8. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2005

Zpáteční lístek do Říma

Pochlubil se kamarád, že dokázal zorganizovat celkem levný zájezd do Říma pro dvě osoby, a to včetně dvou "zpátečních letenek". A na můj dotaz výslovně potvrdil, že pojmem "zpáteční letenka" rozumí letenku na cestu tam a zpět. V souvislosti s personální obměnou na papežském stolci u nás "zpáteční lístek do Říma" sháněla, shání a bude shánět spousta mladých lidí.

Dochází snad zhruba po jednom století v mladé české generaci k masové revizi tzv. hnutí "Los von Rom" (čili přestupového hnutí, svého času takřka celonárodního)? Jistě nikoli. Ač to tak na první poslech (zejména pro konzervativnějšího ucho) znít nemusí, míří totiž naprostá většina mládeže poptávající "zpáteční lístek do Říma" nikoli nazpět do Říma (třeba z jakési historické exkurze zahájené jejich prarodiči), nýbrž do Říma a nazpět.

Čiperně se hýbe turistický ruch. Spolu s ním se hýbe také čeština, přátelé! To s příchodem prázdnin a dovolených dodatečně zjistí nejeden z nás, až bude v kanceláři toho či onoho leteckého, autobusového či železničního dopravce protestovat, že on nechce žádný zpáteční lístek tam či onam, ale on že chce pěkně lístek tam či onam, a potom zase zpátky. (Osazenstvo cestovky na něj bude hledět jako zjara, než se dovtípí, že, vyjádřeno mezioborovou podnikatelskou hantýrkou, "problém je v komunikaci".)

Odborná hantýrka dopravců ze všech oborů dopravy zřejmě jako první sémanticky přizpůsobila český výraz "zpáteční lístek" hlavnímu významu anglického výrazu "RETURN TICKET" coby antonyma k výrazu "ONE-WAY TICKET". (Podle některých zdrojů se "RETURN TICKET" ve smyslu lístku tam a zpět používá především v britské angličtině, zatímco v americké angličtině uvedený výraz doposud označuje lístek pro zpáteční úsek cesty; to je však dle mého názoru koncepce příliš schematická a realitou již překonaná, zcela opomíjející fenomén angličtiny globalizační.) Mobilní mládež pak uvedený úzus už pár let neproblematicky přejímá a šíří dále.

Výraz "zpáteční lístek" má tedy v současné mluvené češtině dvojí možný význam, stejně jako v současné angličtině. Určující pro přiřazení konkrétního významu jsou v neposlední řadě sociální parametry mluvčího. Spisovná čeština bude v uvedeném směru mluvený jazyk nepochybně s určitým zpožděním následovat a nastíněný posun kodifikovat.

Část překladatelů beletrie používá již dnes výraz "zpáteční lístek" ve smyslu lístku tam a zpět, zatímco druhá část setrvává u (češtinářsky tradičního) smyslu lístku toliko pro zpáteční úsek cesty. Z prvního tábora uveďme Stanislava Dudka (srov. Tom Casey: Lidský omyl, Praha Naše vojsko 1998, 214 s.): Hlavní hrdina doma (tj. v USA) otevře právě doručenou obálku. "Byly v ní dvě zpáteční letenky z New Yorku do Neapole a potvrzení ubytování v hotelu na ostrově Capri." (s. 201) Jako zástupce druhého tábora jmenujme Vladimíra Binara (srov. Didier van Cauwelaert: Bez zpátečního lístku, Praha Orbis 1996, 136 s.) Titul francouzského originálu zní "UN ALLER SIMPLE", což znamená právě uvedený "ONE-WAY TICKET". Překlad výstižně zdůrazňuje onu nenávratnost, jednosměrnost. (Neběží arci o srovnání zcela vyvážené. Vladimír Binar je v translatologii pan Někdo, zatímco citované překladatelské dílko Stanislava Dudka se vyznačuje především otrockou doslovností, a to už v samotném názvu -- ústrojněji by znělo "Selhání lidského faktoru".)

Kapitolu pro sebe zde tvoří dvojjazyčné (anglicko-české) slovníky. Ty se zpravidla spokojí s vpravdě pýthickým heslem "RETURN TICKET -- ZPÁTEČNÍ LÍSTEK". Z obecných za všechny jmenujme alespoň třetí přepracované vydání Velkého anglicko-českého slovníku Karla Haise a Břetislava Hodka (Leda 2003, II. N-Z): "RETURN TICKET -- BR -- zpáteční jízdenka n. letenka" (s. 1921). Ze specializovaných pak citujme Anglicko-český letecký slovník Ivana Řády (Leda 2001): "RETURN AIR TICKET -- zpáteční letenka" (s. 311). "Zpáteční letenkou" se zřejmě v obou slovnících rozumí letenka tam a zpět, v prvním případě je ovšem interpretace nepoměrně složitější. Kromě nového odkazu na britský úzus je totiž heslo jinak beze změny převzato z druhého přepracovaného vydání téhož slovníku, vydaného nakladatelstvím Academia v roce 1992, kdy v češtině psané i mluvené naprosto převažovalo pojetí "zpátečního lístku" podržené dodnes mimo jiné Vladimírem Binarem (tedy jako lístku pouze pro zpáteční úsek cesty)...

Na tomto místě se přímo vnucují úvahy o nemístné a přílišné ohebnosti, nekulturnosti té či oné vstvy české populace, nezadržitelném úpadku českého jazyka apod. Leč pozor! Přese všechno, co bylo uvedeno výše, by takové nasnadě jsoucí úvahy mohly být převelice zkratové. Hlavu jsem si mohl ukroutit údivem, když jsem si i nejmenovaného německojazyčného dopravce, většinově vlastněného nejmenovaným západoevropským státem, před časem zakoupil "TAGESRUECKFAHRKARTE" -- lístek do určité destinace a nazpět s jednodenní platností. V odvětví dopravy vstupuje podobně jako čeština, ba přímo souběžně s češtinou, do tvůrčí interakce s anglickým jazykem rovněž němčina! Výsledky jsou v daném případě až do detailu analogické.

V německojazyčných končinách jsou nicméně přece jenom zatím o krůček před námi v obecné reflexi daného jevu. Jak lze zjistit na internetu, koluje tam dokonce anekdota, jež v doslovném překladu do češtiny zní: "Zpáteční lístek, prosím!" -- "Kam?" -- "Přece sem!" Jestliže se tedy v souvislosti s personální obměnou na papežském stolci česká média namnoze rozhlaholila na téma "ONE-WAY TICKET" ("Kam to jenom společnost směřuje?!"), jeví se nám při dané příležitosti aktuálním naopak téma "RETURN TICKET", kde je třeba dohnat určitý momentální lokální deficit v reflexi stávajícího vývoje.

                 
Obsah vydání       8. 4. 2005
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
10. 4. 2005 Indonésii postihlo další zemětřesení
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář -- zažalujte mě! Ondřej  Slačálek
8. 4. 2005 Výzva k podání trestního oznámení
8. 4. 2005 Jedna poznámka k panu Slačálkovi Boris  Cvek
9. 4. 2005 Michael  Marčák
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Kdo je skutečný demokrat Martin  Mrzena
8. 4. 2005 Proč nezakázat KDU-ČSL Jan  Žižka
8. 4. 2005 Třikrát a dost, katolíci Stanislav A. Hošek
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
8. 4. 2005 Miloš Zeman a jeho definice blbosti Jan  Čulík
8. 4. 2005 Jak český tisk zkreslil smysl Zemanovy knihy
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
8. 4. 2005 S Koženým to jde stále ztuha Jan  Sýkora
8. 4. 2005 Jak ovlivnit chování politiků
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
8. 4. 2005 Zlý sen o Janu Čulíkovi Josef  Bouška
8. 4. 2005 Chápu nyní atmosféru politických procesů padesátých let
8. 4. 2005 Hnus tu je
8. 4. 2005 O komunistech jinak Jan  Hruška
8. 4. 2005 Studenti - generační problém? Petr  Wagner
8. 4. 2005 Některé zkušenosti jsou nesdělitelné
8. 4. 2005 Člověk může legitimně odmítat i to, s čím neměl vlastní zkušenost Boris  Cvek
8. 4. 2005 Ještě jednou o štěstí v umírání Jan  Paul
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
7. 4. 2005 Papež chtěl odstoupit už v roce 2000
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Zase budeme "v peci pálit laciný žito -- aby zdražil chleba" Jaroslav  Pour
8. 4. 2005 Máme svůj vlastní krásný kapitalismus
8. 4. 2005 ...tak jsme se konečně dočkali... Oldřich  Průša
8. 4. 2005 Co je tak špatného na pálení obilí?
8. 4. 2005 Pro pána Jáhna! Vladislav  Černík
8. 4. 2005 Rodiče postavili dětem hřiště, městský úřad ho nyní zlikvidoval
8. 4. 2005 Premiér Gross by měl počítat s pohřbem každý den Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Modrá šance zdravotnictví Josef  Vít
8. 4. 2005 Čím onemocněl svět podle Ruedigera Dahlkeho Stanislav  Heczko
8. 4. 2005 Čipové cestovní doklady s otisky prstů Martin J. Kadrman
8. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 31. března 2005
8. 4. 2005 Američtí vojáci v Iráku: 13 000 z nás už zahynulo a 49 000 je zraněno
8. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
8. 4. 2005 Zpáteční lístek do Říma František  Schilla
7. 4. 2005 Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí Jan  Čulík
7. 4. 2005 Kde budou lišky dávat dobrou noc? Bohuslav  Sedláček
7. 4. 2005 Čeho jsme se to dožili? Jindřich  Kalous
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek
7. 4. 2005 Generační problém Josef  Vít
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí   
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet   
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Zpáteční lístek do Říma František  Schilla
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí   
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek