21. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2005

Pedagogická komora a etický kodex učitele

Potřebují učitelé profesní etický kodex? Co by měl obsahovat? Kdo bude jeho dodržování sledovat? Jaké sankce za jeho nedodržení se nabízejí? Měli by ředitelé vydávat vlastní školní etické kodexy?

Čas od času se v médiích objeví nářky nad skutečností, že učitelé nemají vlastní pedagogickou komoru jako lékaři, soudci, zubaři, architekti, daňoví poradci, novináři nebo další prestižní povolání. Sama existence pedagogické komory by jistě posílila prestiž učitelského povolání. Jakou činnost by ale vykonávala? Zmíněné profesní komory se věnují prosazování zájmů svých členů, vzdělávání členů nebo vnitřní regulaci. Zřizují například etické komise a vydávají profesní kodexy. V těchto oblastech by se mohli učitelé inspirovat, protože v současnosti neexistuje reprezentativní organizace, která by hájila zájmy pedagogů, po zrušení krajských pedagogických center nastávají velké problémy se vzděláváním učitelů a také přístup k učitelskému povolání je nebývale široký. Učit může vlastně každý... Ve svém článku bych se rád zaměřil na problematiku etických kodexů.

Etické kodexy

V demokratické společnosti mají etické kodexy silnou tradici. Přestože nejde o zákonné normy, profesní komunity se jimi řídí. Rozhodnutí etických komisí v těchto otázkách mají precedentní charakter a jsou respektována, protože vedou ke zvýšení prestiže povolání a přispívají k lepší kvalitě nabízených služeb i jejich nositelů. Profesní organizace vydávají etické kodexy pro celou profesi a dohlížejí na to, aby byly respektovány odbornou veřejností. Vedle těchto obecných profesních etických kodexů existují další etické kodexy, které vydávají zaměstnavatelé. Tyto firemní etické kodexy jsou mnohem rozsáhlejší a zohledňují konkrétní situaci v podniku.

V Čechách může být příkladem Etický kodex novináře (http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex.phtml), který vydal Syndikát novinářů ČR. Vlastní etické kodexy potom má Česká televize -- Kodex ČT , známý je též Etický kodex novináře časopisu Týden . Svůj kodex má řada dalších profesí už i v České republice, např. knihovníci -- Kodex etiky českých knihovníků . Bohužel etický kodex pedagoga chybí a ani ho nemá kdo vydat. Ledaže by se toho ujaly organizace nejpočetnější CZESHA či SKAV . Vlastní etické kodexy by si mohla vydat i menší sdružení jako PAU, ASUD nebo různé asociace ředitelů a učitelů.

Etický kodex pedagoga

Inspiraci pro tvorbu etického kodexu pro české učitele můžeme hledat v zahraničí, kde jsou podobné dokumenty běžné. Příkladem může být Code of Ethics . Bylo by ovšem hloupé, kdyby šlo o pouhý překlad zahraničních materiálů. Výsledek by byl stejný jako v případě přistoupení ČR k Evropské unii. Máme překlady tisíců materiálů, ale nikdo je nezná a nevycházejí vůbec z naší domácí tradice. Nejlepší formou by byla široká diskuze, která by přijetí tohoto významného dokumentu měla předcházet. Tímto článkem se jí pokouším otevřít.

Co by měl obsahovat Etický kodex pedagoga?

Zmíněný americký etický kodex učitele obsahuje následující ustanovení:

1. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál každého studenta.

2. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí, podporují a zachovávají vhodné prostředí k výuce.

3. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají a rozvíjejí své schopnosti.

4. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s kolegy a dalšími profesionály v zájmu vzdělávání studentů.

5. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s rodiči a místní komunitou, budují důvěru k nim a respektují právo na soukromí.

6. Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální a etickou stránku studentovy osobnosti.

Možná bych ještě přidal následující body:

7. Pedagogičtí pracovníci nesmějí zneužívat svého postavení vůči studentům.

8. Pedagogičtí pracovníci se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu působí na výchovu studentů.

9. Pedagogičtí pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání.

10. Pedagogičtí pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro studenty.

11. Pedagogičtí pracovníci neupřednostňují žádného studenta, jsou spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem studentům.

Školní etický kodex

Diskuze budou zřejmě dlouhé, ale nic nebrání ředitelům a pedagogům na konkrétních školách, aby již dnes společně přijali vlastní "firemní materiály", tedy školní etické kodexy. Jejich zárodky už na některých školách existují v podobě součástí školních řádů. I tady by bylo možné hledat inspiraci pro tvorbu univerzálního profesního etického kodexu.

Význam profesní etiky

Pokud se zjistí, že americký novinář závažně porušil etický kodex, je prakticky vyloučen z dané společenské komunity a nemůže se svému povolání nadále věnovat. Musí odejít ze svého zaměstnání a v jiných novinách už místo nenajde. Mělo by něco podobného platit také u učitelské profese? Určitě by se tím uchránila čest učitelského stavu jako celku a zvýšila by se prestiž českých pedagogů v očích veřejnosti. V současné době si nespokojení rodiče nebo účastníci vzdělávání mohou na přístup pedagoga stěžovat pouze u úředníků. Možná by varianta etické komise byla přijatelnější než kontroly České školní inspekce nebo zřizovatele školy. Zdůrazňuji, že nejde o prohřešky proti zákonům, jejich postih přísluší policii a soudům, jedná se o prohřešky proti morálce.

Na Západě je důraz na morální hodnoty přirozenou součástí demokratické společnosti. Vydáme se i my touto cestou? Učitelé bohužel nepůjdou v této věci příkladem, protože etické kodexy přijala v Čechách už většina profesí...

Autor je místopředsedou Společnosti středoškolských pedagogů

                 
Obsah vydání       21. 2. 2005
21. 2. 2005 NYT: Evropa je rozdělena, i když se její představitelé začínají mírnit
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
21. 2. 2005 Britská vláda musela vědět o "tvrdých" amerických vyšetřovacích technikách
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
21. 2. 2005 Grossgate revisited:the conspiracy theory Jan  Čulík
21. 2. 2005 To je těžké být kuš Oldřich  Průša
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Michael  Marčák
21. 2. 2005 Už jsme slezli se stromů Ivan  David
21. 2. 2005 Španělsko schválilo ústavu EU
21. 2. 2005 Bloggeři zachrání pravici
21. 2. 2005 Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost Michal  Rusek
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Okupanti, odejděte z naší země! Bushka  Bryndová
20. 2. 2005 Ruud Lubbers rezignoval kvůli sexuálnímu obtěžování
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
21. 2. 2005 Podnikové rekreace bývaly vynikající, i pro nekomunisty
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Největší lež ateismu Petr  Sláma
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Vždyť jde přeci o zrno Štěpán  Kotrba
21. 2. 2005 Doznání Josef  Provazník
17. 2. 2005 EU odmítla patentový zákon
17. 2. 2005 Jak si Donald Rumsfeld zařídil mučení zajatců v zahraničí
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu
18. 2. 2005 Kdo byl Deep Throat? Fabiano  Golgo
19. 2. 2005 Zrušme komunisty
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Školství RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy   
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena   
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dluhy se maj platit nejen o vánocích