15. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2005

Chvála soudce Šídla

Není zvykem, že by se členové spolku Šalamoun zastávali soudců a ani já nemíním nadpis tohoto článku úplně doslova. Nicméně soudím, že rozpoutávání vášní a neobjektivní kritika nejsou tou správnou cestou k vyvolání zájmu veřejnosti o nápravu poměrů v české justici. Proto jsem se rozhodl reagovat na článek "Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky", který uveřejnil mnou jinak vážený Jan Čulík v Lidových novinách dne 10.března 2005. Předesílám, že text považuji za zavádějící. Překvapil mě, protože znám Jana Čulíka jako přísného šéfredaktora, který po autorech požaduje seriozní přístup k námětu a informacím.

Psáno pro Lidové noviny a Britské listy

Jan Čulík zde zvěstuje urbi et orbi, že soud odsoudil obžalovaného "podle kontroverzního trestního paragrafu o pomluvě" k trestu odnětí svobody za to, že "údajně publikoval kritické výroky na internetu -- a to přesto, že mu to vůbec nebylo dokázáno." Dále upozorňuje, že podle statistik byly za posledních sedm let k nepodmíněnému trestu za pomluvu odsouzeny ještě dvě osoby, čímž rozsudku vtiskl punc zlovolné výjimečnosti. Takto podána je zpráva zavádějící a mám obavy, že Jan Čulík jí naplnil skutkovou podstatu trestného činu pomluvy (přimlouvám se, aby byl poškozený velkorysý a Jana Čulíka nenapadl, neb jednal v dobrém úmyslu a nešlo mu o zhanobení konkrétní osoby).

Je pravda, že za pomluvu se většinou udílejí několikaměsíční tresty odnětí svobody s odkladem na zkušební lhůtu, která nebývá delší než jeden rok. Znám otřesný případ ženy, pravomocně odsouzené s použitím nezákonně obstaraných důkazů na šest měsíců s odkladem na čtyři roky, ale to je extrém. Kritizujeme soudce za to, že pro takové nesmyslné trestné činy, jakým je pomluva, málo používají alternativních trestů. Právě z tohoto pohledu ale soudce Rudolf Šídlo zasluhuje pochvalu, protože odsouzenému uložil trest obecně prospěšných prací v rozsahu 200 hod., který odvolací soud snížil na 150 hod. Zařadil se tak mezi světlé výjimky soudcovského sboru, které neposílají lidi za mříže za každou "ptákovinu." Potíž vznikla tím, že odsouzený se zachoval stejně, jako asi tři tisíce odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, kteří rozsudek sem-rozsudek tam běhají volně po ulicích, ač termín nástupu trestu jim dávno vypršel: ve víře, že je nevinen, trest nevykonal.

Soudce proto musel udělat to, co mu přímo nařizuje zákon: po dvou letech od právní moci rozsudku odsouzeného znova povolal před soud a přesně podle ustanovení trestního řádu přepočítal neodpracované hodiny z původního trestu na dny vězení. Soudce v této situaci neměl jinou možnost. Nemohl již znova hodnotit vinu odsouzeného, protože o té bylo pravomocně rozhodnuto dříve. Soudce sám nemůže zrušit svůj dřívější rozsudek, i kdyby mezitím došel k názoru, že se původně zmýlil. Pro úplnost je třeba podotknout, odsouzený měl možnost během dvou let od právní moci rozsudku uplatnit mimořádné nápravné prostředky a zbavit se tak nepříjemného rozsudku. Nevím, proč tak neučinil a nemám ani podklady, abych vyhodnotil jeho naději na úspěch. Teoreticky měl také možnost prokázat, že trest obecně prospěšných prací nemohl z jakýchkoli důvodů vykonat a vymoci si další odklad pro jeho odpracování.

Závažné je také Čulíkovo tvrzení, že soudce uložil trest, aniž by odsouzenému prokázal vinu. O správnosti uvažování soudců lze leckdy oprávněně pochybovat. Bohužel je to však tak, že pro posouzení viny je rozhodující to, čemu soud uvěří. Jsme-li pak s jeho názorem nespokojeni, nezbývá než se cestou řádných a mimořádných opravných prostředků domáhat zvrácení jeho pochybné víry. Zde se často se soudci rozcházíme v názorech: většinou se považují za papežsky neomylné, ač se mýlí stejně často jako obyčejní smrtelníci; dokonce bych řekl, že myšlení soudců trestních senátů je někdy natolik deformováno dlouholetým působením v oboru, že chybnost jejich myšlení je nadprůměrná.

Jan Čulík dále označuje začlenění verbálních trestných činů do našeho trestního práva za pozůstatek komunistické legislativy. V tom se ovšem hrubě mýlí, protože ve skutečnosti jsou "historickým výdobytkem" kontinentálního práva a dosud je zná trestní právo řady evropských zemí, např. sousedního Rakouska. Samozřejmě, že jich lze zneužít k trestání za kritiku veřejných činitelů a nejen to: je poměrně snadné zneužít je k vyřizování soukromých účtů nařčením protivníka z pomluvy nebo vyhrožování. I mne proto těší, že vládní návrh nového trestního zákona, který projednává poslanecká sněmovna, již trestný čin pomluvy neobsahuje. Avšak nelze vyloučit, že se do něj cestou poslaneckých "zlepšovacích návrhů" opět vrátí, protože ani zkušení advokáti nejsou v odmítání tohoto trestného činu jednotní: poukazují totiž na to, že civilní řízení na ochranu osobnosti je u nás zdlouhavé a málo účinné.

Dávám Janu Čulíkovi zapravdu v tom smyslu, že trestní řízení pro pomluvu by nemělo v žádném případě být nástrojem ochrany politiků a státních a komunálních úředníků, protože jde o veřejné činitele, kteří musejí přijmout vyšší intenzitu kritiky. Upozorňuji však, že demokracie je daleko více ohrožena existencí mnohem účinnějších forem ochrany veřejných činitelů před kritikou. Vždyť stíhání policistů, státních zástupců a soudců pro zneužívání pravomoci veřejného činitele je téměř vyloučeno působením Pokynu obecné povahy č.12 z r.2003 nejvyšší státní zástupkyně, který soukromě považuji za protiústavní, dále zákonem o soudech a soudcích, který stanoví, že trestní stíhání soudce není možné bez souhlasu prezidenta republiky.

Drtivá většina trestních oznámení na příslušníky těchto privilegovaných kast proto končí v odpadkových koších. Chrání je také stavovská solidarita, která způsobuje, že předsedové kárných soudů -- tedy soudci a státní zástupci -- jen velmi neradi přijímají návrhy na kárné řízení svých podřízených. Hrůznost stavu je zřejmá ze statistik ministerstva spravedlnosti, které odhalují skutečnost, že proti desetitisícům oprávněných a částečně oprávněných stížností na soudce a státní zástupce, stojí jen pár desítek zahájených kárných řízení. Zvlášť dobře jsou chráněni státní zástupci, kteří to mají zařízeno tak, že stížnost putuje nejdříve do rukou napadeného k posouzení, zda se nejedná o opakovaný podnět obtížného stěžovatele a vyšší orgán ji projednává teprve tehdy, když s tím kritizovaný laskavě souhlasí. Tyto právní zlořády nejen ohrožují demokracii, ale také zhoršují průchodnost práva, neboť omezují tlak veřejné kritiky na špatné výkony represivních orgánů a umožňují tolerování špatné práce jejich příslušníků.

Na závěr se vracím k původnímu rozsudku soudce Rudolfa Šídla a jeho výrokům o nutnosti chránit státní úředníky proti kverulantům. Neznám skutkovou podstatu, takže správnost výroku o vině a trestu si netroufám hodnotit. Pokud byly inkriminované doprovodné výroky proneseny tak, jak je v článku uvedeno, hodnotil bych je jako projev stejných totalitních a fašizoidních myšlenkových postupů, které přivedly soudce téhož soudu k odsouzení Michala Zítka nebo k opakovanému odsouzení pplk. JUDr. Jana Mareše na základě obžaloby, opírající se o postup Inspekce ministra vnitra, který byl Ústavním soudem ČR označen za nezákonný a protiústavní.

Lidé, kteří takto smýšlejí a soudí (nemám na mysli konkrétně soudce Rudolfa Šídla, ale obecně nositele podobných myšlenkových postupů), by neměli být soudci demokratického státu.

                 
Obsah vydání       15. 3. 2005
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
15. 3. 2005 Hlupák hledá hlupáky sobě rovné. Zn.: rychle Štěpán  Kotrba
15. 3. 2005 Je český volební systém reformovatelný? Josef  Baxa
15. 3. 2005 Všechny cesty vedou na hřbitov, některé ale rychleji Jan  Paul
15. 3. 2005 Michael  Marčák
15. 3. 2005 Gross je ostuda každého Čecha! Radek  Sárközi
15. 3. 2005 Moc obrazů, obrazy moci a dnešek Robin  Ujfaluši
15. 3. 2005 Co bude po odmítnutí Ústavy EU?
15. 3. 2005 Michael  Marčák
15. 3. 2005 Proč Češi nemilují disidenty Josef  Provazník
15. 3. 2005 BBC čelí žalobě za to, že odvysílala operu o Jerry Springerovi
15. 3. 2005 Britští konzervativci chtějí zpřísnit zákony o potratech
15. 3. 2005 Michael  Marčák
15. 3. 2005 Kuba v předvečer změn Pavel  Barák
15. 3. 2005 Mezi intelektuály světa, podporujícími Kubu v Komisi pro lidská práva je i Saramago
14. 3. 2005 Podzim demokracie a politická pornografie Mirek  Vodrážka
14. 3. 2005 Často závidíme primitivům jejich způsob života Bohumil  Kartous
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura
14. 3. 2005 Tradiční pedagogika versus moderní Radek  Sárközi
14. 3. 2005 Coming out Alex  Koenigsmark
14. 3. 2005 Write for the BCSA 2005 prize
14. 3. 2005 Novináři na hraní Bohumil  Kartous
14. 3. 2005 Deportace do lesa - moskevská imigrační politika Roman  Staněk
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
15. 3. 2005 Všechny cesty vedou na hřbitov, některé ale rychleji Jan  Paul
15. 3. 2005 Moc obrazů, obrazy moci a dnešek Robin  Ujfaluši
15. 3. 2005 Hlupák hledá hlupáky sobě rovné. Zn.: rychle Štěpán  Kotrba
14. 3. 2005 Tradiční pedagogika versus moderní Radek  Sárközi
14. 3. 2005 Coming out Alex  Koenigsmark
14. 3. 2005 Patočkova zbytnělá sebedůvěra Jiří  Vančura
14. 3. 2005 Podzim demokracie a politická pornografie Mirek  Vodrážka
14. 3. 2005 Novináři na hraní Bohumil  Kartous
12. 3. 2005 O nedůvěryhodnosti médií Jan  Čulík
12. 3. 2005 Jest potřebí, brzo sněmu obecního tohoto království českého   
12. 3. 2005 Stáří vpřed! Jan  Sýkora
12. 3. 2005 Vězni z Guantánama mají být posláni do vězení ve svých zemích   
12. 3. 2005 Zeman doporučil čtenářům Práva číst Britské listy   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
18. 2. 2005 Británie chce na ochranu muslimů obětovat svobodu slova   
16. 2. 2005 Amerika "chce umlčet Al Džazíru prostřednictvím privatizace"   
16. 2. 2005 Firma Apple naléhá na americké novináře, aby prozradili své tajné zdroje   
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc   
15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení   
28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra   
18. 1. 2005 Michal Zítko: "Knihy se pronásledovat nemají" Filip  Sklenář
18. 1. 2005 Komerční tlaky omezují svobodu slova Jan  Čulík
30. 12. 2004 Marčákova karikatura patří do oblasti PR Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 "Nikdy jsem se tolik nenasmál jako v koncentráku" Jiří  Drašnar

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu