24. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2006

Dvě údobí českého školství -- účtování

Když vidíme, jak se budoucí prvňáčci do školy těší, kdo má na tom zásluhu? Především rodiče i celá rodina. Prvním pedagogem a vychovatelem dítěte je především jeho matka. V předškolním věku se na této výchově podílí i učitelka v mateřince. V posledním předškolním roce, který je pro předškoláka povinný, bude jeho příprava vrcholit podle Školních vzdělávacích programů předškolní výchovy (ŠVP PV), zpracovaných mateřskými školami, podle závazných Rámcových vzdělávacích programů předškolní výchovy (RVP PV).

Nevím jak se mateřské školy s takto nařízenou výchovou vypořádají, i když vychovávat děti převážně hrami, možným osobním kontaktem a téměř mateřským přístupem i čtením a sledováním pohádek je snadnější, než tomu asi bude v základní škole. Pokud základní škola plynule a citlivě naváže na předškolní výchovu, nebudou prvňáčci zklamáni.

Pro základní školy jsou závazné Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV), které nahradí dosud platné osnovy. Podle nich zpracovávají jednotlivé školy své Školní vzdělávací programy (ŠVP), dle kterých mají začít učit již v průběhu r. 2007.

Z hlediska přípravy ŠVP je důležité, že cíle i výstupy v nich uvedené, nejsou povinné, zatímco učivo vymezené v RVP PV a RVP ZV povinné je. V současnosti probíhají různá školení a jejich zpracovatelům budou k dispozici portály na stránkách Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), kde jsou uveřejňovány i RVP pro různé stupně vzdělávání.

Jakou úroveň měla výuka v průběhu pololetí se projevuje na jeho závěru. Výstižně to nazval jeden pedagog v odborném tisku: "Pololetním šílenstvím". Koho toto "šílenství" nejvíce postihuje? Především žáky a jejich rodiče. V krajních případech již došlo i k tragickým událostem, které poznamenaly rodiny až do konce života. Podobné situace se opakují i na závěr školního roku.

Jak je možné, že se tato "šílenství" i přes množství proběhlých školských reforem, neustále opakují. Kde je záruka, že je nynější další reforma odstraní?

Pokud žák při výuce převážně dostává hotové poznatky a informace a výuka neobsahuje prostředky odpovídající a sloužící pojetí učení jako aktivního, postupného utváření činností, podceňuje angažovanost žáka, spoléhá na bezděčnou pozornost tam, kde by měla vytvářet pozornost záměrnou, tak jej "motivuje" strachem ze známky, trestu, posměchu i ze ztráty postavení ve třídě. Jedno z možných řešení jsem vysvětlil ve svém minulém příspěvku "Jak efektivněji učit" (18.1.2006). V něm jsem také uvedl, že je nutné modernizovat jak obsah, tak i metody výuky.

Při studiu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), např. v bodě 3.2. "Cíle základního vzdělávání", je jich uvedeno devět. Jejich formulace: "co dosáhnout", "umožnit žákům", "podněcovat žáky k ...", vést žáky k ...", rozvíjet u žáků", "připravovat žáky k ..." apod. (vycházel jsem z RVP ZV, podle SCIO, uveřejněný v materiálech VÚP). Z nich usuzuji, že jejich definování je nekonkrétní a splnění uvedených cílů je neověřitelné.

Pokusil jsem se zjistit jaký názor na RVP PV mají někteří pedagogové. Uvedu několik jejich diskusních příspěvků (autoři jsou anonymní, mají proto zřejmě své důvody.).

Svoboda: "Pořád si říkám, že se ráno probudím a celá reforma bude jen zlý sen. Nechte učitele, ať si učí podle svého nejlepšího svědomí. Dopřejte jim svobodu. Máme šanci se dovolat proti nesmyslům?"

Karla Hynková Máchová: "Chci vědět co mám dělat, když nás vedení školy bude nutit k tak nesmyslným činnostem. Existuje nějaký školní ombudsman?"

Palacký: "Proč jsme nuceni do něčeho, o čem každý ví, že je to zlikvidování systému našeho školství a skončí nezdarem."

Josef Spurný: "Reforma školství a konkrétně zavádění školních vzdělávacích programů do praxe mi připomíná heslo na středověké mapě 'Zde jsou lvi.'. Nápady a chuť by možná byly, ale víme, jaká je poptávka ze strany našich zřizovatelů?"

Pokud se tvrdí, že školy mají volnost při tvorbě vlastních ŠVP, musím uvést, že tato povinnost vychází ze znění školského zákona. Ředitel školy odpovídá za vypracování ŠVP v souladu s RVP ZV.ŠVP má být výrazem pedagogickém autonomie i odpovědnosti celé školy za způsob a výsledky vzdělávání.

Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP a jeho soulad s právními předpisy a RVP ZV.

Dále jsou také uvedeny "Zásady stanovené pro zpracování ŠVP ZV" ( sedm statí), "Struktura ŠVP a obsah jednotlivých částí" ( pět velice obsažných statí). Proto, že vycházejí z RVP ZV, je jejich formulace i kritika podobná.

Ptám se: Jak je možné, že vzniká takováto reforma školství bez využívání přímé konfrontace se školami , případně i učiteli a to v dnešní době počítačů a internetu? Podle témat, která její autoři publikují, převažuje jejich zájem o zahraničí, ale jak jsem na různých mezinárodních setkáních a konferencích poznal, zahraničí si nás váží jako "národa Komenského".

Minule jsem rozdělil učitele na dvě skupiny. V první jsou ti, kteří "pouze učí", do druhé patří ti, kteří "bez ohledu na svůj čas, přemýšlí jak efektivněji učit". A jak jsem také uvedl, právě jejich práce je finančně výrazně nedoceněna. A přitom především na nich závisí s jakým úspěchem bude naše školství své současné problémy řešit.

Závěrem přeji novým prvňáčkům, aby se i nadále do školy vždy jen těšili.

Také doufám, že i současní žáci se také budou do školy těšit a že modernizovaná výuka pomůže vymýtit šikanu, záškoláctví i stresy spojené s ukončení pololetí i závěru školního roku.

                 
Obsah vydání       24. 1. 2006
24. 1. 2006 Evropské vlády "věděly o letech CIA"
24. 1. 2006 Pro líné novináře je daleko lehčí psát o sexu než odhalovat skutečně vážné skandály
24. 1. 2006 Blair se vyhnul otázkám o britské špionáži v Moskvě
24. 1. 2006 Nemluvte s nimi, nepouštějte je do dveří, pokládejte telefon! Štefan  Švec
24. 1. 2006 * * * Martin  Švanda
24. 1. 2006 Wikipedia.de byla soudně zlikvidována Hynek  Hanke
24. 1. 2006 USA: Pokuta 28 milionů dolarů za falšování dokumentů o děravém atomovém reaktoru Miroslav  Šuta
24. 1. 2006 Nohavica na webu
24. 1. 2006 Intellectual populism in Czech politics Jan  Čulík
24. 1. 2006 Seriál a seriály Alex  Koenigsmark
24. 1. 2006 Šamanismus v království mlhoviny Václav  Dušek
24. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost Jan  Čulík
24. 1. 2006 Dvě údobí českého školství -- účtování František  Augusta
24. 1. 2006 Zlaté pravidlo a křesťanská morálka Karel  Sýkora
23. 1. 2006 Ještě k trestnému činu pomluvy Stanislav  Penc
24. 1. 2006 Novináři nemají automatické právo být v premiérově koloně Štěpán  Kotrba
24. 1. 2006 Rukola není obyčejná tráva Filip  Sklenář
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
24. 1. 2006 "Neartikulovaní cikánští štváči" Jiří  Staněk
24. 1. 2006 Tvrdošíjně přetrvávající indoktrinace František  Schilla
24. 1. 2006 Rakousko zakázalo řepku společnosti Monsanto Miroslav  Šuta
24. 1. 2006 Proč Tchaj-wan není Japonsko Petr  Fiala
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
24. 1. 2006 Kolik dnes stojí ty léky
23. 1. 2006 Rath slibuje opak toho, co dělá jeho úřad Bohumil  Kartous
23. 1. 2006 Automobilka Ford propustí v Americe 30 000 zaměstnanců
23. 1. 2006 Teroristé na stránkách Mediáře a Českých médií Fabiano  Golgo
23. 1. 2006 Nedělní debaty na Primě a Nově jsou politicky zaujaté Kamil  Abbid
23. 1. 2006 Dokažte svá tvrzení, pane Abbide Martin  Veselovský
23. 1. 2006 Sedmička v neděli 22. ledna
23. 1. 2006 Všechno, co vám zatajují o ropné krizi
23. 1. 2006 Čierne humory Irena  Zítková
23. 1. 2006 Britští liberální demokraté teď zase zápolí se sexuálním skandálem
23. 1. 2006 Lenin: Ikona alebo karikatúra? Peter  Greguš
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2006 Dvě údobí českého školství -- účtování František  Augusta
24. 1. 2006 Tříšť nabiflovaných faktů není moudrost Jan  Čulík
19. 1. 2006 Budeme jen přihlížet, nebo provedeme účinnou vzdělanostní ofenzívu? František  Hezoučký
18. 1. 2006 Studenti a informace Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
18. 1. 2006 Jak efektivněji učit František  Augusta
13. 1. 2006 Je smyslem školské reformy učit nově? Emilie  Thomitzková
9. 12. 2005 Deset let pražského školství mezi Ábelem a Kainem Ivo V. Fencl
8. 12. 2005 Tiché dohody a špatné hody Václav  Dušek
11. 11. 2005 Škola a jazyky   
10. 11. 2005 Výuka cizích jazyků Josef  Vít
10. 11. 2005 Jak se vyučují jazyky na české střední škole   
9. 11. 2005 Pozor! Hrozí omezení samosprávy akademických obcí   
1. 11. 2005 České univerzity již dávají svým studentům peníze Zdeněk  Moravčík
27. 10. 2005 Pravice chce zrušit v Albertě školné v postsekundárním školství Jiří  Jírovec