7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2005

VEŘEJNÁ ODPOVĚĎ NA PETICI "ZRUŠTE KOMUNISTY"

Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených

Petr Uhl

Vážený pane senátore,

obrátil jste se na mne s prosbou o podporu petice Zrušme komunisty, kterou v Senátu chystáte při přípravě zákonné úpravy, která by zakazovala -- pod trestem odnětí svobody -- používání slova "komunistický" v názvech a programech politických stran. Petice se ale nazývá Zrušme komunisty, a ne Zakažme slovo "komunistický". Po tolika rušeních cca 70 posledních let lze jen hádat, zda chcete "zrušit" jen členy KSČM, nebo také její voliče.

Nebyl jsem nikdy v KSČ, ani v KSČM a k dnešnímu programu i praxi KSČM mám četné výhrady, hlavně k prvkům germanofobního a eurofobního národovectví a kvůli tomu, že se tato strana za 15 let nepokusila o analýzu stalinismu a normalizace. Ale žádné výzvy nebo sympatie k násilí, rasismu či potlačování práv a svobod občanů ani k odstraňování demokratického pořádku a lidských práv v programu ani v praxi KSČM nenacházím. Nejsem sám, nikdo dosud na takové jevy konkrétně nepoukázal. Dovozovat z notoriety, že se KSČ hlásila k diktatuře proletariátu a třídnímu boji, závěr, že dnešní KSČM činí totéž co KSČ, a že tím vyzývá k násilí, je zlovolný nesmysl.

Jsme vrstevníci, pane Štětino. Protože jsem byl za organizovaný a cílevědomý odpor proti normalizaci KSČ a proti předlistopadovému režimu v letech 1969 -- 1989 celkem devět let vězněn, zajímám se o minulost svých spoluobčanů, zvláště těch, kteří dnes chtějí nějak mimosoudně trestat, lustrovat, vylučovat nebo jinak se vyrovnávat se svou minulostí. V době, kdy jsem byl ve vězení, jste Vy, pane Štětino, jako účastník mnoha dobrodružných vodáckých expedic ve světě sjížděl různé řeky ve světě, jezdil i do SSSR a působil v letech 1978-1979, kdy Chartu 1977 stíhala nejtvrdší perzekuce a státní moc inscenovala s námi soudní proces, jako prospektor v Íránu. Chápu, že se potřebujete vyrovnat se svou minulostí. Nechápu ale, proč k podpoře petice za toto vyrovnání vyzýváte mne.

Nemyslím si, že komunisté v naší zemi jsou stejným ohrožením demokracie jako byli kdysi nacisté, jak uvádíte doslova ve své petici. Naopak si myslím, že demokracii v naší zemi -- a 'také kdekoliv jinde -- vždy ohrožovali a ohrožují ti, kdo zakazovali nebo chtěli zrušit nějaké náboženství, víru či nevíru, národnost, rasu, společenskou třídu nebo zakázat mírumilovné, tedy násilí či diskriminaci nepropagující politické či filozofické postoje, ať už tyto zákazy a postihy směřovaly vůči nějaké církvi a duchovenstvu, kulakům a buržoazii, nebo třeba jen český národ zrazujícím liberálům za druhé republiky v letech 1938 -- 1939 nebo později proti skautu.

Pokud pak stoupenci zákazů usilovali přímo o zrušení příslušníků náboženských, etnických, politických či sociálních skupin, a za tím účelem je vyháněli (Němce), asimilovali (Romy) nebo perzekvovali (od kněží a poúnorové opozice, přes vyloučené komunisty až po chartisty), dopouštěli se závažného protispolečenského a podle dnešních zákonů i trestně postižitelného jednání. Toto dědictví českou i evropskou společnost dodnes zatěžuje, a to bez ohledu na to, jednala-li takto před staletími katolická církev, před druhou světovou válkou čeští fašisté, za okupace němečtí nacisté a jejich kolaboranti či po válce čs. státní orgány nebo KSČ. Obávám se, že obdobně by nás mohla zatížit i Vaše výzva "Zrušme komunisty".

Vaše iniciativa mi je o nepříjemnější, že jste byl za senátora zvolen za Stranu zelených (aniž jste jejím členem). Jsem členem Strany zelených už více než dva roky, a obávám se že zjevná protiústavnost a protiprávnost Vaší petice a návrhu na novou zákonnou iniciativu, postihující užívání slova "komunistický", může tuto stranu u veřejnosti poškodit. Rád bych proto, aby se vědělo, že Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených, která i nadále hodlá soutěžit se všemi politickými stranami, KSČM nevyjímaje, ve svobodných volbách.

V Praze 6. února 2005

V úctě Petr Uhl

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně   
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti   
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii   
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha

Zelení RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
27. 12. 2004 Strana zelených podala trestní oznámení na dva členy bývalého vedení Štěpán  Kotrba
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka
22. 9. 2004 Nezralí zelení Milan  Hamerský
15. 9. 2004 Strana zelených dospívá k vnitřnímu sjednocení   
9. 9. 2004 Horáček není "česky" zelený   
27. 8. 2004 Brezina (prý) strašidlem aneb Dokaž, co jsi nenapsal Karel  Dolejší
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina
20. 8. 2004 Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou Karel  Dolejší
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
16. 11. 2004 Sociální demokraté, co si myslíte o podpoře Jaromíra Štětiny od ČSSD v Praze 10 ?