26. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2006

čtvrtek 18.30: Militantní organizace Hamas vyhrála na celé čáře ve středečních palestinských volbách. Podle předběžných výsledků získala organizace Hamas 76 křesel, dosavadní vládní strana Fatah získala 43 křesel v parlamentě, který má 132 křesel. Znamená to, že Hamas bude mít v parlamentě většinu. Účast ve volbách byla 77 procent.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Sloupek

jsem stále chudší
přestože bdím
na hlídce hájemství ztrát
úporného nalézání
své žádosti
vykřikuji do stěn
do dneška
prolétám proudovým letadlem
zátoky
povodně
odnášejí veselost
na dno
až nikdo nedoplave
prýštící krví
nedočkavosti
v ní
právě větví se
bezbrannost
nebesky modrý strom
strom balón
bez listů zátěže
zmenšuje
mou přitažlivost
na hustém nebi
připoutat se
k samotnému tepu aby srdce nevyvřelo
vlastním hlasem oněmělé
ve své žádosti

na dno rozvodnělé řeky
až nikdo nedoplave
jsem stále chudší

ochraptělý

Ze sbírky Tma natržená ránem, 1996

26. 1. 2006

Palestinský premiér i vláda ve čtvrtek odstoupili vzhledem k tomu, že organizace Hamas zřejmě dramatickým způsobem zvítězila v palestinských volbách.

Výsledky voleb mají být známy až večer, ale vysoký činitel organizace Fatah, která dosud dominovala palestinské politice, uznal, že jeho strana ztratila parlamentní většinu.

26. 1. 2006

Čína nyní spotřebovává více zdrojů této planety než Spojené státy. Lester Brown v deníku Guardian uvažoval o tom, jaké to může mít následky, pokud populace Číny začne spotřebovávat svět americkou rychlostí...:

Vždycky se poukazovalo na to, že přestože Spojené státy mají jen pět procent obyvatel Zeměkoule, spotřebovávají třicet procent jejích zdrojů. To už není pravda.

26. 1. 2006

Naděje, které ministerstvo práce spojovalo se svým imigračním projektem, se splnily jen z malé části. Od projektu "Aktivní výběr zahraničních kvalifikovaných pracovníků", který byl spuštěn na konci července 2003, se očekávalo, že odstartuje proces, na jehož konci bude takový příliv přistěhovalců, který bude v zajímavé míře saturovat potřebu českého pracovního trhu. Jeho trumfem měla být nabídka získání trvalého pobytu v ČR za čtvrtinu zákonem stanovené doby pro účastníka a jeho rodinu. MPSV jej zkoušelo opatrně: na počátku se jej mohly zúčastnit jen tři z migračního hlediska nedůležité země -- Bulharsko, Chorvatsko a Kazachstán.

26. 1. 2006

Douglas Barber (35), bývalý armádní záložní voják, měl po celé dva roky po návratu z Iráku problémy. Po celou dobu bojoval z traumaty z Iráku. Obrátil se na lékařskou pomoc a poradenství. Minulý týden ve svém domově v americkém státě Alabama spáchal sebevraždu.

Napsal pár e-mailů kamarádům a pak změnil zprávu na svém telefonním záznamníku: "Hledáte-li Douga, víte, odcházím z tohoto světa. Počkám na vás na druhé straně." Pak zatelefonoval policii, vyšel před svůj dům a - po krátké rozmluvě s policisty - se zastřelil do hlavy. Byl okamžitě prohlášen mrtvým."

26. 1. 2006

Největší světový vyhledávač Google se rozhodl spojit se s největším světovým cenzorem, Čínou. Ve spolupráci s ní bude poskytovat - zcenzurované - služby 110 milionům čínských uživatelů internetu.

26. 1. 2006
Z tiskové zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

RRTV na svém druhém letošním zasedání rozhodla o uložení sankcí podle zákona. Provozovateli programu televize Nova udělila Rada celkem 19 pokut v rozmezí od 400 000 do 2 500 000 korun za období od 13. října do 18. listopadu za pořady z cyklu reality show, tedy pro zařazení pořadu, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Celková výše uložených pokut byla 16 800 000 Kč.

Provozovateli programu televize Prima udělila Rada pokutu ve výši 500 000 Kč za pořad Vyvolení dne 15. října pro zařazení pořadu, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Udělila rovněž pokutu společnosti Eurotel za provozování vysílání bez povolení, které spočívá v šíření programu stanice O (Óčko) v síti mobilních telefonů.

Rada rovněž vydala závazné stanovisko, ve kterém souhlasí, aby Český telekomunikační úřad vyhradil kmitočty umožňující provozování televizního programu ČT Sport v systému digitálního vysílání v síti A.

24. 1. 2006

Když vidíme, jak se budoucí prvňáčci do školy těší, kdo má na tom zásluhu? Především rodiče i celá rodina. Prvním pedagogem a vychovatelem dítěte je především jeho matka. V předškolním věku se na této výchově podílí i učitelka v mateřince. V posledním předškolním roce, který je pro předškoláka povinný, bude jeho příprava vrcholit podle Školních vzdělávacích programů předškolní výchovy (ŠVP PV), zpracovaných mateřskými školami, podle závazných Rámcových vzdělávacích programů předškolní výchovy (RVP PV).

Nevím jak se mateřské školy s takto nařízenou výchovou vypořádají, i když vychovávat děti převážně hrami, možným osobním kontaktem a téměř mateřským přístupem i čtením a sledováním pohádek je snadnější, než tomu asi bude v základní škole. Pokud základní škola plynule a citlivě naváže na předškolní výchovu, nebudou prvňáčci zklamáni.

26. 1. 2006

Na závěr své stati "Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých" vyzval Jan Bím, aby se přihlásili výdělečně činní a současně neegoističtí levicoví filosofové -- amatéři i profesionálové. Pokud doufal v opak, zklamu jej. Patřím k těm, kteří normálně (tedy slušně) vydělávají (dokonce jsem v některém z předchozích článků přiznal, že bych na rovné dani něco málo vydělal) a ve filosofii jsem býval po určitý čas i profesionál. Panu Bímovi musím ovšem dát za pravdu v tom, že vydělávám proto, že jsem přestal být filosofem -- profesionálem a vrátil se k původní profesi ekonoma.

26. 1. 2006

Milý pane Čulíku, tentokrát jste to poněkud přehnal s těmi "nabiflovanými fakty". Článek obsahuje směsici správných (ale zřejmých, dodal bych zlomyslně) tvrzení, polopravd, ustřelených generalizací, osobních dojmů...píše čtenář, jehož totožnost je redakci známa.

Tak za prvé. Užasl jsem, jak špatná škola byl ve druhé polovině 60. let Váš gympl. (Ve skutečnosti začátkem sedmdesátých let, pozn. JČ, přesněji 1968-1972) Já chodil asi o 4 roky dřív na "Slaďárnu" a žádné takovéhle biflovací hrůzy jsme nezažili.

26. 1. 2006

VÝZKUM

výsledky prezentace výzkumu, objednaného a koordinovaného Generálním ředitelstvím tiskové a informační služby EU

Eurobarometr průběžně shromažďuje názory o evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a dvakrát ročně je zveřejňuje formou národních zpráv.

Zpráva Eurobarometru popisuje názorové klima v členských a kandidátských zemích Evropské unie. Tato zpráva nabízí přehled názorů občanů České republiky na různé aspekty Evropské unie a srovnává je s typickými postoji občanů Evropské unie. Upozorňuje rovněž na nejdůležitější rozdíly ve srovnání s jinými státy. Jedná se o třetí zprávu od doby, kdy česká republika vstoupila do Evropské unie.

26. 1. 2006

Minulý týden učinil Evropský parlament první krok k obnovení procesu schvalování Evropské ústavy. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku po tom neštěkl ani pes. Snad že nikdo nemá žádný názor? Nebo všichni čekají, až zase něco řekne prezident Václav Klaus? Je to škoda, protože český občan by možná měl vědět už dnes, že také jeho názor bude v příštích dnech, týdnech a letech součástí diskuse, kterou Evropský parlament navrhuje.

26. 1. 2006

Rád bych se vrátil k článku, který přinášel ve zkratce myšlenky nejpřednějších vědců o tom, jaká největší nebezpečí podle nich přinese věda v nejbližší budoucnosti lidstvu.

Každý z nich pravděpodobně uváděl témata právě podle oboru, ve kterém se pohybuje. Je zajímavé, ze ani jeden z těchto nejpřednějších vědců neuvedl jedno neméně zásadní nebezpečí, které se skrývá v obrovském pokroku genetiky za posledních několik let, ačkoliv téma genetiky bylo zmíněno několikrát.

25. 1. 2006

Britský konzervativní deník Daily Telegraph prohrál své odvolání proti rozhodnutí nižšího soudu, že musí zaplatit odškodné ve výši 150 000 liber (něco přes 3 miliony Kč) za zveřejnění pomluvy, že Galloway dosatával peníze od režimu bývalého diktátora Saddáma Husajna.

List Telegraph se odvolal, poté, co mu bylo nařízeno, aby Gallowayovi zaplatil odškodné ve výši 150 000 liber a aby také uhradil náklady soudu ve výši 1,2 milionu liber.

25. 1. 2006

Přední kanadský environmentalista Patrick Moore volá po masivní celosvětové expanzi jaderné energetiky. V prosinci 2005 řekl novinám Japan News, že jedinou šancí na splnění závazků z Kjóta je pro Japonsko "agresivní kombinace obnovitelných zdrojů a jaderné energie".

V srpnu 2005 napsal, že jádro je jediný zdroj energie, který může v globálním měřítku efektivně nahradit fosilní paliva. Většina ekologických hnutí včetně Greenpeace se podle Moora v kritice jádra zcela mýlí, protože se nechala polapit ideologií politické korektnosti .

Jozef Ratzinger, papež Benedikt XVI
25. 1. 2006

Ateisté celého světa byli odměněni. Naráz. Vatikánem.

Zpoplatnění každého dokumentu římské kurie nebo slov papeže ve prospěch vydavatelství Libreria Editrice Vaticana znamená, že slova hlavy katolické církve bude slyšet a vidět v médiích stále méně. Nejméně jej budou slyšet a vidět ti, kteří mají nejméně peněz, nejméně vzdělání a tak jsou vůči dogmatům o neomylnosti muže s berlou z Andělského hradu nejméně odolní. Ekonomickou bariéru, kterou Jozef Ratzinger, toho času papež Benedikt XVI. nechal postavit mezi sebe, média a naivní věřící, uvítají všichni, kteří se domnívají, že demagogie a nabubřelosti církve, která pro prachy zapomněla na Krista, už bylo dost. Těch je zejména v rozvojových zemích, kam se napřela láska k bližním katolických misií, dost a dost.

Nařízení Vatikánu se má vztahovat na všechny texty za posledních 50 let. Televizní stanice a vydavatelství by tak měly platit nejen za využití slov současného papeže Benedikta XVI., ale rovněž pěti jeho předchůdců - Jana Pavla II., Jana Pavla I., Pavla VI., Jana XXIII. a posledních dvou let pontifikátu Pia XII.

Naštěstí pro všechna česká média neuznává české právo retroaktivitu, ani nemá podepsanou státní smlouvu s Vatikánem. Vatikánského velvyslance lze i vypovědět. Ekonomická výměna se Svatým stolcem je mizivá. Odpustky hříchů prozatím netisknou. Existuje zde tiskový zákon, který novinářům dává právo citovat kohokoliv - ve veřejném zájmu. Zadarmo. Vatikán navíc není členem Evropské unie. Takže klid. Stačí Ratzingera ignorovat a necitovat. V onom veřejném zájmu. Zadarmo. To není špatný výchozí stav do nového století - pro celou Evropu.

25. 1. 2006

Začátkem osmdesátých let si američtí lékaři začali všímat podivného jevu. Vzácná forma rakoviny, která se dosud vyskytovala jen mezi starými židovskými muži v Evropě, se najednou začala objevovat mezi mladými homosexuály. Ti, když se nakazili virem HIV, dostali také rakovinu. Nyní jsou lékaři přesvědčeni, že i jiné infekce, i obyčejná rýma, mohou vyvolat nejrůznější rakoviny, od leukémie až po karcinom děložního krčku.

Za několik let bude pro dívky k dispozici očkování proti rakovině. Zatím ne proti všem druhům rakoviny, ale očkování proti karcinomu děložního krčku se už připravuje. Je to možné, protože tento druh rakoviny se šíří prostřednictvím viru způsobujícího papilloma (benigní nádor) u lidí. Tím virem se nakazíte pohlavním stykem s někým, kdo je jím nakažen. Takže ženy, které mají více sexuálních partnerů, se tímto virem nakazí pravděpodobněji . Vakcína nebude chránit ženy přímo proti rakovině, ale proti viru, který ho způsobuje. Což znamená, že je karcinom děložního krčku vlastně nakažlivá choroba.

25. 1. 2006

Zájem Severoatlantické aliance a Evropské unie o východní Evropu, Kavkaz a Střední Asii je přirozený. Potíž je v tom, že Česko pouze přikyvuje spojencům a neopírá se o analýzu vlastních národních zájmů.

Od Sibiře přes Moskvu až do středu Evropy se valí mrazy. Ostatně - co dobrého by mohlo přijít z východu? Více než půl století v Praze dobře víme, že mráz přichází z Kremlu. Teď už dokonce i směrem na jih. Gruzínský prezident Michail Saakašvilli v neděli obvinil Rusko z vydírání a svolal bezpečností radu státu poté, kdy nastražené nálože zničily na jihu Ruska část plynovodu. Gruzie, kde byl v té chvíli mráz pět stupňů pod nulou, se octla se svými zásobami plynu na jeden den na hranici katastrofy. "Včera to byla Ukrajina, dnes Gruzie a zítra to může být každý, komu Rusko prodává plyn a elektřinu," varoval Saakašvilli svět před necivilizovaným chováním Moskvy.

V pondělí Gazprom dodávky plynu do Gruzie obnovil. Přes Ázerbájdžán. Bez hysterie, veden snahou nepoškodit si obchodní jméno a udržet nemalé zisky.

26. 1. 2006

Je třeba mezinárodního odsouzení zločinů komunismu politickým prohlášením?

Písemná podoba vystoupení poslankyně PČR a členky Parlamentního shromáždění Rady Evropy Kateřiny Konečně k diskusi na zasedání Parlamentního shromáždění RE 25. ledna 2006

Memorandum Görana Lindblada bylo nakonec 99 hlasy schváleno bez doprovodného realizačního usnesení, proti stálo 42 členů RE, 12 se zdrželo.

Dámy a pánové, drazí kolegové, přátelé, pan zpravodaj nám předložil rezoluci, která vyjadřuje "potřebu mezinárodního odsouzení zločinů komunismu". Tato rezoluce vyjmenovává, dle slov pana zpravodaje, zločiny komunistických režimů a naznačuje, že "komunistická ideologie, kdekoliv a kdykoliv uplatněná, ať již v Evropě či jinde, vždy vyústila v masivní teror, zločin a porušování lidských práv ve velkém měřítku".

Dámy a pánové, věřím, že takováto vyostřená a zideologizovaná kampaň by pouze ukázala nedostatek úcty k miliónům lidí, kteří bojovali za svobodu a emancipaci ve jménu komunismu, kteří ve jménu víry a boje v lepší budoucnost bojovali za sociálně-ekonomickou rovnost a svobodu v mnoha částech světa.

Prohlášení SEL k rezoluci o komunismu z Parlamentního shromáždění Rady Evropy ZDE

Prohlášení KSČM k rezoluci o komunismu z Parlamentního shromáždění Rady Evropy ZDE
DOKUMENT - Memorandum Görana Lindblada - Předběžná verze dokumentu, přeloženého k plánovanému projednávání rezoluce v Radě Evropy a doporučení pro Výbor ministrů ZDE
Vladimir Putin
25. 1. 2006

Hoci je rozširovanie Európskej únie dôležitým strategickým krokom, má už svoje limity. Čoraz jasnejšie a nevyhnutnejšie predstavuje inkluzívny i exkluzívny aspekt: cieľom už nie je posúvať európsky priestor, ale vytvoriť hranicu. V súčasnosti môžeme vidieť, že na východe táto hranica zahŕňa aj priestor bývalého Sovietskeho zväzu -- nielen bývalé pobaltské štáty, ale ťahá sa aj cez Ukrajinu, s vylúčením Ruska. Pokiaľ ide o architektúru EÚ, dá sa to plne pochopiť. Rusko sa však potom stáva zásadným testom zahraničnej politiky EÚ -- omnoho zásadnejším, než by predpokladala "politika susedstva".

25. 1. 2006

Zavretá mestská nemocnica v Želiezovcach je podľa jej terajšieho riaditeľa Ľudovíta Andrušku varovaním pre všetky malé nemocnice. Nový "zreformovaný" systém vytvára dostatočný priestor, aby boli zlikvidované špinavými praktikami, pri ktorých nejde o pacientov, ale o peniaze. Ukazuje sa, že neexistuje účinný systém verejnej kontroly, ktorý by zabránil tunelovaniu týchto zdravotníckych zariadení, a podľa našich zistení sa presne to isté stalo v Želiezovciach.

Od prvého januára 2003 malo mesto prevziať nemocnicu od štátu. Podľa primátora Gejzu Nagya "boli problémy zo strany nemocnice i ministerstva. Z toho dôvodu som nechcel podpísať delimitačný protokol." Nagy aj pomenúva najzávažnejšie nedostatky. "V tom čase nebola uzavretá účtovná evidencia nemocnice. Po právnej stránke nebol v poriadku ani delimitačný protokol. Pán minister ho podpísal skôr ako ja. Nebolo to normálne."

25. 1. 2006

Marocký občen, jehož vydání požaduje Španělsko v souvislosti s jeho údajným spojením s útoky na WTC dne 11. září 2001, uvedl během deportačního slyšení, že byl mučen na "přímý příkaz" britské výzvědné služby.

25. 1. 2006

Někdy má člověk pocit, že se sice vyjádřil k problému a to nejlépe kriticky s trochou ironie, ale že tomu vyjádření něco chybí... Nejčastěji je to tím, že jaksi v rámci tohoto vyjádření nenavrhl žádné vlastní řešení a tak sice pohaněl konání či nekonání druhých, ale svou vlastní kůži na trh nedal.

25. 1. 2006

Moravané. Jednoduše, stručně, rázně. Jméno této strany, vzniklé koncem loňského roku, působí jako protiklad všech těch předešlých, nevydařených pokusů -- Hnutí samosprávné Moravy -- Společnosti pro Moravu a Slezsko, Českomoravské unie středu, Hnutí samosprávné Moravy a Slezska -- Moravského národní sjednocení a Moravské národní (demokratické) strany. Nová strana se však chce odlišit i od pojmu, s nímž byl "moravismus" uplynulých let stále spojován. A to od Ivana Dřímala.

Mark Oaten - čelný britský liberálnědemokratický politik
24. 1. 2006

Sexuální skandály jsou nástrojem pro lenochy mezi novináři, jak odsoudit osoby ve veřejné sféře. Vyhnou se tím totiž úkolu seriózně zhodnotit jejich práci.

Je něco skutečně šokujícím způsobem špatného na našem procesu demokratické odpovědnosti, když Tony Blair zůstává v Downing Street přesto, že zatáhl svou zemi do války na základě falešných předpokladů. Můžete si však být jisti, že kdyby Blair strávil noc s prostitutkou, bude kvůli tomu donucen odstoupit.

O víkendu v důsledku "sexuálního skandálu", který vyvolal jeden britský bulvární list, rezignoval čelný britský liberálnědemokratický politik Mark Oaten. Bývalý šéfredaktor konzervativního deníku Daily Telegraph Max Hastings o tom napsal v deníku Guardian, že je mu z celé věci trapně - nikoliv však z Oatena, ale z novinářů.

24. 1. 2006

Nevím, zda je to středoevropskou, na Rakousko-Uhersko stále ještě orientovanou kulturou, ale Češi mají strašně rádi různé encyklopedické kvízy. Zjistíte to, když si skoro kdykoli v Čechách pustíte rozhlas či televizi. Soutěžící tam hrdě zápolí o to, kdo má lepší "všeobecné znalosti", a jsou nadšeni, když si jsou před mikrofonem schopni vybavit i ta nejodtažitější encyklopedická fakta. Přežívá představa, že moudrý je člověk, který má co nejširší věcné znalosti.

Vyšlo v pondělí 23. 1. 2006 v deníku Metro

24. 1. 2006

Končí náš seriál z Tchaj-wanu

Motto:

Neříkali to však proto, že by si to sami mysleli, ale aby ty druhé nasrali.
Egon Bondy: Dějiny čínské filosofie

Logika čínštiny má svůj půvab: Slovo 'objektivní` - 'kche-guan` se napíše dvěma znaky: Znakem pro slovo 'host` - 'kche` a znakem pro slovo 'dívat se' - 'guan`, v čínštině je to tedy 'host, který se dívá`, kdo je objektivní. Já, ač host, který se díval, jsem příliš objektivní nebyl, ani jsem nic takového netvrdil; moje příspěvky byly psány v první osobě jednotného čísla, jako subjetivní zážitky českého studenta; pokud tedy moje příspěvky měly nějakou objektivitu, pak tu v souladu s logikou čínského jazyka, tu, kterou nemá pozorování člověka domácího, uvyklého brát věci kolem sebe za samozřejmé. V této logice věci také bylo, že z prvního roku mého pobytu, tj. z doby, kdy mě tu vše překvapovalo, pocházela také většina fotografií.

26. 1. 2006

POZVÁNKA

Přednášku pronese Dr Paul Cockshott z University of Glasgow dne 31. 1. 2005 od 18.00 na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, v posluchárně "B", Nová budova

Paul Cockshott vychází z kritiky názorů Friedricha Hayeka a Ludwiga Misese o "nemožnosti socialismu". Spolu s profesorem Allinem Cottrellem vypracoval model koordinace ekonomických aktivit ve společnosti založené na společenském vlastnictví výrobních prostředků. Prezentovaný model představuje nový argument ve významném "sporu o socialistickou kalkulaci".

24. 1. 2006

Several activists have published yet another open letter protesting what they call the "totalitarian tendencies" of the current Czech government.

Aspirin za 1 dolar z USA
25. 1. 2006

ČERNOBÍLÝ POHLED

Mám ještě lahvičku od aspirinu z USA, který jsem si tam koupil. Cena 1 USD. To je cca 24,- Kč .V této lahvičce bylo 200 tablet. U nás dostanete 10 tablet za 17,- Kč. Stálo by za to zjistit, kde mizí ten rozdíl.... Možná i u jiných, daleko dražších léků. Zase si někdo mastí kapsu na úkor obyčejných, slušných lidí... píše čtenář Miroslav Křížan. Kteří se většinou neumějí či nemohou bránit, dodáváme my.

23. 1. 2006

Ministr zdravotnictví David Rath je velmi obratný politik. Při vší bídě a ubohosti pravidelných politických diskusí je někdy dokonce zábavné dívat se, jak jeho méně schopní nebo vůbec neschopní oponenti (nejčastěji z řad ODS) ztrácejí nervy, zbytky inteligence i svou důsledně budovanou mediální tvář a uchylují se k nesmyslným argumentům ve stylu dítěte zahnaného při hádce do kouta. Nejčastěji se jedná o narážky na "komunistické myšlení". Když takové argumenty používá třeba Vlastimil Tlustý, je to skutečně k popukání... :-)

Zdá se ale, že ministr Rath považuje politiku za činnost, která se odehrává pouze a jen v médiích. Její skutečný význam mu pravděpodobně nedochází a Britské listy mají konkrétní důkaz o tom, že ministr zdravotnictví říká (a slibuje) pravý opak toho, co dělá jím řízené ministerstvo....

Na začátku ledna se obrátil šéfredaktor Britských listů Jan Čulík s dotazem jedné čtenářky na ministry Ratha a Škromacha. Čtenářka, která je v invalidním důchodu, se obává, že při svých velmi nízkých příjmech nebude schopna nadále platit za své životně důležité léky. Uvedené léky jsou v dotazu čtenářky předaném ministrům zdravotnictví a sociálních věcí vyjmenovány, včetně jejich současné ceny.

6. 1. 2006

Obrátil jsem se na ministra zdravotnictví Davida Ratha a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha s níže uvedeným dotazem, ve věci jedné čtenářky Britských listů. Dosud nepřišla žádná reakce. Z ministerstva práce a sociálních věcí jsem obdržel automatický mail pod hlavičkou "Potvrzení o přijetí podání" (tj. nařízení vyřízení zařízení, zase! :)

Dne 10. ledna přišlo vyrozumění, že můj dopis MPSV předává ministerstvu zdravotnictví.

Dotaz, na který dosud od ministrů nepříšla odpověď, zněl:

2. 1. 2006

V prosinci 2005 přispělo celkem 131 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 34 359.00 Kč. Příjem z reklamy byl 1200 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 981.24 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než devět tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2006 "Klienti" versus Ministerstvo práce: pět set ku jedné Milan  Daniel
26. 1. 2006 Google se spojí s čínskými cenzory   
24. 1. 2006 Proč Tchaj-wan není Japonsko Petr  Fiala
23. 1. 2006 Čierne humory Irena  Zítková
23. 1. 2006 Všechno, co vám zatajují o ropné krizi   
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
20. 1. 2006 Obránci lidských práv nemohou spoléhat na pomoc západních vlád Karel  Dolejší
20. 1. 2006 O české šlechtě mezi včerejškem a zítřkem Josef  Tomeš
20. 1. 2006 Proč Anglosasové na světě vedou   
20. 1. 2006 Skandál se špehováním na amerických universitách   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2006 Google se spojí s čínskými cenzory   
24. 1. 2006 Wikipedia.de byla soudně zlikvidována Hynek  Hanke
23. 1. 2006 Ještě k trestnému činu pomluvy Stanislav  Penc
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti   
30. 12. 2005 Ankara a svoboda projevu:počet obviněných narůstá Simone  Radačičová
27. 12. 2005 Svoboda projevu v Evropě: Musí to být buď všechno, nebo to není nic   
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
20. 12. 2005 Čermákova vyváženost bez obalu a rakouský tiskový zákon Štěpán  Kotrba
20. 12. 2005 Trestní stíhání za pomluvu je potřebný paragraf   
19. 12. 2005 Zahájeno trestní stíhání proti Stanislavu Pencovi   

Igor Chaun: "Proč věřit v Boha?" - názory a reakce RSS 2.0      Historie >
9. 1. 2006 Mnohé nepravosti se děly jménem církve   
6. 1. 2006 Indoktrinace? Petr  Hušek
6. 1. 2006 Poznávání, věření, neporozumění Bohumír  Tichánek
5. 1. 2006 Nedovolme pravici unést Boha   
5. 1. 2006 Josef Vít je rozumbrada a v článcích má věcné chyby Boris  Cvek
5. 1. 2006 Víra v Boha v nejateističtější zemi na světě - přijde nový Bůh? Jiří  Mašek
5. 1. 2006 Chtěla bych se zastat Igora Chauna Věra  Říhová
4. 1. 2006 Schopnost věřit je genetická záležitost   
4. 1. 2006 Vadí mi, že nám Igor Chaun vnucuje víru   
4. 1. 2006 Proč věřit v Boha -- opravdu, proč? Josef  Vít

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
20. 1. 2006 Pětatřicátníci, sociálně cítící a další... Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává   
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU   
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   
6. 10. 2005 Šikana zaměstnaců, kteří pracují s počítačem, šikana novinářů a protiteroristická hloupost Štěpán  Kotrba
9. 9. 2005 Plán archivovat telekomunikační data v EU odmítnut   
8. 9. 2005 Británie znovu požaduje archivaci informací o emailech a telefonních rozhovorech   
8. 9. 2005 Schraňování údajů o telekomunikačním provozu občanů EU není řešení!   
11. 7. 2005 Clarke chce, aby vlády v EU zaznamenávaly informace o všech mobilních a emailových komunikacích   
10. 6. 2002 Evropská unie chce číst všechny emaily a analyzovat všechny telefonní výpisy   

Kriminalizace fanoušků a Harry Potter RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
28. 7. 2005 Harry Potter a Mýtus věčného návratu Dominik  Lukeš
27. 7. 2005 Neoficiální překlad Harryho Pottera do češtiny už je na světě Štěpán  Kotrba
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
30. 6. 2003 Nový Harry Potter -- postava plná angstu Hannah  Čulík
30. 6. 2003 The angst-filled Harry Potter Hannah  Čulík
21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník   
18. 12. 2002 O čo prišiel Harry Potter Eva  Michalková

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
4. 1. 2006 Udělejte to profesionálně   
4. 1. 2006 V této demokracii smějí užívat svobody jen ti, co souhlasí   
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
3. 1. 2006 Perzekuce před listopadem a po něm: Jeden malý rozdíl Pavel  Urban
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík

Ptačí chřipka RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2006 Britský plán proti ptačí chřipce   
5. 1. 2006 V Turecku onemocněli lidé ptačí chřipkou   
1. 12. 2005 Epidemie moru z roku 1665 versus epidemie hlouposti z roku 2005 Aleš  Uhlíř
1. 12. 2005 O hromadných hrobech   
1. 12. 2005 Rozumný požadavek slovenské hygieničky   
5. 11. 2005 Jak to vypadá při chřipkové pandemii   
4. 11. 2005 Někteří jsme si stále rovnější? Zbyněk  Šebor
4. 11. 2005 Chřipka Petr  Wagner
24. 10. 2005 Papoušek, dovezený do Británie "byl nakažen smrtelnou ptačí chřipkou"   
21. 10. 2005 Voliéra trapnosti a trusu Václav  Dušek

10 let v českých médiích RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2005 Marketing a média - ztracené iluze Daniel  Köppl
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Etika a česká média - mezi lepším a horším Václav  Moravec
11. 10. 2005 Čí je vlastně svoboda projevu? Novinářů, nebo vydavatelů? Jan  Jirák
10. 10. 2005 "Máme pitomější politiky, nebo novináře?" Miloš  Čermák

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2006 Intellectual populism in Czech politics Jan  Čulík
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
14. 12. 2005 In reality TV, echoes of the plebeian past Jan  Čulík
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík
1. 8. 2005 Media must not give to stereotypes Jan  Čulík
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
9. 1. 2006 Ministr kultury Vítězslav Jandák: "Na CzechTek se přijedu podívat!" Martin "Juki" Jyrkinen
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
31. 10. 2005 CzechTek 2005 v komentářích českého tisku   
16. 9. 2005 Ti, jimž jde o lidská práva, by se měli o bezprávný policejní zásah proti Czechteku zajímat Jan  Rovenský
12. 9. 2005 EuroTek aneb od teknohudby k technokracii? Petr  Schnur
9. 9. 2005 CzechTek v rovině zneužití práva Miroslav  Polreich
8. 9. 2005 Odpůrci zásahu: Vláda chybně interpretuje zásah policie na Tachovsku   
1. 9. 2005 CzechTek po americku Thomas  Franke

Co je podstatou uměleckého díla RSS 2.0      Historie >
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
26. 9. 2005 Chvála braku Milan  Černý
7. 9. 2005 Tunel umění Alex  Koenigsmark
5. 9. 2005 Systém státních dotací je bojem o moc Jan  Samohýl
5. 9. 2005 Vysvětlovat prospěch z umění je jako vysvětlovat zamilovanost Jiří  Holý
5. 9. 2005 Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvce Jan  Paul
5. 9. 2005 Státní dotace jsou pro umění zhoubné Boris  Cvek
5. 9. 2005 Má stát dotovat umění?   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2006 Mráz přichází z východu Oskar  Krejčí
25. 1. 2006 Boj o ropu a íránská nezávislost Mojmír  Babáček
23. 1. 2006 Mapa není území Jindřich  Kalous
23. 1. 2006 Všechno, co vám zatajují o ropné krizi   
10. 1. 2006 Ukrajinský parlament se rozhodl odvolat vládu   
4. 1. 2006 Konec jednoho snu Josef  Vít
28. 11. 2005 Ropný zlom: dojdeme k rozumným závěrům? Jindřich  Kalous
24. 11. 2005 Ropný zlom: nejperspektivnější je jaderná energie   
23. 11. 2005 Ropný zlom: Nebezpečné omyly Jindřicha Kalouse Jiří  Vačkář
22. 11. 2005 Ropný zlom: co dělat v České republice Jindřich  Kalous

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2006 Večer Ivan  Slavík
24. 1. 2006 * * * Martin  Švanda
20. 1. 2006 Pojem čistý Naděžda  Plíšková
19. 1. 2006 Temná noci! Jasná noci! Karel Hynek Mácha
16. 1. 2006 Starala sa mati má   
13. 1. 2006 Vysoká smrková vazba Bogdan  Trojak
12. 1. 2006 Výčitka Štěpán  Kotrba
11. 1. 2006 Potmě Viktor  Dyk
10. 1. 2006 Velký Adam Petr  Hruška
6. 1. 2006 Poslání Viktor  Dyk

Měli by čtenáři finančně přispívat na Britské listy? RSS 2.0      Historie >
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005   
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...   
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Zvyšte si sebevědomí pravidelnými finančními příspěvky pro Britské listy   
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí   
10. 6. 2005 Britské listy jsou komunistické svinstvo   
8. 6. 2005 Proč to nejde a proč by stálo za to zkusit Martin  Marek
8. 6. 2005 Vydávat noviny za 8.600.- Kč měsíčně je výkon hodný Davida Copperfielda   
8. 6. 2005 Britské listy: polovina špíny a polovina perel   

Případ Petra Partyka RSS 2.0      Historie >
18. 1. 2006 Napište neprávem vězněnému Petru Partykovi   
5. 1. 2006 Petra Partyka - kupodivu - za komunismu nezavřeli, to až teď!   
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
21. 12. 2005 Jak je tomu s verbálními trestnými činy Jaroslav  Štemberk
16. 12. 2005 Soudce: Co je to Seznam.cz? Můžete mi říct, kdo na něm je?   
14. 12. 2005 Nevinný člověk, jehož soudce Šídlo odsoudil do vězení za neprokázanou blbost Jan  Čulík
14. 12. 2005 Svoboda je nedělitelná? Máme se za co stydět? Jan  Čulík
13. 12. 2005 Petr Partyk uvězněn   
21. 3. 2005 Free speech is ours, but don't dare use it Jan  Čulík
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
19. 1. 2006 Skončí naše civilizace Lovelockovou apokalypsou? Stanislav  Mihulka
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené   
17. 1. 2006 Jaderná energetika "nemůže být řešením pro klimatické změny"   
9. 12. 2005 Jak se americká ropná společnost snaží zabránit, aby Evropa plnila smlouvu z Kjóta   
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"   
21. 9. 2005 Firmy chtějí jednat proti globálnímu oteplování, brání jim v tom vlády   
11. 8. 2005 Globální oteplování se přiblížilo bodu nevratnosti   
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem   

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

17. listopad RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
18. 11. 2005 Co nám přinesl listopad 1989? Boris  Cvek
17. 11. 2005 16. listopad + 1 gól = 17.listopad Karel  Moudrý
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2006 Američtí vojáci z Iráku páchají sebevraždu   
23. 1. 2006 Dolary paní Osthoffové Tomáš  Krček
20. 1. 2006 V iráckých volbách zvítězila šíitská aliance   
19. 1. 2006 Oficiální americký úřad vykreslil děsivý obraz "nezvládnutelného" Iráku   
18. 1. 2006 Pamatujete na Afghánistán? Nyní jsou tam obyvatelé terorizováni sebevražednými atentátníky   
17. 1. 2006 Povede americká invaze k rozpadu Iráku?   
14. 1. 2006 Americký útok proti "Zawahirimu" vyvolal protesty   
14. 1. 2006 Bush odmítl námitky Merkelové ohledně Guantánama   
13. 1. 2006 Britský důstojník: Americká armáda v Iráku je obětí institučního rasismu   
11. 1. 2006 Americká vojska střílela na iráckého novináře, oceněného čelnou mezinárodní cenou   

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík

Rasismus RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
21. 1. 2006 Server iDnes zrušil diskusi pod článkem o Romech   
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti   
16. 1. 2006 Tvrdě nacistické stránky v češtině Jan  Čulík
8. 1. 2006 Sprostý rasismus na serveru Novinky.cz je dál šířen bez korekce   
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz   
30. 12. 2005 Lidská povaha a diskuse na internetových serverech Aleš  Uhlíř
27. 12. 2005 Novinky.cz: "Chtěl bych mít od cikánské krve špičky bot"   
15. 12. 2005 Primitivní rasismus v časopise Mladá fronta Plus Jan  Čulík
13. 11. 2005 Rasismus v České televizi   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
13. 12. 2005 Poetry Slam v Ústí nad Labem   
1. 12. 2005 Pavel Janáček- Braková literatura   
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
17. 10. 2005 Brak Filip  Sklenář
17. 10. 2005 Umění je paměť, stopa po živých... Irena  Zítková
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
6. 10. 2005 Late towards the morning Karel  Hlaváček