7. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 4. 2005

REAKCE ČTENÁŘŮ

Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí

Celá řada reakcí přišla na můj článek, v němž jsem se pozastavoval nad nedemokratičností a účelovostí současné protivládní petice některých pražských studentů. (Mimo jiné jsem dostal i vyčítavý dopis o jednoho z organizátorů petice, který kupodivu nepoužil na její obranu věcné argumenty, ale tvrzení, že se mám podívat, kolik "slavných" lidí už petici podepsalo. To mělo přesvědčit, že je správná...:) )

Čtení některých těchto reakcí bylo bohužel dost otřesnou zkušeností. Reakce svědčily o tom, že někteří lidé nejsou vůbec schopni nějakou věc logicky analyzovat a racionálně si ji rozebrat. Dopisy byly plné myšlenkových zkratů a emocionálního zmatku.

Ano, já vím, lidé se v ČR ve školách neučí logicky uvažovat.

Nevím, zda má cenu se k věci znovu vracet. Vybírám jeden z křiklavějších dopisů. Není to dopis anonymní, nechci však jeho autora osobně urážet, proto ho publikuji bez zveřejnění jeho jména. Dopis totiž pěkně ilustruje podstatné myšlenkové zkraty, jichž se mnozí často dopouštějí:

Nevím, co je to zač, ten váš Čulík? Je jistě jednoduché říci, že je to hňup a počastovat ho dalšími urážkami, avšak tohle ja udělat nechci. Tento komentář by měl vidět nejspíš také pan Ču(d)lík. Tento pán se velmi tvrdě ohrazuje nad tím, co si ti studenti dovolují, osočovat komunistickou stranu extremistickou. Vždyť se chová již více než 15 let plně demokraticky. S tímto tvrzením já naprosto nesouhlasím. Co to známé komunistické oslavování bývalých sovětských a československých komunistů, to je v pořádku? Vždyť oni neustále věří, že převrat vůbec neměl být, a na komunistickém diktátu nebylo nic moc až tak špatného!? Což teda pan Ču(d)lík zjevně poznat nemohl, protože byl v zahraničí. I když jeho zásluhy jsou nepopiratelné, nebyl zde a tento odboj vedl zvenčí a jak všichni víme něco jiného je sbírat historky o vojně a něco jiného je na vojně být.

Velmi mne rozlítilo, že ač pan Čulík velmi odsuzoval slova o extremismu a o tom jak si to vůbec (studenti) mohou dovolit, že nemohou posuzovat co je správné a co ne, sám pak celý článek vyzníval, jakože on sám je ten, který dokáže rozlišit co je správné a co ne, proti čemu se může protestovat a proti čemu ne. To si myslím je věcí každého z nás proti čemu a komu chceme demonstrovat.

Proto mají internetovou adresu na kterou se může kdokoli a kdykoli přihlásit a nebo zase nemusí. Naprosto s panem Ču(d)líkem nesouhlasím a měl jsem potřebu svůj názor prezentovat někomu, kdo takovýto článek vůbec "vypustil" na své stránky.

Nečekám od pana Čulíka vůbec nic, protože si myslím, že tento člověk nežije v této republice a tudíž nemůže pochopit, proč se lidem nelíbí vláda Stanislava Grosse, navíc ještě podporovaná KSČM. Jen velmi málo lidí u nás dokáže takto demonstrativně projevit svůj názor a velmi mne zaráží, uráží a irituje, že tento člověk haní jedny z mála lidí v tomto státě, kterým není jedno v jakém "hnusu" žijí.

Podívejme se na některé tyto výroky konkrétněji:

Co to známé komunistické oslavování bývalých sovětských a československých komunistů, to je v pořádku? Vždyť oni neustále věří, že převrat vůbec neměl být, a na komunistickém diktátu nebylo nic moc až tak špatného!?

Vážený pane, demokracie znamená svobodu projevu. To znamená, že v demokraci vždycky budou existovat i lidé, s jejichž názory budou jiní lidé ostře nesouhlasit. Vy s nimi můžete veřejně polemizovat, můžete jim jejich názory vyvracet, ale musíte je respektovat. Budete-li je chtít potlačovat či zakazovat, jste stoupencem totalitní diktatury. Musíte si zvyknout na to, že v demokracii mají lidé právo šířit i nedemokratické názory. Jak by se demokracie lišila od komunismu, kdyby se v ní směla chválit jen demokracie, tak, jak se za komunismu směl chválit jen komunismus?

Což teda pan Ču(d)lík zjevně poznat nemohl, protože byl v zahraničí.

Xenofobie. Známý mýtus: "Našemu domácímu českému prostředí nemůže rozumět nikdo, kdo tady stoprocentně nežije (přesněji řečeno: kdo je přímo na tomto prostředí existenčně závislý - protože Jan Čulík pobývá v České republice velmi často, jenže se tu nemusí před nikým hrbit, protože má existenční zázemí jinde - to je hlavní rozdíl. Takoví lidé jsou ovšem nebezpeční, protože jsou svobodní).

Představa, že "nám domácím Čechům" nikdo zvnějšku nemůže rozumět, protože my jsme tak jedineční - je zejména dnes, v době globalizace a internetu zcela nesmyslná. Ale byla nesmyslná vždycky. Znamenalo by to, že se nikdo nikdy nemůže poučit o něčem, co sám nezažil. Z toho by vyplývalo, že je nesmyslná historie (proč studovat středověk, nebo třeba jen druhou světovou válku, protože jsem je nezažil, znamená to, že nemohu nikdy porozumět, co se tehdy dělo!). A vlastně by bylo nesmyslné snažit se získat jakékoliv teoretické znalosti v jakémkoliv vědním oboru - pokud si člověk danou věc "nevynalezl", "neobjevil" sám. To je zjevně hloupost.

Velmi mne rozlítilo, že ač pan Čulík velmi odsuzoval slova o extremismu a o tom jak si to vůbec (studenti) mohou dovolit, že nemohou posuzovat co je správné a co ne, sám pak celý článek vyzníval, jakože on sám je ten, který dokáže rozlišit co je správné a co ne, proti čemu se může protestovat a proti čemu ne. To si myslím je věcí každého z nás proti čemu a komu chceme demonstrovat.

Hromadné petice a rezoluce jsou svou podstatou rysem stalinismu. Posílaly se "stranickému vedení" ještě i v roce 1968 - jeden západní komentátor tehdy poznamenal, jak je to směšné, že je to skutečně pozůstatek nedemokratických zvyklostí, kdy se z "pracovních kolektivů" začátkem padesátých let odesílaly oficiální "petice pracujících", požadujících "psovi psí smrt" - popravu odpůrců režimu.

V demokracii se hlasuje, neposílají se "rezoluce", už proto, že počet podpisů pod jakoukoliv peticí může být ve srovnání s účastí ve volbách pouze minimální. Petice by mohla sloužit pouze jako katalyzátor pro uspořádání celostátního referenda, avšak tuto instituci Česká republika nemá.

Kdosi taky vyjádřil názor, že prý jsem jako Miroslav Štěpán koncem komunistického režimu, který tehdy odmítal protesty mladých lidí. I toto byl, bohužel, neinteligentní myšlenkový zkrat. Proti totalitnímu režimu je nutno bojovat revolucí: těžko však bojovat revolučními činy proti legitimně demokraticky zvolené vládě.

Anebo budou aktivisté svrhávat v ČR každou vládu, vzniklou z demokratických voleb, pokaždé, když se někomu znelíbí? To není anarchie a trockismus?

Občan má přirozeně právo vyjadřovat kdykoliv a jakkoliv svůj názor, otázkou je však efektivnost toho, co udělá. Myslí si studenti, že vyjádřením "odporu" vůči Stanislavu Grossovi, ho skutečně přimějí k rezignaci, vzhledem k tomu, že moc nad současnou vládou mají držitelé demokratického mandátu, totiž poslanci v parlamentu?

Myslím, že právem jsem poukázal na bezradnost, k níž petice vede. Co by se totiž stalo, kdyby studenty Gross poslechl a odstoupil? Povede to snad k očištění české politické scény? Samozřejmě, že nikoliv. Zkorumpovanost české politické scény je všeobecná a Stanislav Gross je jen špičkou ledovce.

Považuji-li odstoupení premiéra Grosse a nezabývám-li se všeobecně politováníhodným stavem české politické scény, vystavuji se obvinění, že mi nejde o očistu od korupce, ale o uvolnění premiérského místa jinému korupčníkovi z jiné strany.

Pokud jde studentům opravdu o očistu české politické scény, není jiná možnost, než aby vytvořili vlastní politickou stranu a zasazovali se s ní o vítězství ve volbách.

To si myslím je věcí každého z nás proti čemu a komu chceme demonstrovat.

Samozřejmě, demonstrujte si, proti čemu chcete. Možná ale by bylo také rozumné uvažovat o tom, zda je to praktické a k čemu to povede - anebo zda je to jen emocionální výkřik, motivovaný manipulací mainstreamových médií.

Nečekám od pana Čulíka vůbec nic, protože si myslím, že tento člověk nežije v této republice a tudíž nemůže pochopit, proč se lidem nelíbí vláda Stanislava Grosse, navíc ještě podporovaná KSČM. Jen velmi málo lidí u nás dokáže takto demonstrativně projevit svůj názor a velmi mne zaráží, uráží a irituje, že tento člověk haní jedny z mála lidí v tomto státě, kterým není jedno v jakém "hnusu" žijí.

"Tento člověk nežije v této republice" - xenofobní bigotnost, viz výše. "Nikdo nám Čechům nerozumí jen my sami".

Autor tohoto příspěvku jaksi vůbec nezaznamenal, že vím, že se lidem "nelíbí" vláda Stanislava Grosse (ačkoliv, je to skutečně pravda? Je to rozčarování opravdové, anebo jen lidé bezmyšlenkovitě papouškují, co jim napovídala média?)

Hovořil jsem včera s jedním pozorovatelem, který vyjádřil děs z toho, když poslouchá, jak mluví obyčejní lidé - v řeči se jim prý objevují obraty z televizních reklam a billboardů - a nemyslivě opakují to, co slyšeli v rozhlase a v televizi.

Ještě před nedávnem byl přece Gross tak populární?... I v době, kdy byl Gross miláčkem veřejnosti, poukazovaly Britské listy na značnou problematičnost tohoto "politika".

vláda Stanislava Grosse, navíc ještě podporovaná KSČM.

Proč by mělo někomu vadit, že vládu podporuje jedna z parlamentních politických stran? Nerozumím.

Jen velmi málo lidí u nás dokáže takto demonstrativně projevit svůj názor a velmi mne zaráží, uráží a irituje, že tento člověk haní jedny z mála lidí v tomto státě, kterým není jedno v jakém "hnusu" žijí.

Znovu: Co je účelem "demonstrativního projevení tohoto názoru"? Co petice přinese? Odstranění korupce z českých politických kruhů? To tedy sotva. Pisatel prozrazuje, že není schopen ničeho jiného než emocionální reakce. Stačí mu si zanadávat v hospodě.

tento člověk haní jedny z mála lidí v tomto státě, kterým není jedno v jakém "hnusu" žijí.

A v jakém "hnusu" žijí? Uměl by to pisatel racionálně definovat?

                 
Obsah vydání       7. 4. 2005
7. 4. 2005 Papež chtěl odstoupit už v roce 2000
7. 4. 2005 Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí Jan  Čulík
7. 4. 2005 Generační problém Josef  Vít
7. 4. 2005 V zajetí fóbií, v zajetí populismu Jan  Faltýsek
7. 4. 2005 Michael  Marčák
7. 4. 2005 Buďme jednostranní, ale správně Bohumil  Kartous
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
7. 4. 2005 Komunisté neprokázali, že jsou demokratická strana
7. 4. 2005 Michael  Marčák
7. 4. 2005 Proč kampaň zrovna proti Grossovi a zrovna teď?
7. 4. 2005 K "studentskému" protestu
7. 4. 2005 Lidé se nechávají vláčet
7. 4. 2005 Čeho jsme se to dožili? Jindřich  Kalous
7. 4. 2005 Blýská se konečně na lepší časy? Patrik  Veselý
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
7. 4. 2005 Nevyžádaná virtuální vernisáž Igora Malijevského
7. 4. 2005 Mezinárodní den Romů odložen
7. 4. 2005 Kde budou lišky dávat dobrou noc? Bohuslav  Sedláček
7. 4. 2005 Nepodepsal jsem petici "Zrušte komunisty", přesto jsem na ní uveden
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
7. 4. 2005 Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí Jan  Čulík
7. 4. 2005 Buďme jednostranní, ale správně Bohumil  Kartous
4. 4. 2005 Je tohle únor 48`? Bohumil  Kartous
2. 4. 2005 Stalo se něco nečekaného? Miloš  Dokulil
1. 4. 2005 Kutilové ze Svaté Hory u Příbrami Jan  Paul
1. 4. 2005 Ti, kteří přežili Dominik  Lukeš
31. 3. 2005 Zajímavá ekonomická publikace Marián  Belko
30. 3. 2005 Rozhodný krok do neznáma Oskar  Krejčí
30. 3. 2005 Loď bláznů Bohumil  Kartous
30. 3. 2005 Generál schválil extremní vyšetřovací metody   
30. 3. 2005 Kdo si hraje, nezlobí Jan  Sýkora
29. 3. 2005 Softwarové patenty -- mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Jiří  Kofránek
29. 3. 2005 K čemu jsou politikům občané Milan  Valach