005 Stalo se něco nečekaného? Miloš  Dokulil
29. 3. 2005 Budoucnost sociálního státu v éře globalizace: S čím počítáme? S čím smíme počítat? A co se vlastně děje? Jan  Drahokoupil
29. 3. 2005 Černý den pro ČSSD   
29. 3. 2005 Sjezd ČSSD -- definitivně do ... prava? Irena  Ryšánková
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout   
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková

Literární noviny RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2005 Ještě jednou k petici na záchranu Literárek   
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
18. 3. 2005 Stačí jedno slovo   
17. 3. 2005 Odmítáme spojování našich zájmů se zájmy Jakuba Patočky   
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   

Osvobození Československa v roce 1945 a konec II. světové války RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2005 Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků   
1. 4. 2005 Košický vládní program - důležitý krok KSČ na cestě k únoru 1948 František  Hanzlík
1. 4. 2005 Rusko během 2. světové války III.   
24. 3. 2005 Rusko během 2. světové války II.   
23. 3. 2005 Rusko během 2. světové války I.   
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.   
21. 3. 2005 Stalingrad během blokády IV.   
18. 3. 2005 Stalingrad během blokády III.   
18. 3. 2005 Mníchov a jeho alternatívy Daniel  Šmihula
18. 3. 2005 Krajčíri gardistických uniforiem Martin  Krno

"Dáda" Patrasová RSS 2.0      Historie >
16. 3. 2005 PR Dády Patrasové, to je malorážka proti PR Šárky Grossové!   
14. 3. 2005 Novináři na hraní Bohumil  Kartous
18. 1. 2005 Komerční tlaky omezují svobodu slova Jan  Čulík
12. 1. 2005 Dáda Patrasová "hodlá podat trestní oznámení" za recenzi na její televizní show   
7. 1. 2005 Dáda Patrasová je tvrdá profesionálka Vojtěch  Fatka
7. 1. 2005 Dáda využívá jen toho, že malé holčičky budou chtít vypadat stejně umakartově Štěpán  Kotrba
5. 1. 2005 Dáda není dada Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny?   
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
17. 2. 2005 Jak se svět mění   
15. 2. 2005 I my jsme součástí hmotného světa   
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů   
1. 2. 2005 Globální oteplování zřejmě "do 20 let povede k vyhynutí ledních medvědů"   
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny   
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
17. 1. 2005 Globální stmívání   

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba

17. listopad RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich

Český film RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2005 Český lev byl k ničemu Jan  Čulík
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci   
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
5. 3. 2005 Američané stříleli na italskou novinářku   
1. 3. 2005 Více než 100 osob usmrceno atentátem v Iráku   
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu   
16. 2. 2005 Bushova vláda obviňována ze zneužívání financí v Iráku   
16. 2. 2005 Panel v americkém Senátu obvinil činitele OSN, že zpronevěřil 1,2 milionu dolarů   
15. 2. 2005 V iráckých volbách zvítězili stoupenci Íránu   
13. 2. 2005 Šíité vyhráli volby v Iráku   
11. 2. 2005 Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky   
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák

Zelení RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2005 Pokusy na zvířatech nejsou nezbytné   
11. 3. 2005 Konec Cirkulárních novin Jan  Machonin
11. 3. 2005 Mají si slova uchovat svůj smysl? Ondřej  Slačálek
10. 3. 2005 Jakub Patočka je odtržen od reality Ivan  Brezina
9. 3. 2005 Literárky: respekt vůči politické kultuře Milan  Daniel
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?   
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
27. 12. 2004 Strana zelených podala trestní oznámení na dva členy bývalého vedení Štěpán  Kotrba

Školství RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
1. 3. 2005 O voze, o koze a o školném Radim  Valenčík
1. 3. 2005 O školství, prosím, bez demagogie Rudolf  Převrátil
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 OSN: Není předkladatel   
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
21. 3. 2005 ... a Golgo věří Forbesu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Komu se žije lépe -- obyvatelům favel nebo Kubáncům?   
21. 3. 2005 Přesvědčení Fabiana Golga je tak silné, že jím neotřese ani skutečnost   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček