24. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2005

Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana

Klaus se rovněž domnívá, že Občanské fórum se postupně mění v politickou stranu navzdory přesvědčení některých vedoucích osobností Občanského fóra, že Občanské fórum by mělo zůstat mimo politiku. Podle Klause zůstane v nejbližší době ekonomická reforma v pozadí. Klaus se domnívá, že bylo chybou požadovat, aby odstoupil prezident Husák. V dohledné době budou soukromé podniky hrát malou roli. Co se týče jeho vlastních plánů, Klaus uvedl, že se stal spíše politickým stratégem Občanského fóra než jeho ekonomem.

Americká velvyslankyně o obědě s Václavem Klausem.

Praha, 7. prosince 1989, 1610Z

Důvěrné

Prague 08550. Ihned

Věc: Představitel československého Občanského fóra se domnívá, že se z Občanského fóra postupně stává politická strana

1. Důvěrné -- celý text.

2. Souhrn. Člen Občanského fóra Václav Klaus se domnívá, že politické změny v Československu jsou již nezvratné. Klaus se rovněž domnívá, že Občanské fórum se postupně mění v politickou stranu navzdory přesvědčení některých vedoucích osobností Občanského fóra, že Občanské fórum by mělo zůstat mimo politiku. Klaus rovněž naznačil strukturální změny v Občanském fóru, včetně vytvoření výborů, které by se zabývaly vyjednáváním o změnách složení federální vlády, vytvořením "stínového kabinetu" a zahraničními vztahy. Podle Klause zůstane v nejbližší době ekonomická reforma v pozadí. V hospodářské oblasti se úsilí soustřeďuje zejména na minimalizaci inflace pomocí striktní měnové politiky. Klaus se dívá s despektem na "Demokratické fórum" KSČ a na Stranu zelených, kterou považuje za možnou pátou kolonu komunistů. Konec souhrnu.

3. Zástupce velvyslankyně uspořádal 5. prosince oběd pro pracovníka Prognostického ústavu a člena Občanského fóra Václava Klause. Pozvání přijali rovněž Klausovi kolegové Valtr Komárek a Vladimír Dlouhý, ale museli se na poslední chvíli omluvit. Sám Klaus se mohl dostavit jen s obtížemi poté, co absolvoval jedno z mnoha interview pro sdělovací prostředky (v tomto případě pro ABC), a měl zjevně naspěch. Oběda se zúčastnili rovněž politicko-ekonomický rada a pracovník politicko-ekonomické sekce velvyslanectví.

4. Klaus uvedl, že podle jeho názoru je politický vývoj v Československu -- v němž stále dochází ke změnám, jak zdůraznil -- již nezvratný. Na podporu svého stanoviska uvedl tři faktory.

 • Podle Klause žádný z ortodoxních komunistů odstraněných z předsednictva strany není natolik silná osobnost, aby byl schopen řídit události ze zákulisí.
 • Klaus a další členové Občanského fóra se nedávno sešli s velitelem západočeského vojenského velitelství v Táboře (Zachariáš). Velitel očekával lidi disidentského či uměleckého typu a seriózní úroveň představitelů Občanského fóra na něho proto udělala dojem.Vojenští představitelé dali najevo, že nemají v úmyslu zasahovat do politického procesu, a Klaus z jednání odcházel s pocitem, že to bylo míněno vážně.
 • Klaus nedávno v rozhlase zaslechl zprávu, že jistá závodní organizace KSČ z vlastní iniciativy rozhodla o svém zrušení. Očekává, že mnoho dalších bude následovat jejího příkladu, a pokládá to za velice významné.
 • 5. Přímo v Občanském fóru pozoruje Klaus rychlý odklon od stanoviska, které doposud zastává Václav Havel a někteří další členové, že by se totiž Občanské fórum nemělo přímo účastnit politického procesu. Občanské fórum je namísto toho na cestě stát se politickou stranou, přičemž tento vývoj prosazují například Zdeněk Jičínský, Petr Pithart a sám Klaus. Pro příklad uvedl, že Občanské fórum odmítlo doporučit kandidáty do federální vlády sestavené předešlého víkendu, ale účastnilo se 5. prosince jmenování kandidátů do české vlády. (Klaus dokonce prohlásil, že byl na seznamu předsedy vlády Adamce pro funkci ve vládě, ale odmítl tuto kandidaturu přijmout i z toho důvodu, že v té době ještě bylo strategií Občanského fóra zůstat stranou politiky). Klaus připisuje obrat ve vývoji Občanského fóra alespoň zčásti tlaku ze strany místních Občanských fór, která si přejí, aby organizace hrála aktivnější a výraznější roli.

  6. Občanské fórum je nyní po organizační stránce rozděleno na akční výbor, jehož velikost kolísá, ale většinou jej tvoří 12--15 členů, a plénum, které se zredukovalo na 30--40 osob zastupujících různá politická a společenská uskupení. Plénum je technicky na vyšší úrovni, ale rozhodování se většinou uskutečňuje v rámci akčního výboru, jehož je Klaus předním členem. Kromě toho byly vytvořeny tři nové pracovní výbory -- jeden pro rekonstrukci nové vlády, druhý pro sestavení stínového kabinetu (v tomto výboru je velice aktivní Valtr Komárek) a třetí (vedený Martinem Paloušem) pro zahraniční vztahy, k nimž by patřily oficiální návštěvy z USA.

  7. Výbor pro rekonstrukci již jedná s Adamcem a prvním místopředsedou vlády Urbanem o změnách složení vlády. Klaus naznačil, že Občanské fórum možná vezme zpět svůj dřívější požadavek, aby do funkcí ministra obrany a ministra vnitra byli jmenováni civilisté a aby ministrem vnitra byl nekomunista. Občanské fórum namísto toho navrhlo Urbanovi, že by se spokojilo s tím, kdyby funkce sedmi místopředsedů vlády, kteří tvoří předsednictvo vlády (užší kabinet), byly rozděleny mezi různé strany a nezávislé skupiny s tím, že v rukou KSČ by zůstaly maximálně dvě nebo tři. (Poznámka: Tak tomu vlastně bylo při sestavování české vlády -- viz separátní telegram . Konec poznámky). Klaus se rovněž domnívá, že bylo chybou požadovat, aby odstoupil prezident Husák, a že už se na tom možná nebude trvat, avšak poznamenal, že i Občanské fórum má ortodoxní členy, kteří to možná budou prosazovat dál.

  8. Klaus prohlásil, že ekonomická reforma nyní jasně stojí v pozadí, přestože podle jeho názoru by vláda s řešením této otázky neměla čekat až do voleb. Klaus ovšem neočekává, že by v dohledné době byla přijata jakákoli opatření v otázkách tak bolestných, jako je například cenová reforma. Reforma se místo toho zaměří na zamezení hospodářské nestabilitě a zejména inflaci. Striktní měnová a fiskální politika bude hlavní zbraní v tomto boji, ale podle Klause bude vláda rovněž usilovat o větší otevřenost ekonomiky tím, že legislativní cestou zruší monopolní práva státních podniků. Podle Klause se hospodářství otevře státním, družstevním a soukromým podnikům. V dohledné době však budou soukromé podniky hrát malou roli. Avšak poznamenal, že v souladu s ekonomickým výhledem Občanského fóra (které klade o něco menší důraz na tržní ekonomiku než on sám) vypracoval předběžný program Občanského fóra, aniž přitom použil slova "socialismus".

  9. [Sedmnáct řádek textu pramene nebylo zpřístupněno.]

  10. [Devět a půl řádky textu pramene nebylo zpřístupněno.]

  11. Co se týče jeho vlastních plánů, Klaus uvedl, že se stal spíše politickým stratégem Občanského fóra než jeho ekonomem. Nevyloučil, že by mohl v budoucnu případně zastávat v nové vládě vyšší funkci, ale v souladu se svou vlastní monetaristickou politikou by dal přednost spíše úřadu guvernéra Národní banky než funkci ministra financí.

  Blacková

                   
  Obsah vydání       24. 1. 2005
  24. 1. 2005 V Praze "dojde k reformě komunismu až v květnu 1990" Jan  Čulík
  24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
  24. 1. 2005 Rychtář - filantrop Bohumil  Kartous
  24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990
  24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA
  24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje
  24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana
  24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
  24. 1. 2005 The Greatest Czech? Jan  Čulík
  24. 1. 2005 Proč literární věda k ničemu není Boris  Cvek
  24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
  24. 1. 2005 Rozrůzněnost, nikoliv segregaci
  24. 1. 2005 Britští muslimové obětí globálního konfliktu
  22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"
  24. 1. 2005 Nezáviďme jim - přece kdo obohacuje sebe, obohacuje i stát Petr  Miller
  24. 1. 2005 Škromach příštím lídrem ČSSD Robert  Vašíček
  24. 1. 2005 Veřejné finance vyžadují veřejnou kontrolu Michal  Rusek
  24. 1. 2005 Firma Petr  Plaňanský
  21. 1. 2005 Barbaři už čekají na hranicích? Vlastimil  Vondruška
  21. 1. 2005 Čelní islámští duchovní apelují na poutníky, aby odmítli terorismus
  21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla
  21. 1. 2005 V kleštích etikety Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
  21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
  19. 1. 2005 Obludárium humanitních věd a arogance přírodních vědců Štefan  Švec
  21. 1. 2005 "Obludárium věd" z druhé strany Marian  Kechlibar
  22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  17. listopad RSS 2.0      Historie >
  24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
  24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
  24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
  24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
  24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
  13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
  10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
  8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
  22. 11. 2004 Čo je to vlastne za odkaz pre budúce generácie ? Miloslava  Kodoňová
  19. 11. 2004 Jak jsem se vyrovnal... Ladislav  Žák
  19. 11. 2004 Jeden pohled zleva Jiří  Dolejš
  19. 11. 2004 Naďalej polojasno Peter  Greguš
  19. 11. 2004 15 let ekonomické transformace v České republice   
  19. 11. 2004 Rozpaky nad rozostřenou spravedlností Petr  Blažek
  18. 11. 2004 Co se stalo v listopadu 1989? Josef  Brož