6. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 1. 2006

Indoktrinace?

Je také "duchem doby", že i tak seriózní periodikum jako BL preferuje svobodu jakéhokoli slova nad obsahovou správností. Námitka B. Cveka (5.1.), že "Josef Vít je rozumbrada.. a dělá chybu, že píše o faktech a ne o svých názorech.. a hází kolem sebe slova o věcech, které prostě jsou buď tak nebo naopak", mi mluví zcela z duše -- není-li zde výraz "duše" také indoktrinací ("Bože milý, jsi-li, spas duši mou, mám-li jakou", K. Havlíček).

Články publikované v BL hned na počátku roku vyvolaly značnou polemiku. Souvisí to s "duchem doby", kdy přihlášení se k víře v Boha (I. Chaun, 3.1.) je stejně jako křesťanská výuka či výchova vesměs klasifikováno jako nepřípustná "indoktrinace" (F. Sklenář, 644 milionů, 3.1.; stejně tak J.Vít o den později). Navíc okořeněno populistickým povzdechem, proč máme přispívat na platy farářů, církví a církevního školství, kde jsou za státní peníze "indoktrinovány" desítky tisíc nebohých dětí (chybí samozřejmě zmínka, že katolická církev usiluje o odluku od státu již delší dobu). A protože toto nepřijatelné působení začíná již v rodině, bylo by snad nejlépe, kdyby děti z takových rodin byly včas přesunuty do státních zařízení (svého času navrhla KSČ, tenkrát to neprošlo).

Útočným aktivistou je zejména Filip Sklenář (FS), který svou "filipikou" (viz např. BL 3. 2. 2005) plní stránky BL desítkami článků (viz rok 2005). Je také "duchem doby", že i tak seriózní periodikum jako BL preferuje svobodu jakéhokoli slova nad obsahovou správností. Námitka B. Cveka (5.1.), že "Josef Vít je rozumbrada.. a dělá chybu, že píše o faktech a ne o svých názorech.. a hází kolem sebe slova o věcech, které prostě jsou buď tak nebo naopak", mi mluví zcela z duše -- není-li zde výraz "duše" také indoktrinací ("Bože milý, jsi-li, spas duši mou, mám-li jakou", K. Havlíček). Tím spíše to však platí o sérii článků FS, jež jsou v ironizujícím duchu naplněna insinuacemi, výpady, neúctou (např. "co říci ke zvráceným výrokům předsedy Ekumenické rady církví.., viz Církve reagují na nový zákon, BL, 18.12.2005) a nesmysly všeho druhu (např. církev vždy bránila rozvoji vědy a pravdě, křesťanské víře se daří mezi primitivnějšími národy, náboženství svazuje a škodí svobodě jednotlivce -- jako vystřiženo z komunistického arzenálu!). Seriózní uchopení problému vždy vyžaduje solidní hloubkový ponor (reformační ad fontes), zde jde spíše o čeření hladiny hlasitým plácnutím do vody.. Ale to je také znakem doby, jak říkal náš profesor: Duté sudy nejvíc duní! Námitka, že přece mohou křesťané oponovat, je zde bezpředmětná: k takovému pel-mel, sesypanému do jednoho pytle, se nelze vyjadřovat. Celý obsah by se musel napřed vysypat, oddělit jednotlivosti a ty zasadit kus po kuse do mozaiky, jež by ovšem ukázala realitu v jiném světle. Ironií osudu se úvaha FN "O církevních odbornících na všechno, BL14. 4. 2005) vrací přinejmenším jako bumerang.

"Indoktrinace" předpokládá doktrínu, kterou poměřujeme, přičemž tu kritizovanou pokládáme za méně hodnotnou nebo dokonce škodlivou. Proti křesťanskému "světonázoru" stavěli komunisté tzv. "vědecký světový názor", k jehož axiomům patřilo zejména: Darwinova evoluce je nepopiratelná a vědecky prokázaná skutečnost, člověk -- to zní hrdě a žádný Bůh neexistuje. Dnes víme, že to poslední věda nerozřeší a samovolná evoluce přirozeným výběrem je hypotéza, nad níž se kupí čím dál víc otazníků.

Podle optimismu osvícenců je člověk schopen jednat mravně, tedy svobodně a nesobecky, i kdyby Bůh (jako soudce a zákonodárce) neexistoval. Kant sice popřel možnost rozumového důkazu Vyšší bytosti, ale Boha, svobodnou vůli a nesmrtelnost pokládá za nutný předpoklad mravního jednání. Velký kritik křesťanstva F. Nietzsche také nebyl bez osvícení, když napsal: "Je naivní si myslet, že morálka obstojí, chybí-li Bůh trestající zlo". Plodem "osvícení" měl být člověk, který "rozumově a mravně dospěl", vystačí si bez Poručníka a jeho ušlechtilým znakem bude úcta a tolerance k odlišnému názoru, byť by s ním nesouhlasil. Umění dialogu, správné a logické myšlení a obyčejná slušnost měla být základní výbavou tvora Homo sapiens. Vývoj a dnešní realita odkázaly tuto vizi do říše utopie; ale to už naznačila francouzská revoluce, když volnost-rovnost-bratrství změnila v krvavá jatka. Komunisté ještě přejali pseudokřesťanský mravní kodex -- ovšem bez prvých přikázání, jež jsou v křesťanství předpokladem svobodného jednání a přístupu k člověku: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z otroctví.. Nebudeš mít jiné bohy kromě mne". A "nebudeš se jim klaněti ani jich ctíti.. ani bohům zlatým, stříbrným, železným a jiným.." -- jak aktuální! "Kdo mě z pout mých vysvobodí.. jenom Láska ven vyvodí" se zpívá v jedné písni. "Ať jsi, kdo jsi, musíš někomu sloužit..", to zase zpívá Bob Dylan.

Svoboda je dnes chápána jako nejvyšší hodnota, nikdo mi nemá právo poroučet jak žít a jednat! Bible to nazývá svévole (po staru a "nemoderně" hřích). Jaké jsou důsledky takového "odnáboženštění" a tomu odpovídajícímu postoji k životu: sobectví, pýcha, agresivita, brutalita, hrubost, souručenství v tom či onom (nikotinovém, alkoholovém, drogovém) opojení, sex jako nejsnazší a nejméně náročná forma komunikace, krádeže, vraždy.. Noví VyVolení, u nichž se nezřídka snoubí potence s impotencí myšlenkovou a výrazovou, jsou nové idoly na potemnělé scéně lidství. A národ, z 80% zateizovaný, jak si FS pochvaluje (BL, 3.2.2005), dychtivě sedá k obrazovce, aby čímkoli zaplnil vtíravé "ducho-prázdno". Skutečně, co je české, to je hezké...

"Mne zajmi Pane můj, pak svobodný hned jsem", zakusil skladatel písně v Anglii doby probuzenecké. Že by (znepokojivé) tajemství svobody? "Kde je Duch Kristův, tam je svoboda" -- napsal a prožil, podle FS zřejmě epileptik, sv. Pavel. A co na téma svobody Ježíš? "Budete-li žít podle toho, co vám říkám, poznáte pravdu, a ta z vás udělá svobodné lidi..", a jinde "Kdo chce být mezi vámi veliký, ať slouží všem..". A shrnuje opět Pavel apoštol: "Neste břemena jedni druhých a tak plňte zákon Kristův". Nic většího nebylo lidstvu svěřeno; tady je možný jediný trend: odmítnout, znesvětit, pošlapat. Anebo prožít křesťanský paradox: Jít vpřed, znamená, obrátit se!

Vymizení lidské náboženskosti se není třeba bát. "Jdeme vstříc plně nenáboženské době", rozpoznal nacisty popravený teolog Bonhoeffer. A vyvozuje, že "naše křesťanství bude spočívat v modlitbách za svět a ve skutcích dobra konaných mezi lidmi". To je ta "stará víra", kterou se nechají někteří "naočkovat". Víra, která člověka osvobozuje k nesobeckým činům a humanizuje svět. Jen nebýt již se vším "hotov". Ti, co mají ve všem jasno, bývají zpravidla rychle hotovi i s druhými. Pýcha předchází pád, zase ta stará Kniha knih. FS sám sebe kvalifikuje jako "vymírající druh". Že by jistý způsob osvícení?

                 
Obsah vydání       6. 1. 2006
6. 1. 2006 Válečný zločinec Ariel Šaron
8. 1. 2006 Sprostý rasismus na serveru Novinky.cz je dál šířen bez korekce
7. 1. 2006 Merkelová kritizovala tábor v zálivu Guantánamo
7. 1. 2006 Je záhadou, proč se Šaron na poslední chvíli změnil
7. 1. 2006 Ariel Šaron "zřejmě nepřežije"
6. 1. 2006 Případ Šaron: Vy vytáhnete nějakou kauzu, která teď nikoho nezajímá
6. 1. 2006 Pat Robertson: "Šaronova mrtvice je boží trest"
7. 1. 2006 ČTK: chcíplá fena a státní pohřeb Štěpán  Kotrba
7. 1. 2006 Čeští středoškoláci míní, že "je proti terorismu třeba důrazně bojovat"
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
6. 1. 2006 Pokud se kdokoliv modlí za to, aby Šaron nyní přežil, modlí se za to, aby později trpěl Jan  Paul
6. 1. 2006 Formát DVD je zastaralý
7. 1. 2006 KSČM Brno i Praha: Ještěři vedou kandidátky Štěpán  Kotrba
6. 1. 2006 Týdeník Rozhlas: Tupé selfpromo Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
6. 1. 2006 K+M+B 2006 Irena  Ryšánková
6. 1. 2006 Tak trochu apokryfní scifi z hlubiny času mezi Adamem a Třemi králi Ivo V. Fencl
6. 1. 2006 Dala CIA Íránu jadernou bombu?
6. 1. 2006 Věda Boha nikdy neumlčí
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
6. 1. 2006 Poslání Viktor  Dyk
6. 1. 2006 Gorily Českého rozhlasu v BBC
6. 1. 2006 Ariel Šaron zůstane v umělém spánku přinejmenším do soboty Karel  Dolejší
6. 1. 2006 Britské listy mají tendenci podléhat témuž, co Mladá fronta Dnes Jan  Čulík, Martin  Škabraha
6. 1. 2006 2000 Čechů nalezne exkluzivní bydlení v transportérech za 34 mld. korun Michal  Rusek
6. 1. 2006 "Životní moudrost" Aleše Uhlíře: Fauly, zkraty a desátý odvar z Nietzscheho Karel  Dolejší
6. 1. 2006 Bankovní poplatky - stále aktuální téma Patrik  Nacher
5. 1. 2006 Vojenský jazyk: "Změnu designu tištěné verze týdeníku Respekt připravoval tým autorů..." Jan  Čulík
6. 1. 2006 Poznávání, věření, neporozumění Bohumír  Tichánek
6. 1. 2006 Indoktrinace? Petr  Hušek
5. 1. 2006 Mládež jako naděje -- naděje pro koho a k čemu Petr  Sak
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
5. 1. 2006 Petra Partyka - kupodivu - za komunismu nezavřeli, to až teď!
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
4. 1. 2006 Zuzana Paroubková: "Nikdy jsem netvrdila, že ženy do politiky nepatří" Štěpán  Kotrba
4. 1. 2006 Cizinci: výpisy, zápisy, průpisy, nadpisy a podpisy Milan  Daniel
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Igor Chaun: "Proč věřit v Boha?" - názory a reakce RSS 2.0      Historie >
6. 1. 2006 Indoktrinace? Petr  Hušek
6. 1. 2006 Poznávání, věření, neporozumění Bohumír  Tichánek
5. 1. 2006 Nedovolme pravici unést Boha   
5. 1. 2006 Josef Vít je rozumbrada a v článcích má věcné chyby Boris  Cvek
5. 1. 2006 Víra v Boha v nejateističtější zemi na světě - přijde nový Bůh? Jiří  Mašek
5. 1. 2006 Chtěla bych se zastat Igora Chauna Věra  Říhová
4. 1. 2006 Schopnost věřit je genetická záležitost   
4. 1. 2006 Vadí mi, že nám Igor Chaun vnucuje víru   
4. 1. 2006 Proč věřit v Boha -- opravdu, proč? Josef  Vít
3. 1. 2006 644 milionů Filip  Sklenář
3. 1. 2006 Proč věřit v Boha? Igor  Chaun