8. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2005

ANALÝZA

Český klérus proti Vatikánu

Papež a zahraniční politika

Žijeme v mediálním světe, který bohužel v každé události, která je hodna pozornosti, vidí i svoji možnost a příležitost k uplatnění. Nejinak je tomu při odchodu papeže. Intensita, rozsah i komplexnost pohledů na jeho osobu a jednání pomalu překračuje rámec přijatelnosti a chápání běžného občana. Ten je připraven přijmout i ocenit život i práci člověka a zamyslet se nad jejím významem. V klidu.

V posledních dnech je nám předkládáno mnoho aspektů role Vatikánu i působení nejen v duchovní oblasti, ale i ve světském životě. Je to pochopitelné, neboť vliv Svatého stolce je značný a váha působení na mnoho lidí v různých oblastech světa často rozhodná. To si uvědomujeme všichni - i ti, kteří nejsou stoupenci žádné církve či náboženského směru. Někteří hledají navíc i zde pochopení pro pozitivní prvky, vedoucí k dorozumění v dnešním komplikovaném soužití států, národů a kultur.

Je třeba velmi pozitivně hodnotit aktivní snahu Vatikánu o řešení palčivých problémů světa - ať to je sociální problematika, ekologie, zdravotnictví, ale i otázky bezpečnostní či nabádání k vzájemnému porozumění. Pokud nemá papež exekutivní pravomoc, snažil se prostřednictvím svých encyklik alespoň upozornit na závažné problémy. A to vždy na otázky nejaktuálnější. Je velká škoda, že se nám podstatné věci papežovy politiky vytrácejí. Na vině je publicisticky účelové akcentování otázek homosexuality, interupcí či kondomů.

Zarážející však je, že témata mezinárodní politiky, kde byly kroky Svatého otce velmi výrazné, zůstávají - pravděpodobně účelově - v pozadí.

Připomeňme si proto papežovo krajně odmítavé stanovisko k válečné operaci USA v Iráku, která vedla dokonce k jeho iniciativě, aby při příležitosti Světového dne míru vydal zvláštní prohlášení reagující na závažný nový problém lidstva - obranu mezinárodního práva.

Jan Pavel II.: Je-li mír možný, je povinností! - v češtině BL

Přímo vyzývá světové představitele, aby se postavili na obranu práva, které je v ohrožení. Stačí citovat "Mír a mezinárodní právo jsou úzce spolu propojeny: zákon je na straně míru". Varuje, že právě nyní jsme v situaci, kdy musíme čelit pokusům o upřednostňování "zákona síly před silou zákona". Papež přímo vyzývá světové představitele, právě po americké akci v Iráku, k znovunastolení systému mezinárodního práva s odvoláním se na staletou jeho historii s tím, že "mezinárodní právo a mír jsou spolu úzce propojeny: zákon je na straně míru". "Porušením těchto zásad je cesta k bezpráví" píše Jan Pavel II..

Papež zdůrazňuje rozhodnou roli OSN při zákazu použití síly v systému kolektivní bezpečnosti, který dává pravomoc pouze Radě bezpečnosti. Ano, to vše odůvodňuje jeho výrazně negativní postoj k americké válce v Iráku. Nelze dále ani přejít papežovo doporučení, že terorismu je nutno předcházet šířením sociální spravedlnosti a vzdělanosti. Připomíná, že bezpráví vede lidi k násilným činům.

Kdo se zeptá ?

Otázky míru a války, práva a bezpráví by měly být posuzovány jako podstatné a rozhodující pro hodnocení člověka a užití jeho vlivu na mezinárodní společenství. Papeži zde náleží čestné místo. Je proto velmi zarážející a pro českou společnost alarmující, že tyto podstatné otázky se z hodnocení papežovy činnosti vytrácejí. Nikdo je nezmiňuje, nikdo se na ně neptá. Ani ČT, kde moderující a jak se dříve zdálo, i nadějný Václav Moravec nedbá kodexu ČT, který by mohl umocnit i svoji dobrou znalostí pravidel z BBC. Na tyto otázky se nezeptá kardinála Vlka a to i s vědomím, že neobjektivní přístup a omezování prostoru pro svobodnou výměnu názorů může být kvalifikováno dle citovaného Kodexu jako porušení pracovní kázně. To jsme již u zákoníku práce a jeho sankcí. Předně se však jedná o nízkou erudici, či poklesnou morálku takto pracujícího novináře. Bohužel není sám. Požadovanou normu v naších mediích plní málokdo.

Existuje však závažné vysvětlení pro obdobné mediální postoje. Reflektují a přejímají totiž jenom realitu - krajně kritický přístup českého katolického kléru k postoji Vatikánu a papeže osobně k otázkám míru a války v Iráku, kterou tito hodnostáři plně a navzdory postoji Vatikánu podpořili.

Pokud si dobře vzpomínám, velmi necitlivě se při komentování svého stanoviska dotkli i zdravotního stavu a rozumového uvažování představitele Vatikánu. Nakonec i proti postoji české vlády, která se s válkou proti Iráku neztotožnila, se postavil i její ministr zahraničí (spojen úzce s českou katolickou církví a poplatný americkým představám o demokracii a metodách jejího šíření) zpochybněním zásad mezinárodního práva i Charty OSN (cit.: Mezinárodní politika - leden 2004).

Často čteme a jsme svědky debat - osočování České republiky, že dosud nemá uspořádány poměry k Vatikánu. Po formální stránce je to asi pravda. Brání tomu mnohé politické důvody, včetně obavy z kvality takto přijatého dokumentu. Kdo však u nás nemá věcně uspořádány poměry k Vatikánu a právě zemřelému papeži, je samotný český katolický klérus.

Očekával jsem, že právě toto období, které je spojeno s celkovým hodnocením významu a práce člověka při jeho odchodu, poskytne příležitost k objektivnímu přehodnocení. V řečech Vlka, Halíka, Malého či dotazujících se a komentujících novinářů jsem nic takového nezaznamenal. Zachování a obrana míru je prioritou nejen Vatikánu. Je to casta k řešení problémů lidstva

                 
Obsah vydání       8. 4. 2005
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
10. 4. 2005 Indonésii postihlo další zemětřesení
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář -- zažalujte mě! Ondřej  Slačálek
8. 4. 2005 Výzva k podání trestního oznámení
8. 4. 2005 Jedna poznámka k panu Slačálkovi Boris  Cvek
9. 4. 2005 Michael  Marčák
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Kdo je skutečný demokrat Martin  Mrzena
8. 4. 2005 Proč nezakázat KDU-ČSL Jan  Žižka
8. 4. 2005 Třikrát a dost, katolíci Stanislav A. Hošek
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
8. 4. 2005 Miloš Zeman a jeho definice blbosti Jan  Čulík
8. 4. 2005 Jak český tisk zkreslil smysl Zemanovy knihy
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
8. 4. 2005 S Koženým to jde stále ztuha Jan  Sýkora
8. 4. 2005 Jak ovlivnit chování politiků
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
8. 4. 2005 Zlý sen o Janu Čulíkovi Josef  Bouška
8. 4. 2005 Chápu nyní atmosféru politických procesů padesátých let
8. 4. 2005 Hnus tu je
8. 4. 2005 O komunistech jinak Jan  Hruška
8. 4. 2005 Studenti - generační problém? Petr  Wagner
8. 4. 2005 Některé zkušenosti jsou nesdělitelné
8. 4. 2005 Člověk může legitimně odmítat i to, s čím neměl vlastní zkušenost Boris  Cvek
8. 4. 2005 Ještě jednou o štěstí v umírání Jan  Paul
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
7. 4. 2005 Papež chtěl odstoupit už v roce 2000
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Zase budeme "v peci pálit laciný žito -- aby zdražil chleba" Jaroslav  Pour
8. 4. 2005 Máme svůj vlastní krásný kapitalismus
8. 4. 2005 ...tak jsme se konečně dočkali... Oldřich  Průša
8. 4. 2005 Co je tak špatného na pálení obilí?
8. 4. 2005 Pro pána Jáhna! Vladislav  Černík
8. 4. 2005 Rodiče postavili dětem hřiště, městský úřad ho nyní zlikvidoval
8. 4. 2005 Premiér Gross by měl počítat s pohřbem každý den Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Modrá šance zdravotnictví Josef  Vít
8. 4. 2005 Čím onemocněl svět podle Ruedigera Dahlkeho Stanislav  Heczko
8. 4. 2005 Čipové cestovní doklady s otisky prstů Martin J. Kadrman
8. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 31. března 2005
8. 4. 2005 Američtí vojáci v Iráku: 13 000 z nás už zahynulo a 49 000 je zraněno
8. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
8. 4. 2005 Zpáteční lístek do Říma František  Schilla
7. 4. 2005 Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí Jan  Čulík
7. 4. 2005 Kde budou lišky dávat dobrou noc? Bohuslav  Sedláček
7. 4. 2005 Čeho jsme se to dožili? Jindřich  Kalous
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek
7. 4. 2005 Generační problém Josef  Vít
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí   
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet   
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Zpáteční lístek do Říma František  Schilla
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí   
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí   
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet   
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
7. 4. 2005 Papež chtěl odstoupit už v roce 2000   
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek
7. 4. 2005 Blýská se konečně na lepší časy? Patrik  Veselý