8. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jakub Patočka
8. 3. 2005

O Literárních novinách

"Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"

Jakub Patočka píše Straně zelených

Rozumím tomu, proč se do kampaně proti Literárkám i mně osobně, zapojují Lidové noviny (aka KlausZeitung), Reflex (dodnes infikovaný virem Ivana Breziny) či Britské listy (Jan Čulík je přímo posedlý touhou po pomstě od chvíle, kdy jsem s ním ukončil pravidelnou spolupráci pro LtN, neboť nepravdivými výroky urazil jiného tehdejšího kmenového autora Literárek Jaromíra Štětinu). Navíc pokud se uskuteční reformy, které vydavatel společnosti schválil, můžeme se stát pro Reflex i Britské listy nepříjemnou konkurencí.

Ostatně jsou to více méně titíž naši podaření členové, kteří poškozovali - i tehdy za asistence Britských listů, Lidových novin a Reflexu - Stranu zelených v evropské kampani.

Odesílatel: jakub.patocka@ecn.cz
Příjemce: Zeleni@ecn.cz
Předmět: ad LtN: Svobodné noviny
Datum: 7. března 2005, 8:25:17

Milí zelení,

posílám vám článek, který dnes vychází jako úvodní sloupek v Literárních novinách.

Ten myslím osvětluje dostatečně vše, co se týká Literárních novin a Strany zelených, z hlediska Literárek, ale chci pro vás připojit ještě pár poznámek z pozice člena Strany zelených.

1. Představa, že by Literární noviny jakkoli závisely na Straně zelených, je absurdní. Ačkoli jsem já i někteří mí kolegové členy SZ, mé/naše politické aktivity byly vždy širší. Ve svém životě jsem byl v dobrém i ve zlém označován za spojence Václava Havla, Cyrila Svobody, Hany Marvanové, Vladimíra Špidly, Petra Pitharta či Lubomíra Zaorálka. S každým z nich jsem skutečně ve větší či menší míře spolupracoval a snad s výjimkou Hany Marvanové jsou jak mně osobně, tak Literárním novinám všichni dodnes politicky bližší než některé skupiny ve Straně zelených.

2. Rozumím tomu, proč se do kampaně proti Literárkám i mně osobně, zapojují Lidové noviny (aka KlausZeitung), Reflex (dodnes infikovaný virem Ivana Breziny) či Britské listy (Jan Čulík je přímo posedlý touhou po pomstě od chvíle, kdy jsem s ním ukončil pravidelnou spolupráci pro LtN, neboť nepravdivými výroky urazil jiného tehdejšího kmenového autora Literárek Jaromíra Štětinu). Navíc pokud se uskuteční reformy, které vydavatel společnosti schválil, můžeme se stát pro Reflex i Blisty nepříjemnou konkurencí.

Nad čím ale žasnu, je urputnost, s níž někteří členové, kteří o podstatě případu nevědí nic než to, co si přečetli v zaujatých médiích, a Literární noviny nejspíše ke své škodě ani nečtou, naléhají na to, aby se Strana zelených ode mne veřejně distancovala. Prakticky bez výjimky se jedná o lidi, kteří za svou éru v SZ nenavrhli ani jednu tiskovou zprávu k ničemu z toho, čemu rozumí a čím by mohli Straně zelených prospět. Ani tentokrát asi nechtějí Straně zelených prospět, protože není jasné, jak by cokoli, co se objeví pod titulkem "Strana zelených popírá, že by byla propojena s Literárními novinami", mohlo být zeleným k užitku.

Ostatně jsou to více méně titíž naši podaření členové, kteří poškozovali -- i tehdy za asistence Blistů, Lidových novin a Reflexu - - Stranu zelených v evropské kampani. Každý z představitelů Strany zelených, komu by snad mohla být položena zlomyslná otázka po vazbě SZ a LtN, nejlépe učiní, když stručně odpoví, že představa jakéhokoli vlivu Strany zelených na obsah LtN je absurdní a že žádný zákon u nás novinářům členství v politické straně nezapovídá.

Maximum, čeho mohou svou přičinlivostí naši kolegové dosáhnout, je zvláštní výsledek, že Literární noviny, aby obstály před zrakem svých čtenářů, nyní ještě o několik stupňů citlivějším, budou muset vůči Straně zelených přitvrdit a psát o ní ještě méně než dosud; i když třeba už v době evropské kampaně Literárky Stranu zelených kvůli mé kandidatuře prakticky ignorovaly.

Pokud byste si chtěli Literárky předplatit, kontaktní mailovou adresu najdete níže.

Komu se nelení...

Jakub Patočka: "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"

Literární noviny jsou svobodné noviny

Jakub Patočka

Minulý týden se opět po různých médiích začalo psát, že se stáváme věstníkem Strany zelených. Je to sice nesmysl, což vidí každý, kdo Literární noviny čte, ale vyslovován může být pouze díky skutečnosti, že několik lidí, kteří pro noviny pracují, opravdu členskou legitimaci Strany zelených vlastní.

Literární noviny se od roku 1999 pokoušejí proměnit v týdeník, který programově naváže na tradici humanitně demokratického novinářství. O něm nelze říci, zda přeje levici či pravici, natožpak té či oné straně, jeho základním rysem je přijetí spoluodpovědnosti za celek společnosti a snaha o jeho zlepšování.

K tomu se snažíme Literární noviny vést. S touto motivací jsme se v době tzv. opoziční smlouvy pokoušeli napomoci jejímu zániku. Přimlouvali jsme se za vznik současné koaliční vlády a dodnes ji obhajujeme čistě proto, že pokládáme parlamentní opozici zleva i zprava v čele s prezidentem za alternativy horší z hlediska zájmu o zvyšování kvality demokracie.

Naše rozlišování kladů a záporů vede napříč všemi stranami. Mezi kmenové autory Literárních novin patří vlivné osobnosti v sociálně demokratickém prostředí Jaroslav Šabata a Lukáš Jelínek (oba jsou členy redakční rady), zřejmě nejvýraznější politický myslitel současné KDU-ČSL Petr Pithart či stěžejní osobnost české liberální žurnalistiky Jiří Pehe. Naopak mezi kritiky současné podoby novin i jejich politického profilu jsou i známí členové Strany zelených. Literární noviny na základě srozumitelně definovaných, nikdy ne osobně, nýbrž vždy obecně definovaných kritérií, posuzují jednotlivé jevy i politické osobnosti, a to včetně dějů ve Straně zelených. Tak se může stát, že Literární noviny někdy pochválí třeba i Jana Kavana, Jiřího Dolejše, Jana Zahradila či Václava Klause.

Pravidelně kritizujeme většinu českých médií pro jejich politickou zaujatost. Dokazujeme, že Lidové noviny vedou nečestnou kampaň proti sociální demokracii či proti současné koalici, naopak průhledně vedou kampaň za zvýšení popularity čestného předsedy ODS. Pracovní a politická kultura Lidových novin dovolovala, aby jejich redaktor napsal pornografický článek s úmyslem zdiskreditovat důležitou konkurentku ODS. Nyní by nám chtěly vysvětlovat, jak máme být politicky nezávislí?

Svoboda novin není ohrožována jen politickými tlaky, ale dnes zřejmě ještě ve větší míře tlaky ekonomickými. Literární noviny patří v tomto ohledu k nejsvobodnějším, neboť skutečně žádný článek v nich nikdy nevyšel proto, abychom splnili přání některého z našich inzerentů. Není žádným tajemstvím, že za tuto svobodu platíme soustavnou a vleklou hospodářskou tísní.

Je trapné, že spor vydavatele, jehož podstata spočívá v otázce, jak noviny hospodárněji a přitažlivěji uspořádat, se některými zaměstnanci, kteří se rozhodli noviny opustit, nyní vykládá jako spor politický. Žádný článek v Literárních novinách se nikdy neposuzoval podle toho, zda prospívá té či oné straně, a to dokonce ani v době, kdy dva z šesti členů výboru byli členy sociální demokracie. Ukazuje se nicméně, že členství novinářů v politické straně může být proti nim zneužitelné.

Z toho plynou dvě obecně zajímavé otázky. Lze skloubit poctivé novinářství s politickou angažovaností? Kladná odpověď na tuto otázku patří přímo k rodokmenu jak českého humanitně-demokratického novinářství, tak Literárních novin. Karel Havlíček Borovský byl poslancem říšského sněmu, Ferdinand Peroutka spolu s Karlem Čapkem stáli v roce 1926 u zrodu Československé strany práce, o jejich dalším politickém angažmá nemluvě. Ludvík Vaculík, muž, který stanovil Literárním novinám charakter, byl jednou z nejvýraznějších politických postav jara 1968. Jiří Pelikán, který řídil Listy hlásící se k tradici Literárek v posrpnovém exilu, byl prvním českým poslancem Evropského parlamentu. A novinářská osobnost, která řídila publicistiku v Literárních novinách po celá devadesátá léta, Ondřej Vaculík byl členem ODS.

Druhá otázka je zapeklitější: jak lze čelit tomu, aby se politická angažovanost novináře proti němu mohla zneužít? Částečně jistě kvalitou práce. To samo o sobě ovšem, zvláště pod tíhou soustavných útoků na obecně nepohodlný kurs Literárních novin, veškeré pochybnosti nezaplaší. Uvědomujeme si, že je naším úkolem dát ještě nespornější záruky naší politické svobody, aniž bychom se jí přitom vzdali.

                 
Obsah vydání       8. 3. 2005
8. 3. 2005 Kandidáti do Rady České televize
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
8. 3. 2005 Aktivisté upozorní na násilí páchané na ženách v ozbrojených konfliktech
8. 3. 2005 V ČR je nezaměstnaných skoro 10 procent lidí, avšak v únoru nezaměstnanost klesla
8. 3. 2005 Patentování přírody
8. 3. 2005 Poznámka k "Patentování přírody"
8. 3. 2005 Recept na další Husajny
8. 3. 2005 České politicko-utopické snění Jiří  Škuba
8. 3. 2005 Český lev byl k ničemu Jan  Čulík
8. 3. 2005 Michael  Marčák
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 Fond Verda podpořil romské studenty
8. 3. 2005 Kde se poslanec Křeček mýlí Jan  Hošek
8. 3. 2005 Michael  Marčák
8. 3. 2005 STV: Ako vyrobiť z jednotky outsidera Miloslava  Kodoňová
7. 3. 2005 Umění, nikoli artefakty Michael  Hauser
7. 3. 2005 Bratislavský mier Peter  Greguš
7. 3. 2005 Buďme slobodní, na ostatnom nezáleží Sergio Moya Mena
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 Válka je krutá záležitost a nikdo z ní nemůže vyjít čistý Michal  Kolář
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 Zrušme rudé návyky! Jiří  Karban
7. 3. 2005 Co dělat v dnešní situaci Jindřich  Kalous
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?   
8. 3. 2005 Zbrojení, ne klid zbraní Oskar  Krejčí
7. 3. 2005 Melou boží mlýny? Milan  Kulhánek
7. 3. 2005 O červené niti Alex  Koenigsmark
7. 3. 2005 Deset evropských lží Václava Klause Jo  Leinen
7. 3. 2005 O hovně Jan  Stern
7. 3. 2005 Rozkoše Elfriede Jelinekové Eliška  Stehlíková
7. 3. 2005 Servilní postoj Jan  Žižka
5. 3. 2005 Až se to bude líbit komerčním televizím... Štěpán  Kotrba
5. 3. 2005 Blair se zaměřuje na korupci v Africe   
4. 3. 2005 Je الله Koránu stejný jako אלהים Bible? Karel  Sýkora
4. 3. 2005 Neporozumění politice a teorie poznání největšího českého génia Ivan  David
4. 3. 2005 Zeman se v politice mýlil, ale byl úspěšný Ivan  David

Zelení RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?   
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
27. 12. 2004 Strana zelených podala trestní oznámení na dva členy bývalého vedení Štěpán  Kotrba
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka
22. 9. 2004 Nezralí zelení Milan  Hamerský
15. 9. 2004 Strana zelených dospívá k vnitřnímu sjednocení   
9. 9. 2004 Horáček není "česky" zelený   
27. 8. 2004 Brezina (prý) strašidlem aneb Dokaž, co jsi nenapsal Karel  Dolejší
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina
20. 8. 2004 Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou Karel  Dolejší
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach

Literární noviny RSS 2.0      Historie >
8. 3. 2005 Rétorika konfliktu kolem Literárních novin Vít  Janeček
8. 3. 2005 "Politický aktivismus je pro novináře přece normální...!"   
7. 3. 2005 Předplatné Literárek zatím neruším Jindřich  Kalous
5. 3. 2005 Tanec mezi řádky s bývalými redaktory Literárních novin   
4. 3. 2005 Patočka nedělá z Literárních novin stranický věstník Zelených Olga  Lomová
4. 3. 2005 Kolik lidí si vlastně potřebuje s Patočkou vyřídit účty? Ondřej  Slačálek
3. 3. 2005 Hospodářská situace Literárních novin připomíná chůzi po velmi tenkém ledě Jiří  Vančura
2. 3. 2005 Stávají se Literární noviny frakčním stranickým časopisem? Jan  Čulík
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?   
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík