4. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 1. 2005

"Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu?

Při čekání na jeden pořad ČT 2 jsem v sobotu 25. prosince zahlédl část předchozího: "Vánoc s Dádou", vyrobených v brněnském studiu. Dagmar Patrasovou si matně pamatuji z doby, kdy jsem se jako dítko občas díval na Studio Kamarád atd., už tomu bude skoro dvacet let. Vzpomínka na její účinkování v dětských pořadech mne vždy naplňovala hlubokou lítostí nad dětmi, které přihlížejí "one woman šou" paní Patrasové ať před obrazovkami, či přímo v televizním studiu jako "Dádini kamarádi". Po Listopadu ji vídám na obálkách společenských a více méně bulvárních plátků a maně si vždy říkám, proč takovou osobu v ČT stále pouštějí k dětem.

To, co jsem však na obrazovce veřejnoprávní televize spatřil o prvním vánočním svátku, mnou hluboce otřáslo: pochopil jsem, že Patrasová z negativních rysů svých pořadů (egoismus, nezájem o děti a nepochopení dětí, hloupá přetvářka...), jak si je pamatuji z vlastní zkušenosti dětského diváka, kterého rodiče před podobnými "radostmi" neochránili, dnes učinila samotný princip svých estrád. Nakolik je to chyba i režisérů (scénáristou a režisérem oněch "Vánoc s Dádou" byl Vojtěch Fatka), ponechávám stranou, Ty pořady zjevně režíruje hlavně Patrasová sama.

29. prosince jsem asi třicetiminutové "Vánoce s Dádou" schválně zhlédl v repríze celé a mohu proto podat pečlivý popis oné hrůzy. V prologu pořadu, zatímco komentář Patrasové líčil, jak už 8 let každé Vánoce navštěvuje dětský domov "Dagmar" v Brně, bylo vidět, jak její stříbrný off road zastavuje u chodníku a jak se k němu s nepřirozeným - zjevně naučeným, afektovaným - veselím hrne hlouček dětí: byl to klasický příjezd hvězdy a la festival v Cannes, i s pohledem kamery zírajícím na "hvězdino vykročení" z auta... Po frenetickém uvítání se "Dáda" podle svých slov "šla s dětmi projít městem" - v rychlém sledu je vidět pár typických brněnských obrázků (u "brněnského Draka" atd.), jinak se ovšem rychle mířilo do televizního studia. Zde program zahájili poněkud odrostlejším duetem dva dětští zpěváci ("v lásce je síla / jsi moje víla / my dobře víme / co tajemství je"), "Dádini" stálí spolupracovníci (nebyli z onoho dětského domova). Dále už Dagmar Patrasová, oděná v přiléhavém černém oděvu vhodném spíše k večerní zábavě, žádné z dětí - ani z té zhruba dvacítky z dětského domova - v podstatě nepustila ke slovu.

Program se skládal z toho, že se pouštěly hudební klipy "Dády" Patrasové, mezi nimiž diva vedla krátké monology o vánočních tradicích. Ty se podivně zkracovaly: po prvních 2-3 zhruba minutových výkladech (kamera visela celou dobu na Patrasové, nikoho nenapadlo prostřihávat např. na výtvarná zachycení vánočních tradic apod. - peníze a energie se zde věnují pouze Dádě, viz dále) měla většina ostatních mezi celkem 8 písněmi půl minuty, poslední 2 jen asi 15 vteřin. Velká většina času totiž patřila "Dádiným" produkcím, pořad byl vystavěn jako přehlídka jejích klipů: dětští "kamarádi" Patrasové, za nimiž údajně přijela, aby "s nimi" připravila svůj program, byli pouhými statisty. Zazpívali si jen v jedné z písní, jinak mohli jediné: pomoci při hodně oslích můstcích vedoucích od letmého převyprávění původu a historie vánočních svátků k povětšinou velmi nevánočním písničkám: zavěšovali na Dádinu výzvu "kouzelné ozdobky", kterýmžto aktem spouštěli hudební klipy, na něž se pak s výjimkou jednoho čísla, v němž zpívaly i některé děti, a závěrečné písně, již Dáda playbackově zapěla přímo ve studiu, dívali na videu.

Dramaturgie i podoba sedmera předtočených klipů, většinou zřejmě připravených právě pro tento pořad (nešlo tedy o archivní materiály apod.), byla pozoruhodná. Neskrývaným cílem první písně bylo "vymanění se" Patrasové z identifikace s negativní postavou Xenie ze seriálu Arabela, jemuž "Dáda" vděčí za svou popularitu. V této hloupé sebeprezentaci se například - ve finančním i ironickém smyslu jistě výstižně - zpívalo: "Už je tomu 15 let / od těch dob má cena stoupááá...". V klipu se "Dáda" pohybovala v jakémsi zámku převážně v kostýmku služebné (s kratičkou sukýnkou...), dále rovněž v jakési kombinaci minisukně a "zámeckých šatů" - nádech těchto scén byl - promiňte - jaksi pornografický... Většinu klipu ovšem tvořily sekvence z filmů, v nichž se Patrasová kdy objevila, nejvíce samozřejmě z Arabely. Trapnou sebestřednost celého klipu jen podtrhoval fakt, že se z něho mohlo zdát, že byla Patrasová hlavní hrdinkou seriálu (představitelka Arabely se v záběrech mihla jedinkrát...). Následoval diskotékový klip "Tancuj s námi / rumba rumba rej" na jednu počeštěnou západní popovou píseň, v němž "Dáda" zpívala a tančila uprostřed dětí oblečena v růžové halence, jíž prosvítala černá podprsenka. Bylo to velmi nevkusné a velice (nechtěně) směšné zároveň. Třetí klip "Bim bam" s animacemi a dost nákladnou - byť jen studiovou - výpravou a početným dětským komparsem ("Dádini" kamarádi tvoří Xenii, jak už víme, vždy jen stafáž) jasně ukazoval, jak nesmyslně Česká televize utrácí na self promotion podprůměrné zpěvačky v pořadu, který se o děti ve skutečnosti nijak nezajímá, nekomunikuje s nimi a nic hodnotného jim nepřináší. Ze čtvrtého klipu "Alíbaba" zmiňme jen, že se "Dádě" oděné v obtažených džínách koketně leskl jakýsi řetízek v klíně; obrazové ztvárnění páté nanicovaté písně vynikalo přemírou růžové barvy Dádiných oblečků i dalších propriet... Ve výčtu zhůvěřilostí, zbytečností, manýr a bizarností by se dalo pokračovat, společné však měly všechny klipy jedno: "Dáda", "Dáda", a zase "Dáda", v co nejvíce nejrůznějších kostýmech (nejčastěji několika během jedné písně) - děti dělaly jen křoví. Kolik by ČT mohla udělat pro rozvíjení dovedností a schopností talentovaných dětí (a pro jejich vyhledání a povzbuzení), kdyby příslušné prostředky věnovala jinam než na marnotratnou a nepředstavitelně egoistickou sebeprezentaci "Dády"?! Věc má i další finanční rozměr: Dagmar Patrasová prodává VHS se svými klipy, v nichž se hojně užívá pořadů vyrobených ČT. Producentem těm nosičů je ale soukromá společnost - zdalipak si ČT alespoň řádně účtuje autorská práva za použití svých děl?

Jak řečeno, komunikace Patrasové s dětmi se ve "Vánocích s Dádou" omezovala na řečnické otázky (např.: "... ví to někdo? [ihned, bez pauzy k případným odpovědím ] Neví, tak já vám to řeknu", podobně tomu bylo po dotazu "A co si dáme teď?"). Před závěrečnou písní "Dáda" vyjádřila svůj přístup k dětem tímto příznačným výrokem: "Tak, děti, a teď si všichni společně ..." - divák tu čekal obligatorní "zazpíváme" - dříve i v jejích pořadech zpívaly i děti -, ale ouha: "... společně poslechnete písničku, kterou vám zazpívám, sama jsem ji otextovala" atd. atd. ... Následovala odrhovačka, kdy "Dáda" místo originálního "I'm a big, big girl / in a big big world" pěla cosi o "pink pink světě", na sebe ale nezapomněla: v jejím textu znělo "Písničku takovou /s barvou růžovou /dětem chci daááát"... Při zpívání se Dáda jako vždy tvářila hloupě jako nestárnoucí diblík, tu a tam dětem kolem dala zpod stromečku dárek, což jí moc nešlo, neboť se usilovně snažila zírat do kamery - celé to zkrátka vypadalo, jako kdyby se nějaký pořad na způsob Gumáků pokoušel toporně a příliš primitivními prostředky parodovat velice špatné pořady pro děti a jejich sebezahleděnou "dominu".

Co bylo snad nejhorší - na dětech ve studiu bylo znát, že si s nimi nikdo nedal ani tu "práci", že by je uvolnil, pobavil nebo naučil ty písničky, aby si pak mohly s "Dádou" alespoň pobrukovat; kamera to od nich pak kupodivu asi očekávala, mohla ale většinou ukázat jen napjaté, posmutněle rozpačité tváře. Výjimkou byly dvě tři děti, které občas tu a tam otevřely ústa, jediné z nich se někdy uvolnilo více - to pak zoufalá kamera zabírala velmi často. Vzhledem k tomu, jak pořad vypadal, si zde nemohu odpustit poznámku, že jen v ČT vědí, zda toto fotogenické dítě bylo rovněž z dětského domova nebo šlo o malého studiového profesionála...

Jsem opravdu rozhořčen z toho, že je veřejnoprávní televize schopna vyrábět takové trapnosti a nabízet je dětem. Proč má Patrasová v ČT tak výjimečné postavení, že je něco takového možné? Naprosto odsouzeníhodný je psychický tlak, kterému ČT při pořadech Patrasové vystavuje děti ve svých studiích ( a to i děti z dětského domova!).

Zdánlivě banální "Vánoce s Dádou" měly ještě jeden veliký problém, na který zde chci upozornit. Patrasová, která v "písních pro děti" často zpívá o sobě, např. "ve velkým světě jsem holka velká a zranitelná", je tvrdou profesionálkou šoubyznysu - svá vystoupení v pořadech ČT spojuje s propagací svých hudebních nosičů. Ve "Vánocích s Dádou" jeden detailní pohled kamery pod stromeček ukázal, že se pod ním nachází i nejnovější VHS a cédéčko Patrasové "Mini disco show DÁDA", které pak byly ještě dvakrát jasně k rozeznání i při poslední písni, kdy rozdávala dárky dětem. Domnívám se, že jde o skrytou reklamu (nosiče ani nejsou vyrobeny v produkci ČT). Jak se zdá, brněnská ČT ji pěstuje i po odchodu nechvalně proslulého ředitele Drahoše. Tento svůj článek zašlu vedení ČT i její mediální radě - o jejich reakcích budu Britské listy informovat.

Rozhořčen "Vánocemi s Dádou" jsem se poslední týden roku podle možností díval na další dětské pořady (v Kouzelné školce měla Patrasová nevkusný výstřih a figurky "Kosáčků" nejčastěji říkaly "Děkujeme ti, Dádo!"...) a informoval se o nich a především o Dagmar Patrasové u svých přátel, které mají malé děti a jsou schopni určité mediální reflexe a kritiky: opakovaně mi bylo potvrzeno, že onen vánoční pořad nebyl žádnou výjimkou.

Navíc jsem od zaměstnankyně nejmenovaného dětského domova (tedy opět...) slyšel šokující vyprávění, jak u nich probíhalo filmování s "Dádou"; potvrzovalo to, co je zjevné i z obrazovky: k dětem, s nimiž natáčí, nemá Patrasová žádný vztah (občas si do domovů, dětských nemocnic apod., jak víme i z posledních "Vánoc s Dádou", raději dováží "dětské profesionály"...) a nepokouší se jej ani navazovat, její "kamarádství" a příslušné pitvoření prý v onom domově začalo jako ve studiu přesně se zapnutím kamery - a s posledním záběrem také skončilo...

V relacích Dagmar Patrasové se veřejnoprávní televize zřejmě dopouští skryté reklamy a i jinak se nepřípustně dává do služeb pěstování popularity pochybné "hvězdy": ta dnes v dětských pořadech ČT vystupuje jako sebestředné, poněkud vulgární monstrum vhodné možná do lehce pokleslých pořadů pro dospělé. Ty snad ale ČT při své službě společnosti v popisu práce nemá, nebo ano? Takto se zdá, že si jejich diváky s "Dádinou" pomocí pěstuje od malička...

                 
Obsah vydání       4. 1. 2005
4. 1. 2005 Otázky televize BBC
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"
4. 1. 2005 Letiště v městě Banda Aceh bylo dočasně uzavřeno
4. 1. 2005 Bagdádský starosta byl zavražděn
4. 1. 2005 O různém prezidentování Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 Klausovy banality Jan  Čulík
4. 1. 2005 Proč musejí zoufale chudí lidé v třetím světě záviset na dobročinnosti západních občanů?
4. 1. 2005 Benefiční koncert pro Asii
4. 1. 2005 Cyril Svoboda chce věnovat DPH z esemesek na pomoc Asii Jan  Čulík
4. 1. 2005 Hlavní líčení s policisty, kteří v bytě napadli romskou rodinu
4. 1. 2005 Americká vláda plánuje v Guantánamu trvalá vězení
4. 1. 2005 Británie: Konečně vstoupil v platnost Zákon o přístupu k informacím Jan  Čulík
4. 1. 2005 Humanitární organizace požadují přístup na Andamanské a Nicobarské ostrovy
4. 1. 2005 Více než polovina Němců chce zpět marku
4. 1. 2005 Michael  Marčák
3. 1. 2005 Tři prezidenti apelovali na Američany, aby pomohli obětem
4. 1. 2005 Klause nemusím, přesto ho hájím Ondřej  Fér
4. 1. 2005 I projev určený pro 10 milionů musí mít přiměřenou úroveň Jiří  Jírovec
4. 1. 2005 Plytký populismus Václava Klause Zdeněk  Bárta
4. 1. 2005 Intelektuálové potřebují vyměnit voliče Štěpán  Kotrba
4. 1. 2005 Rok 2004 na Slovensku -- nezáujem o veci verejné Ľubomír  Andrassy
4. 1. 2005 Referendum o referendu Josef  Provazník
4. 1. 2005 Poslanci, platy a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Květinové děti, které se o nic nestaraly, jen moralizovaly Robert  Vašíček
4. 1. 2005 Červená Karkulka: příspěvek tiché hysterky k atheismu Jan  Stern
3. 1. 2005 Projekt 100 bude slavnostně zahájen v pražském kině Světozor
3. 1. 2005 OSN: Vlády asi nesplní své sliby
3. 1. 2005 Srí Lanka: Lidé tady toho potřebují tolik...
2. 1. 2005 Pomoc obyčejným lidem Jan  Zeman
4. 1. 2005 Zanon: Továrna bez šéfů žije
4. 1. 2005 Valach, drzost a náboženství Jan  Hruška
3. 1. 2005 Císařova nahota: Klausův novoroční projev Jiří  Jírovec
4. 1. 2005 Ti, kteří mají ideály, mají názory a mají vize... Václav  Klaus
3. 1. 2005 Nařídil mučení muslimských vězňů George Bush? Mojmír  Babáček
3. 1. 2005 Mezi realitou a snem Jan  Paul
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 1. 2005 Rok 2004 na Slovensku -- nezáujem o veci verejné Ľubomír  Andrassy
4. 1. 2005 Poslanci, platy a bída české žurnalistiky Stanislav  Křeček
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Británie: Konečně vstoupil v platnost Zákon o přístupu k informacím Jan  Čulík
4. 1. 2005 Klausovy banality Jan  Čulík
4. 1. 2005 O různém prezidentování Bohumil  Kartous
3. 1. 2005 Mezi realitou a snem Jan  Paul
3. 1. 2005 Císařova nahota: Klausův novoroční projev Jiří  Jírovec
31. 12. 2004 Jak rozumíme světu i sobě tváří v tvář katastrofám? Boris  Cvek
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
31. 12. 2004 Číňané demonstrují proti aroganci funkcionářů a zbohatlíků   
29. 12. 2004 O tajné lásce Karla Čapka Jiří  Bakala
29. 12. 2004 Abrahámovská náboženství v pátém roce třetího tisíciletí Ivo V. Fencl
29. 12. 2004 Jak CIA unáší "teroristy" letadlem pro celebrity   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Otázky televize BBC   
15. 12. 2004 Rekordně klesla sledovanost televize BBC   
8. 12. 2004 BBC propustí 5300 zaměstnanců   
2. 12. 2004 BBC má snížit svůj programový rozpočet o 15 procent   
28. 11. 2004 Zpravodajství BBC propustí 350 zaměstnanců   
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
19. 11. 2004 Ohlédnutí o rok a čtvrt zpět: BBC plnila svou veřejnoprávní roli výborně Jan  Čulík
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
23. 10. 2004 BBC nebude vysílat záběry unesené humanitární pracovnice   
19. 10. 2004 Jakou plánuje britská vláda budoucnost pro BBC   
18. 10. 2004 "Hrozba organizovaného terorismu je mýtus, kteří vytvářejí politikové"   
13. 10. 2004 Alexandr Pícha: Rádio má stále budoucnost Irena  Ryšánková
13. 10. 2004 Mé jednání s Aidanem Whitem a zpráva Mezinárodního svazu novinářů, kterou nikdo nechtěl Irena  Válová

"Dáda" Patrasová RSS 2.0      Historie >
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý