24. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2005

Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy

Všimli jste si, jak často se u nás píše a diskutuje o zákonu, o nařízení, vyhlášce, možná i o kodexu, a jak málo se vede diskuse (a tím méně se i jedná) o tom, co se musí dělat, co se musí dít, jak se musí jednat, aby něco bylo v pořádku nebo se dostalo do pořádku? Jako bychom pořád vězeli hluboko v Rakousku-Uhersku nebo v carském Rusku: báťuška cár vydá "ukaz" neboli nařízení, a bude to. Rudý velitel města Bugulmy vydal rozkaz, aby se lid naučil do tří dnů číst a psát. Radši bych četl o tom, jak se žije, když nemáme dohodnutou normu, co si učitel má a nemá vůči sobě a vůči dětem dovolit.

Předpisem - ať etickým kodexem, zákonem, Biblí, dopravní značkou - se ovlivňuje jednání lidí mnohem méně než tím, jakým procesem člověk došel k poznání, k uznání a k dodržování kodexu, pravidel, desater, zákonů.

Občas vidíme, že se někdo zachoval neslušně - například neupravený učitel malicherně peskoval naše dítě, anebo příjemný, vzhledný učitel laskavě a důsledně vyjednal s naším dítětem nápravu v důležité věci. To však už jsme na konci jakéhosi procesu: vztah učitele k dětem a k profesi nějak vznikal, rostl, kazil se nebo vylepšoval zkušenostmi, křivdami, úspěchy, a možná také přemýšlením. Učitele napadlo, jak se zachovat, nebo v lepším případě to okoukal od kolegů, nebo v ještě lepším případě i natrénoval při profesním vzdělávání, v nejlepším případě si to i promyslil. Že by někdy vzal v úvahu nějaký kodex chování sepsaný nějakou skupinou asi expertů, nebo nějakým výborem jakéhosi sdružení pro mravnost? To se může stát jen tomu nejpřemýšlivějšímu, který dokáže své jednání reflektovat. Ani v jiných profesích než v učitelské není u nás takové sebereflektující chování běžné. Ovšem čím vzdělanější národ, tím více lidí v něm se dokáže povznést sami nad sebe, uvažovat o svém činu, ještě než ho vyvedou.

Všimli jste si, jak často se u nás píše a diskutuje o zákonu, o nařízení, vyhlášce, možná i o kodexu, a jak málo se vede diskuse (a tím méně se i jedná) o tom, co se musí dělat, co se musí dít, jak se musí jednat, aby něco bylo v pořádku nebo se dostalo do pořádku? Jako bychom pořád vězeli hluboko v Rakousku-Uhersku nebo v carském Rusku: báťuška cár vydá "ukaz" neboli nařízení, a bude to. Rudý velitel města Bugulmy vydal rozkaz, aby se lid naučil do tří dnů číst a psát. Radši bych četl o tom, jak se žije, když nemáme dohodnutou normu, co si učitel má a nemá vůči sobě a vůči dětem dovolit. Radši bych četl, jak se někde učitelé dohadují o tom, co by mělo platit, a jaké k tomu dávají důvody a protiargumenty. Je možné, že by někdo neuznal, že "pedagogičtí pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči studentům" (bod7)? A přesto takových známe každý nejméně n>5.

Nezajímá mě, jak vypadá třídní řád ve 3.B ve škole pod mými okny. Zajímá mě, jaktože ho tam každý rok děti s učitelkou nevyjednávají. A zajímá mě, jak to udělaly děti s paní učitelkou ve třídě v ZŠ Chlupova v Praze 13, kde mají nejen dohodnutý řád, ale každé dítě zná i to, jaké sankce si dohodli za jeho narušení. Dohodli si - ne, že jim to tam někdo vnutil. Ty děti musely projít nějakým procesem tvorby kodexu, v němž se naučily uvědomovat si důležitost věcí důležitých a malichernost těch ostatních, naučily se uznat, že prohřešek musí odčinit, a že to odčinění musí zafungovat, věc napravit, ne pomstít. (Taky se naučily ty zásady dobře pojmenovat, aby jim každé rozumělo i bez právníků.)

Zajímá mě, kdy se sejdou učitelé a rodiče a žáci, aby si dohadovali kodex pro děti a učitele. Vy si dovedete představit nějaké dva oddělené kodexy, pro každého zvlášť? Vždyť pracujou a žijou spolu. Možná je prvním krůčkem to, že někdo přinese jako návrh k diskusi ten kodex, který někde viděl. Ale to bych nepovažoval za dobrou cestu. Lepší je nejdřív společně identifikovat situace, které chceme mít "ošetřené". Abychom dobře rozuměli tomu, co je nám i těm druhým nepříjemné a příjemné, co považujeme za důstojné a ponižující, co potřebují k učení a co jim škodí atp. A zkoušet navrhnout, jak by se toho mělo dosahovat, jak to napravovat, řešit, vyjednávat. Je možná lepší rybu mít než chytat, ale kdo nebude chytat, nebude ji ani umět chytat, ani ji mít.

Vyjednávání se naučí vyjednáváním, omluva omlouváním, žádost žádáním, a slušné chování slušným jednáním. Ne vyvěšením kodexu.

                 
Obsah vydání       24. 2. 2005
24. 2. 2005 Kalousek stále neví, kolik nemovitostí si pořídil... Štěpán  Kotrba
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?
24. 2. 2005 Bílý dům si myslí, že Klaus je Gašparovič
24. 2. 2005 Lakonické podotknutí Oldřich  Průša
24. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. se vrací do nemocnice
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
24. 2. 2005 Školné není aktuálním východiskem Tomáš  Sachr
24. 2. 2005 Závisť slobody a "řádu" Igor  Daniš
24. 2. 2005 Gross je jen záminka Milan  Valach
24. 2. 2005 Proč je protigrossovská hysterie tak selektivní? Jan  Čulík
24. 2. 2005 Poukazování i na jiné korupčníky by akce proti Grossovi rozmělnilo
24. 2. 2005 Gross a Berlusconi, Češi a Italové... Fabiano  Golgo
24. 2. 2005 Gross naplnil představu lidí o zkorumpovaných politicích
24. 2. 2005 O Grosse přece vůbec nejde Petr  Miller
24. 2. 2005 Gross je velká ryba alespoň svým postavením
24. 2. 2005 Moc nechápu námitky proti kritice antigrossovské hysterie Vojtěch  Polák
24. 2. 2005 Monitor Jana Paula: Lidé bděte! Jan  Paul
23. 2. 2005 Kdo je příčinou Čulíka
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
23. 2. 2005 To, že se průmyslová výroba zvedla o 10 procent, nikoho nezajímá
23. 2. 2005 Kraďte, ale ne moc Fabiano  Golgo
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
23. 2. 2005 Integrace v otevřené společnosti Boris  Cvek
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
23. 2. 2005 O úrovni učitelů v ČR Milan  Štěpita
24. 2. 2005 Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny?
24. 2. 2005 Co se dohodlo na summitu NATO Mojmír  Babáček
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy   
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena