8. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2005

Rodiče postavili dětem hřiště, městský úřad ho nyní zlikvidoval

tisková zpráva

V roce 2000 postavili rodiče u Žalovské školy v Roztokách u Prahy dětské hřiště. Proces výstavby i jeho výsledek patří mezi pozitivně vnímané roztocké události posledních let. Poslední březnový den však městský úřad hřiště bez jakékoli komunikace s občany zlikvidoval - zboural a odvezl dřevěný hrad, houpačku, klouzačku a další herní prvky, odhrabal povrch. Jako důvod uvedl nové předpisy pro dětská hřiště. Rodiče se však již dříve snažili domluvit s orgány města na úpravách hřiště místo jeho likvidace. Zvolený postup považují za pochybení úřadu, starosty i volených orgánů města.

Na budování hřiště se bez nároku na odměnu podílelo v roce 2000 více než 60 občanů především z řad rodičů.(1) Při stavbě byly použity místní materiály, na dražší prvky a práci odborných firem se rodičům podařilo sehnat granty, prostředky věnovaly i rodiče, "práci" a materiál věnovaly roztocké firmy, samotný Městský úřad Roztoky na projekt přispěl částkou několik desítek tisíc Kč na dřevěný hrad. (Kromě toho zajistil pískový povrch na sousedním fotbalovém hřišti.) Hřiště pak bylo obdivováno i lidmi odjinud. Za více než 4 roky, kdy hřiště sloužilo dětem i dospělým, o hřiště pečovali částečně sami rodiče, opravovali rozbité prvky, každoročně natírali dřevěný hrad atd. Údržba poskytovaná úřadem byla zcela nedostatečná.

31. března 2005 při dopoledním vyučování se naskytl žákům Žalovské základní školy neuvěřitelný pohled - dětské hřiště vzdálené 10 m od školy zlikvidovali za pomoci motorizované stavební techniky pracovníci zaplacení úřadem. Dřevěný hrad s horolezeckou stěnou a provazovým mostem odřezali a vyhodili na skládku, klouzačku pro menší děti a houpačku odvezli k uskladnění. U vchodu na hřiště je nyní cedule s nápisem: "Dětské hřiště se upravuje. Prosíme nevstupujte na staveniště - nebezpečí úrazu."

Likvidaci hřiště i rozpočet 500 000 Kč (!) na odstranění herních prvků a oplocení několika hřišť v Roztokách schválila Rada města.(2) Rodiče se nyní ptají, zda bylo zničení hřiště místo jeho úprav skutečně nutné. Již dříve se snažili s orgány města na úpravách hřiště místo jeho likvidace domluvit. Nové předpisy pro dětská hřiště neznamenají podle nich nutnost takovéto demolice.

Rodiče však především upozorňují na to, že byla zcela ignorována jejich dobrovolná práce a že úřad své záměry nijak předem nezveřejnil. Podle rodičů chybí zastupitelům a úředníkům v Roztokách více než peníze především zájem udělat něco pro děti a mít město hezké. "Mrzí nás, že hřiště, jako jedno z mála pěkných míst v Žalově, úřad nezachoval alespoň do doby, než! sežene peníze na nové herní prvky, a nepokusil se o opravu, k! terou js me mu navrhovali. Smutné byly hlavně děti, se kterými nikoho ani nenapadlo promluvit, ačkoliv hřiště pomáhaly vytvořit, a které byly zvyklé hrát si zde se školou i odpoledne. Jsou smutné, že si v létě budou hrát zase jen v hlíně, a diví se, proč jim nikdo nic neřekl a nesnažil se hrad a houpačku s klouzačkou opravit; je to prý nefér," říká Irena Chloubová, která výstavbě hřiště spolu s dalšími maminkami věnovala stovky hodin. Její syn - prvňáček sledoval likvidaci hřiště při vyučování z okna školy.

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Roztokách nyní občanům tvrdí, že již má připravený projekt na osazení nových herních prvků, a chybí jen peníze. Pokud je zastupitelstvo uvolní, tak údajně nejpozději na podzim bude postaveno hřiště nové. Podle sdělení pracovníka úřadu, však ve skutečnosti žádný hotový projekt neexistuje, pouze předběžná nabídka dodavatelské firmy.

Městský úřad má podle pracovníků Odboru životního prostředí navíc v plánu zlikvidovat v nejbližších dnech herní prvky na dalších hřištích - v ulici Obránců míru (u paneláků), ve Smetanově ulici, v Tichém údolí aj. Tyto záměry prošly poradními orgány a radou města, komunikace úřadu s občany o těchto záměrech byla však opět nulová.

Další informace:

e-mail: hristeroztoky@ecn.cz

internet: http://hristeroztoky.ecn.cz (fotografie původního hřiště a nynějšího prázdného místa)

Poznámky:

1) Vybudování hřiště byl rozsáhlý projekt, inspirovaný podle německého architekta Rolanda Siegera. Jeho postup spočívá v tom, že se celá akce pečlivě připravila s pomocí architektky a místních rodičů a za "pracovní víkend" se s rodiči a dětmi hřiště postavilo. Při stavbě byly použity místní materiály -- dřevo z lesa a kameny z okolních skal, což mělo i symbolický význam a posilovalo vztah k místní přírodě. Na dražší prvky a práci odborných firem se podařilo sehn! at granty - od Nadace Partnerství 22 000 Kč, od Open Society F! und 34 2 00 Kč. Od rodičů se vybralo 23 000 Kč, roztocké firmy věnovaly "práci" a materiál v hodnotě cca 50 000 Kč. Závěrečná zpráva o celém projektu s názvem "Svépomocná rekonstrukce hřiště a veřejného prostranství s využitím přírodních materiálů" je k dispozici na internetové stránce http://hristeroztoky.ecn.cz.

2) Usnesení Rady Města č. 4-1/05 z 5.1.05:

"RM bere na vědomí informaci o stavu dětských hřišť (DH) ve městě a návrh opatření vedoucích k uvedení DH a jejich vybavení do souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k provozu dětských hřišť a souhlasí s navrženým postupem opatření (v první etapě odstranění nevhodných prvků, ve druhé etapě oplocení).

RM bere na vědomí, že zejména DH Smetanova a u školy v Žalově budou po provedení navržených opatření bez téměř herních prvků a z těchto důvodů bude vhodné je vybavit novými herními sestavami.

RM doporučuje ZM vyčlenit v rozpočtu na rok 2005 částku 500 tisíc korun na odstranění prvků ohrožujících bezpeč! nost dětí a následné oplocení dětských hřišť."

                 
Obsah vydání       8. 4. 2005
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
10. 4. 2005 Indonésii postihlo další zemětřesení
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář -- zažalujte mě! Ondřej  Slačálek
8. 4. 2005 Výzva k podání trestního oznámení
8. 4. 2005 Jedna poznámka k panu Slačálkovi Boris  Cvek
9. 4. 2005 Michael  Marčák
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Kdo je skutečný demokrat Martin  Mrzena
8. 4. 2005 Proč nezakázat KDU-ČSL Jan  Žižka
8. 4. 2005 Třikrát a dost, katolíci Stanislav A. Hošek
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
8. 4. 2005 Miloš Zeman a jeho definice blbosti Jan  Čulík
8. 4. 2005 Jak český tisk zkreslil smysl Zemanovy knihy
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
8. 4. 2005 S Koženým to jde stále ztuha Jan  Sýkora
8. 4. 2005 Jak ovlivnit chování politiků
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
8. 4. 2005 Zlý sen o Janu Čulíkovi Josef  Bouška
8. 4. 2005 Chápu nyní atmosféru politických procesů padesátých let
8. 4. 2005 Hnus tu je
8. 4. 2005 O komunistech jinak Jan  Hruška
8. 4. 2005 Studenti - generační problém? Petr  Wagner
8. 4. 2005 Některé zkušenosti jsou nesdělitelné
8. 4. 2005 Člověk může legitimně odmítat i to, s čím neměl vlastní zkušenost Boris  Cvek
8. 4. 2005 Ještě jednou o štěstí v umírání Jan  Paul
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
7. 4. 2005 Papež chtěl odstoupit už v roce 2000
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Zase budeme "v peci pálit laciný žito -- aby zdražil chleba" Jaroslav  Pour
8. 4. 2005 Máme svůj vlastní krásný kapitalismus
8. 4. 2005 ...tak jsme se konečně dočkali... Oldřich  Průša
8. 4. 2005 Co je tak špatného na pálení obilí?
8. 4. 2005 Pro pána Jáhna! Vladislav  Černík
8. 4. 2005 Rodiče postavili dětem hřiště, městský úřad ho nyní zlikvidoval
8. 4. 2005 Premiér Gross by měl počítat s pohřbem každý den Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Modrá šance zdravotnictví Josef  Vít
8. 4. 2005 Čím onemocněl svět podle Ruedigera Dahlkeho Stanislav  Heczko
8. 4. 2005 Čipové cestovní doklady s otisky prstů Martin J. Kadrman
8. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 31. března 2005
8. 4. 2005 Američtí vojáci v Iráku: 13 000 z nás už zahynulo a 49 000 je zraněno
8. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
8. 4. 2005 Zpáteční lístek do Říma František  Schilla
7. 4. 2005 Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí Jan  Čulík
7. 4. 2005 Kde budou lišky dávat dobrou noc? Bohuslav  Sedláček
7. 4. 2005 Čeho jsme se to dožili? Jindřich  Kalous
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek
7. 4. 2005 Generační problém Josef  Vít
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
22. 11. 2003 Adresy redakce