22. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2005

Lidská práva

Nechtěl již jsem se po reakcích pana Golga zapojovat do diskuse o "dopise intelektuálů". Popravdě jsem neviděl důvod reagovat na jeho projevy a také jsem se trochu obával toho, že podobně jako on sklouznu do roviny osobní typu "osočování z ideologie, nebo návštěvníků pláží".

Nicméně po několika rozhovorech a osobní korespondenci jsem se rozhodl reakci napsat. Opakuji, že mi skutečně jde o posouzení situace v oblasti "lidských práv" v oblasti na jih od Rio Grande. Nechci nikoho napadat, nálepkovat ani soudit. Na to nemám kvalifikaci ani oprávnění. Stručně cituji z Deklarace lidských práv, jak byla přijata na Valném shromáždění OSN ve formě rezoluce 217 dne 10. 12. 1948.

Lidská práva:

 • všichni jsou si rovni při narození
 • každý je oprávněn ke všem právům bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyk, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, majetek rod nebo jiné postavení
 • každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost
 • nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví
 • nikdo nesmí být podrobován mučení
 • před zákonem jsou si všichni rovni
 • každý má právo být vyslechnut nezávislým a nestranným soudem
 • nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova, korespondence ani útokům na svou čest a pověst.
 • každý má právo na svobodu pohybu a na volbu bydliště uvnitř státu
 • každý má právo opustit kteroukoliv zemi a vrátit se
 • každý má právo na zajištění prostředky státu hospodářských, sociálních a kulturních práv, nezbytných k zachování důstojnosti a svobodnému rozvoji osobnosti
 • každý má právo na práci a na ochranu proti nezaměstnanosti
 • každý má právo na životní úroveň jeho i jeho rodiny čítajíc v to potravu, šatstvo, bydlení, lékařskou péči a nezbytné sociální služby, právo na zabezpečení v nemoci, nezaměstnanosti, pracovní nezpůsobilosti, ovdovění, stáří nebo ostatních případech ztráty výdělečných možností
 • všechny děti ať manželské či nemanželské mají nárok na stejnou ochranu
 • každý má právo na vzdělání, vzdělání nechť je bezplatné alespoň v základních stupních.

Nejsem expert na jižní, střední či karibskou Ameriku. Nicméně párkrát jsem tu byl.

Velmi těžko bych vládce jednotlivých států stratifikoval dle stupně "diktatury" či závislosti nebo nezávislosti na milosti či nemilosti sil mimo ně. Popravdě nechce se mi polemizovat s prohlášeními typu "my můžeme křičet na prezidenta" nebo můžeme si vybrat z devíti stran nebo ve favelách žije 150 000 lidí. Asi ani koncentrace na Brazílii není to co jsem měl na mysli. Jsou tu i jiné země -- na Dominikáně, Bolívie, Nikaragua, Panama.

Kuba je fenomén. Stát, který vzdoruje nejmocnější velmoci světa mnoho let. Tak je vnímán těmi "poníženými a utlačenými". Castro s malou hrstkou společníků se postavil všehoschopnému obrovi a na rozdíl od jiných vyhrál a vydržel. Tak je vnímán většinou populace tohoto světa.

Nejsem soudce a nebudu soudit přístup ke konkrétním jednotlivcům na tomto ostrově pod kubánskou jurisdikcí. To o čem jsem mluvil, je jinde. Možná nejlépe a neodiskutovatelně je vyjádřeno v té malé brožurce z roku 1948. Závěry si udělá jistě každý sám.

                 
Obsah vydání       22. 3. 2005
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Mrtví při přestřelce ve škole v americkém státě Minnesota
22. 3. 2005 Soudce by neměl být obyčejným úředníkem Aleš  Uhlíř
21. 3. 2005 Hodnotový úsudek Ústavního soudu: nerovnost občanů před zákonem Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Rozhodnutí Ústavního soudu jde správným směrem Jan  Čulík
21. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
22. 3. 2005 Stalingrad během blokády V.
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Lékaři a pacienti Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
22. 3. 2005 Zrušme průzkumy veřejného mínění o důvěryhodnosti politiků! Josef  Provazník
22. 3. 2005 Michael  Marčák
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost
22. 3. 2005 Sektářství mírotvůrců Štěpán  Kotrba
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květná neděle a církve Boris  Cvek
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
22. 3. 2005 Michael  Marčák
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2005 Fidel Castro versus Fabiano Golgo Milan  Valach
22. 3. 2005 Lidská práva Petr  Wagner
22. 3. 2005 Dopis účastníkům tzv. "kubánsko-brazilské" pře Tomáš  Koloc
21. 3. 2005 ... a Golgo věří Forbesu Štěpán  Kotrba
21. 3. 2005 Komu se žije lépe -- obyvatelům favel nebo Kubáncům?   
21. 3. 2005 Přesvědčení Fabiana Golga je tak silné, že jím neotřese ani skutečnost   
21. 3. 2005 O Fidelově bohatství a o sociálních zázracích Fabiano  Golgo
21. 3. 2005 Kuba 20. května 2005 Zdeněk  Jemelík
18. 3. 2005 Člověk v tísni organizuje v Praze kampaň na podporu kubánských vězňů   
18. 3. 2005 Globální Golgo o Golgotě Martin  Hekrdla
17. 3. 2005 Favely kontra Castrova Kuba Fabiano  Golgo
17. 3. 2005 Výzva intelektuálů na podporu Kuby   
16. 3. 2005 Ipse dixit: Prokubánský omyl Fabiano  Golgo
15. 3. 2005 Kuba v předvečer změn Pavel  Barák
1. 2. 2005 Chavez... Fabiano  Golgo