23. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2005

Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun!

Projekt Internet do škol zřejmě vstoupí do dějin českého školství jako nejpodivnější investice, při které se neefektivně vynaložila skoro miliarda korun. Mezi kandidáty na druhé místo patří projekt školského portálu a státní maturity. Jejich společným jmenovatelem je, že přes obrovské investice zatím nepřinesly žádný výsledek. Podívejme se detailněji na státní maturitu.

Pokud zkoumáme efektivitu nákladů na nějaký projekt, je dobré si spočítat nejen celkové náklady, ale také přepočtené náklady na jednoho uživatele. Dosavadní náklady na školský portál se pohybují ve výši 50 milionů. Dalších 16 milionů se na projekt má ještě uvolnit. Uživatel zatím žádný není... V případě, že se projekt opravdu rozběhne, lze předpokládat, že ho bude využívat asi 200 000 učitelů. Minimální náklady tedy vycházejí na 330 korun na jednoho uživatele!

Podobně můžeme přepočítat i výdaje na státní maturitu. Podle údajů MŠMT byly náklady na přípravu státní maturity a provoz CERMATu, který ji má zajišťovat, v jednotlivých letech následující:

 • Rok 1999: 3 715 000 korun
 • Rok 2000: 13 991 000 korun
 • Rok 2001: 20 354 909 korun
 • Rok 2002: 20 706 923 korun
 • Rok 2003: 20 190 255 korun
 • Rok 2004: 22 575 000 korun
 • Vychází nám tedy celková částka 101 533 087 korun, přestože nemáme dosud jediného skutečného absolventa státní maturity! Navíc samo konání státní maturity bylo uzákoněno školským zákonem až na konci roku 2004. Školy a jejich žáci se mohli dobrovolně přihlásit do testového projektu Maturita nanečisto, což jim umožní seznámit se s podobou testových otázek a průběhem budoucí státní maturity. V roce 2004 se tohoto projektu zúčastnilo 50 189 žáků. Náklady na jednoho žáka byly tedy 450 korun. Ponechávám na uvážení čtenářů, zda je to hodně, nebo málo. Podstatné ovšem je, že absolvování zkušebního testu nemá pro žáky ani školy žádnou hodnotu, kromě zorientování se v systému státních maturit. Jde tedy o peníze prakticky vyhozené oknem...

  Můžeme předpokládat, že i v následujících letech do spuštění státní maturity naostro budou náklady v podobné výši.

 • Rok 2005: 22 575 000 korun
 • Rok 2006: 22 575 000 korun
 • Rok 2007: 22 575 000 korun
 • K částce 101 533 087 korun tedy budeme muset připsat dalších 67 725 000 korun. Výsledkem je bez sebemenšího efektu vynaložených 169 258 087 korun! Pro školství to rozhodně není malá částka, vystačila by minimálně na dva nehotové školské portály...

  Pokud se státní maturita v roce 2008 opravdu spustí, o čemž mám vážné pochybnosti, půjde po 10 letech o první náklady vynaložené s nějakým reálným efektem. Lze předpokládat, že vzhledem k počtu maturujících se budou náklady na státní maturitu v tomto roce pohybovat kolem 50 milionů.

  Je to hodně peněz, nebo málo? Odpověď by nám mohly dát firmy Kalibro a Scio, které se rovněž zabývají plošným testováním žáků. Podívejme se na společnost Scio, která nabízí Národní srovnávací zkoušky. Ty jsou v mnohém srovnatelné se státní maturitou. Celkové náklady na tento komerční projekt, který si financují sami účastníci, nejsou důležité. Absolvování jednoho testu (Scio v současné době nabízí tři -- základy společenských věd, obecné studijní předpoklady a matematiku) zájemce přijde na 350,- Kč. Důležité ale je, že ho například může využít v rámci přijímacího řízení na některé vysoké školy, jejichž aktuální seznam je dostupný na http://www.scio.cz/in/2vs/seznamskol.asp. Tím se Národní srovnávací zkoušky zásadně liší od Maturity nanečisto!

  Je záhadou, proč CERMAT a tvůrci státní maturity nenabídli vysokým školám, aby jejich testy využily při přijímacím řízení a nedohodli se s některými univerzitami, že budou používat jejich testy místo vlastních při skutečném přijímacím řízení. Nešlo by pak o peníze bezúčelně vyhozené ze skomírajícího státního rozpočtu... Plýtvání je tím horší, protože lze předpokládat, že řada absolventů Národních srovnávacích zkoušek prošla rovněž Maturitou nanečisto. Poprvé si žáci vše platili z vlastní kapsy, podruhé je částkou 450 korun zadotoval stát (ovšem s nulovým reálným přínosem).

  Pro stát by bylo ekonomicky nejvýhodnější vypsat výběrové řízení na státní maturitu, do kterého by se mohlo přihlásit Scio, Kalibro, CERMAT a další společnosti. Až v něm by se ukázalo, která firma umí státní maturitu připravit nejlevněji, nejefektivněji, nejkvalitněji a nejrychleji. Zatím si daňový poplatník zbytečně platí 38 zaměstnanců CERMATu...

  Obsah státní maturity, struktura testovaných oborů, podoba jednotlivých otázek nebo kvalita garantů a tvůrců testů z CERMATu je samostatnou kapitolou, která by si vyžádala zvláštní článek. Jako perličku ale připojuji korespondenci MŠMT, CERMATem a UIV, během níž jsem se marně snažil získat údaje pro tento článek. Nakonec jsem je ale přece jen získal, a to s velkým časovým odstupem, přímo z MŠMT.

  Doporučené odkazy:

                   
  Obsah vydání       23. 3. 2005
  23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
  23. 3. 2005 Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení Štěpán  Kotrba
  23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
  23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
  23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
  23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
  23. 3. 2005 Michael  Marčák
  23. 3. 2005 Rusko během 2. světové války I.
  9. 3. 2005 Klacek v rukou novinářských troglodytů Štěpán  Kotrba
  23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
  23. 3. 2005 Michael  Marčák
  23. 3. 2005 Informace z druhé ligy Jiří  Karban
  23. 3. 2005 Lukášku, pojď mi otevřít! Lýdie  Junková
  23. 3. 2005 ČR chystá pro uprchlíky další restrikce
  22. 3. 2005 Británie: zlatý stafylokok usmrtil v nemocnici dvoudenní nemluvně
  22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
  22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
  22. 3. 2005 Michael  Marčák
  23. 3. 2005 Klausovo velké životní téma Josef  Provazník
  23. 3. 2005 Za totalitu se omluvila KSČ, ne KSČM
  23. 3. 2005 Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat
  23. 3. 2005 OSN: Není předkladatel
  23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
  23. 3. 2005 Protigrossovská demonstrace před brněnským Výstavištěm
  22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
  22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
  22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
  23. 3. 2005 Jidášova úmluva s velekněžími Nikola  Čulík
  22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
  21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
  18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
  13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík

  Školství RSS 2.0      Historie >
  23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
  10. 3. 2005 Opravdu školská reforma? Milan  Kulhánek
  1. 3. 2005 O voze, o koze a o školném Radim  Valenčík
  1. 3. 2005 O školství, prosím, bez demagogie Rudolf  Převrátil
  28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
  25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
  24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
  22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
  21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
  9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
  7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
  7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
  28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
  26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
  25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil