28. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2005

Stěžuj si, budeš nezaměstnaný:

Špatný zákon omezuje svobodu projevu

Bydlel bez střechy, tak ho odsoudili, že se ozval

Soudce Šídlo má za to, že úředníky musí stát chránit před kritikou občanů: "Od té doby, co byl z trestního zákona vypuštěn paragraf o slovním útoku na veřejného činitele, jsou vystaveni bezbřehým urážkám kverulantů typu pana Partyka." Evropská unie však zdůrazňuje, že státní úředníci musejí být vystavováni třeba i neoprávněné kritice.

Ve středu 2. března 2005 v 13.30 hod. u Obvodního soudu pro Prahu 7, Ovocný trh 14, č. dv. 307, III. poschodí, se bude konat veřejné zasedání o návrhu na přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trvání 150 hodin v trest odnětí svobody o délce 75 dnů. Odsouzený, Petr Partyk, byl v kontroverzním rozsudku shledán vinným z trestného činu, že údajně publikoval určité výroky na internetu. Došlo k zneužití špatného zákona.

Opakovaně upozorňujeme v BL - ve shodě s názory mezinárodních lidskoprávních organizací i novinářských institucí v ČR i v zahraničí - že kriminalizace verbálních výroků je pozůstatkem komunistického právního řádu a že může vážně omezit svobodu projevu. V praxi se to opakovaně potvrzuje znovu a znovu. České soudy odsoudily občana za trestný čin pomluvy, spáchaný na jednom internetovém diskusním fóru.

"Česká republika se těžce potýká s otázkou 'extremistických' verbálních projevů (z extrémní pravice i levice) i s otázkou toho, co jsou přijatelné parametry veřejné debaty," konstatoval mj. Helsinský výbor amerického Kongresu ve své zprávě o situaci v oblasti svobody projevu v České republice z roku 2002 (totéž opakují i jiné mezinárodní lidskoprávní organizace). Zpráva kritizuje trestní stíhání osob za vyjadřování názoru a za pomluvu. Požaduje zrušení kriminalizace názorů a verbálních výroků v České republice.

Podrobnosti a tato kompletní zpráva ZDE

9. 7. 2003 jsme publikovali varovný případ Petra Partyka, který byl odsouzen za údajné zveřejnění některých svých poznámek na internetu. Tento šokující případ bude znovu tento týden projednáván. Napsal nám k tomu sám odsouzený.

Dovoluji si pozvat Vás na veřejné zasedání o návrhu na přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trvání 150 hodin v trest odnětí svobody o délce 75 dnů. Veřejné zasedání se bude konat 2. března 2005 v 13.30 hod. u Obvodního soudu pro Prahu 7, Ovocný trh 14, č. dv. 307, III. poschodí.

Trest mi uložil samosoudce JUDr. Rudolf Šídlo za údajnou pomluvu podle § 206 trestního zákona. Skutek nebyl prokázán, ze znaleckého posudku naopak jasně vyplývá závěr, že nelze jednoznačně určit počítač, z něhož byly určité výroky odeslány. Předmětné výroky navíc byly zcela neškodné, není možné přiřadit jim jednoznačně hodnotu pravda/nepravda.

Celé trestní řízení má, mírně řečeno, velmi nestandardní průběh. Na základě trestního oznámení vedoucího Odboru výstavby Úřadu Městské části Praha 7 Ing. Jiřího Choura jsem byl obviněn z trestných činů ohrožování mravnosti podle § 205 trestního zákona a pomluvy podle § 206 tr. zák. Policie zabavila počítač mého zaměstnavatele, na němž jsem pracoval. Vyšetřovatel mi sdělil obvinění a vyžádal znalecký posudek z oboru výpočetní technika a informatika. Ještě před vypracováním posudku mě však předvolal k výslechu obviněného a tam mi velmi naléhavě nabízel podmíněné zastavení trestního stíhání. To samozřejmě za předpokladu, že bych se přiznal a vyjádřil lítost. Odmítl jsem tuto "velkorysou" nabídku a odmítl jsem vypovídat.

Přestože znalecký posudek nepotvrdil domněnky o mé vině, předal vyšetřovatel spis státnímu zastupitelství. To podalo obžalobu. Soudce Šídlo nenařídil hlavní líčení a vydal trestní příkaz, kterým mě odsoudil k trestu odnětí svobody na jeden rok (horní hranice zákonné trestní sazby) s podmíněným odkladem na tři roky. Odůvodnění trestního příkazu bylo zcela nepřesvědčivé, o odborné úrovni svědčí mj. skutečnost, že příkaz byl datován 30. 20. 2001.

Podal jsem odpor a v hlavním líčení mě Šídlo odsoudil k trestu obecně prospěšných prací v trvání 200 hod. Městský soud v Praze mi tento trest zkrátil na 150 hod. OPP. Soudy při ukládání trestu nerespektovaly ustanovení § 45a odst. 2 tr. zák. a nepřihlédly ke stanovisku pachatele a k možnosti uložení tohoto trestu. Po právní moci rozsudku, tj. od 1. srpna 2002, soud nedokázal nerozhodnout o přeměně trestu. Soudce Šídlo dva a půl roku nejednal. Tato nečinnost má pro mě velmi nepříznivé důsledky, již dlouho mám a ještě dlouho budu mít záznam v rejstříku trestů, což mi ztěžuje společenské uplatnění. Od května r. 2004 jsem nezaměstnaný, nemám nárok ani na podporu v nezaměstnanosti, ani na sociální dávky.

Od zahájení trestního stíhání před téměř čtyřmi lety stále tvrdím, že jsem nevinen. Přestože orgány činné v trestním řízení žádné důkazy o mé vině neobstaraly, budu nyní odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

O mém případu psal i týdeník Respekt v č. 31/2003.

S pozdravem

Petr Partyk

Petr Partyk dále podotýká: Na rozdíl od některých (např. H. Marvanová a další unionisté) nejsem přesvědčen, že je nutno přímo zrušit trestný čin pomluvy. Stačilo by, kdyby orgány striktně dodržovaly současnou právní úpravu a dbaly na dodržení VŠECH, formálních i materiálních znaků trestného činu.

Trestný čin pomluvy by měl být stíhán v případech, kdy určité, prokazatelně nepravdivé údaje, ohrozí podstatnou měrou pověst poškozené osoby. K tomuto institutu by se měly uchylovat osoby sociálně slabší, které si nemohou dovolit vést nákladný občanskoprávní spor na ochranu osobnosti. Ve skutečnosti však vidíme zcela opačný přístup: Žádný policejní orgány, žádný orgán v trestním řízení se vážně neabývá podáním "obyčejného" občana, zato se však mohou přetrhnout horlivostí, když trestní oznámení podá člověk majetný nebo vlivný.

Můj případ je přímo učebnicovou ukázkou účelově špatné aplikace zákona. Odůvodnění rozsudků vykazuje tak zarážející prohřešky proti elementární logice, že je velmi obtížné, ne-li přímo nemožné nepohrdat takovými soudci. Ignorování závěrů znaleckého posudku stejnými orgány, které si jeho vypracování vyžádaly, nemá nic společného s volným hodnocením důkazů; je to hodnocení svévolné.

Shrnuji: Nejsem jednoznačně přesvědčen, že paragraf je špatný. V tomto případě je však nepochybně špatné jeho výklad a aplikace.

Právní poradce Britských listů Jan Sýkora psal o tomto případu ZDE

Pro informaci, týdeník Respekt publikoval o této kauze v červenci 2003, asi tři týdny poté, co na případ upozornily BL, tento varovný článek:

Dejte pozor na síti!

Hana Čápová

28. 7. 2003, Strana 5

Padl první trest za pomluvu na internetu

Říct svůj názor je v Čechách i třináct let po listopadu nebezpečným pohráváním si s hrozbou kriminálu - zvlášť když jde o názor nepříjemný úřadům. I přes protesty obránců svobod třeba z amerického Kongresu se totiž zdejší justice odmítá zbavit paragrafu trestajícího zločin "pomluvy". A rozhodnutí pražského soudu se dokonce postaralo o svého druhu senzaci: pozdrav z totalitních časů byl s úspěchem použit i ve sporu týkajícím se nejmodernějších výdobytků civilizace. Padl první trest za pomluvu v internetové debatě.

Jak se žije bez střechy

Příběh "pomluvy na internetu" se začal odvíjet na podzim před třemi lety. Tehdy se v diskusním fóru Prahy 7 starosta pochlubil, jak dobře jeho radnice zvládla ruch kolem tehdejšího zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Jeho příspěvek ovšem jednoho z občanů čtvrti přiměl k rozhořčené odpovědi. "Napsal jsem mu, že jako komunální politik by se spíš měl starat o věci, kterými trpí lidé v jeho obvodu," vzpomíná právník Petr Partyk, který tehdy už rok bydlel v posledním patře činžáku bez střechy. Majitel domu nedaleko Stromovky totiž prodal půdu třem zájemcům o stavbu nových bytů. Lidé tedy s povolením stavebního úřadu Prahy 7 začali s budováním, ale nadřízený stavební úřad na magistrátu jim to velmi brzy zatrhl: památkáři nedovolili dvoupatrové úpravy, nýbrž jen půdní vestavbu. Trojice stavebníků poté ztratila zájem a nechala dům stát tak, jak zrovna byl. "Je to opravdu zoufalá situace. Jde o utrpení nájemníků," vysvětlil tehdy šéf stavebního úřadu Prahy 7 Jiří Chour, proč stavbu znovu povolil v té verzi, jakou si přáli budovatelé. "Na schůzce s námi, postiženými nájemníky, se pan Chour lišácky pochlubil, jak v tom umí chodit a památkáře obejít," vzpomíná Petr Partyk. "Přitom správné řešení bylo jen dvojí: buď se stavebníci měli smířit se skromnějším bydlením, nebo uvést dům na své vlastní náklady do původního stavu," napsal tehdy jako příspěvek do internetové debaty a dodal, že zájemci o byty pod střechou už půdu zřejmě kupovali s tím, že nebude problém stavět, co se jim zamane. Právě pár výroků z třiceti řádek zmíněného příspěvku - "Ing. Chour porušuje stavební zákon i zájmy státní památkové péče" a "Ing. Chour hájí politiku své peněženky" - vyneslo Petru Partykovi trest za pomluvu. Šéf stavebního úřadu se totiž obrátil na policii a ta začala konat. "Bylo to jako scéna z akčního filmu," vzpomíná Petr Partyk na nenadálou návštěvu policistů o půl roku později. "Vtrhli do kanceláře, zabavili počítač a křičeli, že jsem podezřelý ze spáchání trestného činu."

...a kveruluje bez břehů

"Nic nepřiznávám, nic nepopírám. Je pod úroveň občana demokratického státu být souzen za to, že využil ústavního práva na svobodné vyjadřování názorů," prohlásil pan Partyk během vyšetřování na otázku, zda je opravdu autorem výroků odeslaných do internetové debaty. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 7 Rudolf Šídlo se ale spolehl jednak na jméno, pod kterým příspěvek přišel, a také na tvrzení šéfa stavebního úřadu Jiřího Choura. Nicméně najít autora příspěvku ještě ani zdaleka nestačí k tomu, aby mohl být odsouzen za pomluvu. Především je třeba dokázat, že jeho výrok je opravdu nepravdivý a že je člověk vyřkl s vědomím nepravdy - právě v úmyslu pomluvit. Soudce Šídlo sice napsal, že "sdělení se nezakládají na pravdě", jak ale může tak jistě vědět, že se šéf stavebního úřadu nedohodl s majitelem domu tak, jak naznačuje Petr Partyk: půdu bez obav prodejte, stavební povolení nebude problém? A že si od něj nedal za takovou službu zaplatit? "Vedoucí stavebního úřadu to popřel. Majitel domu také," říká na to soudce Šídlo. "Ale máte pravdu - natvrdo se to nedá prokázat ani vyvrátit. A v tom je právě ten osten pomluvy, její jed." Soudce Šídlo má navíc za to, že úředníky musí stát chránit před kritikou občanů: "Od té doby, co byl z trestního zákona vypuštěn paragraf o slovním útoku na veřejného činitele, jsou vystaveni bezbřehým urážkám kverulantů typu pana Partyka." Evropský soud pro lidská práva to ale vidí právě opačně: podle něj je i neoprávněná kritika veřejné osoby pořádku. "Je žádoucí, aby občané a novináři mohli svobodně zveřejňovat i jen podezření, že ve státní správě není něco v pořádku, že se nějaký úředník možná dopustil korupce," vysvětluje evropský pohled právnička a poslankyně Hana Marvanová (US-DEU) a upozorňuje i na další podivnost: i kdyby totiž pan Partyk říkal nepravdu, musel by mu soud v případě pomluvy prokázat, že ji říkal úmyslně, s cílem nepravdivě očernit. A soud to opravdu "prokázal". Jak? "Kromě něj si nikdo z baráku žádné stížnosti nepodával, nikam nepsal," shrnuje soudce Šídlo. "Už z toho je to vidět, že říkal nepravdu."

Mezi čtyřma očima

Soud pro Prahu 7 panu Partykovi nakonec vyměřil dvě stě hodin veřejně prospěšných prací, Městský soud v Praze trest snížil na sto padesát hodin. "Debata v diskusních fórech stojí na bezprostřednosti. E-mailem vám přijde nový příspěvek, rychle odpovíte, protože vás třeba rozčílil. Máte pocit, jako byste hovořili mezi čtyřma očima," glosuje rozsudek Ján Matějka ze serveru IT Práva, "ale po právní stránce není rozdíl mezi novinami a internetem." Jedinou cestou, jak chránit bezprostřední diskusi na síti, je vyškrtnout pomluvu z trestního zákona. Začátkem července právě takovou novelu sněmovně předložila skupina čtrnácti poslanců z Unie svobody, ČSSD a ODS v čele s Hanou Marvanovou. Když vše půjde hladce, mohl by paragraf pomluva zmizet z trestního zákona na jaře příštího roku. "Rovnou v soudní síni jsem řekl, že na žádné práce nenastoupím," říká ke svému případu Petr Partyk. Hrozí mu proto 75 dní za mřížemi. "Podám ústavní stížnost. A když neuspěji, budu si stěžovat u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Myslím, že se mohu těšit na slušné odškodné."

                 
Obsah vydání       28. 2. 2005
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu
28. 2. 2005 ČSSD: Partaj a kolektivní (ne)rozum Ivan  David
28. 2. 2005 Michael  Marčák
28. 2. 2005 Bitva o zrno... Ladislav  Žák
28. 2. 2005 Poor education leads to workplace problems Jan  Čulík
28. 2. 2005 Zubaři, stát a chrup Ivan  David
28. 2. 2005 Kauzy a příčiny: metafory politického chápání Dominik  Lukeš
28. 2. 2005 Není oheň, jako oheň, aneb co potěší slušného občana Bushka  Bryndová
28. 2. 2005 Padesát dalších britských vojáků bude postaveno před soud za "zločiny spáchané v Iráku"
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
28. 2. 2005 Smrt čísla a výhodný nákup Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Václav Klaus v komerčním pořadu Miss 2005
28. 2. 2005 Odvšivení Jan  Hruška
28. 2. 2005 Desatero pro společnost Jindřich  Kalous
28. 2. 2005 A vy, že na takových věcech nezáleží... Petr  Fiala
28. 2. 2005 Mojšeho funus Filip  Sklenář
26. 2. 2005 Svoboda slavila Vítězný únor Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Existuje levicový liberalismus? Radim  Valenčík
28. 2. 2005 Havlova blbá nálada mezi námi? Karel  Sýkora
28. 2. 2005 Bůhví v Lucerna Music Baru Claudia  Just
28. 2. 2005 Bůhví in Lucerna Music Bar Claudia  Just
28. 2. 2005 Haiti: Začátek nových nadějí? Simone  Radačičová
28. 2. 2005 Anarchie je klystýr! Pavel  Houdek, Ondřej  Slačálek
26. 2. 2005 Proč a v čem je komunismus vlastně totéž co nacismus Boris  Cvek
26. 2. 2005 Není křesťanství odpovědné za nacismus i komunismus? Bohumil  Kartous
28. 2. 2005 Michael  Marčák
25. 2. 2005 Kubinyi se neztratí Ivan  David
25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
25. 2. 2005 Zádušní mše za Karla Kryla
25. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny dny 6. - 13. února 2005
25. 2. 2005 Co se může dít v obci Úhonice Zdeněk  Belušík
25. 2. 2005 Portrét nastávajícího expremiéra Zdeněk  Jemelík
24. 2. 2005 Kalousek stále neví, kolik nemovitostí si pořídil... Štěpán  Kotrba
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
28. 2. 2005 Kauzy a příčiny: metafory politického chápání Dominik  Lukeš
28. 2. 2005 Bůhví v Lucerna Music Baru Claudia  Just
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
28. 2. 2005 Mojšeho funus Filip  Sklenář
28. 2. 2005 Havlova blbá nálada mezi námi? Karel  Sýkora
28. 2. 2005 Není oheň, jako oheň, aneb co potěší slušného občana Bushka  Bryndová
28. 2. 2005 Bitva o zrno... Ladislav  Žák
28. 2. 2005 Zubaři, stát a chrup Ivan  David
28. 2. 2005 ČSSD: Partaj a kolektivní (ne)rozum Ivan  David
26. 2. 2005 Svoboda slavila Vítězný únor Bohumil  Kartous
25. 2. 2005 Gross má pro tisk bulvární potenciál   
25. 2. 2005 Co se může dít v obci Úhonice Zdeněk  Belušík
25. 2. 2005 Portrét nastávajícího expremiéra Zdeněk  Jemelík

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
18. 2. 2005 Británie chce na ochranu muslimů obětovat svobodu slova   
16. 2. 2005 Amerika "chce umlčet Al Džazíru prostřednictvím privatizace"   
16. 2. 2005 Firma Apple naléhá na americké novináře, aby prozradili své tajné zdroje   
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc   
15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení   
28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra   
18. 1. 2005 Michal Zítko: "Knihy se pronásledovat nemají" Filip  Sklenář
18. 1. 2005 Komerční tlaky omezují svobodu slova Jan  Čulík
30. 12. 2004 Marčákova karikatura patří do oblasti PR Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 "Nikdy jsem se tolik nenasmál jako v koncentráku" Jiří  Drašnar
29. 12. 2004 V co přetváříme svůj svět? Štěpán  Kotrba
29. 12. 2004 Svoboda projevu není na ústupu Jan  Čulík
29. 12. 2004 Birmingham: Bylo chybou, že jsme konzultovali sikhské starší   
29. 12. 2004 Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou? Štěpán  Kotrba

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   

Týdeník Respekt RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
30. 9. 2004 Jsou česká média po roce 1989 svobodná?   
22. 6. 2004 O Iráku, Spojených státech a integritě Václava Havla Roman  Weber-Pachola
21. 4. 2004 Srbsko: Démoni skutečně pořád nespí? Matyáš  Zrno
15. 4. 2004 Jaký obraz Srbska kreslí týdeník Respekt Srdjan  Prtina
24. 11. 2003 Prázdná skořápka, čekající na české uhlí? Štěpán  Kotrba
12. 11. 2003 Západní Sudety?   
11. 11. 2003 O dětské prostituci, která "neexistuje"   
6. 10. 2003 Co mám rád na Miloši Zemanovi, aneb v tomhle bordelu chybí komik... Ladislav  Kahoun
29. 9. 2003 Pawlowski: Respekt je ovlivněn jedním politickým směrem   
8. 9. 2003 Česká média: Když rozhovor nepolemizuje s tvrzeními Štěpán  Kotrba
12. 8. 2003 Diskriminácia černochov zvýšila počet jazzových skladateľov Miroslav  Brada
7. 5. 2003 Xenofobie v českých sdělovacích prostředcích František  Kostlán
19. 11. 2002 Případ Šafránková: Zrušte trestní stíhání za pomluvu Jan  Čulík
11. 11. 2002 O náboženském vytržení za stalinismu a o monolitním pohledu na svět Jan  Čulík