26. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2006

Nepodsouvejte levici názory a přístupy, které jsou jí cizí

Na závěr své stati "Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých" vyzval Jan Bím, aby se přihlásili výdělečně činní a současně neegoističtí levicoví filosofové -- amatéři i profesionálové. Pokud doufal v opak, zklamu jej. Patřím k těm, kteří normálně (tedy slušně) vydělávají (dokonce jsem v některém z předchozích článků přiznal, že bych na rovné dani něco málo vydělal) a ve filosofii jsem býval po určitý čas i profesionál. Panu Bímovi musím ovšem dát za pravdu v tom, že vydělávám proto, že jsem přestal být filosofem -- profesionálem a vrátil se k původní profesi ekonoma.

A zde jsme už u první námitky vůči životní filosofii dnešních libertariánů. Proč pokládají levicové myslitele za askety, lenochy, pasivní vizionáře, neschopné se samostatně uživit? Z jakého sociologického průzkumu nebo praxí prokázaných hypotéz vycházejí? Nikde o tom nepíší a tak se vnucuje otázka, zda neprojektují do skutečných odlišně smýšlejících jednotlivců a skupin vlastní předsudky a představy, dosti odlišné od reality. Zdá se, že tím, že prohlásí sami sebe za pravicové, automaticky předpokládají u levice přesný opak. To je ale hrubé zkreslení. Názory pravicově, středově i levicově orientovaných občanů se v mnohém shodují, překrývají. Může se to zdát paradoxní, ale stanoviska krajních libertariánů jdou například v řadě klíčových problémů stejným směrem jako představy marxistů ("stát je organizované násilí" apod.).

Musím rozhodně protestovat proti tomu, že levice jakoby programově hlásala pohodlnost a sociální parazitismus, zatímco pravičák musí být automaticky pilný, pracovitý, čestný. Znám mnoho líných, nevzdělaných a neschopných stoupenců pravice stejně jako pilné a pracovité levičáky. Pravdou je, že mezi úspěšnými a bohatými se najde větší procento příznivců pravice. Vztah příčiny a následku je však zde v tendenci opačný než hlásá pan Bím nebo Urban. Nikdo se úspěšným a bohatým nestane proto, že smýšlí pravicově, nýbrž naopak dosažený (nebo zděděný -- na to nezapomínejme) úspěch může posílit pravicové prvky v jeho myšlení -- zejména strach o nabytý majetek a postavení, elitářský přístup, ale i přizpůsobení se "módnosti" určitých postojů ve vlastní sociální skupině apod. Přitom vlastnosti jako ctižádost nebo snahu o sebeuplatnění za pravicové rozhodně nepokládám.

Zmínění autoři se předhánějí ve vymýšlení vtipných bonmotů ve snaze zesměšnit "levicovou" solidaritu. Ve skutečnosti žádný opravdový levičák nebude řešit problém žebroty tím, že bude "solidárně" žebrat také. Určitě se bude ale snažit posuzovat žebrotu jako sociální problém a usilovat o vykořenění objektivních příčin tohoto neblahého stavu. Pan Bím má skutečně pravdu, že vysoké daně placené úspěšným egoistou napomáhají odstraňovat nebo alespoň zmírňovat chudobu. Zapomíná ovšem dodat, že egoista tak nečiní dobrovolně a někdo jej musí k "dobročinnosti" donutit. V případě, že by tak činil ze své vlastní vůle (jak o tom sní všichni odpůrci "vynucené solidarity"), nebyl by egoistou.

Hesla o individuální odpovědnosti a spoléhání sama na sebe mají být návodem k řešení všech sociálních problémů. Zde skutečně vidím i kus dědictví předlistopadových poměrů, ale zase trochu jinak než oponenti. Lidé si zvykli preferovat verbálně jednoduchá řešení v podobě hesel a sloganů. Přitom sociální skutečnost (vztahy "člověk -- příroda" i "člověk -- člověk") je stále složitější a vynucuje si i proti vůli jednotlivců rostoucí úlohu řízení a organizování života lidí. Mám snad "zásadově levicově" kritizovat solidaritu pravicového vedení pražského magistrátu, které v době třeskutých mrazů (upřímně řečeno -- pamatuji i horší) postavilo pro bezdomovce stanové městečko z prostředků "násilně" vybraných od občanů? A jak by asi tato "solidarita" probíhala na bázi pouhé dobrovolnosti? Než by se našli ochotní jedinci a skupiny, než by vybrali potřebné peníze a nakoupili stany, bezdomovci by pravděpodobně (tak jako v Polsku nebo Rusku) umrzli. Solidarita jednotlivců je nádherná věc, nicméně její možnosti jsou ve srovnání s profesionálními specialisty placenými státem velmi omezené.

Kritici "sociálního státu" se mýlí i v tom, že tento systém "dusí" iniciativu jednotlivce. Opak je pravdou, i v dnešních podmínkách mohou schopní jednotlivci vydělávat (a také vydělávají) miliony. Kupodivu to nejsou právě oni, kdo nejhlasitěji odsuzují současný daňový systém, byť je nejvíc "okrádá". Těmi nejhalasnějšími zastánci rovné daně a dalších opatření k demontáži sociálního státu jsou lidé, kteří vydělávají daleko méně a tudíž nemají na vysněný životní standard vzorů z řad módních celebrit. A protože přes proklamovaná hesla o neomezených šancích nemají perspektivu rychlého finančního vzestupu, snaží si životní úroveň vylepšit na úkor budoucnosti -- snížením "solidárních" daní, sociálního pojištění (absencí mezigenerační solidarity) atd. Jsou mladí, zdraví, optimističtí a je to jejich přirozený postoj. Nepřál bych jim ale, aby onemocněli nebo zestárli v podmínkách, pro něž i z důvodu nedostatku životních zkušeností jednostranně horují. A připomněl bych jim výrok vysmívaného "socana" (jinak i v kruzích evropské pravice váženého a respektovaného eurokomisaře pro sociální otázky) Vladimíra Špidly o tom, že sociální demokracie je strana, která se snaží o to, aby podnikatelé neskončili oběšeni rozlíceným davem na bráně vlastní vily.

                 
Obsah vydání       26. 1. 2006
26. 1. 2006 Potvrzeno: Organizace Hamas zvítězila v palestinských volbách
26. 1. 2006 Palestinská vláda odstoupila
26. 1. 2006 Jak Čína spotřebovává svět
26. 1. 2006 "Klienti" versus Ministerstvo práce: pět set ku jedné Milan  Daniel
26. 1. 2006 Novinář Štěpán  Kotrba
26. 1. 2006 Američtí vojáci z Iráku páchají sebevraždu
26. 1. 2006 Google se spojí s čínskými cenzory
26. 1. 2006 RRTV pokutovala Novu a Primu
24. 1. 2006 Dvě údobí českého školství -- účtování František  Augusta
26. 1. 2006 Nepodsouvejte levici názory a přístupy, které jsou jí cizí Michael  Kroh
26. 1. 2006 Přehnal jste to s nabiflovanými fakty
26. 1. 2006 Eurobarometr
26. 1. 2006 Po euroústavě už neštěkne ani pes Josef  Brož
26. 1. 2006 Nevyslovené nebezpečí Michal  Mašín
25. 1. 2006 Daily Telegraph prohrál odvolání proti Gallowayovi
25. 1. 2006 Zakladatel Greenpeace volá po celosvětové expanzi jaderné energetiky Ivan  Brezina
25. 1. 2006 Vatikán s.r.o.: Kupte si papežova slova Štěpán  Kotrba
25. 1. 2006 Můžete se nakazit rakovinou?
25. 1. 2006 Mráz přichází z východu Oskar  Krejčí
26. 1. 2006 Konečná: "Deklarace je nebezpečným pokusem o přepsání dějin" Kateřina  Konečná
25. 1. 2006 Putinovo Rusko: láska a nenávisť k EÚ Silvio  Pons
25. 1. 2006 Slovensko: Špinavé praktiky v zdravotníctve Braňo  Ondruš
25. 1. 2006 Británie prý "nařídila mučení osoby podezřelé z útoků z 11. září"
25. 1. 2006 Kam s Lety?! Ladislav  Žák
25. 1. 2006 Nový moravistický začátek? Pavel  Pečínka
24. 1. 2006 Pro líné novináře je daleko lehčí psát o sexu než odhalovat skutečně vážné skandály
24. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost Jan  Čulík
24. 1. 2006 Proč Tchaj-wan není Japonsko Petr  Fiala
26. 1. 2006 Lze po Hayekově kritice obhájit ekonomickou racionalitu socialismu?
24. 1. 2006 Intellectual populism in Czech politics Jan  Čulík
25. 1. 2006 Cena léků: v čí kapse je ten rozdíl
23. 1. 2006 Rath slibuje opak toho, co dělá jeho úřad Bohumil  Kartous
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce