20. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2004

Ukradená normalizace

S voláním po normalizaci situace v Československu se setkáváme hned od prvních dnů invaze a okupace Československa, ale nikoliv na straně těch, co kolaborovali s okupačními vojsky. Ti hovořili převážně o potlačení kontrarevoluce, záchraně ohroženého socialismu, o slabé vládě a anarchii v zemi a podobně. Pojem "normalizace" v jeho pravém významu používali převážně ti, co vnímali pobyt cizích vojsk jako okupaci, tedy něco nenormálního.

Měli logický argument -- nenormální situace nastala po invazi cizích vojsk na území suverenního státu -- normální situace nastane po jejich odchodu, po návratu legálně zvolených státních orgánů, odstranění škod napáchaných okupanty a obnovení ekonomiky. V tomto smyslu také většina obyvatelstva po mnoho měsíců slovo »normalizace« chápala a netušila, že existuje tajná dohoda, v níž se tomuto pojmu podsouvá zcela jiný význam.

(27.08.1968) - Projev Alexandra Dubčeka: ...Je velkou zásluhou vaší rozvážnosti, lidu naší republiky, že na výzvu předsednictva ÚV KSČ a prezidenta... nedošlo k otevřeným střetnutím a k tragičtějšímu krveprolití. Za každou cenu je třeba zabránit dalšímu trpení a dalším ztrátám, protože tím by se reálná situace nezměnila a nenormální stav v naší vlasti by se prodlužoval. Když jsme odhodláni zabránit prolévání krve, neznamená to, že se chceme vzniklé situaci pasivně podřídit. Naopak, učiníme všechno, abychom našli -- a jsme přesvědčeni, že najdeme -- prostor, cesty a prostředky, jak dosáhnout a s vámi všemi uskutečňovat politiku, která nakonec povede k normalizaci poměrů... Normalizace poměrů je základní reálný předpoklad, abychom opět mohli soustředit své úsilí na to, jak jít dále...

(27.08.1968) - Prohlášení Národního shromáždění: VŠEMU LIDU ČSSR! Včera dopoledne se konalo další plenární zasedání parlamentu... Národní shromáždění vzdává dík prezidentu republiky, představitelům Národního shromáždění, vlády, Komunistické strany Československa a Národní fronty za jejich úsilí zaměřené k odstranění dnešního nenormálního stavu v naší zemi...

(28.08.1968) - Rozhlasový projev předsedy vlády Oldřicha Černíka: ...Prvním výsledkem moskevských rozhovorů bude obnovení činnosti řádných ústavních orgánů státu a jejich zákonně zvolených vedoucích představitelů. Dohodli jsme též hlavní zásadu a princip odchodu zahraničních vojsk a urovnání následků jejich pobytu u nás. Máme zájem spolu s vámi na jejich úplném urychleném odchodu... V zájmu normalizace našeho života odejdou nejdříve všechna vojska z měst a stáhnou se do nových prostorů... Vláda se usnesla, že po zhodnocení vzniklé situace předstoupí v nejkratší době před Národní shromáždění naší republiky s programem normalizace našeho národního života, s programem aktivního odstraňování překážek a nenormálností, vyvolaných přítomností cizích vojsk v naší zemi...

(Večerní Praha, 29.08.1968) - Kroky k normalizaci života. Včera se sešel primátor Ludvík Černý, jeho náměstci a tajemník NVP... Primátor vysvětlil, jak pražské národní výbory musejí v nejbližší době zabezpečit další normalizaci života v hlavním městě, odstranit tíhu minulých dní...

(Večerní Praha, 29.08.1968) - Milí čtenáři, dnes znovu dostáváte do rukou Večerní Prahu... Dnešním číslem se snažíme situaci normalizovat. Večerní Praha se dostává do normální prodejní sítě a poprvé po týdnu si dovolujeme ji prodávat. My, kteří Večerní Prahu připravujeme, se stejně jako vy těšíme, že normalizace je v dohledu. Vaše Večerní Praha.

(Lidová Demokracie, 30.08.1968) - Bezodkladný úkol: plně normalizovat situaci v naší ekonomice.

(Večerní Praha, 03.09.1968) - Do normálního života. Rozhlasový projev místopředsedy vlády Františka Hamouze: ...Po těžkých dnech, které naše vlast prožila a které jsme každý z nás prožívali společně s ní, po těchto dnech jsme opět přesvědčeni, že nastává situace, kdy jsou možnosti reálně uvažovat o normalizaci našeho života... Měříme vzniklé škody, uvažujeme o své příští práci. Všem nám záleží na tom, aby se život každého z nás, život každé obce, každého města a celé naší republiky co nejdříve vrátil do normálních kolejí, aby vojska pěti států Varšavské smlouvy z území naší republiky odešla...

Určitý náznak, že pojem »normalizace« může být chápan i jinak, naznačil Gustáv Husák, když informoval o výsledcích moskevských jednání delegáty mimořádného sjezdu Komunistické strany Slovenska dne 28. 8. 1968. Delegáty sjezdu sice ubezpečoval, že moskevský protokol neohrožuje »polednový vývoj« a že jde o »čestnou dohodu«, nepřímo ale přiznal, že vlastně jde o diktát a že o tom, co je normální, se rozhoduje v Moskvě.

(Práce, 29.08.1968) -- Několik slov o moskevských jednáních -- ...Státy, jejichž jednotky jsou na našem území, vycházejí z toho, že socialismus u nás v Československu byl skutečně ohrožen, že toto poslání vojsk bylo potřebné a že tedy mají tyto jednotky u nás být, dokud u nás nebude jednak normalizovaný život, jednak dokud nebude možnost plnit spojenecké závazky... Jaké je možné východisko z této situace, v které jsme dnes? Jsou dvě možnosti. Jedna část tvrdí radikálně jednat, někteří se tváří radikálně a říkají asi toto: S okupanty nebudeme hovořit, s okupanty si nebudeme dojednávat žádné dohody. A co dále? Co dále nevím. Druhá část lidí, kteří se střízlivě dívají na věci, kteří vědí, že hlavou zeď neprorazíš, vychází z toho, že čestná dohoda... je jediným reálným východiskem z naší situace. V průběhu krátkých pár měsíců může být u nás život úplně znormalizován, obnovena výroba, doprava, zásobování...

Gustáv Husák znal obsah tajného ujednání v Moskvě a věděl velmi dobře, že o tom, kdy bude u nás situace normální, rozhodne Moskva, ale ještě dlouho se vyjadřoval dosti zdrženlivě. Teprve 17. dubna 1969, kdy byl odvolán Alexandr Dubček a on zvolen do čela komunistické strany, změnil rétoriku. Vzpomínám si velmi živě, jak jsem tehdy na nějaký jeho rozhlasový projev spontánně zareagoval: "Kde bere ten chlap tu drzost, takhle převrátit význam slov." A kdosi vedle mě jen suše podotkl: "Co se divíš? To je přece ta komunistická dialektika!"

                 
Obsah vydání       20. 8. 2004
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné
20. 8. 2004 Dva tisíce slov
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University
20. 8. 2004 Pražské jaro 1968 z pohledu dnešního třicátníka Boris  Cvek
22. 8. 2004 Programové prohlášení vlády České republiky - definitivní text
22. 8. 2004 Ukraden Munchův obraz Výkřik
21. 8. 2004 Al-Sadr stále kontroluje svatyni
20. 8. 2004 Soud pustil z vazby "pořadatele" CzechTeku Štěpán  Kotrba
20. 8. 2004 Šíitští bojovníci "opustili svatyni imáma Aliho"
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík
20. 8. 2004 Pavel Přibyl odstoupil - jeden jeho policista zaútočil na civilistu
20. 8. 2004 Lékaři ve vězení Abu Ghraib věděli o mučení vězňů
20. 8. 2004 Kdy rezignovat? Ivan  David
20. 8. 2004 O krizi, která krizí nebyla Oskar  Krejčí
20. 8. 2004 Al-Sadr "předá mešitu"
19. 8. 2004 Koalice se shodla na definitivním znění programového prohlášení
19. 8. 2004 Programové prohlášení vlády - poslední verze před jednáním K9
20. 8. 2004 Británie: Matka devatenáctiletého vojáka, usmrceného v Iráku, řekla zástupci premiéra, že kecá nesmysly
19. 8. 2004 Irácký premiér dává al-Sadrovi "poslední šanci"
20. 8. 2004 Američtí reportéři pokutováni, protože odmítli identifikovat své zdroje
20. 8. 2004 V Maďarsku odstoupil premiér
20. 8. 2004 Vědci přenesli hmotné vlastnosti fotonů
20. 8. 2004 Kdo jinému jámu kopá - tak se z lesa ozývá... Jan  Sýkora
20. 8. 2004 Chcete umřít doma? Věnujte se nyní svým dětem! Jan  Paul
20. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 12. a 13. srpna 2004
20. 8. 2004 Kdo si hraje, občas zazlobí aneb (nucený) výsek reality Ivanem Brezinou Karel  Dolejší
20. 8. 2004 Benešovy dekrety potvrzuje Charta OSN Jiří  Šoler
20. 8. 2004 Ta hezká čtyři minus.....aneb Marečku, podejte mi strukturalismus Jaroslav  Pour
20. 8. 2004 Radikálně levicový neznamená nutně komunistický Štěpán  Kotrba
19. 8. 2004 Kotrba se diví, jako se divili Slánský a Dubček Radko  Kubičko
20. 8. 2004 Co chtějí netvoři Sergej  Chelemendik
19. 8. 2004 Společenství Romů na Moravě Pavel  Pečínka
19. 8. 2004 České silnice jako hřbitovy Jan  Čulík
19. 8. 2004 Kauza Přibyl: Tak nám zase zahájili mediální kampaň, paní Müllerová Jan  Čulík
19. 8. 2004 Skandální cynismus Stanislava Grosse Martin  Mařák
19. 8. 2004 Mohl by se velitel roty SS stát šéfem Úřadu vlády?
19. 8. 2004 Přibyl není nebezpečný, nebezpečný je Gross Bohumil  Kartous
19. 8. 2004 Laciná masáž nápodoby Václav  Dušek
18. 8. 2004 Utíkej, Viktore, utíkej! Jan  Sýkora
19. 8. 2004 ...a teď tu o červené Karkulce, prosím! Ivan  Brezina
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné   
20. 8. 2004 Obrodný proces v Semilech Ludvík  Vaculík
20. 8. 2004 Dva tisíce slov   
20. 8. 2004 Pražské jaro 1968 z pohledu dnešního třicátníka Boris  Cvek
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík
9. 8. 2004 Karel Hoffmann: "Žádám spravedlnost!"   
9. 6. 2004 V pozoru Antonín Jaroslav Liehm
1. 6. 2004 Jak jsme v Československém rozhlase bojovali proti totalitě Jan  Čulík
27. 2. 2004 Před 35 lety v ČR začala masivní vlastizrádná kolaborace Karel  Mašita
17. 2. 2004 Ostře sledované vraky (kromě AJL) Tomáš  Koloc
14. 10. 2003 Karel Hoffmann odsouzen za podvracení socialistického zřízení Jan  Paul
5. 9. 2003 Co má Pražské jaro společného s Wernerem Heisenbergem? Jan  Čulík